Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profil Syarikat Passion Beauty Training Consultancy 2014

3,074 views

Published on

 • Be the first to comment

Profil Syarikat Passion Beauty Training Consultancy 2014

 1. 1. CCCOOOMMMPPPAAANNNYYY PPPRRROOOFFFIIILLLEEE PPPAAASSSSSSIIIOOONNN BBBEEEAAAUUUTTTYYY TTTRRRAAAIIINNNIIINNNGGG CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAANNNCCCYYY (IP0235515-X) CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAANNNCCCYYY... TTTRRRAAAIIINNNIIINNNGGG CCCEEENNNTTTRRREEE... EEEVVVEEENNNTTT MMMAAANNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTT PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY NO. 2A, No. 2A, Pesara Ipoh Satu, Taman Ipoh, 31400 Ipoh, PERAK DARUL RIDZUAN. Telefon : +6016- 511 7866/ +6013-264 7109 email : passion_beauty515@ymail.com
 2. 2. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) Petikan ucapan Yang Amat Berhormat Dato’ Sri Hj. Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia semasa Pembentangkan Buget 2012 Dato’ Sri Hj. Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak berkata, selain menyediakan sokongan kewangan itu, kerajaan juga bertanggungjawab untuk melengkapkan rakyat dengan kemahiran dan keperluan lain yang diperlukan untuk berdikari dan berdiri teguh daripada segi kewangan. “Kita semua tidak akan dapat bergerak maju sekiranya anda hanya bertahan dengan bantuan yang diberikan kerajaan. “Anda perlu mempunyai kebolehan dan kemahiran untuk berdikari dan memperbaiki keadaan kewangan sendiri. Apabila anda mahir dan berkebolehan, barulah kita semua boleh berubah dengan jayanya,” katanya. Perdana Menteri Malaysia juga memetik, Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional – ”Di negara maju, pendidikan teknikal dan latihan vokasional menjadi antara pilihan utama pelajar kerana ia menyediakan prospek kerjaya yang baik. Sebaliknya di negara kita, ia dilihat sebagai pilihan terakhir kerana persepsi prospek kerjaya yang terhad. Andaian negatif ini harus disangkal. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional sebenarnya menyediakan landasan alternatif yang baik bagi para pelajar merealisasikan potensi mereka.
 3. 3. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KANDUNGAN 01. MAKLUMAT SYARIKAT 02. PENGENALAN - 2.1 RINGKASAN PROFIL SYARIKAT - 2.2 AKTIVITI SYARIKAT - 2.3 IMPIAN SYARIKAT 03. MISI 04. VISI 05. KURSUS YANG DIJALANKAN DAN DIKENDALIKAN 06. STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUSAN 07. BIODATA PENGURUSAN LAMPIRAN
 4. 4. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 1.0 MAKLUMAT SYARIKAT Nama Syarikat : PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY Tarikh Ditubuhkan : 17 hb FEBUARI 2006 No. Pendaftaran : IP 0235515-X No. Pendaftaran Kem Kewangan : 357-02167233 Alamat Pusat Latihan : PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY No. 2A, Pesara Ipoh Satu Taman Ipoh 31400 Ipoh PERAK DARUL RIDZUAN No. Telefon : +6016- 511 7866/ +6013-264 7109 E- Mail : passion_beauty515@ymail.com atau passion_beauty515@yahoo.com Pengurus Syarikat : En. Mohd Azli Bin Ramli@Sulong Ketua Pegawai Operasi : Puan Fauziah-Hani Binti Yacob PJK. PJM Pengurus Kewangan : En. Mohd Nur Afifi Bin Ibrahim Pengurus Program & : En. Wan Muhammad Siraj Munir Latihan Sumber Manusia : Puan Afida bt. Jalaludin Modal Berbayar : RM 100,000.00 Akaun Syarikat : CIMB ISLAMIC BANK 08090000457108
 5. 5. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 2.0. PENGENALAN 2.1. RINGKASAN PROFIL SYARIKAT Passion Beauty Training Consultancy adalah merupakan sebuah syarikat yang telah didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1956 mulai pada 17 hb. Febuari 2006. Pada awal penubuhannya, syarikat ini merupakan syarikat yang ditauliahkan sebagai PUSAT LATIHAN SKIM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Kemahiran 2011 No. Kod : IA 0011 Walaubagaimanapun, syarikat ini dalam proses menaiktaraf dari sebuah PUSAT LATIHAN SKIM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) kepada PUSAT BERTAULIAH (PB) yang ditauliah sepenuhnya oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Syarikat ini juga telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan