SOYGU

521 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SOYGU

 1. 1. ‫ﻍ. ﺋﻮ. ﺯﯗﻟﭙﯩﻘﺎﺭ‬ ‫ﺳﯚﯾﮕﯜ رﯨﺴﺎﻟﯩﺴﻰ‬ ‫ﺷﻪرﻗﯩﻲ ﺗﯜرﻛﯩﺴﺘﺎن ھﯚررﯨﯿﻪت ﻧﻪﺷﺮﯨﯿﺎﺗﻰ‬
 2. 2. ‫ﻣﯘﻧﺪەرﯨﺠﻪ‬ ‫ھﯩﺠﺮان ھﺎرﭘﯩﺴﻰ .............................................................................5‬ ‫ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪۇق ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯘﻻق ﺗﯜۋﯨﺪە ........................................................6‬ ‫ﺳﻪن ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە .................................................................................8‬ ‫ﭘﺎرﭼﯩﻼر ..........................................................................................9‬ ‫ﮔﯜﻟﻨﺎرﻏﺎ ........................................................................................01‬ ‫ﮔﯜل ﺗﯘﺗﺘﯘم ﺳﺎﯕﺎ .............................................................................11‬ ‫ﺷﻮخ ﺟﺎﻧﺎﻧﻐﺎ ...................................................................................21‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ......................................................................................31‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................51‬ ‫ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا .....................................................................................61‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................71‬ ‫ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ .......................................................................81‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................91‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................02‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................12‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ ........................................................22‬ ‫ﺋﺎﯾﺪﯨﯔ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪش ............................................................42‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................52‬ ‫ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻤﺎ ...................................................................................62‬ ‫ﻏﻪزەﻟﻠﻪر ........................................................................................72‬ ‫ﺑﺎھﺎر دوﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ .........................................................92‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ.... .....................................................33‬ ‫ﺑﯘ ﯾﻮﻟﻼر... .....................................................................................53‬ ‫دەرﺗﻨﯩﯔ داۋاﺳﻰ ﺳﻪن ﺳﻪن ...............................................................73‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻢ — ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﯔ ...............................................93‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﯘﯾﻐﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت؟ ...............................................14‬ ‫ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪا ....................................................................................34‬ ‫2‬
 3. 3. ‫ﻛﺎﻟﯩﻨﺪاردﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ .........................................................54‬ ‫ﺳﯘﻣﺮۇغ ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻼ... .....................................................74‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ﭘﻮﭼﺘﺎﻟﯿﯘن ....................................................05‬ ‫ﭼﺎﺧﭽﺎق ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ﺷﯘ ﺳﯚزۈم .......................................................25‬ ‫ﭘﯘﺷﺎﯾﻤﺎن ......................................................................................45‬ ‫ﺷﻪﻣﺒﯩﺪە .......................................................................................75‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ .................................................................95‬ ‫ﯾﺎﻧﺪى ﯾﻪﻧﻪ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪە ﮔﯜﻟﺨﺎن ............................................................16‬ ‫ﺑﺎغ ﻛﻪﯾﻨﯩﺪە ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺷﯩﻠﺪﯨﺮﻻش ....................................................36‬ ‫ﻛﯩﺮ ﻗﻮﻧﻤﯩﺪى ﭘﺎك ﺗﯘﯾﻐﯘﻣﯩﺰﻏﺎ ..........................................................46‬ ‫ﺑﯩﮫﯘدە ﻛﻪﺗﻜﻪن ﮔﯜزەل ﺗﯘﯾﻐﯘﻻر ..........................................................66‬ ‫ﻣﻪﻧﺒﻪ ﺋﯩﺪﯨﯔ ﺷﯧﺌﺮﻟﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ..............................................................86‬ ‫ﺗﺎغ ﮔﯜﻟﯩﮕﻪ ....................................................................................96‬ ‫ﻏﻪزەل ...........................................................................................17‬ ‫ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﻢ ..................................................................................27‬ ‫ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﯘﯾﻐﯘ...............................................................................37‬ ‫ﻣﻪﺳﺘﺎﻧﯩﻠﯩﻜﯩﻢ ..............................................................................47‬ ‫دﯨﻤﯩﻐﯩﻤﻐﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﭘﯘراﻗﻠﯩﺮﯨﯔ ...............................................57‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻤﺎس ﺳﯚﯾﮕﯜ ............................................................................77‬ ‫ﺑﯘﻟﯘﺗﻠﯘق ﻛﯧﭽﯩﮕﻪ ﯾﺎراﺷﻘﺎن ﺳﯚﯾﯜش ..................................................87‬ ‫ﺳﻪن ﺳﯚﯾﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻟﻪززﯨﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ........................................................97‬ ‫ﺳﯚﯾﮕﯜ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ............................................................................08‬ ‫ﻛﯜﺗﯜش .........................................................................................18‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ...........................................................38‬ ‫ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﺶ ﻛﯜﯾﻰ ............................................................................58‬ ‫ﻗﻪﻟﺐ دوﻟﻘﯘﻧﻰ ...............................................................................68‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔﯜزەﻟﮕﻪ ...................................................................................88‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ھﯧﺴﻼر ..............................................................09‬ ‫ﺋﺎداﻗﻘﻰ ﺳﯚﯾﯜﺷﺘﯩﻦ... .....................................................................39‬ ‫3‬
 4. 4. ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺷﻪرﯨﭙﯩﯔ...........................................................................59‬ ‫ﺗﻪﻟﯟە ﺋﯩﻜﻪن ﺋﺎﺷﻘﻼر ﺷﯘﻧﺪاق... .........................................................69‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺳﯚﯾﮕﻰ ....................................................................89‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ۋوﮔﺰاﻟﺪا ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﻛﻪﭼﻤﯩﺶ ..........................................001‬ ‫ﭼﯜش ..........................................................................................201‬ ‫ۋﯦﻨﺎس ھﻪﯾﻜﯩﻠﻰ ..........................................................................401‬ ‫زﯦﺮﯨﻜﯩﺶ ....................................................................................601‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ ....................................................................................801‬ ‫ﯾﻪﻧﻪ »ۋﯦﻨﺎس«ﻗﺎ ............................................................................901‬ ‫ﻛﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎراپ ﻛﯜﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪﯨﯖﻜﯩﻦ؟ ..................................................111‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻪش .....................................................................................411‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ھﯜرﻛﯜش ..........................................................................711‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﻤﻪ ....................................................................................911‬ ‫ﻛﯧﭽﯩﻜﻜﻪن ﺳﯚﯾﮕﯜ .......................................................................021‬ ‫ﺋﯚﮔﯜﻧﯜش .....................................................................................221‬ ‫دۇﻧﯿﺎ! .........................................................................................321‬ ‫...ﻏﺎ ...........................................................................................621‬ ‫ﻛﯚﯕﯜل دﯦﮕﻪن ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻤﻪ ....................................................721‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ......................................................................................821‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ .....................................................................................921‬ ‫4‬
