Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LOOKJOY

863 views

Published on

Online service wedding photographers of Ukraine

Published in: Design
 • Login to see the comments

LOOKJOY

 1. 1. Тарас Тучапський АРХ| ТЕКТОР - ДИЗАЙНЕР Н[гр$: //ыа‚жпКебЕпсот/ йп/ гщстарзкчу ггисПар5Ъ<уу@9таН. сот
 2. 2. Веб - Сервйс весдльних фотографйв А« | .ООК.1 СУ» вы $93 ГЦ Д ЕЕ ".
 3. 3. @ ‘дея проекту
 4. 4. :: -в»: :;7Ьг1 вы «Ты ‘ д т, „ЭК. И? арт? т гг р ›‹: гсТ‚ь›-ТТ *%Ё911З$Ё’Е2‹э1=!5 ЕЕ! г. ? Ё5Ё`Ё! |ё1$1!ЁЁ'Ёь С: „К ьжуё7 ‘еж О 1 с ‘Ч д’ 4”. 1‘
 5. 5. Фотограф втратив йнформацёю Про фотозйомку
 6. 6. Г! д: мг ища-л ; ё т? за; т? Юг м
 7. 7. Анат 132 т ь %‹“7/ ‘:1›-еэЬг"г“1 В ЯЩКЁДПЗГ ЦБЧЧЫЩЛШАЧА’ ‘(АБ-«ВЗБЧЪР НАЧНИ ‘ШЭВШЦЧЁЯЧЧЁ „Щ шшдьд-ц. Ьдр т 9 + Фагогаафимавесхппя Пьпспч _ н ‚ -‹ — Ноге оотпюи д‘ олвкшдв ЁДЁЁЁ“ П ЧМ ` Ё: а. гдёьл! ЕШ: ШЁЕЁШЕЕШ ‘Ч
 8. 8. Бёзнес модель ПРОЕКТ: Онлайн - сервпс весэльних Фотографлв УкраЪ-м РгоЫет Проблема в основнж пробпеми перемасиченасть ринку непооФесййними ФотограФамИ: Вйдсутнйсть сервису де Фотограф зможе ппанувати майбутнп поди, а наречеш зарезераувати Фотографа на Певну дату; Накрутка рейтингу на весйпьних порталах | снуючй альтернативи Як ш пробпеми виржшуються (ЬОГОДШ тушебжи этюде: Почем/ пила шши/ ‚Ьезс-и/ ебшпосот иа Сов: Бггцсшге / Витрати Розообка сайту; домен, хостинг; Зошгйопз Рйшення з основш Функцп Календар Фотографа: Рейтинг Фотографа Фовмуеться на впдгуках клтенпв: Резервування дати на поспуги фотографа оклайн: Метсз Метрики Ключовх параметри вимхрюпання Зареестровант користувачх; Устшнй резерва Кжпьюсть позитивних вйдгукпв та рекомендаций ВЕД Клйентйв, Просування: Реклама на веслпьних поптапах‚ Ь ПРОДУКТ 4 Цпщие Ргорозйгйоп Унйкапьна Пропозицйя Чим ви вилтяетесь сереп конкуретхп х чему ваше продукт потржбно куПиУи7 БагатоФункцжональний капендаР Фотографа, Облик Фотозйомок та гонорартв; Огопошення для АВТОР: Тарас Тучапський 3 Фотогоафпв вжд наречених про майбутнж урочистй ПОДП. Цпгайг Аауапсаде Прихована перевага Наприкпад, Продукт не можпипп легко скоппопдти зручнъсть користування; Хороший Дизайн: довтра користувачлв до якйсного сервБсу. СНаппеБ Канапи Канапи до користуваччв Рекомендацйя друзцв, Оодичйа: Веслпьнё поспали: Соц. невежи Веслпьнй агенства; Весты-П сапони; 7 Ееуепие зтгеат: /Доходи ДАТА: 15.04.2015 ВЕРСШ Н‘: 1 Сизготег $е9тепг5 Покупц] Користувачж та покупш Професпйн! фотографи: Зарученл пари. ню перебувають на етат оргашзацкп‘ свого весйлля: Наенгкомпангп. ям органйзовують весйппя. Фотографи иупуватимуть аккаунти клубу професйоиапйв 705 рйи РИНОК Ч Додаткова реклама Фотографпв 303$ млсяцььа одна мжсце) 2 П’! ‘Ц ытз Ш/ ПХ
