Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Доходи і витрати банків України

1,511 views

Published on

Доходи і витрати банків України

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Доходи і витрати банків України

  1. 1. Доходи і витрати банків України (млн. грн.) Показники січень 2017* ДОХОДИ 14 557 процентні доходи 10 563 комісійні доходи 2 699 результат від торговельних операцій 484 інші операційні доходи 607 інші доходи 98 повернення списаних активів 106 ВИТРАТИ 14 219 процентні витрати 6 432 комісійні витрати 621 інші операційні витрати 490 загальні адміністративні витрати 2 900 інші витрати 330 відрахування в резерви 3 112 податок на прибуток 334 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 338 Структура доходів і витрат банків України, % Показники 01.02.2017 ДОХОДИ 100,00 процентні доходи 72,6 комісійні доходи 18,5 результат від торговельних операцій 3,3 інші операційні доходи 4,2 інші доходи 0,7 повернення списаних активів 0,7 ВИТРАТИ 100,00 процентні витрати 45,2 комісійні витрати 4,4 інші операційні витрати 3,4 загальні адміністративні витрати 20,4 інші витрати 2,3 відрахування в резерви 21,9 податок на прибуток 2,4 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) х * Без урахування неплатоспроможних банків.

×