Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

-1 Fizik Ötesi Programı Sunum

2,983 views

Published on

27 Nisan çarşamba günü MPL TV’de -1 Fizikötesi Programı'nda (Türksat 3A Frekans:12525 Pol:Vertical Sembol:30000 D Smart: 140. Kanal) yayınlanacak olan bu sunumda, Altın Oran konusu, piramitler, ebced hesabı ve harflerin rakamsal değerlerinin kullanımı, kabala matematiği gibi konuların yanında matematik başarısı ve matematik korkusunu aşmanın ve yüksek başarılar elde etmenin sırları gibi konular işlenmiştir.

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

-1 Fizik Ötesi Programı Sunum

 1. 1. 25.04.2011www.tugaykececi.com
 2. 2. 25.04.2011 2
 3. 3. Mısırdaki piramitler, Leonardo da Vincinin Mona Lisa adlı tablosu, ay çiçeği, salyangoz, çam kozalağı ile benim sağ kolum ve sizin parmaklarınız arasındaki ortak özellik nedir?25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 3
 4. 4. Altın Oran Matematik ve sanatta, bir bütünün parçalarıarasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkinboyutları verdiği düşünülen, geometrik ve sayısal biroran bağıntısıdır.Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş,mimaride ve sanatta kullanılmıştır. 25.04.2011 4
 5. 5. Bir doğru parçasının (AB) Altın Oranauygun biçimde iki parçaya bölünmesigerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan(C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC)büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın(CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618; buoranın değeri her ölçü için 1.618 dir.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 5
 6. 6. Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdırve ondalık sistemde yazılışı;1.618033988749894...tür.Bu oranın kısaca gösterimi: olur.Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılansembol, Fi yani Φdir. .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 25.04.2011 6
 7. 7. Fibonacci sayıları ile Altın Oran arasında ilginç bir ilişki vardır. Dizideki ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Orana yaklaşır. 233 / 144 = 1,618 377 / 233 = 1,618 610 / 377 = 1,618 Dizideki bir sayıyı kendinden önceki sayıya 987 / 610 = 1,618 böldüğünüzde birbirine çok yakın sayılar elde 1597 / 987 = 1,618 edersiniz. Hatta serideki 13. sırada yer alan 2584 / 1597 = 1,618 sayıdan sonra bu sayı sabitlenir. İşte bu sayı25.04.2011 "altın oran" olarak adlandırılır. 7
 8. 8. Altın Oranın Oluşumu• Altın Oranı anlatmanın en iyi yollarından biri, işe bir kare ile başlamaktır.• Bir kareyi tam ortasından iki eşit dikdörtgen oluşturacak şekilde ikiye bölelim.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 8
 9. 9. • Dikdörtgenlerin ortak kenarının, karenin tabanını kestiği noktaya pergelimizi koyalım. Pergelimizi öyle açalım ki, çizeceğimiz daire, karenin karşı köşesine değsin, yani yarı çapı, bir dikdörtgenin köşegeni olsun. Sonra, karenin tabanını, çizdiğimiz daireyle kesişene kadar uzatalım. 25.04.2011 9 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 10. 10. Yeni çıkan şekli bir dikdörtgene tamamladığımızda, karenin yanında yeni bir dikdörtgen elde etmiş olacağız.İşte bu yeni dikdörtgenin tabanuzunluğunun (B) karenin tabanuzunluğuna (A) oranı AltınOrandır. Karenin tabanuzunluğunun (A) büyükdikdörtgenin taban uzunluğuna(C) oranı da Altın Orandır.A / B = 1.6180339 = Altın OranC 25.04.2011 1.6180339 = Altın Oran /A= 10 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 11. 11. • Elde ettiğimiz bu dikdörtgen ise, bir Altın Dikdörtgendir. Çünkü uzun kenarının, kısa kenarına oranı 1.618 dir, yani Altın Orandır.Artık bu dikdörtgenden her bir kare çıkardığımızdaelimizde kalan, bir Altın Dikdörtgen olacaktır. 25.04.2011 11 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 12. 12. Kare çizildikten sonra yanda kalan küçük bir kare veçeyrek çember çizip bunu asıl dikdörtgenin içindekalan tüm dikdörtgenler için yapalım. Bunuyaptığınızda karşınıza bir sarmal çıkacaktır.25.04.2011 12 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 13. 13. Doğadaki Altın Oranlar25.04.2011 13 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 14. 14. • Temelinde altın oranı yatan sarmallar doğada şahit olabileceğiniz en eşsiz tasarımları da barındırırlar.• Bunun sarmaldaki yayların daima aynı biçimde olması ve yayların büyüklüğünün değişmesine karşın esas şeklin (sarmal) hiç değişmemesidir. Matematikte bu özelliğe sahip başka bir şekil yoktur.25.04.2011 14 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 15. 15. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 15