 9. 9. ключовий ПЕРСОНАЖ ЩНО? Втктортя; 28 рокпв; заручена; Цтпеспрямована, разумна, врлвноважена: Полюбляе шоптнг, проводити час 3 близькими та друзями, займаеться спортом. ЩНЕПЕ АМО И/ НЕМ? Знаходиться у себе вдома, ппсля роботи; За допомогою ноутбука заходить на сайт; Втдбирае ктлька фотографтв т птсля цього обгоеорюе все з чоловтком. ТНШК 8: РЕЕЬ Обдумуе та дивиться портфолио фотографе Порйвнюе емоцййну складову фотографий; Переглядае профтлй фотографйв в соц. мережах. И/ АМТ Хоче знайти фотографа. 3 ЯКИМ буде комфортно працювати т проводити час в день вестпля; Уявляе моменти, якй хоттла б бачити на свогх фотографтях, обдумуе локацгг зйомки, РАМ Не знаити сптльну мову 3 фотографом; Не сподобатися собй на фотографйях; Фотограф невчасно впддасть фотографп‘. БАУ 8: ВО Працюе 3 студентами, викпадае тноземну мову; Цтль - органтзувати класне веснпля створити хорошу стм`ю
 10. 10. СЦЕНАР| Й 1 Втктортя повернувшись 3 роботи, дтстае ноутбук, та вводить ключовт Слова в пошуку. Заходить на першт позицтт’ та потраппяе на наш сайт. Ознайомлюеться 3 головною сторднкою, та шукае фотографтв по мтстах. — Сайт повинен бути одним з перших в пошукових системах; — Початкова сторйнка повинна бути зрозумйлою Е мати гарний вигляд; — Основнй роздйли сайту повиннй бути ЕнтуТтивно доступними. Клткае на кнопку «фотографи», обирае «популярны та вибирае мйсто, розглядае аватарки. Розглядае особистт дант та фотографтт‘ фотографтв, якт сподобалися. — Фотографи повиннй бути роздйленй на «популярны, «новй» та Ён. ; — Пйсля переходу в розйл «фотографи» повинне бути сортування по мйстах. Додае до «улюблених» ктлькох фотографтв птсля того як тй запропонували зарееструватися (вот-та це зробила з допомогою аккаунту Расероок) та ставить лайки на фотографтях, котрт найбйльше сподобалися. — Повинна бути кнопка «додати до улюблених»; — Щоб додати до улюблених та написати фотографу, користувач повинен залогбнитися або зарееструватися; — Повинна бути функцйя входу на сайт з допомогою аккаунтйв популярних соцмереж. Переглядае втльнй дати фотографа, Кпткас «написати фотогафу», ЩОб задати питання стосовно стилю зйомки та цтн. Написавши повтдомлення, ще раз переглядае роботи «улюблених» фотографтв та покидае сайт. — Повинна бути Функцйя переписування мйж нареченими та фотографами — Нареченй можуть резервувати певну дату зйомки з допомогою сайту.