 5. 5. ‫ھﯩﺠﺮان ھﺎرﭘﯩﺴﻰ‬ ‫ﺧﯩﯿﺎﻟﭽﺎن ﺋﻮﻟﺘﯘرﻏﺎن ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼر‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﯾﻤﻪن ﯾﯜرەﻛﻨﯩﯔ دۈﭘﯜرﻟﯩﺸﯩﻨﻰ.‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﯾﻤﻪن ﺋﺎزاﭘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎن دﯨﻠﯩﻤﻨﯩﯔ‬ ‫ﺟﺎﻧﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜپ ﺗﯩﭙﯩﺮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ.‬ ‫ھﯩﺠﺮاﻧﻜﻰ ﺋﺎدەﻣﻨﻰ ﻗﯩﻠﯘر ﺳﻪۋداﯾﻰ،‬ ‫ﯾﯜرەﻛﻠﻪر ﺧﯘن ﺑﻮﻟﯘر، ﻛﯚز ﯾﺎﺷﻼر ﺑﯘﻻق.‬ ‫ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﻣﯘﻗﻪددەس ﺗﯘﯾﯘﻻر ﺷﯘﻧﺪا،‬ ‫ﯾﺎر ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﻮﯾﻨﯩﻐﺎن ھﻪرﯾﺎق.‬ ‫ﻣﯘﻗﻪددەس ﻛﯚرۈﻧﻪر ﻗﺎﻗﺎس ﺗﺎﻏﻼرﻣﯘ،‬ ‫ﻛﯚرۈﻣﺴﯩﺰ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە، ﻗﯩﺴﺘﺎڭ ﺷﻪھﻪرﻣﯘ.‬ ‫ﺷﯘ ﻗﻪدەر ﺋﯧﺰﯨﺰدۇر ﺋﺎﯾﻘﺎراﯕﻐﯘﺳﻰ،‬ ‫ﯾﺎﻣﻐﯘرﻟﯘق ﻛﻪﭼﻘﯘرۇن ﯾﺎﻛﻰ ﺳﻪھﻪرﻣﯘ.‬ ‫ﺧﻪﯾﺮ، ﺋﻪي، ﺟﺎﻧﺎﻧﯩﻢ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎن ﺷﻪھﻪر،‬ ‫ﯾﺎرﯨﻤﻨﻰ ﮔﯜل ﺳﯜﭘﻪت ﺋﯚﺳﺘﯜرﮔﻪن ﻣﺎﻛﺎن.‬ ‫ﺧﻪﯾﺮ، ﺋﻪي، ﻣﯩﮫﺮﯨﯟان ﺋﺎﻧﯩﺪەك دەرﯾﺎ،‬ ‫ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎﻟﺪى دﯨﻞ، دﯨﻞ ﺳﯚﯾﮕﻪن ﺟﺎﻧﺎن.‬ ‫0891 ـ ﯾﯩﻞ، 1 ـ ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ، ﻛﺎﻧﺴﯘ‬ ‫5‬
 6. 6. ‫ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪۇق ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯘﻻق ﺗﯜۋﯨﺪە‬ ‫ﺗﯘرﻏﺎن ﺋﯩﺪۇق ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯘﻻق ﺗﯜۋﯨﺪە،‬ ‫ﺑﺎھﺎر ﭘﻪﺳﻠﻰ، ﺑﯜك ـ ﺑﺎراﻗﺴﺎن ﺋﻮرﻣﺎﻧﺪا؛‬ ‫ﺳﺎﯾﺮﯨﻐﺎﻧﺘﻰ ﺧﯘش ﺋﺎۋازدا ﺗﻮﻣﯘﭼﯘق،‬ ‫ﮔﺎھﻰ ﺋﯚرﻟﻪپ ﭘﻪرۋاز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪا.‬ ‫ﯾﻮﭘﯘرﻣﺎﻗﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪن ﻧﯘر‬ ‫ﺟﯩﻤﯩﺮﻻﯾﺘﻰ ﺳﯜزۈك ﺑﯘﻻق ﺳﯜﯾﯩﺪە.‬ ‫ﺷﯩﻠﺪﯨﺮﻟﯩﺸﻰ ﺟﯜر ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﻗﯘﺷﻼرﻏﺎ،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻖ زاھﯩﺮ ﺋﯩﺪى ﻛﯜﯾﯩﺪە.‬ ‫ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭽﺘﯩﻦ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﯩﺰدەپ، ﯾﺎر،‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪن ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪا، ﺑﺎھﺎردا.‬ ‫ﻣﯘھﯩﺖ ﺋﻮﺧﺸﺎش، ﭘﻪﺳﯩﻞ ﺋﻮﺧﺸﺎش، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﻪم —‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ھﯩﺪﯨﯔ ﺧﯘﺷﭙﯘراﻗﻠﯩﻖ ﻗﺎﺗﺎردا.‬ ‫ﺗﻮﻣﯘﭼﯘﻗﻨﯩﯔ ﺳﺎﯾﺮاﺷﻠﯩﺮى ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮ ھﻪﺳﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﯩﻠﯩﻨﻪر.‬ ‫ﻧﯘر ﺳﯧﭙﯩﻠﮕﻪن ﺑﯘﻻق ﯾﯜزى ﺋﯚﻣﭽﯩﯿﯩﭗ،‬ ‫ﺋﺎۋازﯨﺪا ﭘﯩﻐﺎن ﭼﯧﻜﻪر ﺷﯘ ﻗﻪدەر.‬ ‫ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﻼردا ﺷﺎدﻟﯩﻖ ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﺗﻜﻪن ﺟﺎي‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﯾﺎت ھﻪم ﺳﯜرﻟﯜك ﺑﯩﻠﯩﻨﺪى.‬ ‫ﺋﯩﭻ ـ ﺋﯩﭽﯩﻤﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﯾﯩﻐﺎ ﯾﺎﻣﺎﺷﺘﻰ،‬ ‫ﯾﯧﯖﻰ ھﻪﺳﺮەت ﺑﯩﻠﻪن ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺗﯩﻠﯩﻨﺪى.‬ ‫6‬
 7. 7. ‫ﻛﯩﺸﻰ ھﺎﻣﺎن ﺋﻪﺳﻠﻪر ﺋﯚﺗﻜﻪن ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﻟﻪززەت ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﺪە، ﺗﯜﻧﻠﯩﺮى.‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺳﻠﻪش ﺑﻪﺧﺶ ﺋﯧﺘﻪر ھﻪم ھﻪﺳﺮەت،‬ ‫ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎس ﭘﻪﻗﻪت ﻟﻪززەت ﻛﯜﻧﻠﯩﺮى.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 9 ـ ﺋﯩﯿﯘل، ﺋﺎﺗﯘش ﺷﻮرۇق‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ﺳﻪن ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە‬ ‫ﺳﻪن ﯾﻮق ﺋﻪﻣﺪى ﺑﯘ ﺷﻪھﻪردە، ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ ﯾﺎر،‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﯾﻪر دەﺷﺘﻰ ـ ﭼﯚﻟﺪەك ھﻮۋۇﻟﺪار.‬ ‫ﺳﻪﻧﺴﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ »ﺑﺎﯾﺎۋان«دا ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ―‬ ‫ﯾﯜرﺳﻪم، ﯾﯜرەك ﻗﻮرﻗﯘپ ـ ﻗﻮرﻗﯘپ ﭘﻮﻛﯘﻟﺪار.‬ ‫ﺳﻪن ﺑﺎردﯨﻤﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚرﻣﻪﯾﺘﯩﻢ،‬ ‫ﺳﯚزﻟﻪﺷﻤﻪﯾﺘﯘق، ﻗﺎراﺷﻤﺎﯾﺘﯘق زادﯨﻼ.‬ ‫روھﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺳﯧﺰەﺗﺘﯩﻢ،‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯜم ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺗﺎﭘﺎر ﺋﯩﺪى ﺧﯧﻠﯩﻼ.‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ!‬ ‫ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚردۈم، ﺗﯧﻨﯩﻢ ﺷﯜرﻛﻪﻧﺪى،‬ ‫ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪاق ﮔﯚھﻪرﻟﯩﺮﯨﻢ ﯾﯜﺗﻜﻪﻧﺪەك!‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﯾﻨﺎق ھﺎﯾﺎت، دۇﻧﯿﺎ،... ﻛﯚزۈﻣﮕﻪ ―‬ ‫ﺳﻪت ﻛﯚرۈﻧﺪى، ﯾﺎﺷﺎش ﺋﻪﻣﺪى ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪەك.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 11 ـ ﺋﯩﯿﯘل، ﺋﺎﺗﯘش ﺷﻮرۇق‬ ‫8‬
 9. 9. ‫ﭘﺎرﭼﯩﻼر‬ ‫ھﺎﯾﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎرۋﯨﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎس ﺷﯘﻧﺪاق،‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﻛﯚﻣﯜپ ﺋﯚﺗﻪر ﺋﯩﺰ.‬ ‫ﺑﯘ ﺟﺎھﺎن ﺋﯧﺰﯨﺰﻧﻰ ﺧﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻦ، ﺧﺎرﻻرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺋﯧﺰﯨﺰ.‬ ‫***‬ ‫ﺟﯩﻠﯟﯨﺪار ﮔﯜزەﻟﻨﯩﯔ ﺳﯚزﻟﯩﺮى ﭼﯜﭼﯜك،‬ ‫ھﻪر ﺳﯚزى ﭼﯧﻜﯩﺪۇ ﻛﯚﯕﯜل ﺗﺎرﯨﻨﻰ.‬ ‫ﯾﺎرەﻧﻠﻪر، ﺋﺎﺷﻘﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺘﺎﻧﻪ ﺋﯩﺸﻰ:‬ ‫ﺗﯜن ﺋﺎرا ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎي ﺋﻪﺳﻠﻪش ﯾﺎرﯨﻨﻰ.‬ ‫*‬ ‫ﺳﯚﯾﮕﯜﻧﯩﯔ ﻣﯩﺰاﻧﻰ ۋاﭘﺎ ۋە ﭼﯩﻨﻠﯩﻖ،‬ ‫ﺋﯘ ﻗﯘرۇق ﺳﯚز ﺋﻪﻣﻪس، ھﻪرﻛﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﯾﺎن.‬ ‫ﭼﯩﻦ ﺋﺎﺷﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎي ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎي ۋاﭘﺎﺳﻰ ۋﯨﺴﺎﻟﻰ ﺗﺎﻣﺎن.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 8 ـ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ، ﻗﻪﺷﻘﻪر‬ ‫9‬
 10. 10. ‫ﮔﯜﻟﻨﺎرﻏﺎ‬ ‫ﺋﻪﺟﻪپ ﺷﯧﺮﯨﻦ ـ ﺳﯘﺧﻪن ﻣﯩﯟە، ﭼﯩﭽﻪﻛﻰ ﺟﯩﻠﯟﯨﺪار — ﮔﯜﻟﻨﺎر،‬ ‫دﯨﻠﯩﻤﻨﻰ ﻣﻪھﻠﯩﯿﺎ ﺋﻪﯾﻠﻪپ، ﻗﯩﻠﯘر ﺑﻪك ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار، ﮔﯜﻟﻨﺎر.‬ ‫ﮔﻮﯾﺎ ﺋﻮﺗﻘﺎش ﺋﯘﻧﯩﯔ رەﯕﮕﻰ، ﺷﻪﭘﻪﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﯘ رەﯕﻨﻰ؟‬ ‫دﯦﺴﻪ: ﮔﯜل ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﯩﻦ — ﺑﯩﺮﺳﻰ، ﻗﯩﻠﯘرﻣﻪن ﺋﯩﺨﺘﯩﯿﺎر، ﮔﯜﻟﻨﺎر.‬ ‫ﺑﺎھﺎرﻧﯩﯔ ﭘﻪﯾﺰﯨﻨﻰ ﺷﯘ ﮔﯜل ﻣﯘﺟﻪﺳﺴﻪم ﺋﻪﯾﻠﯩﮕﻪن ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮ،‬ ‫ﺳﺎﺑﺎدا ﯾﺎﭘﺮﯨﻐﻰ — ﺑﻪرﮔﻰ ﭼﯩﺮاﯾﻠﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﺎر، ﮔﯜﻟﻨﺎر.‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﯾﺎن ﺋﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺷﻮﺧﻠﯘق، ﺋﯚزﯨﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻣﻪﭘﺘﯘن،‬ ‫ﺑﻪﺧﺶ ﺋﻪﯾﻠﻪپ ﺗﯧﺘﯩﻜﻠﯩﻜﻨﻰ، ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﻰ ﺋﻮﯾﻐﯩﺘﺎر، ﮔﯜﻟﻨﺎر.‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯚﯾﮕﯜ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻤﻰ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﯨﻜﻰ، ﺗﻪرﯨﭗ ﺋﯧﺘﻪﻟﻤﻪﯾﻤﻪن،‬ ‫ﺋﯜزۈپ ﻗﯩﺴﻤﺎﻗﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪر زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﺧﯘﻣﺎر، ﮔﯜﻟﻨﺎر.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 11 ـ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ، ﻗﻪﺷﻘﻪر‬ ‫01‬
 11. 11. ‫ﮔﯜل ﺗﯘﺗﺘﯘم ﺳﺎﯕﺎ‬ ‫ﯾﯘدى ﯾﺎﻣﻐﯘر ﮔﯜل ـ ﭼﯧﭽﻪك ھﯚﺳﻨﯩﻨﻰ، ﺋﯘز ﻛﯜﻟﺪى ﺟﺎھﺎن،‬ ‫ﺑﯘ ھﺎۋا ﭘﻪﯾﺰﯨﻠﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﯾﺎﯾﺮﯨﺪى ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺷﯘﺋﺎن.‬ ‫ﺋﺎرﯨﻼپ ﮔﯜﻟﺸﻪﻧﻨﻰ ﻛﻪزدﯨﻢ، ﺳﻪﯾﻠﻰ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺑﺎغ ﺋﺎرا،‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ، رەﯾﮫﺎﻧﻨﻰ ﺋﯜزدۈم، ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﻮي ﺑﺎر ﻧﺎھﺎن.‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﻪر رەﯾﮫﺎن ﮔﯜزەل، ﺋﺎددﯨﻲ ﻗﻪﻟﺒﻨﻰ ھﻪﻣﻤﯩﮕﻪ،‬ ‫ﺧﯘﺷﺒﯘﯾﻰ ﺑﯩﮫﯘش ﺋﯧﺘﻪر ﻣﯘﭘﺘﯩﻼ دﯨﻠﻨﻰ ھﺎﻣﺎن.‬ ‫ﻣﻪن ﺋﯧﻠﯩﭗ ﮔﯜﻟﻨﻰ، ﮔﯜزەل ﺟﺎﻧﺎﻧﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﺑﯩﮫﺎﯾﺎل،‬ ‫)ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺷﯘ ﯾﺎرﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﻗﯧﺘﯩﺪا ﻗﺎﯾﻨﯩﻐﺎن(‬ ‫ﺋﯘﺷﺒﯘ ﮔﯜل ﯾﺎﭘﺮاﻏﯩﺪا ﭼﺎﻗﻨﺎﯾﺘﻰ ﯾﺎﻣﻐﯘر ﺗﺎﻣﭽﯩﺴﻰ،‬ ‫ﺟﯩﻠﯟﯨﺴﻰ ﻣﻪﭘﺘﯘن ﺋﯧﺘﻪﺗﺘﻰ ﻛﻪﭼﻜﻰ ﺷﻪﭘﻪﻗﺘﻪ ﻧﺎﮔﺎھﺎن.‬ ‫ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ھﯚرﻣﻪﺗﺘﻪ دﯨﻠﯩﻢ ﺷﺎھﯩﺪﯨﻨﻰ ﺳﯘﻧﺪۇم ﺳﺎﯕﺎ،‬ ‫ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﯔ ﮔﯜل ﺑﻪرﮔﯩﺪەك ﻗﯩﻠﺪى ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘم ﺷﯘ ھﺎﻣﺎن.‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﺳﯘﻧﺪى ﻧﯩﮕﺎر ﯾﺎﻧﻐﺎن ﯾﯜرەﻛﻨﻰ ﮔﯜل ﻗﯩﻠﯩﭗ،‬ ‫ﺋﯘ ﺗﯧﺨﻰ ھﯧﭽﺒﯩﺮ ﺟﺎﻧﺎن ﺋﯩﺸﻘﯩﺪا ﺑﯘﻧﭽﻪ ﯾﺎﻧﻤﯩﻐﺎن.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 31 ـ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ، ﻗﻪﺷﻘﻪر‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ﺷﻮخ ﺟﺎﻧﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎي دﯦﺴﻪم ﺋﺎﯾﺪﯨﻦ ﮔﯜزەل...‬ ‫ﻛﯜن دﯦﺴﻪم ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ...‬ ‫— ﺷﻮخ ﺟﺎﻧﺎن‬ ‫ﺳﻪن ﺑﯩﮫﯘدە ﻣﺎﺧﺘﯩﻤﺎ ﺋﺎي دەپ ﻣﯧﻨﻰ،‬ ‫ﺑﻰ ﺗﺎﻛﺎﻣﯘل ﻛﯩﺸﯩﻤﻪن، ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس.‬ ‫ﻗﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس ﺑﺎﻏﺮﯨﻢ ﺳﻮﻏﯘق، ﯾﺎﻛﻰ ﺗﻮﻣﯘز،‬ ‫ﺑﺎر دﯨﻠﯩﻤﺪا ﻧﯘر ـ زﯨﯿﺎ، ﺗﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪس.‬ ‫زادى ﻟﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎس ﻛﯩﺸﯩﺪەك ﺋﻮﻟﺘﯘرۇپ،‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﯕﻤﯘ ﺧﯘﭘﺴﻪن، ﺳﻪن ﻛﻪﻣﻪك!‬ ‫ﻣﻪن ﺋﻪﻣﻪس ﺋﻪۋرﯨﺸﻜﻪ ﻗﻮﻧﭽﺎق ﯾﺎﻛﻰ ﺑﯘت،‬ ‫ﻛﯚﯾﺪۈرۈپ، ﮔﺎھ ﻛﯜﻟﺪۈرۈپ ﻗﯩﻠﻤﺎ ﺋﻪﻣﻪك!‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 31 ـ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ، ﻗﻪﺷﻘﻪر‬ ‫21‬
