Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Eğitimlerimiz artık "ATÖLYE ÇALIŞMASI"

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Eğitimlerimiz artık "ATÖLYE ÇALIŞMASI" (20)

Advertisement

More from Tufan Karaca (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Eğitimlerimiz artık "ATÖLYE ÇALIŞMASI"

 1. 1. Artık ‘EĞİTİM’ değil ‘ATÖLYE’ yapıyoruz This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
 2. 2. Neden “ATÖLYE”? This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
 3. 3. “ATÖLYE” ÇALIŞMALARI • İş Modeli • İş Planı • BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ • NAKİT AKIM ATÖLYESİ ŞİRKETLER İÇİN • YalınMBA – Girişimciler İçin • YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin AÇIK EĞİTİMLER
 4. 4. ŞİRKETLER İÇİN This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 5. 5. İŞ MODELİ AMAÇ: İş modelinin farklı tanımları olsa da genel anlamda bir şirketin nasıl değer yarattığını ve bu değerden ne elde ettiğini belirler. Modelin özellikleri; müşteri değer teklifini ve fiyatlandırma mekanizmasını tanımlar, şirketin kendini nasıl organize edeceğini ve değer yaratma anlamında kimlerle iş ortaklığı yapacağını ve tedarik zincirini nasıl yapılandıracağını belirtir. Temelde bir iş modelinin çeşitli özellikleri, çoğu zaman da karmaşık bir biçimde etkileşime girerek şirketin başarısında belirleyici olur. İş Modelini ortaya koymadan büyüme ve inovasyon çalışması yapmak nerede ise imkansızdır. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 6. 6. İŞ MODELİ KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “İş Modeli”nin ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklar ve şirketin İŞ MODELİ’nı yapmış olarak bitireceklerdir program. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 7. 7. İŞ MODELİ İÇERİK: İş modelinin yapıtaşları ‘İş Modeli, bir şirketin “değeri” nasıl yaratıp, nasıl dağıttığını ve finansal sürekliliğini kazandığını tanımlayan mantık modelidir’. Bu tanımlama, işin nasıl para kazanmayı amaçladığını gösteren ve işin dört ana ögesi olan müşteri, öneri altyapı ve finansal sürekliliği kapsayan dokuz temel yapıtaşından oluşur. Bu yapıtaşları: 1. Müşteri Grupları, 2. Değer Önerisi (satılan şeyler), 3. Kanallar, 4. Müşteri İlişkileri, 5. Gelir Akışı, 6. Temel Kaynaklar, 7. Temel Faaliyetler, 8. Temel Ortaklıklar, 9. Maliyet Yapısı olarak sıralanır. İş Modeli’nden İş Planı’na geçiş This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 8. 8. İŞ MODELİ SÜRE: 3 saat This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 9. 9. İŞ PLANI AMAÇ: Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin; %24’ünün iki yıl içerisinde, %51’inin dört yıl içerisinde ve %63’ünün altı yıl içerisinde kapanmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu şirketlerin bir İş Planı olmamasında yatar. İş Planı, bir şirketin geçmişini, gelecek için vizyonunu ve bu vizyondaki hedeflere varmak için uygulayacağı planları anlatan çok önemli bir stratejik planlama dokümanı (aracı) ve şirketinizin yol haritasıdır. Yol haritası belirlenmemesi halinde gidecek yol da bilinmez. Bu programın amacı girişimcilere ve KOBİ’lere İŞ PLANI’nın yararlarını anlatarak nasıl yapılacağını uygulamalı bir şekilde göstermektir.
 10. 10. İŞ PLANI KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak iş planının ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklar ve şirketin iş planını yaparak bitirecelerdir program.
 11. 11. İŞ PLANI İÇERİK:  İŞ PLANINA GİRİŞ VE ÖN HAZIRLIKLAR  İŞ PLANI NEDİR?  Kimin Tarafından Hazırlanır?  Kimi İçin Hazırlanır  ŞİRKET TANITIMI  VİZYON  MİSYON  Misyonunuz Vizyonunuzu Destekliyor Mu?  HEDEF PAZAR  REKABET  PAZARLAMA VE SATIŞ PLANLARI  FAALİYETLER  YÖNETİM YAPISI  ZAMAN İÇİNDE BEKLENEN GELİŞMELER  FİNANSAL ANALİZLER  Nakit Akım Tablosu  Proforma Bilanço  Proforma Kar Zarar  YÖNETİCİ ÖZETİ  İŞ PLANINI SUNUMU  İŞ PLANI KONTROL LİSTESİ  İŞ PLANINI YAZDIKTAN SONRA
 12. 12. İŞ PLANI SÜRE: Ardışık olmayan 3 gün, günde 3 saat.
 13. 13. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ AMAÇ: Yaşadığımız dünya artık VUCA dünyası olarak adlandırılıyor. VUCA, soğuk savaşın bitmesinden ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ABD Askeri Akademilerinde dünyanın bulunduğu durumu tanımlamak için kullanmaya başladığı bir terim. İlk kullanımı ise 1987’de Warren Bennis ve Burt Nanus’un liderlik teorilerinde. İngilizce, değişken (Volatile), belirsiz (Uncertain), karmaşık (Complex) ve muğlak (Ambigious) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavram. İçinde bulunduğumuz dünya, özellikle son 20 yılda çok değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak bir dünya haline gelmiştir, hele son dönemde yaşamakta olduğumuz pandemi ve hızla üzerimize gelen küresel krizler şartları daha da ağırlaştırmıştır. VUCA nedir? Nasıl başlamıştır? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Sorularını yanıtladıktan sonra hep birlikte bu karanlık süreçte karar verme işlevinin nasıl yapılması gerektiği birlikte ortaya çıkartmaya çalışacağız.