 16. 16. 25.04.2011 16 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 17. 17. 25.04.2011 17 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 18. 18. İnsandaki Altın Oranlar25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 18
 19. 19. Bedenin çeşitli kısımları arasında var olduğu öne sürülen ve yaklaşık altın oran değerlerine uyan "ideal" orantı ilişkileri şemada yer alan M/m oranı her zaman altın orana denktir: M/m=1,618 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 19
 20. 20. İnsan vücudunda altın orana verilebilecek ilkörnek; göbek ile ayak arasındaki mesafe 1 birimolarak kabul edildiğinde, insan boyunun 1,618edenk gelmesidir. Bunun dışında vücudumuzdayer alan diğer bazı altın oranlar şöyledir:Parmak ucu-dirsek arası / El bileği-dirsek arası,Omuz hizasından baş ucuna olan mesafe / Kafa boyu,Göbek-baş ucu arası mesafe / Omuz hizasından başucuna olan mesafe,Göbek-diz arası / Diz-ayak ucu arası.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 20
 21. 21. İnsan Eli Parmaklarımız üç boğumludur. Parmağın tam boyunun İlk iki boğuma oranı altın oranı verir (baş parmak dışındaki parmaklar için). Ayrıca orta parmağın serçe parmağına oranında da altın oran olduğunu fark edebilirsiniz25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 21
 22. 22. Akciğerlerdeki bronşlar altın orana göre dallanma yapar.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 22
 23. 23. DNA daki Altın OranHer tam turunda 34 angstromuzunluğunda ve 21 angstromgenişliğindeki çift heliks spiral yapısı ilebize altın oran sayısını en belirginşekilde veriyor. 21/34=0,61 Kalp Atış Grafiği Ve Altın Oran Kalp Atışları Ekg cihazında görebileceğiniz gibi kalp atışlarının büyük kapak ve küçük kapak açılışları arasında geçen zaman, iki büyük kapak açılışındaki zamana oranı da altın oran yani 0,61 dir.25.04.2011 23 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com ..
 24. 24. • Mimar Sinan’ın yapmış olduğu Süleymaniye ve Selimiye Camileri’nin minarelerinde bu oran görülmektedir. 25.04.2011 24
 25. 25. Piramitlerdeki Altın OranDoğanın bu sırlarını bilenve inceleyen Eski Mısırlılarpiramitleri bu ölçülereuygun yapmışlar; her birpiramidin tabanınınyüksekliğine oranı yinealtın oranı veriyor. Ayrıca piramitlerin dizilimi yani bulundaki bölgeye yerleşimi de bize altın spirali verir. Sonuç olarak piramitler hem kendi içerisinde hem de birbirleri arasında altın oran içermektedir. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 25
 26. 26. Sırası gelmişken Piramitler hakkında biraz bilgi verelim:• İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek Keops piramidinde yer alan yaklaşık 2.5 milyon metreküp taş, 250.000 gün, yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebiliyor. Oysa piramitler 20 ila 30 yıl arasında bir sürede tamamlanmıştır.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 26
 27. 27. Piramit dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başıarasında düşürdügü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunugösterirler. Piramiti çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0,2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanabilir. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 27
 28. 28. • Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı yaklaşık olarak güneşle dünyamız arasındaki mesafeyi verir. (149.504.000km)• Keops Piramidinin Taban çevresi, yüksekliğinin 2 katına bölünürse pi=3.14 sayı bulunur. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 28
 29. 29. • Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karaları ve denizleri tam iki eşit parçaya böler.• Piramit, kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya, yılda sadece 2 kez güneş girmektedir. Bunlar da onun doğduğu ve tahta çıktığı günlerdir.• Piramitlerin içerisinde ultra sound, radar, sonar gibi cihazlar çalışmaz.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 29