 13. 13. ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ‬ ‫ﮔﻪر ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻣﻪن ﺳﯧﻨﻰ ﺳﯚﯾﺴﻪم ﻧﯩﮕﺎر،‬ ‫ﻗﺎﻧﺴﺎ زارﯨﯔ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺗﯜﻧﻠﻪردە ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪن ﺑﯩﺪار.‬ ‫ﻣﻪن ﺳﯧﻨﻰ ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﯘﻟﻤﻪۋا ھﯚرﻟﯩﺮى دەپ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ،‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﺳﯚﯾﻤﻪﻛﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﺎﻧﯩﻤﺎﺳﻤﻪن ﺋﯩﭙﺘﯩﺨﺎر.‬ ‫دﯦﻤﯩﮕﯩﻦ »ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻟﺨﺎن ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن«،‬ ‫ﻛﯩﻢ ﻧﺎﻣﺎزﺷﺎم ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺑﯩﺰار؟‬ ‫ﺗﻪﻧﺘﻪﻧﻪ ﻗﯩﻞ ﻣﻪﯾﻠﻰ، »ﺑﯘﻟﺒﯘل ﺑﻮﻟﺪى — دەپ — ﭘﻪرۋان ﻣﺎﯕﺎ«،‬ ‫ﺑﻪﯕﮕﯩﻤﯘ ﺷﺎھ ﺑﻮپ ﭼﯜﺷﻪرﻣﯩﺶ، ﭼﻪﻛﻤﻪﺳﻤﯩﺶ ﺋﻪﺳﻼ ﺋﺎھﯘ ـ زار.‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻘﻪ ﺋﯘﭼﺮاﺷﺴﺎ ﻧﺎدان دەﯾﺪۇ: »ﻣﻪن دۇﻧﯿﺎدا ﺑﯩﺮ«،‬ ‫ھﯧﭽﻘﺎﭼﺎن ﺋﺎﻗﯩﻞ دﯦﺮﯨﺰە ﮔﯜﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎس ﺧﯘﻣﺎر.‬ ‫ﻏﺎﯾﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪرﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﻰ ﺗﺎﻏﻼردﯨﻜﻰ ﻗﺎر ﻟﻪﯾﻠﯩﺴﻰ،‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎي ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻼ ھﻪﺷﻘﯩﭙﯩﭽﻪﻛﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار.‬ ‫ﻣﻪن ﺋﻪﻣﻪس دەردۇ ـ ﺋﻪﺳﻪر، ھﻪﺳﺮەت ـ ﭘﯩﺮاﻗﺴﯩﺰ، ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫دﯨﻞ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﯚﯾﮕﻪن ﺟﺎﻧﺎﻧﯩﻢ »ﺋﯩﺮﭘﺎن« ﺋﯧﺘﻰ ﺑﺎر ﺋﯘز ﻧﯩﮕﺎر.‬ ‫ﺑﯘ ﺟﺎھﺎن ﺷﯘﻧﺪاق ﺟﺎھﺎن: ﺋﯩﺖ ﺧﻠﻰ — ﺋﯩﺖ، ﺗﺎپ ﺧﯩﻠﻰ — زاغ،‬ ‫ﻧﻪ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯘﻟﺒﯘل ﺗﯩﻜﻪن ـ ﺋﺎزﻏﺎﻧﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎي دﯨﻠﭙﯩﻜﺎر؟‬ ‫31‬
 14. 14. ‫ﺑﯩﺒﺎھﺎ ﺳﯚﯾﮕﯜ دﯦﮕﻪن، ﺋﻪرزان ﺳﯧﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎي،‬ ‫ﺳﺎﻧﯩﻤﺎس »ﻏﺎﯾﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺳﯚﯾﮕﯜم ﻣﯘﺷﯘ« دەپ زۇﻟﭙﯩﻘﺎر.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 9ـ ﺋﺎۋﻏﯘﺳﺖ، ﻗﻪﺷﻘﻪر‬ ‫41‬
 15. 15. ‫ﻏﻪزەل‬ ‫ﻣﻪن ﺑﻪﺧﺘﺘﯩﻦ ﻣﻪﺳﺖ ﺋﯩﺮۇرﻣﻪن، ﺑﻪﺧﺘﯩﯿﺎر ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ،‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﻪ ﮔﯜﻟﻠﻪر ﺳﻪرﺧﯩﻠﯩﺴﻪن، ﺋﯩﺨﺘﯩﯿﺎر ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯚرۈپ ﻛﯚﯕﻠﯜم ﺗﯚرﯨﺪﯨﻦ ﺟﺎي ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﺋﻪﺳﯩﺮ،‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚرﻣﻪﻛﻜﻪ ﺋﻪﺟﻪﭘﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫ﮔﯜﻟﻨﻰ ﺋﯘز دەﯾﺪۇ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮔﯜﻟﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﺎردۇر ﻧﯘﻗﺴﯩﻨﻰ،‬ ‫ﮔﯜﻟﺪە ﯾﻮق ﺧﯩﺴﻠﻪت ﺑﯩﻠﻪن ﺗﯜن ﺑﯩﺪار ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫ﻛﯜن دﯦﮕﻪي ﺷﺎﺋﯩﺮ ﮔﯜزەﻟﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪ ﯾﺎﻛﻰ دەﯾﺪۇ ﺋﺎي،‬ ‫ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﯩﯔ ﻛﯜن، ﺋﺎي ﺋﻪﻣﻪس، ۋەﺳﻠﻰ ﺧﯘﻣﺎر ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫ﺗﻪﻣﺸﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرﻏﺎن ﻛﯩﯿﯩﻚ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﯩﯿﺎﻏﺎ، ﺷﻮﺧﻠﯩﻘﯩﯔ،‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺷﻮﺧﻠﯩﻘﯩﯖﻠﻪ ﺑﻪﻗﺎرار ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫ﺋﯩﺸﻘﻰ ﭘﻪﯾﻜﺎﻧﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﻰ ﭼﺎك ﺋﻪﺗﺴﻪ ﺋﻪﮔﻪر،‬ ‫داد ﺋﯧﺘﻪرﻣﻪن: ۋەﺳﻠﯩﮕﻪ ﺗﻪﺷﻨﺎﺋﻰ ـ زار ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﯾﺎزﻣﺎس ﺷﯧﯩﺮ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﻮت ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،‬ ‫ﺋﻪﻗﻠﻰ ـ ھﻮﺷﯘم ﺋﻪﭘﻘﯧﭽﯩﭗ ﺑﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﯿﺎر ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 02 ـ ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ، ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ‬ ‫51‬
 16. 16. ‫ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪﻣﺮا ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﻪ ﺳﻪﯾﺮ ﺋﻪﺗﺘﯩﻢ ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا،‬ ‫ﭼﯩﻤﻪﻧﺪە ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﯾﻨﺎپ، ﺳﺎﯕﺎ ﯾﻪﺗﺘﯩﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﺎڭ ﺳﯜﺑﮫﯩﺴﻰ، ﻣﻪﺷﺮﯨﻖ ﺳﯜزۈﻟﮕﻪن ﭼﺎغ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮ،‬ ‫»ﺧﻪﯾﺮ، ﺳﯚﯾﮕﻪن ﻧﯩﮕﺎرﯨﻢ« دەپ، ﺋﯘزاپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﺶ ﺗﯩﻠﺪى ﯾﯜرەك ـ ﺑﺎﻏﺮﯨﻤﻨﻰ ﭼﺎك ﺋﻪﺗﺘﻰ،‬ ‫ﭼﯩﺪاﻟﻤﺎي ﺑﯘ ﺟﯘداﻟﯩﻘﻘﺎ ﭘﯩﻐﺎن ﭼﻪﻛﺘﯩﻢ ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﺋﯧﺸﯩﭗ ﺗﺎغ ۋە داۋاﻧﻼردﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯘﻣﺮۇغ،‬ ‫ﻗﯩﻼي دەپ ﺋﻮت ﯾﯜرەﻛﯩﻤﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﺗﯘرار ﺋﺎھﯘ ﻛﯚزۈڭ ﭼﺎﻗﻨﺎپ، ﭼﯩﺮاﯾﯩﯔ ﺧﯘددى ﻧﯘر ﺋﺎﭘﺘﺎپ،‬ ‫ﻛﯚرۈﻧﺪى ﻛﯚز ﻧﯘرۇﯕﺪﯨﻦ دەل ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜر ﻛﯚﻛﯩﺪە ﻛﻪزﺳﻪم، ﺳﯧﻨﻰ ﯾﺎدﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜرﺳﻪم،‬ ‫ﺷﯧﺮﯨﻦ ﺋﻪﺳﻠﻪﺷﺘﻪ ﭼﺎغ ﺋﯚﺗﻜﻪي ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﺧﺘﯩﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻨﯩﯔ ﺗﺎﺟﯩﺴﻰ ﺳﻪن ﺳﻪن، ﺳﯧﻨﯩﯖﺴﯩﺰ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ دۇﻧﯿﺎ،‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ۋەﺳﻠﯩﯔ ﺷﯘﯕﺎ ﯾﺎرﯨﻢ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﻪﺧﺘﯩﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﮔﯜل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯘﻟﺒﯘل ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﯾﺮﯨﻤﺎس ﻣﯘﻧﭽﻪ،‬ ‫دﯦﺪﯨﻜﻰ زۇﻟﭙﯩﻘﺎر: ۋەﺳﻠﯩﯔ ﺷﯘﺋﺎر ﺋﻪﺗﺘﯩﻢ ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا.‬ ‫3891 ـ ﯾﯩﻞ، 22 ـ ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ، ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ‬ ‫61‬
 17. 17. ‫ﻏﻪزەل‬ ‫)ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻻزﯨﻢ ﻗﯩﺰﻏﺎ(‬ ‫ﻗﯩﻠﯘرﺳﯩﺰ ھﻪر ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻏﺎ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﻖ ﻣﯩﮫﺮﯨﺪە ﺧﯩﺰﻣﻪت،‬ ‫ﺑﯘ ﺷﻪﭘﻘﻪت ﮔﯜﻟﻠﯩﺮى ھﻪرﺑﯩﺮ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯩﻜﺮاﻧﯩﺪا زﯨﻨﻨﻪت.‬ ‫ﺗﻪﺷﻪﻛﻜﯜر ﺋﻪﯾﻠﯩﻤﻪك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻦ دﯨﻠﺪﯨﻦ،‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻻل ﺑﻮﻟﺪى، ﺳﯚز ﻗﯩﻠﻤﺎق ﺗﯘﯾﯘﻟﺪى زەپ ھﻪﺷﻪم ـ ﻣﯩﮫﻨﻪت.‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﻻل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﯩﻠﻤﯘ، ﻗﻪﻟﻪﻣﻤﯘ، ﻣﻪن ﯾﯧﺰﯨﭗ داﺳﺘﺎن —‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﯾﺎن ﺋﻪﯾﻠﯩﺴﻪم ﺋﺎﻗﺪﯨﻞ ﭘﻪرﯨﻨﻰ، ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﭗ ھﯚرﻣﻪت.‬ ‫ﻗﯩﻠﯘرﻣﻪن ﻛﯚپ ـ ﺗﻮﻻ ﺋﻪﭘﺴﯘس، ﺗﻪرﯨﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎس ﻛﯚﯕﯜل راﯾﻰ،‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﻗﺪﯨﻞ — ﯾﯜزﭼﻪ داﺳﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ۋە رەھﻤﻪﺗﺘﯩﻦ ﯾﻪﻧﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪت.‬ ‫ﻗﻮﯾﯘپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﻜﻪ ﯾﻮل ﯾﻮﻗﻜﯩﻢ، ﻛﯧﺘﯘرﻣﻪن ﺋﯧﭗ ﻛﯚﯕﯜل ھﯧﺴﺴﯩﻦ،‬ ‫ﺑﯩﺮ ھﯧﺴﻜﻰ، ﺋﺎﺷﯩﻜﺎر ﺋﻪﺗﻤﻪي، ﻧﺎھﺎن ﺗﯘﺗﻤﺎﻗﻤﯘ ﻛﯚپ ﻟﻪززەت.‬ ‫4891 ـ ﯾﯩﻞ، 02 ـ ﻣﺎرت، ﺋﯜرۈﻣﭽﻰ‬ ‫71‬
 18. 18. ‫ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ‬ ‫ﯾﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﯾﺪى دﯨﻠﯩﻢ ھﯚﺳﻨﯜﯕﻨﻰ، ﮔﯜل، ﻗﺎﯾﺘﺎ ﻛﯚرۈپ،‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺗﺎرﯨﻢ ﺗﯩﺘﺮﯨﺪى، رەﯕﮕﯩﻤﻤﯘ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺋﯚزﮔﯜرۈپ.‬ ‫ﺋﻮﯾﻠﯩﻐﺎﻧﻤﻪن ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە: ﻛﯚرﺳﻪم ﯾﻪﻧﻪ ﮔﯜل ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە،‬ ‫ﮔﯜل ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻣﺪﯨﻤﻪن ﭘﻪﯾﺰى ﺳﯜرۈپ.‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ھﯧﭻ ﺟﯜرﺋﯩﺘﯩﻢ ﻣﺎھﻰ ﺗﺎﺑﺎﻧﯩﯔ ﺑﺎﻗﻘﯩﻠﻰ،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﺎﯾﺎق ﺗﺎﯾﺪەك ﮔﻮﯾﺎ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ﯾﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﯾﯜﮔﯜرۈپ.‬ ‫ﺗﯘﯾﺪﯨﻤﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﯔ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﻰ ﺳﯩﺮﯨﻤﻨﻰ، ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ،‬ ‫ﺋﯩﺸﻖ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﺟﺎﭘﺎ ﺳﯧﭗ ﻗﻮﯾﺪۇڭ ﯾﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻟﯜپ.‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯜﻟﻜﻪﯕﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﯾﺎﻣﺎﺷﺘﻰ ﺋﺎﺗﻪش، ۋا دەرﯨﺦ،‬ ‫ﺋﻪﯾﻠﯩﺪﯨﯔ ﻛﯜل ﺋﺎﺷﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﻮت ﺋﯩﭽﺮە ﺋﯚرﺗﻪپ، ﻛﯚﯾﺪۈرۈپ.‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ، ﺳﯚﯾﮕﯜ دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﯾﻮﻟﻰ ھﻪﺳﺮەﺗﻤﯘ ﺋﯚزى؟‬ ‫ﮔﺎھﻰ ﯾﯩﻐﻼﺗﺴﺎ، ﻧﺎﮔﺎن ﻗﻮﯾﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪۇ ﻛﯜﻟﺪۈرۈپ؟‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﻗﯩﻠﺪى ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﭼﯩﺪاﻟﻤﺎي ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ:‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﯚﯾﯜپ، ﻣﻪﯾﻠﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﻗﻮﯾﻐﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪي ﺋﯚﻟﺘﯜرۈپ!‬ ‫4891 ـ ﯾﯩﻞ، 62 ـ دﯨﻜﺎﺑﯩﺮ، ﺋﺎﺗﯘش‬ ‫81‬