dengan No. Pendaftaran 357-02167233 dan telah memulakan operasi sepenuhnya dengan menumpukan perhatian dalam perniagaan utama sebagai Pusat Latihan Skim Latihan Dual Nasional (SLDN) yang menjalankan Kursus Kecantikan. Syarikat ini yang kini di milik sepenuhnya oleh Bumiputera berhasrat untuk membantu melahirkan lebih ramai usahawan dan masyarakat yang berkemahiran dalam bidang yang disertai dan menjadikan bidang kemahiran seperti kecantikan sebagai perniagaan utama. Selain itu juga pihak syarikat juga turut membantu masyarakat yang berminat dalam bidang telekomunikasi dengan membantu menyalurkan latihan kemahiran serta melahirkan usahawan yang berkemahiran tinggi. Passion Beauty Training Consultancy menjalankan segala urusan perkhidmatan dan perniagaan produk secara berpusat di Pusat Latihan Skim Latihan Dual Nasional (SLDN) No. 2A, Pesara Ipoh Satu, Taman Ipoh, 31400 Ipoh, Perak. Passion Beauty Training Consultancy dimiliki dan diusahakan serta dipimpin oleh tonggak kepimpinan yang berusaha bersungguh-sungguh menerajui dan membentuk masyarakat ke tahap global dalam bidang kecantikan serta lain-lain bidang kemahiran. Syarikat ini dianggotai oleh usahawan yang berpengalarnan lebih 10 tahun di dalam pelbagai bidang keusahawanan, pendidikan dan amat arif tentang peredaran dan peraliran teknologi bidang perawatan kecantikan. Syarikat ini turut disokong oleh kakitangan yang sangat berpengalaman dalam bidang perawatan kecantikan mahupun operasi perkhidmatan latihan kemahiran. 2.2 AKTVITI SYARIKAT 2.2.1 Passion Beauty Training Consultancy merupakan sebuah Pusat Latihan (SLDN) dan Pusat Bertauliah penuh yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, layak menganjurkan pelbagai bidang kursus yang diperlukan oleh setiap lapisan masyarakat yang memerlukannya.
 6. 6. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) Walaubagaimanapun pada masa kini pusat ini hanya menumpukan perhatian dalam Bidang Kecantikan dan menganjurkan kursus Jurukecantikan (MP-060-1/Tahap 1) dan Juruestetik (MP-060-2 /Tahap- 2) dan Juruterapi Estetik (MP-060-3/Tahap 3). 2.2.2 Membimbing para peserta kursus secara teori dan praktikal agar dapat mendalami bidang ini secara mendalam sehingga mampu menjadi seorang tenaga pengajar atau pegawai bertauliah dalam bidang kecantikan. Kursus dan latihan ini juga merupakan satu usaha melahirkan usahawan yang cekap dan berilmu untuk mengharungi industri kecantikan dan kekal lama di dalam perniagaan pemasaran produk dan perkhidmatan kecantikan. 2.2.3 Pihak syarikat juga turut memberikan perkhidmatan khususnya kepada golongan wanita dengan menyediakan perkhidmatan penjagaan kecantikan secara terus kepada semua golongan yang berminat. Perkhidmatan ini dijalankan sebagai satu langkah menggalakkan pengguna agar sentiasa menggunakan produk kecantikan yang berkualiti. 2.2.4 Selain itu Passion Beauty Training Consultancy juga turut menjalankan Kursus Keusahawanan Telekomunikasi (Penyenggaraan dan Membaik-Pulih Telefon Bimbit) dan Kursus Keusahawanan Dandanan Rambut. Peserta bukan sahaja dapat menambah kemahiran tetapi dapat mempelajari selok-belok tentang ilmu kemahiran telekomunikasi dan ilmu kemahiran penjagaan/fesyen rambut seterusnya menjadikan bidang ini sebagai satu perniagaan. 2.2.5 Passion Beauty Training Consultancy juga dalam proses menjalankan pelbagai jenis kursus dalam bidang yang berkaitan bagi memperluaskan lagi perniagaan yang diceburi serta behasrat membantu lebih ramai belia yang ingin menambah ilmu kemahiran. Antara kursus yang dicadangkan adalah Kursus Keusahawanan Dandanan Rambut, Kursus Keusahawanan Jahitan Tudung , Kursus Keusahawanan Pembuat Pakaian Wanita dan Lelaki serta Kursus Keusahawanan Penyediaan Makanan (Western Food). 2.2.6 Passion Beauty Training Consultancy juga merupakan sebuah syarikat menjalankan Program Latihan 1 Malaysia/ Kursus Jangka Pendek bersama Kementerian Pengajian Tinggi (Kolej Komuniti) dan Kursus Keushawanan bersama Majlis Amanah Rakyat Negeri Perak (MARA). Selain itu pihak Passion Beauty Training Consultancy juga turut menjalankan Program Kursus Persijilan dan Pentauliahan bersama Jabatan Pembangunan Kemahiran.
