Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TotalConsult Presentation 2009 Kort Versjon

618 views

Published on

TotalConsult er et nasjonalt konsulentselskap innenfor søk og utvelgelse,organisasjonsutvikling, fysisk trening og markedsposisjonering.

Vi hjelper våre oppdragsgivere med å ansette de gode lederne og nøkkelpersonene, vi har kompetanse og verktøy som videreutvikler bedriftens organisasjon og bidrar til bedre resultater, vi har program for fysisk trening som sikrer organisasjonens yteevne og skaper motivasjon, og vi utvikler varige konkurransefortrinn gjennom effektiv markedsføring, omdømme- og merkevarebygging.

Vi legger vekt på å jobbe konkret og systematisk, og tror de gode prestasjoner best utvikles gjennom prosesser som skaper engasjement og positiv energi.

Gjennom å tilby en kombinasjon av erfarne konsulenter, elektroniske gjennomføringsverktøy og overføringsverdier fra toppidrett, skaper vi målbare resultater for våre kunder.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TotalConsult Presentation 2009 Kort Versjon

 1. 1. TotalConsult – en kort presentasjon Den gode prestasjon
 2. 2. Vårt mål: Styrke våre kunders konkurransekraft Vår løsning: Utvikle sterk Prestasjonskultur blant medarbeiderne Vårt særpreg: Prestasjonskultur er vår spisskompetanse DenDen gode prestasjon Gode Prestasjon
 3. 3. Et helhetlig tilbud for å utvikle Den Gode Prestasjon Den gode prestasjon
 4. 4. Organisasjonsutvikling Rekruttering Fysisk trening Markedsrådgivning Våre prestasjon Den gode produkter
 5. 5. TotalConsult Organisasjonsutvikling Normer/ Verdier Struktur Relasjon Endringsdyktighet Ferdighet Et sett av leveregler Mål, strategi og Forhold mellom Evnen til å se Evnen til å løse som er tydelig og organisasjonsbygging medarbeidere og fremtidsbildet og til å arbeidsoppgavene gjelder alle i bedriften forholdet til tilpasse seg dette omverdenen Felles verdisett Ambisiøse mål Omdømme Utfordre strategier Måloppnåelse Organisasjon Er bedriftens verdier, Har vi tydelige mål Er bedriften kjent Er bedriften forberedt Tar bedriften ut sitt visjon og forretningsidé og en kommunisert og attraktiv? på morgendagens potensiale? kjent og motiverende strategi? utfordringer? for medarbeidere? Kollektivet før Organisering Samhold Utfordre Samspill individet Har teamet god rolle- Har vi evner til å finne samspillmønster Utnytter vi Team Viser individet en avklaring og riktige gode løsninger og til Utfordres dagens spisskompetanse og atferd som fremmer delmål? å takle interesse- rollefordeling og komplementære felleskapets interesser? motsetninger? prestasjoner? ferdigheter? Offensivitet Arbeidsoppgaver Selvtillitt Utfordre Utførelse handlingsmønster Individ Er medarbeiderne Har alle definerte mål Har medarbeiderne tro Har medarbeideren løsningsorienterte og godt definerte på at de kan lykkes og Er den enkelte ferdigheter i samsvar og innsatsvillige? arbeidsoppgaver? evne til å evaluere medarbeider med sine oppgaver? egen prestasjon? endringsvillig? Prestasjonsmodellen er grunnlaget for vårt tankesett, og er en helhetlig oversikt over faktorene som skaper resultater Den gode prestasjon
 6. 6. TotalConsult Rekruttering ”En feilansettelse koster Tenker Prestasjonskultur og vurderer deg minst stillingen/kandidaten opp mot suksesskriterier. 2,5 x årslønnen for den aktuelle stillingen” 3 innfallsvinkler: Annonsering Executive Search Kandidatbaser Den gode prestasjon
 7. 7. TotalConsult Trening Trening er ikke bare morsomt og trivselskapende. Det er direkte lønnsomt i tillegg. Økt produktivitet – redusert sykefravær. Den gode prestasjon
 8. 8. TotalConsult Marked Posisjonering. Omdømmebygging. Organisasjonsdrevet merkebygging. Innovasjon og kreativitet. Varig konkurransekraft skapes av å gjøre bedre valg enn konkurrentene, tydeliggjøre forskjellene gjennom ord og handling, og involvere de ansatte slik at de blir gode ambassadører og bidrar til positive endringer. Vårt perspektiv er at mennesker er den enkeltfaktoren som betyr mest for hvordan en virksomhet oppfattes i markedet. Ved å kombinere kompetanse innen organisasjonsutvikling og markedsføring, henter vi ut mer konkurransekraft uten at budsjettene trenger å øke. Den gode prestasjon
 9. 9. TotalConsult har egne elektroniske verktøy som sikrer etablering og oppfølging av prestasjonskultur Den gode prestasjon
 10. 10. 28 medarbeidere og 10 fysiske trenere Etableringer 01.09.09 -Trondheim -Oslo -Fredrikstad -Harstad -Lillehammer Videre ekspansjon er planlagt. TC Trening er representert over hele landet. Den gode prestasjon
 11. 11. Fokus på muligheter og løsninger Når mål ved å utvikle mennesker Gode arbeidsverktøy Unik erfaring fra ulike prestasjonsmiljø Løfter prestasjon Den gode

×