 19. 19. ‫ﻏﻪزەل‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻧﺪا ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻪرﺧﯩﻞ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﻏﯘﻧﭽﯩﺴﻪن،‬ ‫ﯾﺎﻛﻰ ﺋﻮﻛﯿﺎن ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﺳﯧﭽﯩﻠﻐﺎن ﺋﯘﻧﭽﯩﺴﻪن.‬ ‫ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﯔ ﯾﺎﻣﻐﯘر ﺳﯜﯾﻰ ﯾﯘﻏﺎن ﻗﯩﺰﯨﻠﮕﯜل، ﺑﯩﻐﯘﺑﺎر،‬ ‫ﺳﻪرۋى دەر ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﻮﯾﯘﯕﻨﻰ، ﺳﻪرۋى ﻗﺎﻣﻪت ﺷﯘﻧﭽﯩﺴﻪن.‬ ‫ﺗﻪﻟﻤﯜرۈپ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ ﺳﺎﯕﺎ، ﻗﯩﻠﻐﺎچ دﯨﻠﯩﻤﻨﻰ ﻣﻪھﻠﯩﯿﺎ،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﺎراپ ﻛﯜﻟﮕﯩﻦ ﯾﻪﻧﻪ، ﺗﯜرﻣﻪ ﻗﺎﭘﺎﻗﻨﻰ ﻣﯘﻧﭽﯩﺴﻪن.‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎن ﭘﻪﯾﺰى ﺑﺎر ھﯚﺳﻨﯜﯕﺪە ﺋﻪي ﻗﯩﺰ، ﺋﻪي ﭘﻪرى،‬ ‫ﺑﺎق ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ، دﯦﻤﯩﮕﯩﻦ: ﺗﯘرﻗﯘڭ ﻏﻪﻟﻪت، ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﭽﯩﺴﻪن.‬ ‫ﮔﻪر ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت ﭘﻪﯾﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻤﻨﻰ ﭼﺎك ـ ﭼﺎك ﺋﻪﺗﻤﯩﺴﻪ،‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﺋﯧﯿﺘﺎرﻣﯩﺪى: ﺋﯩﺸﻖ ﺋﻪھﻠﯩﮕﻪ ﮔﯜﻟﮕﯜﻧﭽﯩﺴﻪن.‬ ‫4891 ـ ﯾﯩﻞ، دﯨﻜﺎﺑﯩﺮ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫91‬
 20. 20. ‫ﻏﻪزەل‬ ‫ﮔﯜل ﺗﺎﻣﺎﺷﺎﺳﻰ ﻗﯩﻼر ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﺎھﺎر،‬ ‫ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ دﯨﻠﯩﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎس ﭘﻪﺳﯩﻠﮕﻪ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎر.‬ ‫ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ۋەﺳﻠﻰ ﺑﺎھﺎر ﻛﯚﯾﮕﻪن ﻧﯩﮕﺎر ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﯩﺴﻰ،‬ ‫ﯾﻮﻗﺴﻪ ﺋﯘ، ﺑﻮﻟﻤﺎس دﯨﻠﯩﻢ ﮔﯜﻟﺸﻪﻧﮕﯩﻤﯘ ھﯧﭻ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار.‬ ‫ﺑﯩﺮ ﮔﯜزەل ﮔﯜﻟﺰارﻏﺎ ﺗﻪڭ ھﯚﺳﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜن،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯚزى ﻣﯩﯔ ﮔﯜل ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﺎﭼﻘﺎي ﺋﻪﺟﻪپ ﻣﯘﺷﻜﻰ ـ ﺋﯩﭙﺎر.‬ ‫ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ ﯾﻮق ﺑﯩﺮ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ دورادۇر ﯾﺎرﻧﯩﯔ ﺑﯘﯾﻰ،‬ ‫ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ﺟﯩﺴﻤﯩﻢ ﺷﯩﭙﺎھ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﻣﻪن ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﻤﺎر.‬ ‫ﺷﯘ ﺋﯘزۇن زۇﻟﭙﻰ — ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎن ﺳﯘﻣﺒﯘﻟﻰ، ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﺘﯧﻠﻰ،‬ ‫ﺑﯘ ﮔﯜزەل ﮔﯜﻟﺸﻪﻧﮕﻪ ﻧﯩﭽﯜن ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘن ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺧﯘﻣﺎر؟‬ ‫ﮔﯜل — ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋەﺳﻠﯩﻢ، ﺟﯧﻨﯩﻢ، ﺋﺎرزۇﻣﻤﯘ ﺷﯘ، ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﻤﯘ ﺷﯘ،‬ ‫دەپ ﮔﯜﻟﯩﺴﺘﺎﻧﻼر ﺋﺎرا ﻧﻪزﻣﻪ ﺋﻮﻗﯘﯾﺪۇ زۇﻟﭙﯩﻘﺎر.‬ ‫4891 ـ ﯾﯩﻞ، دﯨﻜﺎﺑﯩﺮ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫02‬
 21. 21. ‫ﻏﻪزەل‬ ‫زﯨﻠﯟا ﻗﻪددﯨﯖﻨﻰ ﻛﯚرەرﻣﻪن ﻛﯚز ﯾﯘﻣﯘپ ﻗﯩﻠﺴﺎم ﺧﯩﯿﺎل،‬ ‫ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﺳﯚھﺒﻪت ﻗﯘرۇپ ﺋﯩﺰدەپ ﺟﺎۋاپ، ﺳﻮراپ ﺳﻮﺋﺎل.‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﯘز ﯾﺎراﻟﻐﺎن ﺳﻪرۋ ﻗﺎﻣﻪت ﭘﻪرى ﺳﻪن؟‬ ‫ﮔﻪر ﺳﯧﻨﻰ ﻛﯚرﺳﻪ ﺳﯘﻻﯾﻤﺎﻧﻤﯘ ﯾﯜرەﻟﻤﻪس ﺑﯩﻤﺎﻻل.‬ ‫ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ، ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ، ﺑﯘﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻛﺎراﻣﻪت ﺑﺎر ﺋﯩﻜﻪن،‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚرﺳﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎس ﻧﯩﭽﯜك ﺋﺎﺷﯘﻓﺘﻪھﺎل؟‬ ‫ﺗﻪﯕﺮى ﺋﻪﯾﻠﻪﭘﺘﯘ ﺋﺎﺗﺎ ھﯚﺳﻨﯜﯕﮕﻪ ﻻﯾﯩﻖ ﺳﺎﭼﻨﯩﻤﯘ،‬ ‫ﺳﺎﭼﻨﻰ ﺳﻪن ﺳﯩﺮﺗﻤﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻛﯚپ ﺋﯘۋال.‬ ‫ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﯖﺪە ﻣﯩﯔ ﻗﻮﯾﺎش ﺗﻪﭘﺘﻰ، ﻧﯘرى ﺑﺎر، ﭘﺎرﻟﯩﻐﺎن،‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮت ﺗﯘﺗﺎﺷﺴﺎ دﯨﻠﻐﺎ ﮔﻪر، ﺑﺎر ﻧﻪ ﺋﺎﻣﺎل؟‬ ‫ﭘﯜﺗﺘﯩﻤﯘ ﯾﺎﻛﻰ ﺧﯘدا ﺟﯩﺴﻤﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﺗﻪﺷﺘﯩﻦ ﺳﯧﻨﯩﯔ؟‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﺎراپ ﺋﻮت ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﭼﻪﻛﺘﯩﻢ ﭘﯩﺮاق، ﺳﺎھﯩﭙﺠﺎﻣﺎل.‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﺗﺎﺷﻼپ ﻧﯩﮕﺎھ ﺋﺎﻟﺪى ﭼﯩﺮاﯾﯩﯖﺪﯨﻦ ھﻮزۇر،‬ ‫ﺑﯘﻧﭽﻪ زوﻗﻨﻰ ﺳﻪﯾﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎق ﺋﺎﺳﺎﻧﻤﯘ، ﮔﻪر ﻣﯩﺴﺎل؟‬ ‫4891 ـ ﯾﯩﻞ، 1ـ دﯨﻜﺎﺑﯩﺮ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫12‬
 22. 22. ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﻗﻪھﺮﯨﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻮﻏﻰ ﺋﯚﺗﺘﯩﻤﯘ،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ﭘﯘرﯨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺪى ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﯨﯔ،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ﺗﯜﻧﻠﻪر ﺋﺎرا ﻧﻪزﻣﯩﻠﻪر ﻗﺎﺗﺘﯩﻢ،‬ ‫ﯾﯩﺮاﻗﻼرﻏﺎ ﺗﻪﻟﭙﯜﻧﯜپ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ،‬ ‫ﺧﯩﯿﺎل دەرﯾﺎﻟﯩﺮﯨﺪا ﺋﺎﻗﺘﯩﻢ‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ﺗﯘﯾﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻢ ﺳﯧﺰەر ﺧﯘش ۋﯨﺴﺎل،‬ ‫ﺗﯘﯾﯩﻠﯩﺪۇ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەك ﺷﺎﻣﺎل،‬ ‫ﻧﻮرۇز ﭘﻪﯾﺰى ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ﺑﯘ ھﺎل،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﺧﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە،‬ ‫ﻛﯚرۈﺷﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎھﺎر ﭘﻪﺳﻠﯩﺪە،‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ۋﯨﺴﺎل ― ﺋﺎرﻣﺎن دەﺳﺘﯩﺪە،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ﯾﺎرﻣﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺘﺎﻗﻪت،‬ ‫ﺳﺎﻧﺎپ ﺋﺎي، ﻛﯜن، ﻣﯩﻨﯘت ۋە ﺳﺎﺋﻪت،‬ ‫ﻛﯜﺗﯜش ﺟﻪﺑﺮى ﭘﯜﻛﻜﻪﻧﺪۇ ﻗﺎﻣﻪت،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫22‬
 23. 23. ‫ﯾﯘرﺗﻨﻰ ﻗﯘﭼﺴﺎڭ ھﺎرارﯨﺘﯩﯖﺪە،‬ ‫ﻛﻪﻟﺴﻪ ﯾﺎرﯨﻢ ﻗﯩﯿﺎﭘﯩﺘﯩﯖﺪە،‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺑﯩﻠﻠﻪ زﯨﯿﺎرﯨﺘﯩﯖﺪە،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ﻗﺎﻧﺴﺎ ۋﯨﺴﺎل ﺗﻪﺷﻨﺎﺳﻰ دﯨﻠﻼر،‬ ‫ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﯾﺮﯨﺴﺎ ﺗﯩﻠﻼر،‬ ‫ﺋﯚﺗﺴﻪ ﻛﯧﯿﯩﻦ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﯾﯩﻠﻼر،‬ ‫ﺑﺎھﺎر، ﺋﻪﺟﻪپ ﺳﯧﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 22 ـ ﯾﺎﻧﯟار، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫32‬
 24. 24. ‫ﺋﺎﯾﺪﯨﯔ ﻛﯧﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪش‬ ‫ﺋﺎي ﺋﯜزەر ﻛﯚﻛﺘﻪ — ﺳﺎﻣﺎﻧﯩﯔ ﻗﻪرﯨﺪە،‬ ‫ﺋﺎي ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻢ ﺳﻪﯾﻠﯩﺪە.‬ ‫ﻗﺎرﯨﺴﺎم ﺋﺎﯾﻨﯩﯔ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﻐﺎ، ھﺎﻣﺎن —‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﯾﺎدﯨﻤﻐﺎ ﯾﺎر، ﻣﺎھﻰ ﺗﺎﺑﺎن.‬ ‫ﻣﻪن ﻣﺎﯕﺎر ﭼﺎﻏﺪا ﺋﯘزاﺗﻘﺎن ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ —‬ ‫ﺳﯩﺮدﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﯾﺪﯨﯔ ﻛﯧﭽﻪ، ھﺎرﭘﺎ ﻛﯜﻧﻰ.‬ ‫ﺋﺎرﯨﻼپ ﻛﻪزﮔﻪن ﺋﯩﺪۇق ﺑﺎغ ۋە ﺋﯧﺘﯩﺰ،‬ ‫ﺟﯜپ ﯾﯜرەﻛﻠﻪر ﺋﻮت ﺑﻮﻟﯘپ، ﺳﻮﻗﺎﺗﺘﻰ ﺗﯧﺰ.‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﯾﺎدﯨﻤﺪا ﺋﯘ ﻧﯘﺳﺮەت ﺗﯩﻠﻪپ،‬ ‫ﻛﯚز ﻧﯘرﯨﺪا ﻣﯩﮫﺮى ﺑﯩﺮﻟﻪ ﭘﻪﭘﯩﻠﻪپ.‬ ‫ھﻪر ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﯾﺪﯨﯔ ﻛﯧﭽﯩﺪە ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﯾﻤﻪن، ﻧﯩﮕﺎر، ﺋﺎﯾﻐﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 4 ـ ﻓﯩﯟرال، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫42‬
 25. 25. ‫ﻏﻪزەل‬ ‫ﻛﻮﭼﯩﺪا ﻛﯚردۈم ﺳﯧﻨﻰ، ﯾﺎر، ﺑﻰ ﺗﯘﯾﯘق،‬ ‫ﺋﯜﻟﮕﯜرۈپ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﻛﯚرﻣﻪي ﺗﻮﻟﯘق؛‬ ‫ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﯨﯔ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎداق — ﺑﯩﺮ ﯾﺎ ﺑﻮﻟﯘپ،‬ ‫ﺗﻪﮔﺪى ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﯔ، ﻗﺎﻟﺪى ﺳﯘﻧﯘق.‬ ‫ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﺎس ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯜﮔﻪل،‬ ‫ﺑﻮﻟﺪى ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ﻗﺎراﯕﻐﯘ، ﮔﺎھ ﯾﻮرۇق.‬ ‫ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻤﯘ ﻧﯩﮕﺎھ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن،‬ ‫ﺧﯘددى ﻛﯚﯾﮕﻪن ﻧﻮﺗﯩﺪەك ﺑﻮﻟﺪۇم ﻗﯘرۇق.‬ ‫ﻗﯩﭗ ـ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﯩﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻮغ ﭼﯜﺷﺘﻰ ﺷﯘ دەم،‬ ‫ﺗﺎ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﯾﺪۈرۈپ، ﮔﻮﯾﺎﻛﻰ ﺋﻮق.‬ ‫»ﺷﯘۋ« ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪى ﯾﯜرەك، ﻻل ﺑﻮﻟﺪى ﺗﯩﻞ،‬ ‫ﺑﻮﻟﺪى ﺧﯘددى ﺗﯧﺰ ﻗﯧﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﯾﺮۇق.‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ھﯜرﻛﻜﻪك ﺑﯚﺟﻪﻧﺪەك ﻗﺎﭼﺘﻰ ﺗﯧﺰ،‬ ‫»... ﻗﻮش ﻛﯚرۈﻧﮕﻪن« ۋەھﯩﻤﻪ ھﯚﺳﻨﯜﯕﭽﻪ ﯾﻮق.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 9ـ، 21 ـ ﻓﯩﯟرال، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫52‬
