Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szatmári Kálmán: Kompetencia alapú saját tananyagkészítés informatikaórákhoz

358 views

Published on

Kompetencia alapú saját tananyagkészítés informatikaórákhoz

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Szatmári Kálmán: Kompetencia alapú saját tananyagkészítés informatikaórákhoz

  1. 1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola „Tudós tanárok – tanár tudósok” Konferencia a minőségi tanárképzésről és „Ember a természetben és a társadalomban” Diszciplínákon átívelő tematikák a pedagógusképzésben A kiválasztott tananyagrész megnevezése Cél (a kiválasztott tantárgy-részlet elsajátítása révén megszerzett kompetencia): • Célok felépítése a produktív gondolkodás és a készségek fejlesztése, az integrálás érdekében: • részlegestől ⇒ a teljesebb felé • egyszerűtől ⇒ a bonyolult felé • speciálistól ⇒ az általános felé • (vö. De Block, Bloom taxonómiái) • A célok megfogalmazásához cselekvő igéket használunk pl.: képes leszel bemutatni, megszerkeszteni, modellezni, kiegészíteni, … • Célok felépítése a produktív gondolkodás és a készségek fejlesztése, az integrálás érdekében: • részlegestől ⇒ a teljesebb felé • egyszerűtől ⇒ a bonyolult felé • speciálistól ⇒ az általános felé • (vö. De Block, Bloom taxonómiái) • A célok megfogalmazásához cselekvő igéket használunk pl.: képes leszel bemutatni, megszerkeszteni, modellezni, kiegészíteni, … Miért lesz ez jó a tanulónak? (Mi motiválja a tanulót erre a tanulásra?). • Még mielőtt a modul elsajátításába belekezd, mit tudunk mondani a tanulónak, ami ennek a modulnak az elsajátítását az ő számára érdekessé, értékessé teszi? • Még mielőtt a modul elsajátításába belekezd, mit tudunk mondani a tanulónak, ami ennek a modulnak az elsajátítását az ő számára érdekessé, értékessé teszi? Befejezési (záró) követelmények • Annak meghatározása, hogy mit és hogyan, milyen kritériumoknak megfelelően legyen képes a tanuló elvégezni az adott tevékenységsort. • Annak meghatározása, hogy mit és hogyan, milyen kritériumoknak megfelelően legyen képes a tanuló elvégezni az adott tevékenységsort. A modul befejező (záró) mérése: • A mérésnek arra kell vonatkoznia, amit a modul céljaként megadtunk. Azt a tevékenységet és annak eredményét mérjük, amit meg kívántunk tanítani. • A mérésnek arra kell vonatkoznia, amit a modul céljaként megadtunk. Azt a tevékenységet és annak eredményét mérjük, amit meg kívántunk tanítani. Megkezdési (belépési) követelmények: • Azt határozzuk meg, mit kell feltétlenül előzetesen tudnia a tanulónak ahhoz, hogy belekezdhessen a következő modul elsajátításába. Azt is tudnunk kell, hogy ezt hogyan mérjük meg, vagy mérje meg önmaga a tanuló. • Nem fordulhat elő, hogy a modul tanulása folyamán derüljön ki a tanuló számára, hogy valamilyen szükséges előismerete hiányzik, és ez hátráltatja a következő modul magáévá tételét. • Azt határozzuk meg, mit kell feltétlenül előzetesen tudnia a tanulónak ahhoz, hogy belekezdhessen a következő modul elsajátításába. Azt is tudnunk kell, hogy ezt hogyan mérjük meg, vagy mérje meg önmaga a tanuló. • Nem fordulhat elő, hogy a modul tanulása folyamán derüljön ki a tanuló számára, hogy valamilyen szükséges előismerete hiányzik, és ez hátráltatja a következő modul magáévá tételét. A modul kezdő (beléptető) mérése: • Annak érdekében, hogy a tanuló ne kerüljön önhibáján kívül kudarcos helyzet elé, a modul belépési feltételeinek meglétét méréssel gondosan ellenőrizni kell. • Annak érdekében, hogy a tanuló ne kerüljön önhibáján kívül kudarcos helyzet elé, a modul belépési feltételeinek meglétét méréssel gondosan ellenőrizni kell. A modul szakanyaga: • Szakanyag tartalma: a retusálás, amely történhet úgy, hogy a képről felvett színnel átfestjük az eltüntetendő részletet, és/vagy a kép részletével festjük át az eltüntetendő részletet, és/vagy torzítjuk a képet „I-görbítés” eszközével. • Szakanyag tartalma: a retusálás, amely történhet úgy, hogy a képről felvett színnel átfestjük az eltüntetendő részletet, és/vagy a kép részletével festjük át az eltüntetendő részletet, és/vagy torzítjuk a képet „I-görbítés” eszközével. Cél: A tanuló legyen képes a GIMP 2.6.6 programmal: Képek apróbb „hibáinak” eltüntetésére, retusálására Képrészlettel festeni Intelligens kijelölő eszközzel képrészletet kijelölni Több réteg használatával képzeletbeli képet elkészíteni Adott képen torzításokat elvégezni Motiváció Rejtvény: Találd meg a két kép közötti 5 különbséget! Színnel való átfestés Szeretnél előadást készíteni az Európai Unióról. Az Interneten az alábbi képet találtad, ami remekül felhasználható volna a prezentációdban, de az ország neveket és jelmagyarázatot angol helyett magyarul kell megadni. A képmódosításhoz használd a színpipettát és a festő eszközt! Képpel való festés Nyisd meg a GIMP képszerkesztő programmal az delfines képet! A felső delfint retusáld ki a Másoló eszközzel! Válaszd ki a Másoló eszközt, majd a felső delfin jobb oldalán válassz ki egy pontot a képről! Felülről lefelé haladva fesd át a képrészlettel a delfint! Torzítás Készítsd el a fiatal lány Avatar képét! Mérés Végezd el az alábbi módosításokat a képen! 1. Fiona füle legyen eltakarva! 2. Shreknek töröld le az egyik (jobb) szemöldökét! 3. Töröld le a középső gyermek „hajában” lévő szalagot! 4. Töröld le a bal oldali gyerek fülének árnyékát! 5. A jobb oldali gyerek füle legyen kisebb! Az eredményt hasonlítsd össze a mintaképpel! Szatmári Kálmán vezetőtanár szatmari@radnoti.elte.hu +36303704277 Irodalom Nyéki Lajos: De Block taxonómiája, Széchenyi István Főiskola, Gerő Péter: Az élethelyzethez igazított tanulás ZMNE, 2008 Demo videó: Demo videó: Olyan megnevezést, címet válasszunk, ami megszólítja a tanulót: olyannak kell lennie, amelyről a tanuló már a modul elsajátítása előtt is megérti, hogy mire lesz képes. Ekkor öntjük el, hogy mit és milyen mélységben fogunk oktatni!

×