 7. 7. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 2.3 IMPIAN SYARIKAT Memastikan kewangan syarikat kukuh dan syarikat akan berkekalan bersaing dalam arena perniagaan. Memberikan pulangan kepada ahli kumpulan syarikat agar syarikat dapat mengembangkan perniagaan ke peringkat global. Kewangan syarikat yang kukuh sudah pastinya dapat memastikan syarikat mampu merebut peluang yang terbuka bahkan mampu menarik minat pasaran sedia ada untuk menjalinkan kerjasama seterusnya mengukuhkan dan memperkembangkan perniagaan PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY.
 8. 8. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 9. 9. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 10. 10. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 5.0 KURSUS YANG DIJALANKAN DAN DIKENDALIKAN oleh ; PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY menjalan dan mengendalikan pelbagai kursus kemahiran terutamanya di dalam Bidang Kecantikan. PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY juga terlibat secara langsung dalam pelbagai program motivasi dan bimbingan keusahawanan yang mampu melahirkan masyarakat yang cemerlang serta bersahsiah tinggi. Selain itu pihak syarikat juga turut terlibat dalam perkhidmatan khidmat nasihat kepada bakal- bakal usahawan Berikut adalah kursus dan program yang dijalankan : KURSUS JURUKECANTIKAN  Skim Latihan Dual Nasional (SLDN)  Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1,2,3 KURSUS URUTAN SPA DAN REFLEXSOLOGI  Kursus Urutan/ Aromatherapi/ Reflexsologi KURSUS PENYENGGARAAN DAN BAIK PULIH TELEFON BIMBIT  Kursus Membaiki Kerosakkan dan Penyenggaraan Hardware  Kursus Membaiki Kerosakkan Perisian/Software KURSUS PEMANDUAN KENDERAAN BERHEMAH KURSUS PENGAJAR VOKASIONAL (VOCATIONAL TRAINING OFFICER) KURSUS PENYEDIAAN MAKANAN (CULINARY ART) KURSUS PENYENGGARAAN DAN BAIK PULIH KOMPUTER KURSUS JAHITAN PAKAIAN WANITA KURSUS JAHITAN PAKAIAN LELAKI KURSUS JANGKA PANJANG / SEPENUH MASA
 11. 11. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS ASAS KEUSAHAWANAN DAN ASAS PERAKAUNAN PERNIAGAAN KURSUS SERVIS MINDA USAHAWAN KURSUS MINDA CEMERLANG USAHAWAN KURSUS TERAPI MINDA USAHAWAN KURSUS PENGURUSAN KEPIMPINAN USAHAWAN KURSUS PEMASARAN STRATEGIK KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN STRATEGIK KURSUS PENGURUSAN DOKUMENTASI PERNIAGAAN KURSUS PENYEDIAAN RANCANGAN PERNIAGAAN KURSUS PENYEDIAAN MAKANAN (CULINARY ART)  Kursus Masakan Ala Thai (Thai Food)  Kursus Masakan Ala Barat (Western Food)  Kursus Masakan Melayu (Malay Food)  Kursus Masakan Ala Carte’ KURSUS INDUKSI JPK KURSUS JANGKA PENDEK / SEPARUH MASA
