Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1,885 views

Published on

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 1. 1. ΟμαδικέςΑσφαλίσεωνΖωήςΠαρουσίαση του ΚλάδουΟμαδικών Ασφαλίσεων Ζωήςwww.tsikogiannopoulou.gr
 2. 2. Μια Ομαδική ασφάλιση προσφέρειπρος τρεις κατευθύνσεις.•Στον ασφαλισμένο & την οικογένειάτου•Στον εργοδότη•Στην πολιτεία (κοινωνικό σύνολο)www.tsikogiannopoulou.gr2www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 3. 3. ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ:Λειτουργούν σανκίνητροπαραγωγής καιεπιχειρηματικήςανάπτυξηςΕυχαριστημένοι καιεξασφαλισμένοιεργαζόμενοισημαίνει ανάπτυξηκαι παραγωγή.3www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 4. 4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ4www.tsikogiannopoulou.gr• Από 10 άτομα γιαΟμαδική με Βασικήκάλυψη ΖωήςΟΜΑΔΑ –ΠΛΗΘΟΣΑΤΟΜΩΝ• Εργατικό & υπαλληλικόδυναμικό μιαςεπιχείρησης• Μέλη Σωματείων,Συνδικάτων & Συλλόγων• ΔανειολήπτεςΠιστωτικών Ιδρυμάτων,ΤραπεζώνΟΜΑΔΕΣΠΡΟΣΑΣΦΑΛΙΣΗΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 5. 5. Μελίνα Τσικογιαννοπούλου5Κανονικά πρέπει να ασφαλίζονται όλα τα άτομα τηςομάδας.Αν προβλέπεται όμως συμμετοχή του ασφαλισμένουστο κόστος, τότε πρέπει να ασφαλιστεί τουλάχιστοντο 70% του συνόλου για να αποφεύγεται ηαντεπιλογή.Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 6. 6. 6ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΕΡΓΟΔΟΤΗΣΉΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣΥΛΛΟΓΟΥκ.λπ.ΉΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙΧΩΡΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗ100%ΜΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗ70%ΚΑΙΑΝΩΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ(ΟΛΟΉΥΠΟΟΜΑΔΑΤΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)ΜΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗ100%ΜΕΛΗΣΥΛΛΟΓΟΥΣΩΜΑΤΕΙΩΝκ.λπ.ΧΩΡΙΣΣΥΜΜΕΤΟΧΗ100%ΜΕΣΥΜΜΕΤΟΧΗ70%ΚΑΙΑΝΩΧΡΕΩΣΤΕΣΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΠΟΙΟΙΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝΣΤΟΟΜΑΔΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΖΩΗΣwww.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 7. 7. ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟΛήπτηςΑσφάλισης:Εργοδότηςή ΣωματείοΑσφαλισμένοι:Τοπροσωπικό ήΤα μέληΕκδίδεται 1ΣυμβόλαιοΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΟΑσφαλισμένοςγια είσπραξηασφαλίσματοςή οι δικαιούχοιτου σεπερίπτωσηθανάτου7www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 8. 8. • Φθηνότερο από αντίστοιχο Ατομικό• Μεγαλύτερος αριθμός ατόμων είναι εκπτωτικόςπαράγοντας• Ασφάλιστρο πληρώνεται εξ΄ολοκλήρου από ΛήπτηΑσφάλισης (εργοδότη) ή συμμετέχουν και οιασφαλισμένοιΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ• Γίνεται από 1 φορέα για όλους τους ασφαλισμένους.Ετησίως, Εξαμηνιαίως, Τριμηνιαίως ή ΜηνιαίωςΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ8www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 9. 9. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑΠάγιοΠολλαπλάσιομηνιαίουμισθού9www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 10. 10. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑΠΟΣΑΣε μια ομαδική μπορεί ναπροβλεφθεί διαφορετικόποσό ασφάλισης για μιακατηγορία ασφαλισμένωνπ.χ.: στελέχη € 30.000,λοιπό προσωπικό € 10.000κοκ.ΒΑΣΙΚΟΣΚΑΝΟΝΑΣείναι τα ποσά νακαθορίζονται μεαντικειμενικά κριτήριαομάδας. π.χ. διαβάθμισηιεραρχίας, ύψος μισθού,προϋπηρεσία κ.λπ.10www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 11. 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ• Τα προγράμματα κινδύνων ανανεώνονται ΕΤΗΣΙΩΣ• Τα συνταξιοδοτικά (DAF) είναι αορίστου χρόνουΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ)• Γίνονται ΜΟΝΟΝ από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τηςεταιρίας. Η πιο συχνή τροποποίηση είναι η μεταβολή τωνασφαλισμένων (προσθήκη νέων – διαγραφή ασφαλισμένων)ΕΥΕΛΙΞΙΑΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ11www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 12. 12. www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 13. 13. www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΚάλυψη Θανάτου• Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ίδιο για όλους τουΑσφαλισμένους ή να διαφέρει κατά κατηγορία ή να είναιπολλαπλάσιο των αποδοχών του.Κάλυψη Επιβίωσης(εφάπαξ ποσού ή σύνταξης)• Η πιο σύγχρονη μορφή προγράμματος για παροχέςεφάπαξ ποσού ή σύνταξης, είναι αυτή που είναι διεθνώςγνωστή ως “DEPOSIT ADMINISTRATION FUND”, δηλαδήΚαθορισμένων παροχών. Μια δεύτερη μορφή είναι ηΚαθορισμένων εισφορών. Όπου σ΄ αυτή την περίπτωσηκαθορίζεται ο ύψος της εισφοράς.
