Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding

2,090 views

Published on

Dịch vụ sáng tác slogan, thiết kế slogan chuyên nghiệp của Sao Kim giúp bạn sáng tạo thông điệp hấp dẫn công chúng & mang lại hiệu quả truyền thông cho doanh nghiệp.
Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại http://www.sangtacslogan.com

Published in: Design
  • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT : 10.000VNĐ/1SLIDE
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Sáng tác slogan - Thiết kế slogan chuyên nghiệp bởi Sao Kim Branding

  1. 1. CÔNGTYTNHHGIẢIPHÁPTHƯƠNGHIỆUSAOKIM Email: info@saokim.com.vn Website: www.saokim.com.vn Truï sôû: Taàng 18 Hapulico Complex, 85 Vuõ Troïng Phuïng, Haø Noäi Tel: (04) 62.857.857 / 04.62.854.854 Fax: (04) 62.854.854 Chi nhaùnh: Laàu 4, Toøa nhaø Nhaát Ngheä, 49 Hoaøng Vaên Thuï - P.15 Phuù Nhuaän - TP Hồ Chí Minh Tel: (08) 399 58 189 / (04) 399 58 190 Fax:(08) 3995 8190 Hotline: 0964 699 499 / 0903 667 535

×