 26. 26. ‫ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻤﺎ‬ ‫)ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﻮۋﯦﺴﺘﻼر ﺗﻮﭘﻼﻣﯩﻤﻐﺎ(‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﯟادۇر ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﯾﯧﯖﯩﻨﯩﯔ:‬ ‫ﯾﯧﯖﻰ ﻣﯧﯟە، ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭼﯧﭽﻪك، ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﺎر.‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎن دﯨﻠﻰ ﺗﯚرﯨﺪە ﺑﯩﺮ ﺳﯘﻟﺘﺎﻧﻜﻰ،‬ ‫ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﯚﯾﮕﯜ ـ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ، ﺗﯘﻧﺠﻰ ﯾﺎر.‬ ‫ﺋﯚﺗﻪر ﯾﺎﺷﻠﯩﻖ ھﻪر ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ،‬ ‫ﯾﺎﺷﻠﯩﻘﯩﺪا ﺑﻮﻟﯘر ﺳﯚﯾﮕﻪن ﺟﺎﻧﺎﻧﻰ.‬ ‫ھﻪر ﻛﯚﯕﯜﻟﺪە ﻟﻪززەت ھﻪم داغ ﻗﺎﻟﺪۇرﻏﺎن،‬ ‫ﺗﯧﮕﯩﭗ ﺋﺎﯕﺎ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﻪﯾﻜﺎﻧﻰ.‬ ‫ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﯾﻤﻪن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﻨﻰ ﭼﯩﻦ دﯨﻠﺪﯨﻦ‬ ‫دەﺳﻠﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻢ ـ ﯾﺎرﯨﻤﻐﺎ.‬ ‫ﻣﻪن دﯦﯖﯩﺰدﯨﻦ دۇرداﻧﯩﻠﻪر ﺳﯜزﮔﻪﻧﺪە‬ ‫ﺋﯩﻠﮫﺎم ﺑﯧﺮەر ﻛﯧﻠﯩﭗ ھﻪردەم ﯾﺎدﯨﻤﻐﺎ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 13 ـ ﻣﺎرت، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫62‬
 27. 27. ‫ﻏﻪزەﻟﻠﻪر‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎ، ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻣﯘﯕﺪاﺷﻘﯩﻠﻰ،‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪۇق ﺳﯚھﺒﻪﺗﻨﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﻘﯩﻠﻰ.‬ ‫ﺋﯚرۈﻟﯜپ ﺋﯚﭘﻜﻪم ﺋﺎﺷﯘ دەم، ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﻢ ﺗﯧﺰﻟﻪﺷﺘﻰ ﺧﻮپ،‬ ‫ھﯧﺴﺴﯩﯿﺎﺗﯩﻢ ﺋﯘﻟﻐﯘﯾﯘپ ﺗﯘردى ﺗﯧﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﻠﻰ.‬ ‫ﺋﯜﻧﺪﯨﺪى ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ، ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﯾﻨﯘﯕﻐﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻘﺎ ﮔﯧﺮە،‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﭼﺎغ ﻣﯜﻣﻜﯩﻨﻤﯩﺪى ﺑﯘ ۋەﺳﯟەﺳﻪﻧﻰ ﺑﺎﺳﻘﯩﻠﻰ؟‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺪﯨﻢ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﺎﭼﯩﯖﻨﻰ ﺋﻮﯾﻨﺎﺷﻘﺎ ﻧﯩﮕﺎر،‬ ‫ﯾﺎﻛﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﺪﯨﻦ ﻻۋاﻧﻰ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﯖﮕﻪ ﭼﺎﭼﻘﯩﻠﻰ.‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯧﻨﻰ، ﯾﺎر، رەﻧﺠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﯾﻤﺎس ﺋﯜﭼﯜن،‬ ‫ﺗﻪﺳﺘﻪ ﺑﻪس ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ﻛﯚﯕﯜل ﺋﯧﺘﯩﻤﻐﺎ ﻧﻮﺧﺘﺎ ﺳﺎﻟﻐﯩﻠﻰ.‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮى ﻟﻪۋ ﺗﺎﻣﺸﯩﺪﯨﻢ ﺋﺎرﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ ﻗﺎﻟﺪى ﻧﺎھﺎن،‬ ‫ﺳﻮﯕﻐﻰ رەت ﻟﻪۋ ﺟﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪي ﺋﯩﭽﻜﯩﻠﻰ، ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻠﻰ.‬ ‫**‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا، ھﯚﺳﻨﯘ ـ ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﯖﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪل ﯾﺎدﻻپ ﺋﺎﻻي،‬ ‫ﺋﯘﯾﻘﯘﺳﯩﺰ ﻛﻪﭼﻠﻪردە ھﻪردەم ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻪن ھﻪﻣﺮا ﺑﻮﻻي.‬ ‫ھﻪر ﻛﯚزۈﻣﻨﻰ ﯾﯘﻣﻐﯩﻨﯩﻤﺪا ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﺑﻮﯾﯘڭ،‬ ‫روھﻰ دۇﻧﯿﺎ ﺋﯩﭽﺮە ﺳﯚھﺒﻪت ﻗﯩﻠﯩﺒﺎن، ﺧﻮش ﺑﻮپ ﻗﺎﻻي.‬ ‫72‬
 28. 28. ‫ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا، ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﺋﻮﻗﯘﯕﻨﻰ ﻣﻪﯾﻠﻰ ﺋﺎت ﻛﯚﻛﺴﯜم ﺗﺎﻣﺎن،‬ ‫ﻣﻪﻟﮫﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘرۇپ ﻣﻪن ﻗﺎﯾﺘﺎ ﯾﺎﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎراي.‬ ‫ﻟﻪۋﻟﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎل ﺋﯩﭽﯜرﺳﻪڭ ﺗﺎﭘﻘﯘﺳﻰ ﻛﯚﯕﻠﯜم ﺷﯩﭙﺎ،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﺎرا، ﺑﯩﺮدەم ﻗﺎرا، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﯾﯜزۈﯕﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎراي.‬ ‫زۇﻟﭙﯩﻘﺎر ﺋﯧﯿﺘﺎر: ۋﯨﺴﺎﻟﯩﯔ ﻣﻪن ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺪى ﺷﯘﺋﺎر،‬ ‫ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻢ، ﻛﯜﺗﻜﻪن ﺳﯧﻨﻰ، ﻛﯜﺗﺴﻪم ﺳﯧﻨﻰ ﻧﯩﭽﯜن ﺗﺎﻻي؟‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 9 ـ ﻣﺎرت، ﺷﻪﻣﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫82‬
 29. 29. ‫ﺑﺎھﺎر دوﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺶ‬ ‫ﺑﺎھﺎرﻧﯩﯔ دوﻗﯩﻠﻰ، ﺗﯘﯾﯘﻻر ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ،‬ ‫ﺋﯘﭼﺮاﺷﺘﯘق ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ، دﯨﻠﺪا ھﺎﯾﺎﺟﺎن.‬ ‫ﯾﯜرەﻛﻨﯩﯔ رﯦﺘﯩﻤﻰ ﺳﺎﻧﺎپ ﺳﻜﻮﻧﺘﻼر‬ ‫ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺘﯩﻢ ﯾﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻛﯚپ زاﻣﺎن.‬ ‫*‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﯩﯖﺴﻪن ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﯨﻦ ھﯚرۇ ـ ﻏﯩﻠﻤﺎﻧﺪەك،‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﯩﻢ ﺳﺎﯾﻪﯕﺪەك، ﯾﻪﺗﺘﯩﻢ ھﻪم ﻗﻮﻏﻼپ.‬ ‫ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﺪا ﺟﺎﻣﺎﻟﯩﯔ ﻣﺎھﯩﻐﺎ ﺷﯘ ﭼﺎغ،‬ ‫ﺗﯘﯾﯘﻟﺪى ﮔﻮﯾﺎﻛﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪەك ﺋﺎﭘﺘﺎپ.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﺪا ﺋﻮﻟﺘﯘردۇق ﺋﯘزاق،‬ ‫ﯾﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘق دﯨﻠﺪا ﺗﯜﮔﯜﻧﻨﻰ.‬ ‫ﺑﯘ ۋﯨﺴﺎل ﺑﯩﺘﺎﻗﻪت ﺋﻪﯾﻠﯩﮕﻪن ﻣﯧﻨﻰ،‬ ‫ھﻪرﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﯾﻠﯩﻐﺎن ﭼﺎﻏﺪا ﺑﯜﮔﯜﻧﻨﻰ.‬ ‫ﺋﯘزاﻗﺘﯩﻦ ﻛﯚﯕﯜﻟﮕﻪ ﺗﯩﺰﯨﻠﻐﺎن ﺳﯚزﻟﻪر‬ ‫ﺗﺎرﺗﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺘﻰ ﻏﺎﯾﯩﭗ.‬ ‫ﯾﯜرەﻛﻨﻰ ﺳﯩﻘﺎﺗﺘﻰ ﺋﯘزاق ﺳﯜﻛﯜﺗﻠﻪر،‬ ‫ﺗﯩﻨﺎﺗﺘﯘق ھﺎﺳﯩﺮاپ، ﻗﯩﺰﯨﻖ ﺋﺎﺟﺎﯾﯩﭗ.‬ ‫ﺋﻪي ﭘﻪرى، ﺗﯘﯾﺪۇﯕﻤﯘ، ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا دﯨﻠﯩﻢ‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪن ﺑﯩﺘﺎﻗﻪت ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ.‬ ‫ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺘﯩﻢ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﺑﯘت ﻛﻪﺑﻰ،‬ ‫92‬
 30. 30. ‫ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﭙﺎردەك ﭘﯘراﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ.‬ ‫ﺋﯩﺴﺘﻪﯾﺘﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﯿﺎق ﺗﻮﻟﻐﺎن ﯾﯜرﯨﻜﯩﻢ‬ ‫ﺋﻪرﻛﯩﻠﻪپ ﺳﯚﯾﯜﺷﻜﻪ، ﺋﻪرﻛﯩﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ھﻪم.‬ ‫ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﯜرﺋﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ﺋﯘﻧﭽﻪ،‬ ‫ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼر ﺋﯧﺰﯨﺰ ـ ﻣﯘھﺘﯩﺮەم.‬ ‫ﺧﻮﺷﻼﺷﻤﺎق ﺑﻮﻟﺪۇق ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻧﯩﮫﺎﯾﻪت،‬ ‫ﺗﯘرۇﺷﺘﯘق ﺑﯩﺮ ھﺎزا ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ.‬ ‫ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺪﯨﻢ ﻗﺎﻧﭽﻪ رەت ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪا ﯾﻪﻧﻪ،‬ ‫ﺑﺎﻏﺮﯨﯖﻐﺎ ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺋﺎﺗﻤﺎﻗﻘﺎ، ﺋﻪي ﻗﯩﺰ.‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت ﭘﻪﯾﻜﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﯾﺎرﯨﺪار،‬ ‫ﯾﻮق ﺋﯩﺪى ﻣﯧﻨﯩﯖﺪە ﺋﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﺎدار.‬ ‫ﺋﯘزاﺗﺘﯩﻢ ، دﯨﻠﯩﻤﺪا ﻗﺎﻟﺪى ﺋﺎرﻣﯩﻨﯩﻢ،‬ ‫ﺗﺎ ﻗﺎراڭ ﯾﯜﺗﻜﯩﭽﻪ ﻗﺎراپ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار.‬ ‫ﺋﺎرﺗﯘﻗﭽﻪ ﻣﻪي ﺋﯩﭽﻜﻪن ﻛﻪﺑﻰ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ،‬ ‫ﯾﯜردۈﻣﻤﻪن ﺑﻪﺧﺘﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪا.‬ ‫ﺋﺎزاﺑﻰ ﻛﯚپ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯧﺮﯨﻦ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت،‬ ‫ﺗﺎۋﻻﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﺳﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪا.‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯘﯾﻘﯘﺳﯩﺰ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ،‬ ‫ﺷﯧﺮﯨﻦ ﭼﯜش ﺧﯩﯿﺎﻟﻰ ﭼﻮﻟﻐﯩﺪى ﻣﯧﻨﻰ.‬ ‫ﺋﻮﯾﻼﯾﺘﯩﻢ، دﯨﻠﯩﻤﺪا ﺗﻪﻛﺮارﻻپ ﺗﯩﻠﻪك،‬ ‫ﺷﯘ ﻛﯧﭽﻪ ﺗﯜن ﺑﻮﯾﻰ ﭼﯜﺷﻪﺷﻜﻪ ﺳﯧﻨﻰ.‬ ‫ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭼﯜش ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﺮەك ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎق،‬ ‫ﺋﯘﯾﻘﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎي ﻗﯩﻠﯩﻤﻪن ﺧﯩﯿﺎل.‬ ‫03‬
 31. 31. ‫ﭘﺎﯾﺎﻧﺴﯩﺰ ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر ﺳﻪھﺮاﻟﯩﺮﯨﺪا،‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺟﯜر ﺳﯩﻤﺎﺳﯩﯔ، ﺋﻪي ﺳﺎھﯩﭙﺠﺎﻣﺎل.‬ ‫ﺋﯚﻣﯜردﯨﻦ ﺋﯘزاﻗﺮاق ﺗﯜﻧﻤﯘ ﺗﯜﮔﯩﺪى،‬ ‫ﺧﻮرازﻻر ﺋﯧﭗ ﻛﻪﻟﺪى ﺗﺎﯕﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺨﻪۋەر.‬ ‫ﭘﺎھ، ﺟﯘدۇن! ﺑﺎھﺎرﻧﯩﯔ دوﻗﯩﻠﻰ ﺑﯜﮔﯜن،‬ ‫ﺋﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺰەﭘﺘﯘ ﯾﻪرﻧﻰ ﺷﯘ ﻗﻪدەر.‬ ‫ﺋﯜرۈﻛﻨﯩﯔ ﭼﯧﭽﯩﻜﻰ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪن ﻛﻪﺑﻰ‬ ‫ﯾﺎﻏﻤﺎﻗﺘﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎي ﯾﻪﻧﻪ ﺋﺎﭘﭙﺎق ﻗﺎر.‬ ‫ﺑﯩﺮدﯨﻨﻼ ﻣﯘﺳﺎﭘﻪڭ ﻛﻪﻟﺪى ﯾﺎدﯨﻤﻐﺎ،‬ ‫»ﺑﯘ ﻗﺎردا ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻛﯧﻠﻪﻟﻪﯾﺪۇ ﯾﺎر؟«‬ ‫ﻗﯘش ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻢ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﯾﯧﻨﯩﯖﻐﺎ،‬ ‫ﻗﺎر ﺳﺎﯕﺎ ﻏﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻪرﻣﯩﺴﯩﺪى دەپ.‬ ‫ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﯩﭗ ﺋﻮﯾﯘﻣﺪا ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﮔﻮﯾﺎ،‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﻛﯜﻟﻪﺗﺘﯩﻢ ھﻪ دەپ.‬ ‫ﭘﯩﻐﺎﻧﯩﻢ ﺋﯚرﻟﯩﺪى، ﺳﯩﻘﺘﻰ ﯾﯜرەﻛﻨﻰ،‬ ‫ﺋﺎﻗﻘﺎرﻏﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘردۇم ﻛﯚپ، ﺋﯘزاق.‬ ‫ﺋﺎق ﯾﯜزۈڭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﯘ ﻗﺎر ﻣﺎﯕﺎ،‬ ‫ﺋﯘﻟﻐﯩﯿﯩﭗ ﺑﺎراﺗﺘﻰ دﯨﻠﺪا ﺋﯩﺸﺘﯩﯿﺎق.‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯨﻤﻤﻪن، ﭼﯚﻟﺪەرەپ ﻗﺎﻟﻐﯘدەك ﺋﺎﻟﻪم‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺳﻪن ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎڭ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎڭ ﺳﻪﻧﻼ!‬ ‫ھﺎﯾﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯘﯾﻐﯘﺳﻰ ﺑﯧﺮەر ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻪڭ دۇﻧﯿﺎﻏﺎ، ﻛﯚزﻟﯩﺮى ﺷﻪھﻼ.‬ ‫ﭘﯩﻐﺎﻧﯩﻢ ﺑﺎﺳﻘﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ‬ ‫13‬
