Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?

532 views

Published on

Informatikai tantervelmélet?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zsakó László: Informatikai tantervelmélet?

 1. 1. Informatikai tantervelmélet?Informatikai tantervelmélet? (közoktatás)(közoktatás) Zsakó László – zsako@caesar.elte.hu Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 15-01-08 09:57
 2. 2. BevezetőBevezető Mi is az az informatika tantárgy? „... én informatikát tanítok, te meg csak számítástechnikát ...” ismeretlen „műveletlen” tanár a XX. századból Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 2/20 15-01-08 09:57
 3. 3. BevezetőBevezető Teaching a Machine • If you want to learn something, teach it. • You are successful if people understand. • They may say they understand even if they don’t. • The ultimate test if you are doing well is to teach it to a machine! Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében Don Knuth, 14th January 2012, ETH Swiss Olympiad in Informatics 3/20 15-01-08 09:57
 4. 4. BevezetőBevezető NAT kulcskompetenciák Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia Mit mondanak a kompetenciák? Fizika – tudomány Matematika – tudomány Informatika – ??? Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 4/20 15-01-08 09:57
 5. 5. BevezetőBevezető „A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának, az elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Az arra való készséget is jelenti, hogy a mindennapi problémák megoldása során matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk.” „Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. ... A matematikai gondolkodás fejlesztése emeli a gondolkodás általános kultúráját.” NAT 2012 Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 5/20 15-01-08 09:57
 6. 6. BevezetőBevezető „A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén.” „Az informatikaoktatás célja a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés mellett a logikus, algoritmikus gondolkodás és a problémamegoldás tanítása. A műveltségi terület fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai eszközök, információforrások önálló és csoportos használatára.” NAT 2012 Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 6/20 15-01-08 09:57
 7. 7. BevezetőBevezető Mi is az az informatika tantárgy? Computing – számítástechnika Information and Communicaton Technology – információs és kommunikációs technológia Computer Science – számítástudomány Information Technology – információs technológia Digital Literacy – digitális írástudás Information Science, Software Engi- neerig, Computer Engineering Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 7/20 15-01-08 09:57
 8. 8. NATNAT Informatika műveltségi terület 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 8/20 15-01-08 09:57
 9. 9. NATNAT Informatika műveltségi terület 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 4. Infokommunikáció 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 4.2. Az információs technológián alapuló kommunikáció 4.3. Médiainformatika 5. Az információs társadalom 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 6. Könyvtári informatika Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 9/20 15-01-08 09:57
 10. 10. KompetenciákKompetenciák „A kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő tudást (ismereteket, készségeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk”. Halász Gábor „Amikor valakinek a kompetenciáját szeretnénk fejleszteni, az a célunk, hogy cselekvőképessé tegyük egy olyan világban, amelyről nem tudjuk előre, milyen konkrét, specifikus cselekvéseket fog igényelni.” Noah Chomsky után szabadon Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 10/20 15-01-08 09:57
 11. 11. KompetenciákKompetenciák Informatikai kompetenciák: • Algoritmikus gondolkodás (kiszámításos gondolkodás?) • Adatmodellezés • A valós világ jelenségeinek modellezése • Problémamegoldás • Kommunikációs képesség • Alkalmazói képesség • Csoportmunka, együttműködő-képesség • Alkotóképesség • Információs tájékozódási és tájékoztatási képesség • Az információs társadalom lehetőségeinek biztonságos, értő használata (≈ digitális kompetencia?) Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 11/20 15-01-08 09:57
 12. 12. KulcsfogalmakKulcsfogalmak „Egy-egy műveltségterület vagy tantárgy ismeretanyagának megtervezése során fontos, hogy lássuk a fától az erdőt. Látnunk kell, hogy a sok-sok ismeretelem és megtanulandó fogalom közül melyek az igazán fontosak. A tartalmi súlyozás egyik lehetséges módja, ha megpróbáljuk először a műveltségterület kulcsfogalmait azonosítani. Ha pedig ez sikerül, ki kell választanunk azokat, amelyek megtanítására az alapfokú, illetve a középfokú közismereti képzésben mindenképpen szükség van.” Vass Vilmos Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 12/20 15-01-08 09:57
