Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uliopilaskonna roll majanduses Tanel Sits

709 views

Published on

22.04.2009 Tallinnas toimunud Kõrghariduskonverentsil Eesti Üliõpilaskondade Liidu hariduspoliitika nõuniku Tanel Sitsi poolt peetud ettekanne.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uliopilaskonna roll majanduses Tanel Sits

 1. 1. Üliõpilaskonna roll majanduses <ul><li>Tanel Sits </li></ul><ul><li>Eesti Üliõpilaskondade Liit </li></ul><ul><li>hariduspoliitika nõunik </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Mõned praktikad </li></ul><ul><li>Osalus majanduses ja hariduses täna </li></ul><ul><li>Miks see on vale ja mis oleks õige </li></ul><ul><li>Kuidas sinna jõuda? </li></ul>
 3. 3. Mõned praktikad <ul><li>Isemajandav üliõpilaste katuseorganisatsioon </li></ul><ul><li>Uuringud-analüüsid (eurostudent.eu) </li></ul><ul><li>Ehitame sateliiti (TTÜ) </li></ul><ul><li>Minu Kool </li></ul><ul><li>www.tudengikodu.ee </li></ul><ul><li>Tudengibuss </li></ul><ul><li>Õpilaskodude süsteem </li></ul><ul><li>Toitlustussüsteem </li></ul>
 4. 4. Mõned praktikad (2) <ul><li>ISIC – international student identity card </li></ul><ul><li>Ainus UNESCO poolt tunnustatud üliõpilaspilet </li></ul><ul><li>Töötab tudengistaatuse ja soodustuste dokumendina üle maailma </li></ul><ul><li>Läbi “Minu Kooli” programmi arendame puutevaba kiibi tehnoloogiat, mis lisab kaardile ligipääsu, paljundamise, raamatulaenutuse, spordiklubi, kuupileti jne. võimekuse. </li></ul><ul><li>Majandab Eesti suurimat MTÜd </li></ul><ul><li>Puudub riiklik tunnustus, sest ... </li></ul>
 5. 5. Osalus majanduses ja hariduses täna <ul><li>68000st 32% töötavad täiskoormusega, 26% osakoormusega. (loe:maksud) </li></ul><ul><li>68000st 42% maksavad õppemaksu, kokku ca. ...?? milj. </li></ul><ul><li>Ca. 1000 doktorandid saavad õppetoetusi a 6000kr. </li></ul><ul><li>Stipendiumi saavad ca 20% a 1000kr (+võimalikud 500kr sõidutoetust). </li></ul>
 6. 6. Osalus majanduses ja hariduses täna (2)
 7. 7. Osalus majanduses ja hariduses täna (3)
 8. 8. Miks see on vale .. <ul><li>Tudeng ei keskendu täna piisavalt õppimisele ja harjutamisele (kesk. 26h/nädalas), haridus on hobitegevus muu kõrvalt. </li></ul><ul><li>Õppemaks paneb tudengi keskenduma kontroll sooritusele, mitte hariduse targemaks ja paremaks saamise imelisele protsessile. </li></ul>
 9. 9. Miks see on vale .. (2)
 10. 10. Miks see on vale .. (3) <ul><li>Väheneva rahvaarvuga väike riik Euroopa serval sõltub oma inimressursist. </li></ul><ul><li>KÕIK peavad panustama oma võimete piiril, et omakeelne, demokraatlik ja sõltumatu Eesti riik jääks püsima. </li></ul><ul><li>Kõrghariduses osalevate noorte hulk on alla ... (Euroopa, OECD) keskmise. </li></ul>
 11. 11. ... ja mis oleks õige <ul><li>Tudengid pühenduvad õppimisele </li></ul><ul><li>Õppejõud pühenduvad õpetamisele </li></ul><ul><li>Õpikeskkond vastab vajadustele </li></ul><ul><li>Õppekavad arvestavad ühiskonna (sh. tööturu) vajadustega </li></ul><ul><li>Poliitikad tagavad vajalikud tugitegevused: sotsiaalsed-, majanduslikud- ja poliitilised garantiid. </li></ul>
 12. 12. ... ja mis oleks õige (2) <ul><li>- Kõrgharidusstrateegia 2006-15 täitmine </li></ul><ul><li>Tudengitele vajaduste põhine õppetoetustesüsteem alampalga ulatuses. </li></ul><ul><li>Õppemaksuvaba Eesti </li></ul><ul><li>Riigieelarveline panus KH rahastamisse vähemalt 2% SKPst </li></ul>
 13. 13. Kuidas selleni jõuda? <ul><li>Kolm sammu: </li></ul><ul><li>1. Kõrgkoolide ja ettevõtete tihedam koostöö õppekavade arendamisel, täiend- ja ümberõppe korraldamiseks ettevõtluses, teadmuspõhise majanduse edendamiseks ning innovaatiliste lahenduste leidmiseks. </li></ul><ul><li>2. Sotsiaalsete grantiide ja toetuste süsteemi loomine õiglase juurdepääsu tagamiseks kõrgharidusele ning elukestva õppe võimaldamiseks. </li></ul><ul><li>3. Soodsate maksutingimuste loomine kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse täiendavaks finantseerimiseks ettevõtete poolt. </li></ul>
 14. 14. Kuidas selleni jõuda? (2) KÕRGHARIDUS SÜSTEEM Sh. sotsiaalne dimensioon ERASEKTOR- eelkõige tööturg RIIK- Poliitika ja maksurežiim
 15. 15. Kuidas selleni jõuda? (3) <ul><li>Kolm nõudmist ministrile/ valitsusele: </li></ul><ul><li>Kõrghariduse rahastamise töörühm </li></ul><ul><li>Kõrghariduse sotsiaalse dimensiooni töörühm </li></ul><ul><li>Õppetoetuste seadus </li></ul>
 16. 16. Ehala/Viiding “Tõeline jõud” (1:35) http://youtube.com/watch?v=Lmnr5b8cehE

×