[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu phong do

833 views

Published on


Giới thiệu bộ hồ sơ quản trị thương hiệu do Sao Kim thực hiện cho thương hiệu Công ty Phong Đô . Bộ tài liệu này giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn nhận diện thương hiệu của mình. Để tham khảo thêm vui lòng truy cập website www.SaoKim.com.vn hoặc liên hệ contact@saokim.com.vn

Published in: Design
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

[Sao kimbranding] ho so nhan dien thuong hieu phong do

 1. 1. Brand Identity StandardsDesign’s Guide
 2. 2. Brand Guidline | Logo Phong Do phương án n m ngang Logo âm b n và logo đen tr ng Phong Do Brand Identity System Page | 02
 3. 3. Brand Guidline | Logo Phong Do phương án d c Logo âm b n và logo đen tr ng Phong Do Brand Identity System Page | 03
 4. 4. Brand Guidline | D u hi u đ c trưng Ch đ c trưng Bi u tư ng đ c trưng Bi u tư ng logo Phong Do là s k t h p gi a ph n d u hi u đ c trưng t o thành c t lõi trong h th ng d u hi u đ c trưng c a Phong Do Phong Do Brand Identity System Page | 04
 5. 5. Brand Guidline | T l 12,5x 3x 8,5x 1x 4,5x 2x Kích thư c, v trí và kho ng cách tương ng gi a ph n d u hi u đ c trưng và ch đ c trưng ph i tuân th ch t ch theo quy đ nh như trên. Phong Do Brand Identity System Page | 05
 6. 6. Brand Guidline | Kho ng cách an toàn 2x 2x Kích thư c t i thi u Kích thư c t i thi u c a bi u tư ng không đư c phép nh hơn các ch s quy đ nh như trên nh m đ m b o cho logo luôn rõ ràng và d nh n di n. T l khoáng tr ng b t bu c t i thi u gi a bi u tư ng và các y u t đ ho khác nh m đ m b o tính rõ ràng và d nh n di n cho bi u tư ng. Phong Do Brand Identity System Page | 06
 7. 7. Brand Guidline | Ý nghĩa logo Logo Phong Do đư c thi t k v i hai thành ph n chính là ph n hình nh bi u tư ng và ph n n i dung thương hi u Phong Do Logo Phong Do đư c s d ng ngh thu t ch tư ng hình, t o thành tín hi u th giác c c kỳ đơn gi n, hi n đ i và gây n tư ng m nh. Tên thương hi u Phong Do n i b t, t o th đ ng v ng chãi, ph n âm dương c a bi u tư ng chuy n bi n linh ho t mang tính ch t v n đ ng không ng ng ngh . Màu s c s d ng 2 màu tương ph n là đ và đen. Màu đ xu t hi n kh p m i nơi. Theo quan ni m c a ngư i phương Đông thì đây là màu tư ng trưng cho h nh phúc và đ y đ . Màu đen s d ng không nhi u trong thi t k . Nhưng nh ng ngư i thích s d ng màu đen l i nhi u vô k . B i trong quan ni m hi n đ i, màu đen m i là bi u tư ng c a giàu sang và quy n l c. S k t n i nh p nhàng, khoa h c, sáng t o gi a hình và ch đã toát lên tình th n c a m t Công ty tràn đ y ni m tin và ý chí ti n đ n tương lai. Phong Do Brand Identity System Page | 07
 8. 8. Brand Guidline | Bi u tư ng đơn màu Logo quy chu n 1 màu Logo Phong Do đư c xây d ng d a trên y u t ng d ng kh thi nh t b ng m i k thu t và trên m i ch t li u. - Logo Phong Do có th in n và s d ng hoàn toàn trên m t màu. - Logo Phong Do đ y đ đư c s d ng 2 màu trên t t c các ng d ng giao d ch, truy n th ng, qu ng cáo, bi n b ng, quà t ng... Khuy n cáo s d ng Logo Phong Do đ y đ trên m i v t li u có kh năng th hi n đư c 2 màu đ ng nh t theo quy chu n hư ng d n đ i v i ng d ng logo. Logo quy chu n 2 màu Phong Do Brand Identity System Page | 08
 9. 9. Brand Guidline | Font ch s d ng Aabbcc1234 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 BigNoodleTitling Phong Do Brand Identity System Page | 09
 10. 10. Brand Guidline | Quy chu n màu s c 10% 20% 30% 40% 50% C: 0, M: 100, Y: 100, K: 0 R: 237, G: 28, B: 36 60% C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100 70% R: 35, G: 31, B: 32 80% 90% 100% Phong Do Brand Identity System Page | 10