 13. 13. KulcsfogalmakKulcsfogalmak Informatikai kulcsfogalmak: • algoritmus • adat • dokumentum • infokommunikáció • mérés, vezérlés, szabályozás • modell, szimuláció • program • szoftver • hardver • feladat, probléma • projekt Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 13/20 15-01-08 09:57
 14. 14. TantervTanterv Informatika tantervek felépítése • Az informatikai kompetenciák arról szólnak, hogy miért van szükség az informatika egyes területeire. •A piaci igények (felsőoktatás, munkaerőpiac) ezt megerősítik. • A kulcsfogalmak azonosítása, fejlesztési lépései azt mondják meg, hogy az egyes témakörök hogyan, milyen vázra, milyen sorrendben építhetők. • A fentiek alapján (valamint a logikus kiegészítő információk alapján) meghatározhatók a tantárgy témakörei, azok súlya és mélysége. Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 14/20 15-01-08 09:57 „Azért szeretem az informatika órát, mert ott úgy tanulunk, hogy közben játszunk és észre sem vesszük hogy tanulunk.” (Pálmonostora, 4. osztály)
 15. 15. TantervTanterv Informatika tantervek felépítése •Számítástudomány: algoritmizálás, adatmodellezés, programozási nyelv, architektúra, operációs rendszer ... •Információtechnológia: adatbázisok, adattáblák ipari és gazdasági alkalmazása, robotika, szimuláció, web- és mobilfejlesztés ... •Digitális írástudás: szövegszerkesztés, adat vizualizáció, prezentáció, zeneszerkesztés, honlap-szerkesztés, kép- szerkesztés, animáció, ... Mai arányok: 10-10-80% Javasolt arányok: 33-33-33% Ma elérhető arányok: 30-20-50% Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 15/20 15-01-08 09:57
 16. 16. Tanterv – Nagy-BritanniaTanterv – Nagy-Britannia Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében The Royal Society responds to consultations on science and mathematics education as part of our role in providing independent advice to government and other organisations. 16/20 15-01-08 09:57
 17. 17. Tanterv – MagyarországTanterv – Magyarország Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében Az informatika heti óraszáma a kerettantervben: Hazánkban jelenleg csaknem 10 000 betöltetlen informatikai állás van, a hiány azonban világszinten problémát jelent, derült ki az Informatikai Vállalkozások Szövetségének felméréséből. Informatika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gimnázium 1 1 1 1 1 szakközépiskola 1 1 1 1 szakiskola 1 1 1 17/20 15-01-08 09:57
 18. 18. Report of the joint Informatics Europe & ACMReport of the joint Informatics Europe & ACM Europe Working Group on Informatics EducationEurope Working Group on Informatics Education April 2013April 2013 Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében Informatics education: Europe cannot afford to miss the boat • Recommendation 1. All students should benefit from education in digital literacy, starting from an early age and mastering the basic concepts by age 12. Digital literacy education should emphasize not only skills but also the principles and practices of using them effectively and ethically. • Recommendation 2. All students should benefit from education in informatics as an independent scientific subject, studied both for its intrinsic intellectual and educational value and for its applications to other disciplines. 18/20 15-01-08 09:57 Programming a machine is part of our culture (Berufsbildungskonferenz Nov 9, 2012, Bern) Mauro Dell'Ambrogio, State Secretary for Education and Research, Switzerland
 19. 19. Miért is kell az informatika?Miért is kell az informatika? A – jó – informatika fontosságáról: „The languages that we recommend to acquire are as follows: • our language (mother tongue), • their language (an elective international foreign language), • a language of science (mathematics), • a language of art and body, • and a language of technology (Computer Science).” Avi Cohen & Bruria Haberman Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 19/20 15-01-08 09:57
 20. 20. KonklúzióKonklúzió Egy új tantárgyban (amely nemEgy új tantárgyban (amely nem rendelkezik több száz éves múlttal) arendelkezik több száz éves múlttal) a hagyományos, 10 éve még modern és ahagyományos, 10 éve még modern és a világ élvonalát jelentő tanterv nagyonvilág élvonalát jelentő tanterv nagyon hamar elavulhat, ha nem alakítjukhamar elavulhat, ha nem alakítjuk folyamatosan és nem teszünk mögéfolyamatosan és nem teszünk mögé megfelelő tudományos alapokat.megfelelő tudományos alapokat. Köszönöm a figyelmet! Készült az "Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 pályázat keretében 2015-01-08 09:57

×