 30. 30. • Gizedeki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5dir.• Büyük Piramitle dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve ayrıca kuzey kutbuyla dünyanın merkez arasındaki uzaklığa eşittir.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 30
 31. 31. Peki ya Dünyamızın Altın Oran Noktası nerededir?• Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin Güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618’dir.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 31
 32. 32. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 32
 33. 33. • Tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre de Dünyanın Altın Oran noktası Mekke şehrindedir.• Mekke’den günleri değiştiği ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618’dir.• Ayrıca Mekke’nin gündönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının, dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da şekilde görüldüğü gibi yine şaşırtıcı şekilde Altın oran yani 1,618 sayısını verir.• Tüm harita sistemlerindeki bir kaç km olan ufak farklara rağmen Altın Oran noktası Mekke şehrinden asla dışarı çıkmaz ve Kabe’yi içine alan Kutsal Bölge dairesinde kalır.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 33
 34. 34. 25.04.2011 34
 35. 35. 25.04.2011 35
 36. 36. 25.04.2011 36
 37. 37. Ebced Hesabı ve Harflerin Sayısal Değerlerini Kullanmak• “Ebced” kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir.• Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tümünün de adıdır. Yani ebced, eski alfabeye verilen addır.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 37
 38. 38. • Ebced hesabında geçerli olan her harf için bir rakam değeri belirlenmiş ve bu rakamsal değerler arasındaki çeşitli işlemlere göre de ebced hesabı ortaya çıkmıştır.• Sanılanın aksine Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesinde sıraya göre değil, İbranice ve Süryanicedeki sıralamaya göredir. Arap alfabesinde harflerin bugünkü sıralanışı daha sonra benzer harflere eklenen noktalar ve bu benzer harflerin yanyana yazılmasıyla oluşmuştur. Ebcede göre harflerin sırası ve değerleri söyledir:25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 38
 39. 39. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 39
 40. 40. • Kullanıldığı yerler kısaca şöyle sıralanabilir:• Günlük ihtiyaçlarda:Özel notlar ve ticarî ilişkilerde kullanılmıştır.Meselâ: 100 akçe alacağı olan birisi alacaklı olduğu kişiye birkağıt üzerinde bir kaf harfı yazıp gönderince hem alacağınıistemiş, hem de konuyu aracıdan saklamış oluyordu.• İsim sembolü olarak:İki veya daha fazla kelimenin sayı değerlerinin aynı olmasındanistifadeyle birini söylemekle diğeri kastedilmiş kabul edilerekhalk arasında kullanılagelmiştir. Meselâ: “Muhammed” kelimesi92′dir. “Aman’ kelimesi de 92′dir. “Mevlevî” kelimesi de 92′ettiğinden bu kavramlar arasında bir alaka kurulmuştur.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 40
 41. 41. • Çocuğa isim verilirken:Doğum tarihinin bir kelime veya bir, iki isimle belirlenmesidir.Hangi isimler çocuğun doğduğu seneyi ebced hesabıyla verirse, oisimlerden biri çocuğa verilmiştir. Meselâ: H. 1311′de doğançocuğa “Mahmud Bahtiyar”, “Süleyman Hurşid”, “Yusuf Mazhari’,“Ömer Rıza” ve “Recep Servet” gibi isimlerden biri verilebilir.Çünkü bunların herbiri 1311 etmektedir.• Kitap ve Makalelerde:Eskiden kitapların önsöz, giriş, takdim sayfaları ile numaraalmayan sayfalar hep ebced alfabesine göre numaralandırılmıştır.Kitapların ay ve sene kayıtları, yazı bölümleri ve madde başlıklarıhep ebced düzenine göre tanzim edilmiştir. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 41
 42. 42. • Resmi devlet kayıtlarında:Devlet arşivlerinde yer alan birçok resmî belgeler,tutanaklar, fezleke ve mazbatalar, tarihler baştaolmak üzere vak’anüvis kayıtları, vakıf kayıtları ilesayım ve envanter hesapları hep bu hesaba göretanzim edilmiştir.İlimlerde:Fizik, matematik, geometri ve astronomide sıkçakullanılmıştır. “Sa’fas” kelimesinin harflerikullanılmıştır. Astronomide buyük rakamlar “ğayn”harfinin birkaç tekrarı ile de sağlanabilmiştir. Ebcedhesabı, musikide de kullanılmıştır. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 42
