ภาวะโลกร้อน

3,642 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาวะโลกร้อน

 1. 1. ภาวะโลกร้อน ด . ช . ชัยวัฒน์ นายี่โก ด . ช . บุญนำ จันดี ด . ช . วรัชญ์ แซ่กั๊วะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดโนนสภาราม ( นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์ ) Welcome
 2. 2. MENU ๑ . ภาวะโลกร้อน ๒ . ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ๓ . ก๊าซที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ๔ . ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ๕ . ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ๖ . ผลกระทบต่อการเกษตร ๗ . ผลกระทบด้านสุขภาพ ๑๐ อย่างง่ายๆ หยุดภาวะโลกร้อน อ้างอิง EXIT
 3. 3. ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะที่ อุณหภูมิ โดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ฝน ระดับน้ำ ทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ พืช สัตว์ และ มนุษย์ ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง คือ การที่ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของ ภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้ จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยภาวะโลกร้อน ซึ่งมี ต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ , การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ๑ . ภาวะโลกร้อน BACK NEXT MENU
 4. 4. พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว บรรยากาศของโลกทำหน้าที่ปกป้องรังสีคลื่นสั้นไม่ให้ลงมาทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกได้ โมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซ์จนทำให้อะตอมของก๊าซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเป็นประจุ ( บางครั้งเราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยประจุนี้ว่า " ไอโอโนสเฟียร์ " มีประโยชน์ในการสะท้อนคลื่นวิทยุสำหรับการสื่อสาร ) รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถส่องผ่านบรรยากาศชั้นบนลงมา แต่ถูกดูดกลืนโดยก๊าซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่ตามองเห็นสามารถส่องลงมาถึงพื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยก๊าซเรือนกระจก เช่น ไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นโทรโปสเฟียร์ ส่วนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่สามารถส่องทะลุชั้นบรรยากาศได้ BACK NEXT MENU ๒ . ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
 5. 5. <ul><li> ก๊าซและสารที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ </li></ul><ul><li>ไอ น้ำ (H2O) </li></ul><ul><li>เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก </li></ul><ul><li>2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) </li></ul><ul><li>โดยธรรมชาติก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากการหลอมละลายของหินปูน ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากปล่อง ภูเขาไฟ และการหายใจของสิ่งมีชีวิต </li></ul><ul><li>3. ก๊าซมีเทน (CH4) </li></ul><ul><li>เกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต </li></ul><ul><li>4. ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) </li></ul><ul><li>  ปกติก๊าซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชิวิตโดยแบคทีเรีย </li></ul><ul><li>5. คลอ โรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) </li></ul><ul><li>มีแหล่งกำเนิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>6. โอโซน (O3) </li></ul><ul><li>เป็นก๊าซที่ประกอบด้วยธาตุออกซิเจนจำนวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 0.0008% ในบรรยากาศ </li></ul>BACK NEXT MENU ๓ . ก๊าซที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน
 6. 6. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยประเมินไว้ว่า มีสิ่งชี้ชัดในเรื่องความเป็นไปได้ของภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะในบริเวณชายฝั่งของกรุงเทพฯที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง และอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเพียง 1 เมตร โดย ระดับการรุกของน้ำเค็มจะเข้ามาในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาถึง 40 กิโลเมตร ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อความสมดุลของน้ำจืดและน้ำเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ กรุงเทพฯยังมีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งและอุทกภัย ที่จะก่อความเสียหายกับระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมาก รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่จะตามมา BACK NEXT MENU ๔ . ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน
 7. 7. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การระเหยของน้ำทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ ลำธาร และทะเลสาบเพิ่มมากขึ้น ยิ่งจะทำให้ฝนตกมากขึ้น และกระจุกตัวอยู่ในบางบริเวณ ทำให้เกิดอุทกภัย ส่วนบริเวณอื่นๆก็จะเกิดปัญหาแห้งแล้ง เนื่องจากฝนตกน้อยลง กล่าวคือ พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกชุก และเกิดอุทกภัยบ่อยครั้งขึ้น ในขณะที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องเผชิญกับภัยแล้งมากขึ้น ระบบนิเวศทางทะเล ก็เป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ระบบนิเวศทางทะเล ก็เป็นอีกระบบนิเวศหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอุณหภูมิผิวน้ำที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกสีทั้งในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน BACK NEXT MENU ๕ . ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
 8. 8. การศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ระบุว่า ในประเทศไทยมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ปริมาณน้ำลดลง ( ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ ) ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตด้านการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และต้องอาศัยปริมาณน้ำฝนและแสงแดดที่แน่นอน รวมถึงความชื้นของดินและอุณหภูมิเฉลี่ยที่พอเหมาะด้วย สำหรับประเทศไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรจะไม่รุนแรงมาก เพราะพื้นที่ชลประทานจะได้รับการป้องกัน แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจจะรุนแรงในบริเวณที่ขาดน้ำอยู่แล้ว BACK NEXT MENU ๖ . ผลกระทบต่อการเกษตร
 9. 9.           อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและเหตุการณ์ตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิดบ่อยครั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและอนามัยของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธ์กับการบริโภคอาหารและน้ำดื่ม มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงมากขึ้น โดยภัยธรรมชาติ เช่น ภาวะน้ำท่วมทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในแหล่งน้ำ ไม่ว่าจะเป็น โรคบิด ท้องร่วง และอหิวาตกโรค เป็นต้น           โรคติดต่อในเขตร้อนก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น และจะคร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ ไข้มาลาเรีย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ เนื่องจากการขยายพันธุ์ของยุงจะมากขึ้นในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนขึ้นและฤดูกาลที่ไม่แน่นอน BACK NEXT MENU ๗ . ผลกระทบด้านสุขภาพ
 10. 10. 1. เปลี่ยนหลอดไฟ 2. ขับรถให้น้อยลง 3. รีไซเคิลของใช้ 4. เช็คลมยาง 5. ใช้น้ำร้อนให้น้อยลง 6. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ เยอะ 7. ปรับอุณหภูมิห้องของคุณ 8. ปลูกต้นไม้ 9. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 10. บอกเพื่อนๆของคุณเกี่ยวกับ วิธีเหล่านี้ BACK NEXT MENU ๑๐ อย่างง่ายๆ หยุดภาวะโลกร้อน
 11. 11. EXIT คุณต้องการออกจากโปรแกรม ... ใช่หรือไม่ ? ไม่ใช่ ใช่

×