 14. 14. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ KAZANIM: Katılımcılar, bu çalışmadan sonra yaşadığımız dünyaya daha değişik ve anlamlı bir şekilde bakabilecekler ve yorumlayabileceklerdir. Ayrıca tüm bu karmaşıklık içerisinde zorlaşan karar verme sürecine daha sıcak yaklaşabilme yetisini edineceklerdir.
 15. 15. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ İÇERİK: VUCA nedir? Nasıl başlamıştır? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Tüm bu karmaşada nasıl karar verebiliriz?
 16. 16. BELİRSİZLİK (VUCA Dünyası) İÇERİSİNDE YÖNETİM ATÖLYESİ SÜRE: 3 saat
 17. 17. NAKİT AKIM ATÖLYESİ AMAÇ: Bir şirketin yaşamını sürdürebilmesi için en önemli fonksiyon nakit akımının yönetiminde yatar. Özellikle de kriz dönemleri nakit akım analizinin çok dikkatli yapılması gereken dönemlerdir. Üzeyir Garih bir toplantıda yöneticiliği top cambazlığına benzetmiştir. Yöneticini elinde de üç top vardır; • Satışlar, • Kârlılık ve • Nakit akışı. Topların iki tanesi lastikten diğeri ise kristal. Lastik topun birisi işletmenin satışlarını diğeri de işletme kârını temsil ediyor. Kristal top ise nakit akışını temsil ediyor. Sayın Garih şirketlerin satış ve kârlılıklarının dönemsel olarak düşüş gösterebileceğini ya da zarar edebileceklerini buna rağmen ayakta kalmaya devam edip toparlayabileceklerinin altını çizmiştir. Oysa nakit akışını temsil eden top kristaldir ve düştüğünde kırılır. Oyun bitmiş olur. Tıpkı nakit sıkışıklığına giren bir şirketin borçlarını ödeyemeyip iflas etmesi gibi.
 18. 18. NAKİT AKIM ATÖLYESİ KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “Nakit Akım Analizi”nin ne olduğunu, neden şart olduğunu ve kısaca nasıl yapılacağını anlayacaklardır.
 19. 19. NAKİT AKIM ATÖLYESİ İÇERİK: Finansal süreklilik nasıl öngörülebilir? Nakit girişleri, Nakit çıkışları Farklar nasıl kapatılır? Kümülatif farklar bize ne anlatır?
 20. 20. NAKİT AKIM ATÖLYESİ SÜRE: 3 saat
 21. 21. HERKESE AÇIK “ATÖLYE” ÇALIŞMALARI This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 22. 22. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
 23. 23. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY AMAÇ: Girişimciler, yeni mezunlar, yönetici adayları ve yöneticilere kısa sürede bir işin nasıl kurulacağı ve kurulmakta olan ve kurulmuş şirketlerde yönetim için gereli ancak okullarda öğretilmeyen temel konular hakkında bilgi ve eğitim vermek..
 24. 24. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “GİRİŞİM” ve “STARTUP – YENİ İŞ KURMA”’nın ne olduğunu, nasıl yapılacağını ve kısaca nasıl yönetileceğini anlayaca ve öğreneceklerdir.
 25. 25. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY İçerik: 1. Giriş 2. Değişim 3. Neden Girişimci Olacağız? 4. Girişimcilik Nedir 5. Girişimciliğin Önemi 6. Girişimciliğin gerçeğe dönüşmesi 7. Kavram Kargaşası 1. Fizibilite 2. İş Modeli 3. İş Planı 8. Yalın Girişim 1. Yalın Yönetim 9. İş Modeli 10. İş Planı Hazırlıkları 1. ROI 2. Başabaş Noktası Analizi 3. PEST 4. SWOT 11. İş planı 1. İş Planı Kimler İçin Yapılır 2. İş Planında Bulunması Gerekenler 3. Naki Akım Tablosu 4. Proforma Bilanço 5. Proforma Kar Zarar 6. İş Planının Sunumu 7. Çıkış Stratejisi 12. Proje Yönetimi 13. Zaman Yönetimi 14. Toplantı Yönetimi 15. Kriz Yönetimi 16. Müzakere Teknikleri 17. İş Etiği ve İtibar
 26. 26. YalınMBA – Girişimciler İçin This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY SÜRE: Ardışık olmayan 3 gün, günde 3 saat.
 27. 27. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin AMAÇ: Teni mezunlar, yönetici adayları ve yöneticilere kısa sürede bir işin yönetimi yapılırken kullanmaları gereken, ancak daha önce okullarda okutulmamış olan temel becerilerin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgi ve eğitim vermek.. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 28. 28. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin KAZANIM: Katılımcılar bu programı izledikten sonra kavramsal olarak “YÖNETİM” kılanılması gereken temel yetkinliklerianlayarak öğreneceklerdir. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 29. 29. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin İÇERİK: 1. Proje Yönetimi (Proje yöneticisi olmayan yöneticiler için) 2. Zaman Yönetimi 3. Toplantı Yönetimi 4. Kriz Yönetimi 5. Müzakere Teknikleri 6. İş Etiği ve İtibar This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 30. 30. YalınMBA – Şirketler ve Çalışanlar İçin SÜRE: Ardışık olmayan 2 gün, günde 3 saat. This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 31. 31. İLETİŞİM BİLGİLER www.tkaraca.com www.isplani.com karaca@tkaraca.com +90 533 560 5220

×