Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux

Brand Strategist, Co-Founder of Sao Kim Branding
Dec. 5, 2012
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux
1 of 7

More Related Content

More from Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company

Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe OtranHồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe Otran
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu cafe OtranSao Kim Brand Creation and Consultancy Company
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...
Hồ sơ thiết kế logo - nhận diện thương hiệu Công ty truyền thông Quảng cáo Vi...Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena
Hồ sơ nhận diện thương hiệu Công ty may Athena Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...
Profile Nội thất Sao Kim - Thiết kế thi công nội thất showroom, văn phòng, ca...Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiệnThiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiện
Thiết kế nội thất quán cafe sân vườn Paradise do Sao Kim thực hiệnSao Kim Brand Creation and Consultancy Company
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX [Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX
[Case study] Thiết kế thương hiệu chuỗi siêu thị nội thất cao cấp MOLUX Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company

More from Sao Kim Brand Creation and Consultancy Company(20)

Case Study - Dự án thiết kế thương hiệu nội thất cao cấp Molux