Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Väljarände ajaloost: Laura Kipper

1,251 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Väljarände ajaloost: Laura Kipper

 1. 1. Väliseestlased idas ja läänes –väljarände ajaloolisest kontekstist Laura Kipper, Eesti Rahva Muuseum 30. jaanuar 2012
 2. 2. Väljaränne EuroopastRahvaarvu kasv1850-1913267,6 milj 464 miljVäljarände põhjused• Iiri nälg 19. sajandi keskel• 1848.–49. aasta revolutsioon• kulla leidmine 1850. aastate algul• Peamiselt iirlased, sakslased, hiljem britid ja skandinaavlased
 3. 3. Enne 1840. aastat – suhteliselt juhuslik protsess• 3-4% elas väljaspool Eesti praegust territooriumit (sh setud)• keelesaarte teke Lätis - leivud ja lutsid, Kraasna maarahvasPeamised põhjused:• nekrutikohustusest hoidumine• Keskused – Oudova e Peipsi-tagune, Ingerimaa, Peterburi linnas 6000 eestlast
 4. 4. Väljaränne 1840-1917 Venemaa koloniseerimine• Eeldused loodi talurahvaseadustega + Venemaa passiseadus• Iseloomulik suhteline Eesti-lähedus, samas kolooniad Saraatovis, Põhja-Kaukasuses• 20. sajandi algusest kasvas Siberi populaarsus, kolooniad ka Kaug-Idas – raudtee!• alustatakse ka väljarännet Ameerikasse ja Kanadasse + tagasiränne Eestisse• 1918. aastal u 20% eestlastest väljaspool Eestist
 5. 5. Elu asundustest• Vambola, Kaseküla, Koidula, Estonia, Orava, Vana-Viru, Lifljandka, Baltika, Estonia...• 1918. aastaks Venemaal 318 asundust• peamiseks keskuseks Peterburi• asundustes kogudused,koolid, seltsid,• Ka tänapäeval lõuna- ja põhjaeesti keele erinevus tuntav
 6. 6. Väljaränne Eesti Vabariigist 1920-1940• 1924-1938 lahkus Eestist 16 000 inimest, oluliseks sihtkohaks said Argentina ja Brasiilia,• 1924. aastal kehtestatud piirangutega Ida- ja Kesk-Euroopast pärit sisserändajatele peatus ränne USAsse
 7. 7. Väljaränne 1940-1992
 8. 8. Väljarändeperioodid Eestis• enne 1840. aastat – väljaspool 3-4% rahvastikust; tööstuse areng• 1840-1917 – peamine väljarände periood, 20% eestlastest elab väljaspool Eestis, iseloomulik rände suhteline lähedus ning agraarne iseloom• 1918-1940 – sihtkohaks peamiselt USA ja Lõuna-Ameerika, tagasiränne Eestisse• 1940-1990 - II maailmasõjaga seotud ränne, välisdiasporaa teke
 9. 9. Lugemist:Praakli, Kristiina; Viikberg Jüri. Eestlased ja eesti keelvälismaal. Tallinn, 2010.Kulu, Hill. Väliseestlased. Tartu, 1997.Korb, Anu. Siberi eestlaste elud ja lood. Tartu, 2010.http://www.eesti.ee/rahvuskaaslased/index.php

×