 12. 12. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS KEUSAHAWANAN MOBILE KECANTIKAN  Kursus Rawatan Muka (Facial)  Kursus Solekan  Kursus Solekan Kesan Khas (Make-Up Effect) KURSUS KEUSAHAWANAN URUTAN SPA DAN REFLEXSOLOGI  Kursus Urutan/ Aromatherapi/ Reflexsologi KURSUS KEUSAHAWANAN PENYENGGARAAN DAN BAIK PULIH TELEFON BIMBIT  Kursus Membaiki Kerosakkan dan Penyenggaraan Hardware  Kursus Membaiki Kerosakan Perisian/Software KURSUS KEUSAHAWANAN JAHITAN  Kursus Jahitan Tudung Berfesyen dan Anyaman Manik  Kursus Jahitan Langsir  Kursus Jahitan Baju Kurung KURSUS KEUSAHAWANAN (CULINARY ART)  Kursus Makanan Sejuk Beku (Froozen Food)  Kursus Perniagaan Franchise PROGRAM PEMBANGUNAN MINDA INSAN  Kursus Muhasabah diri & Kesedaran Integriti Melalui Kesempurnaan Solat  Kursus Motivasi Dan Perubahan Sikap Ketua Isi Rumah KURSUS KEUSAHAWANAN
 13. 13. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 6.0 STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUSAN KETUA PEGAWAI OPERASI PN. FAUZIAH-HANI BT YACOB PJK,PJM PENGURUS KEWANGAN EN. MOHD NUR AFIFI B. IBRAHIM UNIT PENILAIAN EN. MOHD. NUR AFIFI B. IBRAHIM PENGURUS PROGRAM & LATIHAN KEMAHIRAN EN. WAN MUHAMMAD SIRAJ MUNIR SUMBER MANUSIA PN. AFIDA JALALUDIN TENAGA PENGAJAR PN NG FONG PENG PN. LIM GEOK KWAN PN. LIEW XUE WEN PN. SALBIAH BT. YUSUF PENGURUS SYARIKAT EN. MOHD AZLI B. RAMLI@SULONG PAKAR INDUSTRI/ PEGAWAI PENILAI DALAMAN PN. GRACE CHEONG KWE CHING
 14. 14. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 7.0 BIODATA PENGURUSAN 7.0.1 PENGURUS SYARIKAT EN. MOHD. AZLI B. RAMLI@SULONG berasal dari Paka, Terengganu merupakan seorang belia yang berjaya serta bersemangat tinggi. Walaupun dilahirkan dalam keluarga yang sederhana serta tidak dapat meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kerana ketidakmampuan keluarga, namun beliau telah berjaya. Beliau telah merebut segala peluang dan menggunakan segala kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi mempelajari pelbagai ilmu kemahiran telekomunikasi sehingga memiliki Sijil Kemahiran Membaik-Pulih Telefon Bimbit (Software dan Hardware). Berbekalkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi beliau pernah bertugas dibeberapa buah pusat latihan kemahiran termasuk di Sabah dan Sarawak. Selain itu, En. Mohd Azli juga turut berjaya membantu melahirkan para belia yang mahir dalam bidang telekomunikasi sehingga membimbing mereka menjadi seorang usahawan. Beliau kemudiannya telah menyambung pengajian dan berjaya mempertingkatkan pengetahuan diri dan sehingga memperolehi Sijil Kemahiran sebagai Pembantu Juruteknik Elektronik dan merupakan seorang Tenaga Pakar dalam bidang Telekomunikasi dan beliau bertindak sebagai seorang Tenaga Pengajar bagi setiap program kendalian syarikat PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY. Berkat ketekunan beliau, En. Mohd Azli telah berusaha bersama untuk turut berkongsi dengan rakan-rakan mengambil-alih sebuah Pusat Latihan Skim Latihan Dual Nasional (PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY) di Ipoh, Perak. Akhirnya beliau telah diberi peluang untuk menambah pengalaman serta menerajui syarikat tersebut dimana kebolehan serta pengalaman yang dimiliki kini turut berjaya mengwujudkan jalinan kerjasama dengan pihak MARA Negeri Perak bagi melahirkan usahawan telekomunikasi Melayu. Selain itu beliau juga turut membantu Unit Penilaian dan menyelia para peserta yang mengikuti kursus di bawah syarikat yang dikendalikan.