 32. 32. ‫ﺋﯘ ھﻪﻣﺮا ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﯾﺎﻟﻐﯘزﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ.‬ ‫ﻗﯘرﻻرﻏﺎ ﺗﯩﺰﯨﻤﻪن ﭘﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ،‬ ‫ﻣﯩﺴﺮاﻻر ﺋﺎﯾﻠﯩﻨﺎر ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 01 ـ ﻣﺎرت، ﯾﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫23‬
 33. 33. ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ....‬ ‫ﻛﯚرۈﺷﻜﻪﻧﺪۇق، ھﺎﯾﺎﺟﺎﻧﺪا دﯨﻞ —‬ ‫ﭘﻪﭘﯩﻠﻪﻧﮕﻪن ﺑﻪﺧﺖ ﻗﻮﯾﻨﯩﺪا.‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪەك ﮔﻮﯾﺎ.‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫ﺗﯘﯾﯘﻟﯩﺪۇ ﻏﯘۋا ﭼﯜش ﻛﻪﺑﻰ.‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯘزاﻗﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺗﻤﯜش،‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ۋە ﺳﻪﺑﻰ.‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫ھﻪر ﻣﯩﻨﯘﺗﻨﻰ ﺳﺎﻧﺎﯾﻤﻪن ﯾﯩﻞ دەپ.‬ ‫ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﻤﻪن ﻗﺎﯾﺘﺎ ﻛﯚرۈﺷﻨﻰ‬ ‫ھﻪر ﻧﻪﭘﻪﺳﺘﻪ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪپ.‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭽﺘﯩﻦ ﯾﯜرەﻛﻠﯩﺮﯨﻢ داغ.‬ ‫ﭘﻪرﯾﺎدﯨﻤﻐﺎ ﮔﯘۋا ﭘﻪﻗﻪت ﺷﺎم،‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯜﻟﭙﻪت ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ھﻪر ﭼﺎغ.‬ ‫ﻗﯘﭼﺎر ﺑﻪزەن ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﭘﯘﺷﺎﯾﻤﺎن‬ ‫ﯾﯜرﯨﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﯚرﺗﻪپ، ﺗﺎﺗﯩﻼپ.‬ ‫دەﯾﻤﻪن ﻧﯩﭽﯜن ﻣﯘﯕﺪاﺷﻤﯩﺪﯨﻢ ﻛﯚپ،‬ ‫ﻛﯚرﻣﯩﺪﯨﻤﻤﻪن ﺋﯘﻧﻰ ﯾﯧﻨﯩﺸﻼپ.‬ ‫33‬
 34. 34. ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﭼﺎغ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ ﻻل،‬ ‫ﺳﯚزﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﻞ ﻛﻪﻟﻤﻪي ﺑﯩﻤﺎﻻل.‬ ‫ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻤﯘ ﺟﯜرﺋﻪت؟‬ ‫ﺗﯘرﺳﺎ ﭘﻪرى، ﻗﺎﺷﻠﯩﺮى ھﯩﻼل.‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻪن ھﯩﺠﺮان ﺋﻮﺗﯩﺪا.‬ ‫ﺑﻪزەن ﭘﯘﺷﻤﺎن ﻣﺎﻻل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ،‬ ‫ﻗﯩﯿﻨﺎر ﻣﯧﻨﻰ ۋﯨﺠﺪان ﺳﻮﺗﯩﺪا.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 61 ـ ﻣﺎرت،ﺷﻪﻧﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫43‬
 35. 35. ‫ﺑﯘ ﯾﻮﻟﻼر...‬ ‫ﺑﯘ ﯾﻮﻟﻼر ﺳﻮزۇﻟﻐﺎن ﺋﯘﭘﯘﻗﻘﺎ ﻗﻪدەر،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﻰ ﯾﺎر ﺋﯚﯾﻰ، ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯾﯩﺮاق.‬ ‫ﯾﻮﻟﻼرﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﺪۇ ﺷﯧﻐﯩﻠﻠﯩﻖ ﺳﺎﯾﻼر،‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﮕﯩﺰ ـ ﭘﻪس، ﻗﺎﯾﺮﯨﯿﺪۇ ﺋﺎﯾﺎق.‬ ‫ﺑﯘ ﯾﻮﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﺳﻰ ﺗﺎﻟﺪۇرار ﺷﯘﻧﺪاق،‬ ‫ﻗﺎﻧﺪاﻗﻤﯘ ﻛﯧﻠﯩﺴﻪن، دﯨﻠﺒﯩﺮﯨﻢ، ﺋﺎﭘﭙﺎق؟‬ ‫ﺑﯘ ﯾﻮﻟﻼر ﺋﯩﻜﻜﻰ دﯨﻞ ﺋﺎرا ﺗﯘﺗﺎﺷﻘﺎن‬ ‫ﺋﯩﻼھﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺳﺘﻪ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﺎن رﯨﺸﺘﻪ.‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯚﯾﯜﯕﮕﻪ ﻗﺎﯾﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﯾﻮل،‬ ‫ﺳﺎﻗﻼﯾﻤﻪن ﺳﯧﻨﻰ ﯾﺎر، ھﻪر ﺷﻪﻧﺒﻪ ﭼﯜﺷﺘﻪ.‬ ‫ﺷﺎﻣﺎﻟﻼر ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ھﯩﺪ ﺋﯧﭗ ﻛﯧﻠﻪر ﺑﯘ ﯾﺎق،‬ ‫ﭘﯘراﯾﻤﻪن ﺷﺎﻣﺎﻟﻨﻰ، دﯨﻠﺒﯩﺮﯨﻢ، ﺋﺎﭘﭙﺎق.‬ ‫ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﻪس ﯾﻮﻟﻨﯩﯔ ﺳﺎﯾﻠﯩﻘﻰ،‬ ‫ﯾﯩﺮاﻗﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻﻟﻤﺎس دﯨﻠﻐﺎ ۋەھﯩﻤﻪ.‬ ‫ﺳﺎﯾﻼردا، ﺗﻮﭘﯩﻠﯩﻖ ﯾﺎرﻻر ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ﺋﯩﺰﯨﯖﻨﻰ ﺋﯩﺰدەﯾﻤﻪن، ﺟﺎﻧﺎن، ھﻪﻣﯩﺸﻪ.‬ ‫ﻛﯚزۈﻣﮕﻪ ﺗﯘﺗﯩﯿﺎ ﺳﻪن ﺑﺎﺳﻘﺎن ﺗﯘﭘﺮاق،―‬ ‫ﺳﻪن ﺑﺎﺳﻘﺎن ﯾﻮﻟﻼرﻣﯘ، دﯨﻠﺒﯩﺮﯨﻢ، ﺋﺎﭘﭙﺎق.‬ ‫ﺋﺎراﻣﻠﯩﻖ ﺳﺎﻟﻘﯩﻨﻼر ﺋﻪۋەﺗﻪر ﮔﺎھﻰ‬ ‫ھﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺋﯧﭽﯩﻨﻐﺎن دەرﯾﺎ ﺑﻮﻏﯩﺰى.‬ ‫ﻛﯜﺗﯩﻤﻪن، دەرﯾﺎﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﺪا، ﺳﺎﯾﺪا،‬ ‫53‬
 36. 36. ‫ﻗﯧﻨﻰ ﺋﯘ ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﻨﯩﯔ ﯾﻮرۇق ﯾﯘﻟﺘﯘزى؟‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺷﯘ ﺑﯜﮔﯜن ﻣﺎﯕﺪﯨﯖﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪاق،‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﯔ، ﻣﯘﯕﻼﻧﺪﯨﻢ، دﯨﻠﺒﯩﺮﯨﻢ، ﺋﺎﭘﭙﺎق.‬ ‫ﯾﻮﻟﻼرﻧﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯚﯾﺪۈم ﺋﺎۋاﯾﻼپ،‬ ‫ھﻪم ﯾﺎﻗﺘﯩﻢ ﻛﯚﻛﺴﯜﻣﮕﻪ، ﺳﯜرﺗﺘﯜم ﻛﯚزۈﻣﮕﻪ.‬ ‫ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﯩﻢ، ھﻪردەﻣﻜﻰ ﺳﯩﺮداش ﺳﺎي ﺑﯩﻠﻪن،‬ ‫ﻣﻪﯾﯜﺳﻠﯜك ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪي ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ.‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﻪن ﻛﯜﺗﯩﻤﻪن ﺷﯘ ﺳﺎﯾﺪا ھﻪرۋاق،‬ ‫ﻣﻪﯾﻠﻰ ﻛﻪل، ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻦ، دﯨﻠﺒﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﭘﭙﺎق.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 32 ـ ﻣﺎرت، ﺷﻪﻧﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫63‬
 37. 37. ‫دەرﺗﻨﯩﯔ داۋاﺳﻰ ﺳﻪن ﺳﻪن‬ ‫ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭽﺘﯩﻦ ﺗﻮﻟﻐﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ ﻗﯩﯿﻨﯩﻠﯩﭗ،‬ ‫داﯾﯩﻢ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ـ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﺎﺗﺘﯩﻢ.‬ ‫ﻛﯚﻛﺮﯨﻜﯩﻤﻤﯘ ﺗﺎر ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەك ﯾﯜرەﻛﻜﻪ‬ ‫ﺋﺎرام ﺋﯩﺰدەپ ھﻪر ﺗﺎﻣﺎﻧﻐﺎ ﭼﺎﭘﺎﺗﺘﯩﻢ.‬ ‫ﻛﯚﯾﯜك ﯾﺎﻣﺎن دﯦﺴﻪ ﺑﯘرۇن ﻛﻮﻧﯩﻼر،‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﯾﺘﯩﻢ، ﯾﺎﺷﻠﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪن.‬ ‫ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ ﺋﻪﻣﺪى، دەردى ﯾﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺋﻪزدى،‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ دەرﺗﻨﻰ ﺗﺎرﺗﯩﯟﯦﺮﯨﭗ، ﺗﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪن.‬ ‫ﭘﻪﻧﮕﻪ رەﺧﻤﻪت، ﺋﯩﺠﺎت ﺋﻪﺗﻜﻪن ﺑﯩﺰﮔﻪ ۋە ―‬ ‫ﻣﯩﻠﯿﻮﻧﻠﯩﻐﺎن ﺗﻪﺷﻨﺎﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ھﯩﻜﻤﻪت؛‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ھﯩﻜﻤﻪت رﯨﺸﺘﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﺪى‬ ‫ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﺎۋۇﺷﯘﯕﺪﯨﻦ ﻣﻪن ﺟﯜرﺋﻪت.‬ ‫ﺟﯜرﺋﻪت ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ، ﺑﻪﺧﺖ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ، ﺋﺎﻣﺮﯨﻘﯩﻢ،‬ ‫ﺳﯩﻢ ﺗﺎﻧﺎﭘﺘﺎ ﺋﺎﻗﺘﻰ ﺳﯚﯾﮕﯜ ﻣﯩﮫﺮﯨﻤﯩﺰ.‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ﮔﻪر ﯾﯩﺮاق ـ ﯾﯩﺮاق ﺋﯚز ﺋﺎرا،‬ ‫ﺳﻪن ﻏﻪرﭘﺘﻪ، ھﻪم ﺷﻪرﻗﺘﻪ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ.‬ ‫ﺳﯚﯾﮕﯜ دﯦﮕﻪن ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ، ﺋﻮﻣﯩﻘﯩﻢ،‬ ‫ﺋﯘ ﻛﯚﻣﯜﻟﮕﻪچ ھﻪﺳﺮەت ﺑﯩﻠﻪن، دەرت ﺑﯩﻠﻪن.‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﺴﺎم‬ ‫ﺳﯧﺰەر ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﻟﻪززەﺗﻨﻰ ﺑﻪك ﺑﻪﻟﻪن.‬ ‫73‬
 38. 38. ‫ﺑﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت ﺑﻪرﺳﻪ ﻣﻪﯾﻠﻰ دەرت ﻣﺎﯕﺎ،‬ ‫ﺋﺎزاپ ﺋﯩﭽﺮە ﯾﺎدﻻپ ﺋﯚﺗﻪي ﻧﺎﻣﯩﯖﻨﻰ.‬ ‫ﺋﻪھﺪﯨﻢ ﻣﻪھﻜﻪم، ﺋﻪﻗﯩﺪەم ﭼﯩﻦ ۋەﺳﻠﯩﯖﮕﻪ،‬ ‫ﺳﺎﻗﻼ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﭼﯩﻦ دﯨﻠﯩﯖﺪا ﯾﺎرﯨﯖﻨﻰ.‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎﺷﺎر ﺋﯩﻨﺴﺎن دۇﻧﯿﺎدا،‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ رﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﻠﻪن ھﺎﯾﺎﺗﻘﺎ.‬ ‫ﺳﻪﻧﻼ ﻣﯧﻨﯩﯔ دەرﺗﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ داۋاﺳﻰ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺋﯜﻧﺪەر ﻣﯧﻨﻰ ﺳﺎﺑﺎﺗﻘﺎ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 71 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫83‬
 39. 39. ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻢ — ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ دﯦﮕﻪن ﺑﻪك ﻣﯘﻗﻪددەس، ۋە ﻟﯧﻜﯩﻦ —‬ ‫ﻛﯚرۈﻧﻤﻪﯾﺪۇ، ﺋﯚزى ﻣﻪۋھﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻗﯘم.‬ ‫ﻛﯚرۈﻧﻤﻪﯾﻤﯘ ﺳﯚﯾﯜﻧﺪۈرەر ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ،‬ ‫ﺑﻪك ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار ﻗﯩﻼر ۋەﺳﻠﻰ ھﻪم ﭼﻮﻗﯘم.‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻮﻟﺪى ﺷﯘ ﺗﺎپ ﻣﺎﯕﺎ، ﺋﺎﻣﺮﯨﻘﯩﻢ،‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻧﻪﭘﻪس ـ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎق.‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻮﻟﺪى ﺗﯜﻧﻠﻪر ﺋﺎرا ﻧﻪزﻣﻪﻣﺪە‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺳﯚﯾﮕﯜ ـ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯔ داﯕﻠﯩﻤﺎق.‬ ‫ﺗﯩﻨﯩﻖ دﯦﮕﻪن ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼردا ﺑﺎر ﻧﻪرﺳﻪ،‬ ‫ﺗﯩﻨﯩﻖ دﯦﺴﻪ ﻛﯩﻢ ﺋﯧﯿﺘﯩﺪۇ: ﻣﯘھﺘﯩﺮەم؟‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯔ دﯨﻠﯩﻤﺪا‬ ‫ﻗﻮزﻏﺎر ﺷﺎدﻟﯩﻖ، ھﺎﯾﺎت زوﻗﻰ ۋە ﺋﻪﻟﻪم.‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ داﯾﯩﻢ ﻧﯧﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎس ﺋﺎﯕﻼﺷﻤﯘ،‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎددﯨﻲ، ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯧﺰﯨﺰ ﺷﯘ ﺗﯩﻨﯩﻖ.‬ ‫ﻛﯚرۈﺷﻜﻪﻧﺪە ﻧﻪﭘﯩﺴﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﯩﺴﺎم‬ ‫دﯦﻤﻪ، ﯾﺎرﯨﻢ، ﻣﯧﻨﻰ ﭼﻪﻧﺪان ﺑﻪﺗﻘﯩﻠﯩﻖ.‬ ‫ﻛﯚرﯨﻨﻪرﻣﯩﺶ ﺋﺎﯾﺪەك ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯧﺰەﻛﻤﯘ‬ ‫ﻛﯚﯾﮕﻪن ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚزى ﺑﯩﻠﻪن ﻗﺎرﯨﺴﺎ.‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﻧﯩﭽﯜن ﺑﯩﻠﯩﻨﻤﯩﺴﯘن ﻣﯘﻗﻪددەس‬ ‫ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﻐﺎ ﺗﯩﻨﯩﻘﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﺎﯕﻼﻧﺴﺎ؟‬ ‫93‬
