Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İş Modeli

4,572 views

Published on

Şirketler için "İş Modeli" Atölyesi

Published in: Business
 • Be the first to comment

İş Modeli

 1. 1. İŞ MODELİATÖLYESİwww.businessmodelgeneration.comŞİRKETLER İÇİN
 2. 2. İş Modeli
 3. 3. İş Modeli şirketin DEĞERİnasılgösteren mantık modelidir.YaratıpDağıttığınıFinansal sürekliliğini sağladığı
 4. 4. FİNANSAL SÜREKLİLİKALTYAPIÖNERİMÜŞTERİİşin 4 anaögesiDOKUZ TEMEL YAPITAŞI
 5. 5. MÜŞTERİ• MüşteriSegmentleri• Müşteriİlişkileri• KanallarÖNERİ• DeğerÖnerisiALTYAPI• TemelOrtaklıklar• TemelFaaliyetler• TemelKaynaklarFİNANSALÜREKLİLİK• MaliyetYapısı• Gelir Akışı
 6. 6. MüĢteriSegmentleriTemel OrtaklıklarMaliyet Yapısı Gelir AkıĢıKanallarMüĢteri ĠliĢkileriTemel FaaliyetlerTemel KaynaklarDeğer Önerisiwww.businessmodelgeneration.com
 7. 7. MÜġTERĠ SEGMENTLERĠMüşterilerimiz kimlerdir, onlara ne sunuyoruz ?Onların istedikleri tam olarak nedir ?www.businessmodelgeneration.com
 8. 8. Ġġ PLANI TUVALĠ
 9. 9. DEĞER ÖNERĠSĠOnlara ne öneriyoruz ?Önerdiğimiz şey onlara ne sağlıyor ?Bu onların umurunda mı ?www.businessmodelgeneration.com
 10. 10. KANALLARMüşteri segmentleri kendilerine nasıl ulaşılmasını istiyor ?Hangi etkileşim noktalarını tercih ediyorlar ?www.businessmodelgeneration.com
 11. 11. MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠHer segmentteki müşteri ile nasıl ilişki kuruyoruz ?Kişisel ? Otomatik? Sahip olma İçgüdüsü?www.businessmodelgeneration.com
 12. 12. GELĠR AKIġIMüşterilerin gerçekten satın almak istedikleri nedir?Bir kerelik ve çoklu satışları nasıl yaratıyoruz ?www.businessmodelgeneration.com
 13. 13. TEMEL KAYNAKLAREn önemli kaynaklarımız nelerdir?Hangileri (varlıklar dahil) şarttır ?www.businessmodelgeneration.com
 14. 14. TEMEL ETKĠNLĠKLERModelde en iyi gerçekleştirmeniz gereken faaliyet hangisidirHayati olan hanfisidir ?www.businessmodelgeneration.com
 15. 15. TEMEL ORTAKLIKLARModeli hangi iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ayakta tutuyor ?Hangilerine güveniyoruz ve bel bağlamış durumdayız?www.businessmodelgeneration.com
 16. 16. MALĠYET YAPISISonuçta ortaya çıkan maliyet yapısı nedir ?Maliyetlerin temel ögeleri hangileridir ?www.businessmodelgeneration.com
 17. 17. MüĢteriSegmentleriTemel OrtaklıklarMaliyet Yapısı Gelir AkıĢıKanallarMüĢteri ĠliĢkileriTemel FaaliyetlerTemel KaynaklarDeğer Önerisiwww.businessmodelgeneration.com
 18. 18. MüĢteriSegmentleriTemel OrtaklıklarMaliyet Yapısı Gelir AkıĢıKanallarMüĢteri ĠliĢkileriTemel FaaliyetlerTemel KaynaklarDeğer Önerisiwww.businessmodelgeneration.com
 19. 19. Ġġ PLANI TUVALĠ
 20. 20. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİNİŞ PLANI WEBSAYFASIİŞ PLANI BLOGİŞ PLANI FACEBOOK SAYFASIkaraca@tkaraca.com

×