Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Доходи та витрати банків України за 2015 рік

791 views

Published on

Доходи та витрати банків України за 2015 рік

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Доходи та витрати банків України за 2015 рік

  1. 1. Доходи та витрати банків України за 2015 рік без урахування неплатоспроможних банків Доходи банків України за 2015 рік порівняно з 2014 роком збільшилися на 19.4% і становили 199.2 млрд. грн, витрати зросли на 34.4% - до 265.8 млрд. грн. Збиток по системі банків станом на 1 січня 2016 року становив 66.6 млрд. грн. З 01.12.2015 року банки перейшли на облік операцій відповідно до вимог МСФЗ. Для приведення у відповідність бухгалтерського обліку банків України до зазначених стандартів банкам було дозволено здійснювати коригування балансової вартості фінансових активів у зв’язку зі зменшенням їх корисної вартості та переглядом попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, що не пов’язано із зменшенням корисності. Проведення коригувань призвели до зменшення загального обсягу процентних доходів за грудень 2015 року до 0.8 млрд. грн. проти 12.2 млрд. грн. у листопаді. Водночас це не відображає ситуацію з реальним отриманням банками процентних доходів, обсяг яких останні місяці є стабільним. Проведення коригувань було основним чинником формування від’ємного результату діяльності ("–" 9.3 млрд. грн.) за грудень 2015 року. За підсумками 2015 року 71 банк отримав прибуток на загальну суму 5.2 млрд. грн., у тому числі за грудень – 63 банки на загальну суму 21.2 млрд. грн. Структура доходів і витрат банків України за станом на 1 січня 2016 року Показники Сума (млн. грн.) % 1 ДОХОДИ 199 193 100.0 1.1 процентні доходи 135 145 67.8 1.2 комісійні доходи 28 414 14.3 1.3 результат від торговельних операцій 21 490 10.8 1.4 інші операційні доходи 9 567 4.8 1.5 інші доходи 2 729 1.4 1.6 повернення списаних активів 1 848 0.9 2 ВИТРАТИ 265 793 100.0 2.1 процентні витрати 96 079 36.1 2.2 комісійні витрати 5 846 2.2 2.3 інші операційні витрати 12 991 4.9 2.4 загальні адміністративні витрати 36 742 13.8 2.5 відрахування в резерви 114 541 43.1 2.6 податок на прибуток -406 -0.1 3 ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) -66 600 х

×