 15. 15. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 7.0.2 KETUA PEGAWAI OPERASI PUAN FAUZIAH-HANI BINTI YACOB PJK, PJM. merupakan seorang usahawan wanita yang bergiat aktif dalam bidang kontraktor dan binaan. Merupakan bekas ahli Belia 4B yang banyak berjasa kepada persatuan. Berpengalaman luas dan berpengetahuan dalam pelbagai perkara yang berkaitan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Beliau juga telah banyak berjasa dan berjaya membantu merialisasikan impian para belia dan masyarakat yang ingin menjadikan bidang kemahiran sebagai pilihan utama untuk mereka meningkatkan kebolehan diri. Sebelum ini beliau telah menguruskan Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya dan Program Latihan Kerjaya kursus kemahiran Jahitan dan Kraftangan. Hasil daripada program tersebut beliau Berjaya melahirkan belia yang berkemahiran serta telah berjaya membantu golongan miskin meningkatkan pendapatan melalui kemahiran yang diperolehi. Puan Fauziah-Hani juga turut memegang jawatan sebagai Setiausaha PERKOBF MALAYSIA Cawangan Pulau Pinang dan merupakan seorang wanita yang gigih serta terlibat secara serius di dalam bidang pembinaan dan kontrak pembekalan. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang kerja berteknologi tinggi yang melibatkan pengesanan kabel bawah tanah. Kegigihan dan ketekunan yang dimilikinya merupakan satu sifat semulajadi yang ada pada dirinya ditambah dengan ketegasan dan sifat amanah telah banyak membantu syarikat beliau mencapai kejayaan. Puan Fauziah-Hani juga bergiat aktif memberi ceramah-ceramah motivasi sepanjang beliau mengendalikan aktiviti-aktiviti belia di seluruh Malaysia bahkan melalui pengalaman yang ada beliau turut memberi ceramah dan membantu pertubuhan lain termasuk beberapa koperasi di Pulau Pinang dalam melahirkan usahawan belia yang mampu menghadapi pelbagai dugaan serta sanggup berhadapan dengan cabaran dalam dunia perniagaan dan keusahawanan.
 16. 16. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 7.0.3 PENGURUS KEWANGAN EN. MOHD. NUR AFIFI BIN IBRAHIM merupakan seorang tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi dan telah mendapat pengesahan sebagai seorang Tenaga Pengajar yang memiliki kelayakan sebagai Pegawai Latihan Vokasional (VTO). Berpengalaman menguruskan hal-ehwal pelajar dan dokumen berkaitan penilaian dan peperiksaan yang ditetapkan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Pada peringkat awal persekolahan beliau telah mendapat pendidikan awal di SMU (A) Maktab Pengajian Islam, Kota Bharu, Kelantan pada tahun 2003 dan telah memiliki pengetahuan asas dalam bidang keagamaan. Kemudian beliau telahpun melanjutkan pengajian di Institut Padang Merdeka, Kota Bharu, Kelantan En. Mohd Nur Afifi telah mendapat peluang melanjutkan pengajian dalam bidang Latihan Seni Kulinari atau Penyediaan Makanan di SEGi Training Centre, Bukit Mertajam, Penang. Beliau sememangnya begitu berminat dalam bidang makanan dan telah mempelajari pelbagai ilmu kemahiran yang diperlukan. Setelah berjaya menamatkan kursus, akhirnya beliau berkhidmat dalam bidang perhotelan dimana beliau bekerja sambil mempertingkatkan lagi kemahiran yang diperlukan. En Nur Afifi akhirnya telah mencurahkan segala ilmu kemahiran yang diperolehi dan menerima tawaran menjadi seorang tenaga pengajar di KEMAS Kulinari Akademi, Gopeng. Walaubagaimanapun beliau mengambil langkah untuk mempertingkatkan pencapaian dirinya dan akhirnya telah turut bersama-sama dengan rakan-rakan lain untuk mencurahkan segalan pengalaman yang dimiliki dalam bidang latihan kemahiran dengan menyertai PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY. Beliau telah dilantik sebagai Pengurus Kewangan dan turut bertindak membantu pihak syarikat menjalankan latihan sebagai satu usaha bagi melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang dalam bidang kemahiran seterusnya menjadikan PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY sebagai sebuah Pusat Latihan Kemahiran yang berjaya melahirkan belia berkemahiran.
