Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Üliõpilaste Euroopa Parlamendi valimisküsitlus

600 views

Published on

26.05.2009 seminaril "Üliõpilaste valikud Euroopas" Eesti Üliõpilaskondade Liidu sotsiaalpoliitika nõuniku Hanna-Stella Haaristo poolt peetud ettekanne

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Üliõpilaste Euroopa Parlamendi valimisküsitlus

 1. 1. Tudengite valimisküsitlus Mai 2009 Hanna-Stella Haaristo EÜLi sotsiaalpoliitika nõunik
 2. 2. Kes vastasid? <ul><li>Kokku 601 tudengit; </li></ul><ul><li>Vanuses 18-67; kolmandik 21-22.aastased; 7% üle 35; </li></ul><ul><li>70% naised; </li></ul><ul><li>80% bakalaureus, 14% magistrante, 2% doktorante; </li></ul><ul><li>61% RE; </li></ul><ul><li>Sotsiaalteadused (26%), humanitaaria ja kunst (16%), loodus- ja täppisteadused (15%), haridus (13%), ärindus ja haldus (13%); </li></ul><ul><li>47% TLÜ, 29% TÜ, 8% TTÜ, 4% ITK, 4% TTK </li></ul><ul><li>54% töötavad; </li></ul><ul><li>60% osalenud ÜE valimistel. </li></ul>
 3. 3. Kuidas vastasid? <ul><li>1) Kas lähed EP valimistele? </li></ul><ul><ul><li>Jah, kindlasti – 79% </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei tea veel – 15% </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei kavatse minna – 5% </li></ul></ul><ul><li>Miks ei lähe? </li></ul><ul><li>Ei viibi sel hetkel Eestis, ei ole ID kaarti; vähe infot, ei ole asjadega kursis; “mu hääl ei muuda midagi”; segane valimissüsteem. </li></ul>
 4. 4. Kuidas vastasid? (2) <ul><li>2) Kas oled juba otsustanud, kelle poolt hääletad? </li></ul><ul><ul><li>40% - otsus tehtud ja valik kindel </li></ul></ul><ul><ul><li>35% - on mõelnud, kuid valik pole veel kindel </li></ul></ul><ul><ul><li>19% - ei tea veel üldse </li></ul></ul><ul><li>3) Mille põhjal otsuse teed? </li></ul><ul><ul><li>51% - võtan arvesse nii erakonda kui ka inimest </li></ul></ul><ul><ul><li>29% - hääletan sobiva inimese poolt </li></ul></ul><ul><ul><li>15% - hääletan sobiva erakonna poolt </li></ul></ul>
 5. 5. Kuidas vastasid? (3) <ul><li>4) Kuidas kavatsed hääle anda? </li></ul><ul><ul><li>41% - Eelhääletusel E-hääletuse teel internetis </li></ul></ul><ul><ul><li>36% - Valimiste päeval sedel-hääletuse teel valimiskabiinis </li></ul></ul><ul><ul><li>14% - Eelhääletusel sedel-hääletuse teel valimiskabiinis </li></ul></ul>
 6. 6. Kuidas vastasid? (4) <ul><li>5) Olulisimad teemad valimistel: </li></ul><ul><ul><li>50% - kõrghariduse riiklik rahastamine </li></ul></ul><ul><ul><li>47% - hariduse kvaliteet </li></ul></ul><ul><ul><li>33% - õppetoetused ja stipendiumid </li></ul></ul><ul><ul><li>33% - tööturule rakendatavus </li></ul></ul><ul><ul><li>23% - teenused tudengitele (transport, eluase, ravikindlustus) </li></ul></ul><ul><ul><li>23% - ligipääs kõrgharidusele </li></ul></ul>
 7. 7. Kes valib keda?
 8. 8. Kes valib keda? (2) Valimiseelistused vanuse järgi
 9. 9. Kes valib keda? (3) Valimiseelistused soo järgi
 10. 10. Kes valib keda? (4) Valimiseelistused õppeaste järgi
 11. 11. Valijaprofiil: Reformierakond <ul><li>41% valik kindel; </li></ul><ul><li>Võtab arvesse nii erakonda kui ka inimest, kuid erakonnal suurem kaal; </li></ul><ul><li>56% Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon; </li></ul><ul><li>Olulisimad teemad: KH riiklik rahastamine (43%), KH kvaliteet (43%), tööturule rakendatavus (35%), õppetoetused ja stipendiumid (34%); </li></ul><ul><li>Õpib sotsiaalteaduseid või ärindust ja haldust; </li></ul><ul><li>3% ei toeta Eesti kuulumist Euroopa Liitu. </li></ul>
 12. 12. Valijaprofiil: IRL <ul><li>32% valik kindel; </li></ul><ul><li>Võtab arvesse nii erakonda kui ka inimest, kuid sobival inimesel rohkem kaalu; </li></ul><ul><li>33% Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon; 17% Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon; </li></ul><ul><li>Olulisimad teemad: KH riiklik rahastamine (56%), KH kvaliteet (49%), õppetoetused ja stipendiumid (37%); </li></ul><ul><li>Õpib sotsiaalteaduseid, humanitaariat ja kunsti või loodus- ja täppisteaduseid; </li></ul><ul><li>1% ei toeta Eesti kuulumist Euroopa Liitu. </li></ul>
 13. 13. Valijaprofiil: SDE <ul><li>24% valik kindel; </li></ul><ul><li>Võtab arvesse nii erakonda kui ka inimest, kuid sobival inimesel rohkem kaalu; </li></ul><ul><li>85% Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon; </li></ul><ul><li>Olulisimad teemad: KH riiklik rahastamine (55%), KH kvaliteet (50%), tööturule rakendatavus (36%), õppetoetused ja stipendiumid (34%); </li></ul><ul><li>Õpib sotsiaalteaduseid; </li></ul><ul><li>2% ei toeta Eesti kuulumist Euroopa Liitu. </li></ul>
 14. 14. Valijaprofiil: üksikkandidaat <ul><li>48% valik kindel; </li></ul><ul><li>Valib ennekõike sobiva inimese; </li></ul><ul><li>31% Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon; </li></ul><ul><li>Olulisimad teemad: KH kvaliteet (56%), KH riiklik rahastamine (45%), tööturule rakendatavus (30%), õppetoetused ja stipendiumid (29%); </li></ul><ul><li>Õpib sotsiaalteaduseid või humanitaariat ja kunsti; </li></ul><ul><li>7% ei toeta Eesti kuulumist Euroopa Liitu. </li></ul>
 15. 15. Valijaprofiil: Rohelised <ul><li>21% valikus kindel; </li></ul><ul><li>Valib pigem sobiva erakonna või sobiva inimese; </li></ul><ul><li>72% Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon; </li></ul><ul><li>Olulisemad teemad: KH kvaliteet (51%), KH riiklik rahastamine (40%), ligipääs kõrgharidusele (34%), teadus- ja arendustegevus (30%); </li></ul><ul><li>õpib loodus- ja täppisteaduseid, humanitaariat ja kunsti või haridusvaldkonnas; </li></ul><ul><li>11% ei toeta Eesti kuulumist Euroopa Liitu. </li></ul>
 16. 16. Tänan kuulamast! www.eyl.ee [email_address]

×