 11. 11. ДРУГОРЯДНИЙ ПЕРСОНАЖ ЩНО? И/ НЕРЕ АМО И/ НЕМ? Михаиле: Знаходиться в офтст; 31рйк; Юлька разйв протягом дня заходить на сайт з одружений: робочого комп'ютера; Фотографу комунткабельнийд розумнии Часто показуе клйентам свот’ роботи на саитт; Прдцьовитий; Його оточують люди з якими втн сптвпрацюе. Багато подорожуе з близькими та друзями. И/ АМТ Вён гордиться тим, що створив власнии проект сервтсу фотографтв; Хоче, ЩОб сервтс правильно працював, та був прибутковим. ТНШК 8: РЕЕЬ Обдумуе як повинен працювати сервйс: Намагаеться не зробити помилок: Аналтзуе, як розвиваються конкуренти; Обдумус, як залучити клтенттв та обтйти конкурентйв. $АУ а ВО Працюе фотографом, втдчувае обов'язок перед клтентами; Цтль - органтзувати прибутковий бйзнес, багато часу проводити з смею. РАМ Не залучити достатнто ктльктсть партнердв: Негативних коментарйв втд кптенттв; БоТться творного ступору.
 12. 12. СЦЕНАР| Й 2 МИХЭЙЛО ЗЭХОДИТЬ на СЭЙТ 3 ДОПОМОГОЮ аккаунту тасероок перед зустртнчю з клтентами. Перевтряе ПОВЩОМЛЭННЯ та ООЗГЛЧДЭС НОВОСТБООЭН! ОГОЛОШЭННЯ наречених. — Повинна бути функцйя входу на сайт з допомогою аккаунтйв популярних соцмереж. — Нареченнй мають змогу эапишати оголошення про дату, мйсце та б’ют›кет подй, а Фотографи можуть подати заявку своТх послуг ; — Сповйщення нових повйдомлень. Птсля цього михаило редагуе власне портфопто перед приходом клйенттв. — Портфолйо можна швидко редагувати, мйняти фотографй’ мйсцями та завантажувати новй. Проводить зустртн 3 клтентами, показус приклади робтт, обговорюс деталт. — Сайт повинен мати привабливий дизайн. НОВА пода Узгоджуе вйльнй дати з допомогою календаря на сайтт, Додае нову подтто на певну дату, вказуе годни та варттсть роботи. Занотовуе деталт маибутньот зиомки. — Календар фотографа повинен йому допомагати правильно планувати зйомки; — У новйй подй, яку створюе фотограф, можна додавати час, вартйсть та Еншй примйтки майбутнйх фотозйомок.
 13. 13. |нформацтйна архттектура ФОТОГРАФИ Популярнй | Стортнка фотографа Новй 1 | Перегляд фотографтй Мот улюблент | огопошення | ГОЛОВНА ФОТОГРАФ” ВХ| д РЕССТРАШЯ 1 т Популярнё Форма входу Форма реестра цйТ Новй Мот улюблент Вйдновлення паролю Профйль фотографа Кал ендар Нова подйя Повйдомлення Мот’ фотографтт‘ Профйль наречених ———- Мот огопошення Т Повйдомлення Долучитися до РРО Вихйд
 14. 14. Зкегспез ЬОСЮ ®——1ШШ “М” шт нити чти’ терм рвмту влння ССОБисТо`к` {щи т т : ‘РдаР- ‘ЪТЧРЁ ЬОБО @'—“Ш Ш прям Ё пашут таран; Кмв Рт (В в1—— и›'— 3% Т < АИПЕНЬ 2015 > Пи 31‘ (Р МТ ПТ 65 и з: 1 2 з д вши с ч и э во п д; ш д: к д: 1 и и и 23 2% з! 2.: д‘ 9* э: д! Д. З д: 5 5 4 8 Ё цьогодн. Р * Зап э» ‚го/ Ерш мышц ктльюдь завернет ломит» ЧЖЪТЩ‘ вам враоък и Всеми — де‚. м.д — ш: „т„„т‚‚ч* смеши — фцемщ дати- Ишд '*‘ ИМИ. - Бютхвг 3;, садим 12 мкг- 30:: д ‘ 7 сер д; м мшсймбо-ШРЧМ-
 15. 15. $Ъ<егсПе5 шва‘ а —- г: ‘Заир; додо о_, „д тютя-т ьоео авт-час: _ Х ’Т; г;. „Т: ‚Д; Г' "т тек-ст т“ “И >/ /Ч; < > < х > ` г < / / / ё „/ “т” „„ __ __‚„. . м„. „ ——— ` ЙЁ д: ёжит _ ‹ ——› Знаю ® * »— дамп копыт т _ / шпиц а ‚жм- Е к : ® _/ — . ‘ | ® 1 ”°** ёд»; — аи» -—1т1. ВШШЦЩЕ ШШШШЩПШ ‘ Частично коих _ Пгчтштчгл м т ’ э ®®@@