 17. 17. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) 7.0.4 PENGURUS PROGRAM DAN LATIHAN KEMAHIRAN EN. WAN MUHAMMAD SIRAJ MUNIR di lahirkan di Kota Bahru, Kelantan. Bekas pelatih Giat MARA Setiawangsa. Merupakan seorang belia yang bersemangat tinggi dan amat meminati bidang kemahiran serta terlibat dalam kerja-kerja tangan atau ’hands-on’. Beliau telah bersungguh-sungguh berusaha merebut segala peluang dan menggunakan segala kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi mempelajari pelbagai ilmu kemahiran sehingga memiliki Sijil Kemahiran Malaysia dalam bidang Mekanik Kenderaan Motor serta beliau juga turut berjaya memperolehi Sijil Kemahiran Masakan dan Pramusaji. Oleh kerana beliau terlalu meminati bidang perniagaan, beliau telah mengikuti kursus Pembudayaan Keusahawanan yang dianjurkan oleh pihak MARA bagi mempertingkatkan lagi pengetahuan diri dalam pengurusan perniagaan. Berkat ketekunan dan kesungguhan beliau serta pengalaman yang diperolehi sepanjang kerjaya dalam bidang perkhidmatan makanan, En. Wan Muhammad Siraj Munir kini mampu menghasilkan menu-menu makanan Ala-Barat serta Masakan Panas Ala- Thai yang sememang menjadi pilihan masyarakat Malaysia. En. Wan Muhammad Siraj Munir telah berusaha bersama untuk turut berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan lain dengan menyertai perniagaan sebuah Pusat Latihan Skim Latihan Dual Nasional (PASSION BEAUTY TRAINING CONSULTANCY) di Ipoh, Perak. Beliau juga telah diberi peluang untuk menambah pengalaman serta turut serta menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang ada dengan menjadi seorang fasilitator bagi kursus jangka-pendek yang dijalankan oleh pihak syarikat serta turut membantu pihak MARA Negeri Perak bagi melahirkan usahawan dalam pelbagai bidang keusahawanan.
 18. 18. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) LAMPIRAN SEBUTHARGA
 19. 19. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS JURUKECANTIKAN TAHAP 1 NOTA : Sebarang perubahan kos bergantung kepada tempoh perlaksanaan program dan persetujuan di antara pihak pembiaya dan pelaksana program. Anggaran kos boleh berubah sekiranya kos tertentu dibawah tanggungan pembiaya. BIL BUTIRAN BIL PESERTA KOS SEPESERTA (RM) JUMLAH HARGA (RM) 1 Yuran Pengajian Produk Barangan Latihan 1 1,480.00 200.00 1,480.00 200.00 2 Pentadbiran - Persijilan - Pengurusan Pentadbiran 1 100.00 40.00 100.00 40.00 3 Kemudahan - Penginapan (Asrama) - Insuran Berkelompok - T-Shirt - Aktiviti Harian (2 Helai) - Uniform Putih 1 400.00 50.00 80.00 50.00 400.00 50.00 80.00 50.00 4 Elaun - Elaun Makan (RM 15 X 30 X 6 Bulan) - Elaun Sara Diri (RM 150 X 6 Bulan) 1 2,700.00 900.00 2,700.00 900.00 JUMLAH BESAR 6,000.00 6,000.00
 20. 20. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS JURUKESTETIK TAHAP 2 ATAU TAHAP 3 NOTA : Sebarang perubahan kos bergantung kepada tempoh perlaksanaan program dan persetujuan di antara pihak pembiaya dan pelaksana program. Anggaran kos boleh berubah sekiranya kos tertentu dibawah tanggungan pembiaya. BIL BUTIRAN BIL PESERTA KOS SEPESERTA (RM) JUMLAH HARGA (RM) 1 Yuran Pengajian Produk Barangan Latihan 1 1,880.00 300.00 1,880.00 300.00 2 Pentadbiran - Persijilan - Pengurusan Pentadbiran 1 100.00 40.00 100.00 40.00 3 Kemudahan - Penginapan (Asrama) - Insuran Berkelompok - T-Shirt - Aktiviti Harian (2 Helai) - Uniform Putih 1 400.00 50.00 80.00 50.00 400.00 50.00 80.00 50.00 4 Elaun - Elaun Makan (RM 15 X 30 X 6 Bulan) - Elaun Sara Diri (RM 150 X 6 Bulan) 1 2,700.00 900.00 2,700.00 900.00 JUMLAH BESAR 6,500.00 6,500.00