 43. 43. • Cifr ve Vefk ilimlerinde :Ebced hesabı ayrıca cifr, vefk gibi ilimlerde,astrolojide, define aramada da kullanılmıştır.• Tasavvuf ve Din ilimlerinde :Ebced hesabının tasavvuf ve din ilimlerindekullanıldığına şahit olmaktayız. Özellikle “Kelime-i Tevhid” veya “Esmâ-i Hüsn”a”dan bir ismin kaçaded zikr edileceği ebced tablosuna göre tayinedilir. Kur’an tefsirlerinde ve hatta Kadirgecesinin tayininde de ebcedin kullanıldığınıbilmekteyiz.25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 43
 44. 44. • Tarih düşürmede :Ebced hesabının en fazla en fazla kullanıldığı yer hiç şüphesiz tarihdüşürmedir. Bunun için o olayın tarihini verecek ustalıklı bir kelimeveya mısra söylenir ki, hesaplandığında o olayın tarihi ortaya çıkar.lşte “tarih düşürme sanatı” adı verilen bu sanat divan edebiyatıboyunca kullanılmış ve bütün kültür varlıklarımızın kitabelerinde yeralmıştır.• Eski ve gelecek olayların tarihlerini bulmada:Özellikle Kuran-ı Kerim ve hadislerden yapılan çalışmalarla geçmiş vegelecek olaylara ait tahminler yapılmıştır. İstanbul’un Fethinin“beldetun tayyibetun…” cümlesinden çıkartılması gibi. BediüzzamanSaid-i Nursi’nin Sikke-i Tasdik-i Ğaybi adlı eserinde bununla ilgili çoksayıda örnek bulunmaktadır.Kaynak: İsmail Yakıt, Türk-lslam Kültüründe Ebced Hesab ve Tarih Düşürme, 44ötüken Ist. 1992.
 45. 45. Bir Not:• Ebced ve Cifr arasında fark vardır.• Cifr; İstikbalde muhtemel olacak işlerden haber veren ilmin adıdır. Buna göre sembolik şekiller ve harflerin ebced sayı karşılıkları üzerinde yapılan yorumlar, bu sahayla meşgul olan kimselerin başvurdukları yollardan biridir. Ebced ile cifr yöntemleri arasındaki en önemli fark: Ebced gerçekleşmiş olanın, cifr ise gerçekleşmesi muhtemel olanın ilmidir. 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 45
 46. 46. 25.04.2011 46
 47. 47. Drake Denklemi25.04.2011 47
 48. 48. N= R x fp x ne x fl x fi x fc x L. Ns: Samanyolundaki yıldızların sayısı; Fp: Gezegen sistemlerine sahip yıldızların oluşma oranı; Ne: Böyle bir sistem başına çevre koşulları göre yaşam için uygun gezegen sayısı; Fl: Hayatın başladığı, yaşanmaya uygun gezegenlerin oranı; Fi : Akıllı canlılara ait yaşam biçimlerinin geliştiği gezegenlerin oranı; Fc: Haberleşebilecek teknik düzeydeki uygarlıkların geliştiği gezegenlerin oranı; FL: Böyle bir gezegende söz konusu ileri uygarlığın süresinin o gezegendeki hayatın toplam süresine oranı olarak tanımlanmaktadır; (N) ise, Samanyolu’nda üzerinde kendisi ile haberleşilebilecek teknolojik düzeyde uygarlık barındıran gezegenlerin, bulmak istediğimiz sayısını N = 2400 Uygarlık verecektir.25.04.2011 48
 49. 49. 25.04.2011 49
 50. 50. Matematik bize neler kazandırır?Günlük Yaşamda;· Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme· Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme· Açık ve kesin anlatım gücü kazanma· Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme· Yeni düşünceleri kabule hazır olma· Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlükişilik özelliklerine sahip olma· Problem çözme becerilerini geliştirme ve bubecerileri gerçek yaşam problemlerini de içerenmatematiksel problemleri çözmede kullanma25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 50
 51. 51. • Eğitim Hayatında;· Verileri sistematik olarak düzenleyebilme veyorumlayabilme· Usavurma yoluyla doğru sonuçlara ulaşabilme· Temel ilişkileri bularak bir problemi çözümleyebilme· Özgün düşünebilme ve araştırabilme· Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme.· Matematiksel usavurma, istatistiksel usavurmanındoğasını ve sınırlılıklarını kavrama· Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurmaalışkanlığı geliştirme· Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerindeyoğunlaşabilme gücü geliştirme· Problem çözmede hesap makinesi ile bilgisayarkullanmayı öğrenerek matematiksel iletişim kurma· Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimdetanımlama alışkanlığı geliştirme 25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 51
 52. 52. Matematik kaygısını yenmek ve matematikte üstün başarılar sağlayabilmek herkes için mümkündür! Yeterli doğru sistem ve teknikle anlatılabilsin!!!25.04.2011 .. // Tugay Keçeci.... www.tugaykececi.com .. 52
 53. 53. 25.04.2011 53

×