 16. 16. Асоцёативна карта о0‘ „(#27 док зев ЁЗЗ б“ / тошт‹де „же ’ ш “Е? „от: / „з: ж ходу ш о авт к гад „же МОДЗШЁ к ш„е{ ОД ЬЪ/ 1% бить, {с д Шуб 5% [б ММ с/ ОСЁС
 17. 17. гггчгн’игкгъэ-‹а'гг'тг-; :-а‘м’ . ‚.. _„_. ... -_-_. _„„. ... ч ь 1 "П 7’ П! 31210 з. ‘ 4."? ячхчипгйц. топили
 18. 18. Логотип Ц: г
 19. 19. 1 Ад" ддддддддддоццддцддддддццндддддддддддцдддд 4 4 . 4 „м " вал-нации Т „г . ..-_ . ... ... . .--. .- _ _ _ г _ г _7_ _ . .--. __ ___ _. Т г. ‚ . . _ ` п. @г‹цоу = „__+- ш вы” шшхё/ ‚Юсёкюусотма / [____; Ё:
 20. 20. Сценарйй1 а „т. т: ы» т. с» шиш щ т м›—„ ь тмин г. а п- < ьёКцоУ Михайпо Макарчук ‹›ч- т Младую ‘дятлом.
 21. 21. Ви наденем шпате Ви ФтогпаФ шукапе Фтор-лафа ив акту-я’ нових ктемпя" . ‹ „е. Д‘ ‘ ‹ пккгмцпи ‚в. [ огопошення про ПОШУК фотография шумно Фагот-оп шукпио Фиат-Ф- Шуи-ив Фшнио- Шунт: Фстгр-оп Шуипио Фматюд ил нашли и: цинику лирику на настил из ииь „шшци. ‚. . истин т „ Ц 1 Пьяна Клш Гьпп ’ “М” „мм 2пп ч мигов ‚А „щ Босого» 12 пап „ж.
 22. 22. Пошук фотографёв Пошук фотографёй П? з ‚_ _ ` `. ‚ * __ А Юн * Ф стема дмито к„. ‚„„„ (д , этом сими м Йаииаоеико
 23. 23. 1 мышата: дюнами Сторёнка фотографа х я Ч ‚ ‘Е ё Кйщ Ршкцй о Мншгчцяк д: . Э „ Обеичьнптцнуцаху ' = ‚ м. и п„ в‘ Сп щ п. си м. 25 2 з в 7 в в п п а п ш „- ` 2:: 21 22 н 24 25 25 д 2: 29 во ы 2 25 В| ДГУК| В 1 11 11 „и . ш и „ц Спйпкупанип . . . . . цм/ лкци. . . . . . Пуючуапьюпь 1 о я 1 к черти пплдчп . . . . . ‚инч п „уши
 24. 24. ЁКФДОЁЁ ‘ щ ж что‘? ` %— й — 5* Перегляд фотографёй / - полемики в улик/ кип дачи
 25. 25. Сценардй 2 ьекцоу Ви нареченй, шукаете Ви фотограф, шукаете фотографа на весйлпя? нових клйентйв? ‚м Т Й Ьекцоу немцами идцлогоывгисп „-. щ„„. „д„„. ю.. „„. . ‘ в” **‘°°“°“‘ “Шт” Е” ®°‘°'°*®‘ Шт‘ " “шит ‘ ` _ Фототздюд на всыпл=7 нових цикута’ Г т ь „‚ Ви наречь-Щ щмдсш _ " Фшогшша „а настиг Би Фотграф шукакте нових типы
 26. 26. Повёдомлення лэшмшта-пщды-шыьап-ыз тьищштйццхцтьэдю и а ог о› О» Птичддатпчшпчпвй О! ‘ Ф О‘ 0 15“
 27. 27. 1 ' «яр-мш- звяк-люд Редагування Портфолдо Календар „„„„„„„ Т а? Редагування портфелю та“
 28. 28. мнимых Атм-вши Б, . “^"Е”д^ 5 Звп за 2015 рм эАгАльиА кшькпсть зАвЕицЕно и гмчспжт ‘х наша 1,1 4 пщтигпжеш ‹. / н: пппгввгшквиж „и мы поди " "““‘°“‘" “ “Ш” М 15 „шиш 5 „пот щ „мм „. мм т, е пост в ‘эк/ о 2 ппэ . ; ш < Липень 2015 > вюджп п оспин: 12 мпсяш пн вт с| = чт Пт св мд ->< т ы. пас _ 29 30 1 2 3 А 5 Ш °°° _ д/ Т о в 7 в э ю п 12 >< 13 м 15 «в ш < Створжть нову подйю > 20 2! 22 2! 24 25 26 “М” 27 2в 2; хо 31 | 2 ` 7 У -. . 3 А 5 Б 7 в 9 1 „мыт
 29. 29. Дякую за увагу 2) " ’4“" И «з:

×