 21. 21. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS KEUSAHAWANAN MEMBAIKI TELEFON BIMBIT (BIDANG ELEKTRONIK INDUSTRI PPT - T1) NOTA : Sebarang perubahan kos bergantung kepada tempoh perlaksanaan program dan persetujuan di antara pihak pembiaya dan pelaksana program. Anggaran kos boleh berubah sekiranya kos tertentu dibawah tanggungan pembiaya. BIL BUTIRAN BIL PESERTA KOS SEPESERTA (RM) JUMLAH HARGA (RM) 1 Yuran Pengajian Produk Barangan Latihan 1 1,880.00 300.00 1,880.00 300.00 2 Pentadbiran - Persijilan - Pengurusan Pentadbiran 1 100.00 40.00 100.00 40.00 3 Kemudahan - Penginapan (Asrama) - Insuran Berkelompok - T-Shirt - Aktiviti Harian (2 Helai) - Uniform Putih 1 400.00 50.00 80.00 50.00 400.00 50.00 80.00 50.00 4 Elaun - Elaun Makan (RM 15 X 30 X 6 Bulan) - Elaun Sara Diri (RM 150 X 6 Bulan) 1 2,700.00 900.00 2,700.00 900.00 JUMLAH BESAR 6,500.00 6,500.00
 22. 22. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS JAHITAN PAKAIAN WANITA TAHAP 1 NOTA : Sebarang perubahan kos bergantung kepada tempoh perlaksanaan program dan persetujuan di antara pihak pembiaya dan pelaksana program. Anggaran kos boleh berubah sekiranya kos tertentu dibawah tanggungjawab pembiaya. Kos di atas termasuk pembelajaran sistem SOFTWARE telefon bimbit terkini. BIL BUTIRAN BIL PESERTA KOS SEPESERTA (RM) JUMLAH HARGA (RM) 1 Yuran Pengajian Produk Barangan Latihan 1 1,880.00 500.00 1,880.00 200.00 2 Pentadbiran - Persijilan - Pengurusan Pentadbiran 1 300.00 50.00 300.00 40.00 3 Kemudahan - Penginapan (Asrama) - Insuran Berkelompok - T-Shirt - Aktiviti Harian (2 Helai) - Uniform Putih 1 660.00 50.00 80.00 80.00 660.00 50.00 80.00 80.00 4 Elaun - Elaun Sara Diri (RM 350 X 6 Bulan) 1 2,100.00 2,100.00 JUMLAH BESAR 5,700.00 5,700.00
 23. 23. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) LAMPIRAN BERGAMBAR PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy
 24. 24. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) PEMANDANGAN LUAR DAN DALAM PEJABAT
 25. 25. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KEMUDAHAN DALAM PEJABAT KEMUDAHAN BILIK TEORI/ PRAKTIKAL
 26. 26. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KEMUDAHAN BILIK RAWATAN KEMUDAHAN ASRAMA MENGIKUT KEPERLUAN
 27. 27. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) LAMPIRAN DIARI KURSUS KEMAHIRAN PELBAGAI PROGRAM YANG MELIBATKAN PELBAGAI GOLONGAN MASYARAKAT YANG TELAH DIKENDALIKAN OLEH Passion Beauty Training Consultancy
 28. 28. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS JANGKA PENDEK (KURSUS PENYENGGARAAN DAN MEMBAIK PULIH TELEFON BIMBIT)
 29. 29. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) PROGRAM LATIHAN 1 MALAYSIA BELIA DAN BELIAWANIS IPOH (KURSUS PENYENGGARAAN DAN MEMBAIK PULIH TELEFON BIMBIT)
 30. 30. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) KURSUS PENYENGGARAAN DAN MEMBAIK-PULIH TELEFON BIMBIT BELIA DAN BELIAWANIS IPOH SIRI KE-2
 31. 31. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN 1 MALAYSIA BELIA DAN BELIAWANIS FELDA (KURSUS PENYENGGARAAN DAN MEMBAIK-PULIH TELEFON BIMBIT)
 32. 32. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN (NBOS) Anjuran MARA Negeri Perak (KURSUS JAHITAN TUDUNG BERFESYEN 2012)
 33. 33. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) PROGRAM LATIHAN 1 MALAYSIA 2012 Kursus Jahitan Tudung Berfesyen
 34. 34. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X) LAMPIRAN DOKUMEN
 35. 35. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 36. 36. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 37. 37. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 38. 38. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 39. 39. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 40. 40. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 41. 41. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 42. 42. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 43. 43. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 44. 44. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 45. 45. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 46. 46. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 47. 47. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)
 48. 48. PUSAT LATIHAN SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (SLDN) Passion Beauty Training Consultancy (IP-0235515-X)

×