 11. 11. Brand Guidline | Liên k t nhãn hi u a a a a a a a 30mm Bi u tư ng Phong Do có th xu t hi n trong các s ki n, ho t đ ng tài tr cũng như liên doanh liên k t. Khi xu t hi n bên c nh các bi u tư ng khác ph i tuân th kho ng cách b t bu c t i thi u đư c quy đ nh như trên. M i trư ng h p s p x p ph i đ m b o s n i b t c a bi u tư ng Phong Do Phong Do Brand Identity System Page | 11
 12. 12. Brand Guidline | Bi u tư ng đơn màu 1. Khi bi u tư ng hi n th trên n n tr ng 2-3. Khi bi u tư ng hi n th trên n n cùng v i n n c a logo, logo c n chuy n v d nh d ng trên 4. Khi bi u tư ng hi n th trên n n chuy n và in nhi u màu màu t màu đ sang màu tr ng, logo c n chuy n v đ nh d ng trên 5. Khi bi u tư ng hi n th trên n n chuy n 6. Khi bi u tư ng hi n th trên n n chuy n 7. Khi bi u tư ng hi n th trên n n màu mà 8. Khi bi u tư ng hi n th trên n n khác v i màu t màu xanh sang màu tr ng, logo c n màu t màu xanh đ màu xanh, logo c n logo v n n i b t thì logo c n gi nguyên n n c a ch logo nhưng m t ph n màu c a chuy n v đ nh d ng trên chuy n v đ nh d ng tr ng màu s c chu n logo không n i b t thì chuy n v đ nh d ng trên 9. Khi bi u tư ng hi n th trên n n đen và 10. Khi bi u tư ng đư c s d ng đ in đen 11. Khi bi u tư ng đ t trên n n tương ph n 12. Logo hi n th t t nh t khi đư c đ t trên h n ch màu đ in thì logo s đư c chuy n tr ng thì logo s đư c chuy n v đ nh d ng v i màu c a logo thì logo c n chuy n v n n tr ng vì v y có th ưu tiên nhi u hơn màu v đ nh d ng tr ng đen tr ng. d ng trên trong trư ng h p có th có nhi u l a ch n khác nhau. Bi u tư ng đơn màu dùng cho các ng d ng mà logo ch đư c xu t hi n dư i m t màu duy nh t như b n fax, hóa đơn, và các ng d ng khác như n ph m ti p th , qu ng cáo hay trên website. Trên đây là các phiên b n ng d ng bi u tư ng đơn màu h p l . Phong Do Brand Identity System Page | 12
 13. 13. Brand Guidline | Nh ng đi u c n tránh 1. Không đư c đ i màu logo thành màu 2. Không đư c thay đ i tương quan kích 3. Không đư c đ t l ch ph n bi u tư ng và 4. Không đư c lư c b t các thành ph n khác hoàn toàn màu đ c trưng c a logo thư c gi a bi u tư ng và ch c a logo ch chính c a bi u tư ng 5. Không đư c thi t k l i logo 6. Không đư c bóp d t, làm d d ng logo 7. Không đư xô nghiêng logo 8. Không đư c bóp ngang logo 9. Không đư c xoay logo, vi c này s làm 10. Không đư c l n ngư c logo, vi c này s 13. Không đư c t o hi u ng nh m tách 12. Không đư c đ t logo lên n n cùng màu cho logo khó quan sát, gây nh hư ng làm cho logo khó quan sát, gây nh hư ng logo v i n n, vi c này s làm cho logo tr v i logo, trong trư ng h p này c n chuy n không t t khi s d ng. không t t khi s d ng. nên m nh t. v đ nh d ng tr ng Phong Do Brand Identity System Page | 13
 14. 14. Brand Guidline | Nh ng đi u c n tránh 17. Không đư c dùng màu n n ho c hoa văn không tương ph n v i màu c a logo, ngay c khi đó là nh ng màu chu n c a logo 18. Không đư c đ t logo trên n n có nhi u h a ti t PHONG DO 19. Không đư c đ t logo trên nh 16. Không đư c đ i font ch c a logo 21. Không đư c t o r ng logo 21. Không đư c l ng hình nh vào logo Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur NEW adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 23. Không đư c làm gi m đ phân gi i, c a 24. Không đư c t o đư ng vi n quanh logo 25. Không đư c thêm các chi ti t m i vào 30. Không đư c d t logo trên n n ch logo, logo xu t hi n ph i luôn rõ nét logo Phong Do Brand Identity System Page | 14
 15. 15. Brand Guidline | Nh ng đi u c n tránh Các phương án x lý khi đ t logo trên nh 1. Làm m toàn b ph n nh đ làm n i b t logo 2. C t b m t ph n nh và th hi n logo trên m t n n màu thích h p. 3. Xóa b ho c làm m vùng ph c n v i logo làm logo n i b t trên n n Phong Do Brand Identity System Page | 15

×