 40. 40. ‫ﺑﻪﺧﺖ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯩﻨﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎق،‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﯾﻤﻪن ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺗﻪﺳﻪۋۋۇر.‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﯾﻪﺗﺴﻪم ﺋﯩﻨﺘﯩﺰارﯨﻢ — ۋەﺳﻠﯩﯖﮕﻪ ـ‬ ‫ﺋﯚﻟﻪﻣﺪﯨﻤﻜﯩﻦ، ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﻪﯾﺘﺎۋۇر.‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺳﻮﻗﻘﺎن ﺋﺎرﯨﻐﺎ،‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪق ﺋﻪﻣﻪس ﺑﻪزەن ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻣﯘ.‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﯾﺎﺗﺘﯘر ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻤﺪﯨﻦ زارﻟﯩﻤﺎق،‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪن، رول ﺋﻮﯾﻨﺎﯾﺪۇ ﺗﻪدﺑﯩﺮﻣﯘ!‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 71 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫04‬
 41. 41. ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﯘﯾﻐﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت؟‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﯘﯾﻐﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت؟‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪرﮔﻪ ﺳﺎﻻر ﺧﻮﺷﻠﯘق، ۋەﺳﯟەﺳﻪ.‬ ‫ﺷﺎدﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪن ﯾﺎﻧﺴﺎ ﺑﻪزەن ﯾﯜرەﻛﻠﻪر،‬ ‫ۋەﺳﯟەﺳﯩﺴﻰ ﺋﯚرﺗﻪر دﯨﻠﻨﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﺳﺴﻪ.‬ ‫ﺑﯘ ﺗﯘﯾﻐﯘﻏﺎ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎدەﻣﮕﻪ‬ ‫ﺗﯘﯾﯘﻟﯩﺪۇ ھﺎﯾﺎت ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺟﺎﯾﯩﭗ.‬ ‫ﭼﯜﺷﻠﻪر ﺋﺎرا ﻛﯚرﺳﻪ ﯾﺎﻛﻰ ﺋﻮﯾﻠﯩﺴﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪاق ﻗﺎﯾﻐﯘﻟﯩﺮى ﺑﻮپ ﻏﺎﯾﯩﭗ.‬ ‫ﻛﯩﻢ ھﺎﯾﺎﺗﺘﺎ ھﻪﻣﺮا ﺑﻮﻟﺪى ﺳﯚﯾﮕﯜﮔﻪ‬ ‫ھﻪﺳﺮەت ﭼﻪﻛﻤﻪي ۋﯨﺴﺎل ﻗﯘﭼﻘﺎن ﺑﯩﺮى ﯾﻮق.‬ ‫ۋەﺳﻠﻰ ﻣﻪﻟﮫﻪم ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﯾﮕﻪن ﯾﺎرﯨﻐﺎ،‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﺗﻪﮔﺪى ﯾﯜرﯨﻜﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮق.‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﯾﻐﯘ ﻣﯘﭘﺘﯩﻼﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر‬ ‫ﺑﺎﺗﯘر ﺑﻮﻻر، ﭼﯜﺷﻜﯜﻧﻠﯩﺸﻪر ۋە ﮔﺎھﻰ.‬ ‫ﻗﯘﭼﺴﺎ ﺑﯩﺮى ﯾﺎر ﺷﻪﻧﯩﮕﻪ ﺷﻪرەﭘﻠﻪر،‬ ‫ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﺘﻰ، ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺋﺎھ ـ ۋاھﻰ.‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎراﺷﻠﯩﺮﯨﯔ ﺋﺎﻣﺮﯨﻘﯩﻢ، ـ‬ ‫ﺑﻪﺧﺶ ﺋﯧﺘﻪر ﯾﺎﺷﺎش ﺋﯜﭼﯜن ﺟﺎﺳﺎرەت.‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﺳﯚﯾﮕﯜ ﻗﻪﺳﯩﺮﯨﺴﻰ ﯾﺎﺳﺎﯾﻤﻪن،‬ ‫ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﻤﺪە ﺑﯩﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻤﺎرەت.‬ ‫14‬
 42. 42. ‫ھﻪم ﺋﯚزەﻣﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ، ھﻪم ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ —‬ ‫ﺳﺎداﻗﻪﺗﺘﻪ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯔ ﻛﯜﯾﻠﯩﻤﻪك.‬ ‫ﺷﯘ ﺳﯚﯾﮕﯜﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮫﺎﻣﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﻤﺪا‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﺎداﻗﻘﻰ ﻣﻪﻧﺰﯨﻠﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯚزﻟﯩﻤﻪك.‬ ‫ﮔﯜﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﻰ ﺳﺎﯾﺮﯨﺘﺎرﻣﯩﺶ ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻨﻰ،‬ ‫ﮔﯜل ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﺎﯾﺮارﻣﯩﺪى ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻤﯘ؟‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪى ﻣﯧﻨﻰ، ﯾﺎر،‬ ‫ﻗﯩﻠﺪى ﺋﯩﺠﺎد ﻣﻪﯾﺪاﻧﯩﺪا دۇﻟﺪۇﻟﻤﯘ.‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺗﯘﯾﻐﯘ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت؟‬ ‫ﺷﯘ ﺗﯘﯾﻐﯘدﯨﻦ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻪر.‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻪرﺳﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﯾﻐﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎزاﭘﻨﻰ دەپ ﻛﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ۋاز ﻛﯧﭽﻪر؟‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ،22 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫24‬
 43. 43. ‫ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪا‬ ‫ﺷﺎدﻟﯩﻖ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﯘﭼﺎق ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﯘﭼﺮاﺷﺴﺎق،‬ ‫ۋاﻗﺖ ﺋﯚﺗﻪر ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﭼﻘﯘر، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﯧﺰ.‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ۋﯨﺴﺎل ﻣﯩﻨﯘﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮپ ﻏﺎﯾﯩﭗ،‬ ‫ﻗﺎﻻر دﯨﻠﺪا ﻏﯘۋا ﭼﯜﺷﺘﻪك ﺗﯘﺗﯘق ﺋﯩﺰ.‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ داﺋﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮاﺷﻘﺎﻧﺪا ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻪن‬ ‫ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﻗﺎﺗﺎر ﻗﻪۋەﺗﻼ.‬ ‫ۋﯨﺴﺎل ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﯾﺎپ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺋﯩﻨﺎﯾﻪت،‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﯾﺎﻧﻤﺎﺳﻜﻪن ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ.‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﯖﺪە ﺧﻪﯾﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ‬ ‫ھﻪردەم ﻣﯧﻨﻰ ﻗﯩﯿﻨﺎر ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﯾﯩﻐﺎ.‬ ‫ﺑﻮﻏﯘزﯨﻤﺪا ﺗﯘرۇپ ﻗﺎﻻر ﺋﺎۋازﯨﻢ،‬ ‫ﯾﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻤﯘ ﺋﯧﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﻤﺎس ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ.‬ ‫ﺷﯘ ﭼﺎغ ﻛﯧﺘﻪر ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﺗﺮاﭘﺘﯩﻜﻰ ﺟﯩﻤﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ، ﻣﻪۋﺟﯘدات.‬ ‫ﻛﯧﺘﻪر ھﻪﺗﺘﺎ ﯾﯜرﯨﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯧﯖﯩﻤﯘ.‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﺋﯩﭽﺮە ﭼﯧﻜﻪر ﻗﻪﻟﺒﯩﻢ ﺋﺎھ ـ ﭘﻪرﯾﺎت.‬ ‫ﺑﯘ ﺗﻪﻧﮫﺎﻟﯩﻖ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﯾﻮﭼﯘن، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﯾﺎت،‬ ‫ﯾﻮﻗﺘﯘر ﺑﯘﻧﺪاق ﯾﺎﻟﻐﯘزﻟﯘﻗﻨﯩﯔ ﺗﻪﯕﺪﯨﺸﻰ.‬ ‫ﻣﻪن ﺋﯚزەﻣﻨﻰ ﺳﯧﺰﯨﻤﻪن ﻛﻪڭ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﻟﺪە،‬ ‫ﺑﯘ ﭼﯚﻟﻠﯜﻛﺘﻪ ﯾﻮﻗﺘﯘر ﺋﯚزﮔﻪ ھﯧﭽﻜﯩﺸﻰ.‬ ‫34‬
 44. 44. ‫ﺳﺎﯾﯩﺪاﺷﻘﺎ ﯾﻮﻗﺘﯘر ﺑﯩﺮەر ﮔﯩﯿﺎﻣﯘ،‬ ‫ﯾﺎ ﺧﺎراﺑﻪ ﺗﺎﻣﻼر، ﯾﺎﻛﻰ ﺗﺎغ ـ ﺋﯩﺪﯨﺮ...‬ ‫ﯾﺎ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﺳﯘ، ﯾﺎﻛﻰ ﯾﺎﻣﻐﯘر، ﯾﺎ ﺑﯘﻟﯘت،...‬ ‫ھﻪرﯾﺎن ﺑﺎﻗﺴﺎم ھﯧﭽﻨﻪرﺳﻪ ﯾﻮق ﺑﻪرﯨﺒﯩﺮ!‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﻣﻤﯘ ﺑﯘ؟ دەﯾﻤﻪن ﺑﻪزەن ﺋﯚزۈﻣﮕﻪ،‬ ‫ﺋﻮﯾﻐﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘرﯨﻨﯩﻤﻪن ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ.‬ ‫ﺋﯩﮫ، ﺋﺎﺷﯘ ﭼﺎغ ﻛﻪﻟﺴﻪڭ ﺋﯩﺪﯨﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﻐﺎ،‬ ‫ۋە ﺋﻮﯾﻐﺎﺗﺴﺎڭ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﭽﯩﻘﻼپ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ،22 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫44‬
 45. 45. ‫ﻛﺎﻟﯩﻨﺪاردﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﭼﯧﻐﻰ،‬ ‫ﻛﯚزﻟﯩﺮﯨﻤﺪە ﯾﺎش،‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﻪن ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ.‬ ‫ﻛﯚز ﻧﯘرۇﻣﺪا ﺋﯩﺰﻟﻪﯾﻤﻪن ﺋﯩﺰﻻر‬ ‫ﭘﯩﻐﺎﻧﯩﻤﻨﻰ ﻗﯩﻼي دەپ ﺑﯩﺘﭽﯩﺖ.‬ ‫ﺋﯩﺰ ـ ﺋﯩﺰﻟﻪﯾﻤﻪن، ﻗﻮزﻏﺎﺷﻘﺎ دﯨﻠﺪا—‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﺗﺎﻟﯩﻖ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﻪ.‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﺗﯧﻐﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎچ دﯨﻠﯩﻤﻨﻰ،‬ ‫زەرﺑﯩﻠﯩﺮى ﺳﯧﻠﯩﭗ ۋەھﯩﻤﻪ.‬ ‫ﻗﺎﯾﺴﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮاﺷﺘﯘق ﺧﻮﺷﺎل،‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﯩﺰدﯨﻦ ﻣﻪﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯜﻟﺪۇق؛‬ ‫ﻗﺎﯾﺴﻰ ﭼﺎﻏﺪا ﻛﯚرۈپ ﯾﯩﺮاﻗﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﺸﺎرﯨﺪە ﻣﻪﺧﺴﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۇق؛...‬ ‫ھﻪر ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺑﯩﺮدﯨﻦ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎر،‬ ‫ﻛﺎﻟﯩﻨﺪارﻏﺎ ﺳﯩﺰﻏﺎﻧﻤﻪن ﺗﯜﮔﻪل.‬ ‫ﻛﯚردۈم ﺑﯜﮔﯜن ﺷﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ،‬ ‫ﻛﯚز ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﺴﻪن، ﮔﯜزەل.‬ ‫ﻛﯩﻢ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪي ﺑﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﻧﻰ؟‬ ‫)رەﻗﻪﻣﻠﻪرﮔﻪ ﺳﯩﺰﯨﻠﻐﺎن ﭼﻪﻣﺒﻪر(‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﻪر ﺷﯘﻧﻰ:‬ ‫54‬
 46. 46. ‫ۋﯨﺴﺎل ﻗﯘﭼﻘﺎن ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪە، دﯨﻠﺒﻪر.‬ ‫ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻤﻪن ﺷﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪرﮔﻪ،‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪر ﻛﯧﻠﯩﺪۇ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮ.‬ ‫ﺧﯩﯿﺎل ﻗﯘﺷﯘم ﺋﯘﭼﯘپ ﯾﯩﺮاﻗﻘﺎ،‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﺳﻪﯾﯩﺮ.‬ ‫ﺑﯘ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر ﺋﺎددﯨﻲ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪر،‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ.‬ ‫ﻛﻪﭼﻤﯩﺸﻠﻪرﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ ﺋﯘ،‬ ‫ﺋﺎﯾﺎن ﺑﻮﻻر ﯾﻪﻧﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ.‬ ‫ﺋﺎرﻣﺎن ﺗﻮﻻ ﺋﯩﻨﺴﺎن دﯨﻠﯩﺪا،‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎزدۇر ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﻘﯩﻨﻰ.‬ ‫ﺋﻪﮔﻪر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺴﻤﯩﺘﯩﯔ ﺗﻪﺗﯜر،‬ ‫ﺑﻪرﺑﺎد ﻗﯩﻼر ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻰ.‬ ‫ﺗﻪزدى ﻣﯧﻨﯩﯔ ۋﯨﺴﺎل ﮔﯜﻟﻠﯩﺮﯨﻢ،‬ ‫ﻗﺎﻟﺪى ﺳﯚﯾﮕﯜ دﯨﻠﺪا داغ ﺑﻮﻟﯘپ.‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﺎﻟﺪى ﻛﺎﻟﯩﻨﺪارﯨﻤﺪا،‬ ‫ﺧﻮﺷﺎل ﭼﺎﻏﺪﯨﻦ ﯾﺎﻟﺪاﻣﺎ ﺑﻮﻟﯘپ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ،72 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫64‬
