Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Groove - PKD.ppt

736 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Groove - PKD.ppt

 1. 1. Ứng dụng Groove cho Phòng Giới thiệu: TàiCT
 2. 2. Tổng quan về MS Groove 2007 <ul><li>Groove là một trong những ứng dụng của MS Office 2007 </li></ul><ul><li>Mục đích của Groove là công cụ hỗ trợ làm việc theo nhóm. </li></ul>
 3. 3. Chức năng cơ bản của Groove
 4. 4. Giao diện của Groove Đồng bộ thư mục, file Thảo luận Lịch làm việc Họp Ghi chú Báo cáo DA Đề xuất Thành viên trong vùng làm việc (có thể tạo nhiều vùng làm việc đối với nhiều nhóm đối tượng) chát
 5. 5. Mô hình làm việc nhóm của Groove Phòng kinh doanh Nhóm kd 2 Nhóm kd 3 Nhóm kd 1 Khách hàng
 6. 6. Lợi ích của Groove với Phòng Quản lý File đồng bộ Theo dõi lịch làm việc Thông báo, ghi chú Báo cáo, theo dõi dự án Giao tiếp: thảo luận, chat, message Áp dụng cho phòng hoặc cho từng nhóm Hoặc đối Với KH
 7. 7. Lợi ích của Groove với Phòng Quản lý File đồng bộ Theo dõi lịch làm việc Thông báo, ghi chú Báo cáo, theo dõi dự án Giao tiếp: thảo luận, chat, message Quản lý file hợp đồng, báo giá, template…. đồng bộ như Nhau với tất cả các máy Vì cơ chế peer to peer nên hệ thống file nằm trực tiếp trên máy mọi người => tài liệu luôn có sẵn Mọi thay đổi nội dung file, thêm file, thư mục thì Groove đều thông báo => giúp các tv trong phòng/nhóm biết
 8. 8. Lợi ích của Groove với Phòng Quản lý File đồng bộ Theo dõi lịch làm việc Thông báo, ghi chú Báo cáo, theo dõi dự án Giao tiếp: thảo luận, chat, message Xem lịch làm việc theo ngày, Tuần, tháng Theo dõi lịch làm việc của Từng thành viên
 9. 9. Lợi ích của Groove với Phòng Quản lý File đồng bộ Theo dõi lịch làm việc Thông báo, ghi chú Báo cáo, theo dõi dự án Giao tiếp: thảo luận, chat, message Mọi TV đều có thể tạo thông báo mới Thông báo mới sẽ xuất hiện Biểu tượng “sao” cho biết có thông báo mới
 10. 10. Lợi ích của Groove với Phòng Quản lý File đồng bộ Theo dõi lịch làm việc Thông báo, ghi chú Báo cáo, theo dõi dự án Giao tiếp: thảo luận, chat, message Tên các dự án đang theo dõi Chi tiết các lần giao dịch
 11. 11. Lợi ích của Groove với Phòng Quản lý File đồng bộ Theo dõi lịch làm việc Thông báo, ghi chú Báo cáo, theo dõi dự án Giao tiếp: thảo luận, chat, message Thảo luận theo chủ đề hoặc Gửi tin nhắn hoặc Chát trực tiếp

×