 47. 47. ‫ﺳﯘﻣﺮۇغ ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻼ...‬ ‫ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪردﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﯾﺘﯩﻢ ﺑﯘرۇن‬ ‫)ﺳﻪﺑﻰ ۋاﻗﺘﯩﻢ، ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻢ ﺋﯘﭼﻘﯘر(،‬ ‫ﭼﯚﭼﻪﻛﺘﻪﻛﻼ ﺋﯩﺪى ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻢ،‬ ‫ﻣﺎﯕﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘر.‬ ‫ﺋﯧﯿﺘﯩﻼﺗﺘﻰ ﭼﯚﭼﻪﻛﻠﻪردە ﻛﯚپ:‬ ‫»ﺳﯘﻣﺮۇغ دﯦﮕﻪن ﺑﯩﺮ ﻗﯘش ﺑﺎر ﺋﯩﻜﻪن،‬ ‫ﺑﻮﯾﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎغ ﻗﯩﯿﺎﺳﯩﺪەك،‬ ‫ﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﺮى ﮔﻮﯾﺎﻛﻰ ﯾﻪﻟﻜﻪن.‬ ‫ﺋﯘﭼﺎر ﺋﯩﻤﯩﺶ ﺳﯘﻣﺮۇغ ﺑﯩﻤﺎﻻل،‬ ‫ﺑﺎﺗﯘرﻻرﻧﻰ ﯾﯜدۈپ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ.‬ ‫ﺋﯚﺗﻪر ﺋﯩﻤﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘپ دﯦﯖﯩﺰدﯨﻦ،‬ ‫ﺗﯩﻠﺴﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭼﯧﺘﯩﮕﻪ...«‬ ‫ﺳﯘﻣﺮۇغ ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻼ‬ ‫ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﻪﺗﺴﻪم، ﯾﺎر، ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ.‬ ‫ﺋﻪﺗﺴﻪك ﻣﯘﺷﯘ دۇﻧﯿﺎﻧﻰ ﺗﻪرك،‬ ‫ﻣﺎﻛﺎﻧﻼﺷﺴﺎق ﺗﺎﻏﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ.‬ ‫ﻗﺎت ـ ﻗﺎت ﺗﺎﻏﻼر ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ‬ ‫ﭼﯩﻤﻪﻧﺰارﻟﯩﻖ، ﺑﯜﻛﻜﯩﺪە ﺋﻮرﻣﺎن.‬ ‫ﺑﯘﻻق ﺳﯜﯾﻰ ﺋﺎﻗﺴﺎ ﺷﯩﻠﺪﯨﺮﻻپ،‬ ‫ﺑﯘﻏﺎ ـ ﻣﺎرال ﯾﯜرﺳﻪ ﺧﯩﺮاﻣﺎن.‬ ‫74‬
 48. 48. ‫ﯾﺎﻏﺎﭼﻼردﯨﻦ ﯾﺎﺳﯩﺴﺎق ﻛﻪﭘﻪ،‬ ‫ﺗﯧﺮﯨﻠﻪرﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺳﯧﻠﯩﻨﭽﺎ.‬ ‫ﯾﺎﻛﻰ ﯾﺎﺗﺴﺎق ﭼﯩﻤﻪن ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە،‬ ‫ﻛﯚك ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯾﯧﭙﯩﻨﭽﺎ.‬ ‫ﺳﻪزﻣﻪس ﺋﯩﺪۇق ﯾﺎﻟﻐﯘزﻟﯘﻗﻨﻰ ھﯧﭻ،‬ ‫ﻣﺎراﻟﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘق ﺋﯜﻟﭙﻪت.‬ ‫ﻛﯩﯿﯩﻜﻠﻪردەك ﺳﻪﻛﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯩﺰﻣﯘ،‬ ‫روھﻪن زادى ﭼﻪﻛﻤﻪﯾﺘﯘق ﻛﯜﻟﭙﻪت.‬ ‫ﺋﻮرﻣﺎﻧﻼردا ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ھﺎرﻣﺎي،‬ ‫ﮔﺎھ ﭼﯧﭽﯩﺸﺴﺎق ﺑﯘﻻق ﺳﯜﯾﯩﻨﻰ.‬ ‫ﮔﺎھﻰ ﻗﯩﯿﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﯾﺎﯕﺮاﺗﺴﺎق ﺷﺎد ﯾﯜرەك ﻛﯜﯾﯩﻨﻰ...‬ ‫ﺧﺎﻟﻰ ﺋﯩﺪى ﺑﯘ ﯾﻪر ﻏﻪﯾﯟەﺗﺘﯩﻦ،‬ ‫ھﻪﺳﻪﺗﺨﻮرﻟﯘق ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﯾﺘﻰ ھﯧﭻ.‬ ‫ﭘﻪﻗﻪت ﺳﯚﯾﮕﯜ، ﺳﯚﯾﮕﯜﻻ ﺑﻮﻟﯘپ،‬ ‫ﻛﯜﻧﺪەﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯧﭙﯩﻠﻐﺎن ﻗﯩﻠﯩﭻ.‬ ‫دەﻛﻜﻪ ـ دۈﻛﻜﻪ ﯾﺎت ﺋﯩﺪى دﯨﻠﻐﺎ،‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﯾﻪر ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻼ دۇﻧﯿﺎ.‬ ‫ﭘﺎدﯨﺸﺎ ھﻪم ﭘﯘﺧﺮا ﺋﯚزﯨﻤﯩﺰ،‬ ‫ﺗﺎﻻﺷﻤﺎﯾﺘﯘق، ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪۇق ﮔﻮﯾﺎ.‬ ‫ﮔﻪرﭼﻪ ﻧﺎﻣﺮات ﺋﯚﺗﺴﯩﻤﯘ ﺗﯘرﻣﯘش،‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﻪر ﺗﻮق، ﺋﯩﺪى ﻣﻪﻧﺎﻟﯩﻖ.‬ ‫ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻪﺧﺖ ﯾﺎر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﮔﻪ‬ ‫84‬
 49. 49. ‫ﻣﻪﯾﻠﻰ ﺋﯩﺪى ﻗﯩﻠﺴﺎق ﮔﺎداﻟﯩﻖ...‬ ‫ﺳﯘﻣﺮۇغ ﺑﻮﻟﺴﺎم ﺋﻪﮔﻪر ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻼ‬ ‫ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﭼﯘپ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ.‬ ‫ﯾﺎﻣﺎن ﻛﯚز ھﻪم ﯾﺎﻣﺎن ﺳﯚزﻟﻪرﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﯾﻮﻟﯩﻼ ﺗﻪرك ﺋﯧﺘﻪﺗﺘﯩﻢ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 72 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺷﻪﻧﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫94‬
 50. 50. ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ﭘﻮﭼﺘﺎﻟﯿﯘن‬ ‫ﺗﯩﭙﯩﺮﻻﯾﺪۇ ﯾﯜرﯨﻜﯩﻢ ھﻪر ﻛﯜن،‬ ‫ﺋﯘﯾﻘﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪي ۋە ﯾﺎ ﺋﯘزاق ﺗﯜن.‬ ‫ﺗﺎﯕﻐﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﻨﺘﯩﺰار،‬ ‫دەﯾﻤﻪن داﺋﯩﻢ »ﭼﻮﻗﯘم ﺑﺎر ﺑﯜﮔﯜن!«‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ‬ ‫ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﻤﻪن ﯾﻮﻟﻼرﻏﺎ ﺋﯘزاق.‬ ‫ھﺎﯾﺎﺟﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﯩﺘﺮەر ۋۇﺟﯘدۇم‬ ‫ﭘﻮﭼﺘﺎﻟﯿﯘن ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ھﻪرۋاق.‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﯩﻠﻪن ﻛﯜﺗﯜپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪن،‬ ‫ﮔﯧﻠﯩﻢ ﻗﯘرۇپ، ﻟﯧﯟﯨﻤﻨﻰ ﺗﺎﻣﺸﯩﭗ.‬ ‫ﺳﻮﻣﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﺘﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯘ‬ ‫ﺑﻮﯾﯘن ﺳﻮزۇپ، ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﺎرﯨﺸﯩﭗ.‬ ‫ﺑﯩﻜﺎر ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﺪۇ ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﻪر، ﺗﯜﻧﻠﻪر ﺑﻮﯾﻰ ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻢ.‬ ‫ﻛﯧﻠﻪر ﭘﻪﻗﻪت ﮔﯧﺰﯨﺖ ۋە ژۇرﻧﺎل، ـ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﺗﻠﻪر ﺷﯘﻧﺪاق ﺑﻰ ﺗﯩﻨﯩﻢ.‬ ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﯧﺘﯩﯔ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯜﺗﻜﯩﻨﯩﻢ،‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺧﻪﺗﻼ ﻛﻪﻟﻤﻪﯾﺪۇ زادى.‬ ‫ﯾﺎ ﺋﯘﻧﯘﺗﺘﯘڭ، ﯾﺎ ﯾﯜﺗﺘﻰ ﺧﯧﺘﯩﯔ،‬ ‫ﮔﯜﻟﮕﻪ ﻧﺎھﺎن ﺑﯘﻟﺒﯘل ﭘﻪرﯾﺎدى.‬ ‫05‬
 51. 51. ‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺧﯧﺘﯩﯔ ﯾﻮق ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺴﺎ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯜم ﻣﻪﯾﯜس ﺑﻮﻟﯘر »ﻟﻪﺳﺴﯩﺪە«.‬ ‫ۋەدە ﺑﻪرﮔﻪن ﺧﻪت ﯾﯧﺰﯨﺸﻘﺎ ﺳﻪن‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ۋﯨﺴﺎل ﭘﻪﯾﺘﯩﺪە.‬ ‫ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﯾﺎزﻏﺎن ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯔ؟‬ ‫ﻗﯧﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﺎﻏﯩﻘﻰ؟‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﻛﯜﺗﯩﻤﻪن ﺳﯧﻨﻰ،‬ ‫ﺑﯘ ﻛﯜﺗﯜﺷﻨﯩﯔ ﯾﻮﻗﻤﯘ ﺋﺎﯾﯩﻘﻰ؟‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﻗﺎﻧﭽﻪ‬ ‫زﯦﺮﯨﻜﻤﯩﺪﯨﻢ ﻛﯜﺗﯩﯟﯦﺮﯨﺸﺘﯩﻦ.‬ ‫ﻛﻪﻟﺴﻪ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﯾﯜﮔﺮەپ ﭼﯩﻘﯩﻤﻪن‬ ‫ﻗﻮﻟﻨﻰ ﺋﯜزۈپ ھﻪر زۆرۈر ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ.‬ ‫ﺑﻮﯾﯘن ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪن ﯾﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺪا ﺑﯩﺮ ھﺎزاﻏﯩﭽﻪ.‬ ‫ﭘﻮﭼﺘﺎﻟﯿﯘﻧﻨﻰ ﺋﯘزﯨﺘﯩﭗ ﻣﻪﯾﯜس،‬ ‫ﻗﺎراپ ﺷﯘ ﯾﺎن ﻛﯚزۈم ﺗﺎﻟﻐﯩﭽﻪ.‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ﭘﻮﭼﺘﺎﻟﯿﯘن،‬ ‫ﺋﻪۋﻟﯩﯿﺎﺳﻪن ﺷﯘ ﺗﺎﭘﺘﺎ ﻣﺎﯕﺎ.‬ ‫ﯾﺎﺗﻼر ﻣﻪﯾﻠﻰ ﻛﯜﻟﺴﻪ ﻛﯜﻟﯜﺷﺴﯘن،‬ ‫ﻣﻪﺑﯘد ﺑﯩﻠﯩﭗ ﭼﻮﻗﯘﻧﺎي ﺳﺎﯕﺎ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 2 ـ ﻣﺎي، ﭘﻪﯾﺸﻪﻣﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫15‬
 52. 52. ‫ﭼﺎﺧﭽﺎق ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ﺷﯘ ﺳﯚزۈم‬ ‫ﺧﯩﯿﺎﻟﯩﻤﺪا ﻗﯘﭼﺎﺗﺘﯩﻢ ۋﯨﺴﺎل،‬ ‫ﻗﯩﻼر ﺋﯩﺪﯨﻢ ﺳﻪن ﺑﯩﻠﻪن ﺳﻪﯾﻠﻰ.‬ ‫ﮔﯜﻟﺸﻪﻧﻠﻪرﻧﻰ ﻛﯧﺰەﺗﺘﯩﻢ ﺧﻮﺷﺎل،‬ ‫ﺳﻮﻏﺎ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯜزەﺗﺘﯩﻢ ﻟﻪﯾﻠﻰ.‬ ‫ﺳﯘﻣﺒﯘل ﭼﯧﭽﯩﯔ ﭼﺎﭼﺎﺗﺘﻰ ﺋﯩﭙﺎر،‬ ‫ﺑﺎﻏﻠﯩﯟاﻟﺴﺎم ﺋﯚزۈﻣﻨﻰ ﺳﺎﯕﺎ.‬ ‫ﯾﻮﻗﺘﻪك ﺋﯩﺪى ﺗﻪﺳﻪۋۋۇرۇﻣﺪا‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑﻪﺧﺘﻤﯘ ﻣﺎﯕﺎ.‬ ‫ﺑﺎﻏﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﭼﯧﭽﯩﯖﺪا ﺑﻮﯾﻨﯘم،‬ ‫ﭼﯩﺮﻣﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪى ﻧﯧﺴﯩﭗ.‬ ‫ھﯩﺠﺮان ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯾﺮﯨﭗ ﺑﻰ ۋاﻗﺖ،‬ ‫ﭘﺎرە ﺑﻮﻟﺪى ﯾﯜرەك ﺋﯚرﺗﯩﻨﯩﭗ.‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ دەﻣﺪە‬ ‫دﯦﺪﯨﻢ: ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﭼﯧﭽﯩﯖﻨﻰ ﺑﻪرﮔﯩﻦ.‬ ‫ﺑﺎﻏﻼپ ﺋﺎﻻي ﺑﻮﯾﻨﯘﻣﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪا، ـ‬ ‫دﯦﺴﻪم ﭘﻪرۋا ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ ﻟﯧﻜﯩﻦ.‬ ‫ﭼﺎﺧﭽﺎق ﺋﻪﻣﻪس ﺋﯩﺪى ﺷﯘ ﺳﯚزۈم،‬ ‫ﺋﯩﺪى ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎداﻗﻘﻰ ﺋﺎرزۇ.‬ ‫ﻧﺎز ـ ﻛﻪرەﺷﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪى ﺟﺎۋاﺑﯩﯔ،‬ ‫ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ، ﺷﯧﺮﯨﻦ، ﺗﻪۋەززۇ.‬ ‫25‬
 53. 53. ‫ﺋﯧﺘﯩﯟارﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺷﯘ ﺳﯚزﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪۋەﺗﻪرﺳﻪن ﺑﯩﺮ ﺗﺎل ﺋﯘزۇن ﭼﺎچ.‬ ‫ﺑﯘ ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﻗﻮﯾﺪۇم ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ—‬ ‫ۋەﺳﻠﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎچ.‬ ‫5891 ـ ﯾﯩﻞ، 03 ـ ﺋﺎﭘﺮﯨﻞ، ﺳﻪﯾﺸﻪﻣﺒﻪ، ﺋﺎﺗﯘش، ﺷﻮرۇق.‬ ‫35‬
 54. 54. ‫ﭘﯘﺷﺎﯾﻤﺎن‬ ‫»ﺋﻪل ﻗﯩﺴﺎﺳﯘـ ﻣﯩﻨﻪﻟﮫﻪق« راﺳﺖ ﺳﯚز ﺋﯩﻜﻪن،‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﻻﯾﯩﻖ ﺑﻮﻟﺪى ﺟﺎزاﯾﯩﻢ.‬ ‫ﺋﺎھ ﭼﻪﻛﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﺘﻰ ﺋﺎھﻰ ـ ﻗﯩﺴﺎﺳﻰ،‬ ‫دﯦﻤﯩﺪﯨﻢ ﻣﻪن ﺷﯘﯕﺎ: ﻧﯧﻤﻪ ﮔﯘﻧﺎھﯩﻢ؟‬ ‫ﺑﻪﯕﯟاش ﻛﯚﯕﻠﯜم ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘردى ﺋﻪﻗﻠﯩﻤﻨﻰ،‬ ‫ۋاﺑﺎل ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺟﯩﺰە ﻧﯩﮕﺎرﻏﺎ.‬ ‫ﯾﺎﻛﻰ ﻗﻪدﯨﺮ ـ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ،‬ ‫ﺑﯩﭽﺎرﯨﻨﻰ ﻗﻮﯾﺪۇم ﺷﯘﻧﺪاق ﺋﺎھ ـ زارﻏﺎ.‬ ‫ﯾﯜرﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﻪم ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯚرﺗﯩﺪﯨﻢ،‬ ‫ﻏﯘﻧﭽﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺎزان ﺑﻮﻟﺪى ﺳﻮﻟﯩﺸﯩﭗ.‬ ‫ﺋﯚﯕﺪى ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪرى ﯾﻪﯕﻠﯩﻎ ﭼﯩﺮاﯾﻰ،‬ ‫دەﺳﺴﻪﻟﮕﻪﻧﺪەك ﮔﯜﻟﻨﯩﯔ ﺑﻪرﮔﻰ ﭘﯘﻟﯩﺸﯩﭗ.‬ ‫ھﯧﭻ ﺗﯘﺗﺎﻣﺴﯩﺰ ﺳﻪۋەپ ﺑﯩﻠﻪن رەﻧﺠﯩﺘﺘﯩﻢ،‬ ‫ﯾﯩﻐﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺋﯘزاق ﺗﯜﻧﻠﻪر ﺋﯘ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ.‬ ‫زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﯿﻨﯩﺴﺎﻣﻤﯘ دﯦﺪى ﺋﯘ:‬ ‫»ﻛﻪﭼﯜر ﻣﯧﻨﻰ، ﯾﺎﺷﺎﻟﻤﺎﯾﻤﻪن ﺳﯧﻨﯩﯖﺴﯩﺰ...«‬ ‫ﯾﺎﻟﯟۇرۇﺷﻼر ﺋﺎزراق ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ،‬ ‫ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻢ ﺗﺎﭘﺎر ﺋﯩﺪى ﻗﺎﻧﺎﺋﻪت.‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﯘق،‬ ‫»ﻏﻪﻟﯩﺒﻪ« ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻧﺎھﺎﯾﻪت.‬ ‫45‬

×