 14. 14. www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΜόνιμη ΟλικήΑνικανότητα ΑπόΑσθένεια Ή ΑτύχημαΚάλυψη Θανάτου &,ΜόνιμηςΑνικανότητας ΑπόΑτύχημαΠροσωρινή ΟλικήΑνικανότητα-Απώλεια ΕισοδήματοΚάλυψηΠραγματικώνΔαπανώνΑτυχήματοςΝοσοκομειακήΠερίθαλψηΧειρουργικό ΕπίδομαΚάλυψη ΣοβαρώνΑσθενειώνΠαροχέςΜητρότηταςΝοσοκομειακόΕπίδομα ή ΚαιΕπίδομαΑνάρρωσηςΕξωνοσοκομειακήΠερίθαλψηΕυρεία ΝοσοκομειακήΙατροφαρμακευτικήΠερίθαλψηCheck-Up
 15. 15. www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 16. 16. Πρώτο Underwriting γίνεται με την αίτηση για«πρόταση ομαδικής ασφάλισης».Το πρόγραμμα γίνεται «ακριβώς στα μέτρα» τηςΟμάδας.“Non Medical” δεν χρειάζεται.Το 70%, ως ελάχιστο όριο της συμμετοχής, σ΄ έναπρόγραμμα μιας ομάδας, είναι η ασφαλιστικήδικλείδα της πιθανότητας της “αντεπιλογής”.Η κάθε ομάδα και το κάθε πρόγραμμα τιμολογείταιχωριστά.16www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 17. 17. Bασικοί παράμετροιτιμολόγησης:•ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ•ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ•Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣΟΜΑΔΑΣ•Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ•Η «ΙΣΤΟΡΙΚΗ» ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣΟΜΑΔΑΣ•ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ17www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 18. 18. Τα Ομαδικάχωρίζονται σε δύοκατηγορίες:Τα ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –προτιμολογημέναΤα ΜΕΓΑΛΑΟΜΑΔΙΚΑ - τοπρόγραμμα δεν είναιπροκαθορισμένο18www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 19. 19. 19ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣwww.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΗ κοστολόγηση είναι συνάρτησηδιαφόρων παραμέτρων. Όπως:•Ημερομηνία Γέννησης του Ασφαλισμένου•Φύλο•Επάγγελμα–ακριβής ειδικότητα στην επιχείρηση•Μηνιαίος Μισθός(εφόσον οι καλύψεις συνδέονται με τις αποδοχές)•5. Προστατευόμενα Μέλη(αν πρόκειται να περιληφθούν στην ασφάλιση)•6. Πίνακας Ασφαλιστικών Παροχών(ενδεικτικά ή επιθυμητά από τον πελάτη)
 20. 20. 20ΚΟΣΤΟΣ1ον Ασφάλιστρα λιγότερα από τα αντίστοιχα ατομικού.2ον Κόστος 1,5%-3% πάνω στο μισθολόγιο.3ον Ασφάλιστρα για κάθε άτομο χωριστά & στη συνέχειαμέσος συντελεστής ατομικού ασφαλίστρου για κάθεκάλυψη χωριστά.4ον Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις μεταβολές πουγίνονται στη διάρκεια του έτους. Το κόστος ενόςομαδικού προγράμματος μπορεί να μειωθεί σημαντικάαπό τη «ρήτρα συμμετοχής».5ον Με δυσμενή αποτελέσματα αυξάνονται τα ασφάλιστρα.www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 21. 21. www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 22. 22. Α) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ή ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΒ) ΠΡΟΤΑΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΓ) ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ)Δ) ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥΕ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ(ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ)Ζ) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣΗ) ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ• Κατά την έναρξη του συμβολαίου• Στη διάρκεια ισχύος του συμβολαίουΘ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ22www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 23. 23. Αύξηση ή μείωσηασφαλιζομένωνκεφαλαίωνΠροσθήκη ήΔιαγραφήασφαλιστικώνκαλύψεωνΑλλαγή ΤρόπουπληρωμήςΠροσθήκη ήΔιαγραφή κυρίωςασφαλιζομένωνκαιπροστατευόμενωνμελώνΜελίνα Τσικογιαννοπούλου23ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥΑνανέωση γίνεται κατ΄ έτοςwww.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 24. 24. 24ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣwww.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής1. Συμπληρώνεται &υπογράφεται από τονασφαλισμένο2. Η Εταιρίαπαραλαμβάνει &ελέγχει παραστατικά3. ΥπολογισμόςΑποζημίωσης &Έκδοση ΑπόδειξηςΠληρωμήςΔήλωσηΑτυχήματος ήΑσθένειας σε 8ημέρες
 25. 25. www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής
 26. 26. Η πιο κατάλληλη είναι τοπροσωπικό επιχειρήσεων.Έχει πολύ μικρότερεςπιθανότητες αντεπιλογήςκαι ομοιομορφία σανομάδα.www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 27. 27. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥwww.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΕυκολότερη στην προσέγγισηκαι τη διαχείρισηΚαλύτερες για πώλησηατομικών ασφαλιστήριων
 28. 28. Μεγαλύτερη διατηρησιμότηταΕνθάρρυνση επιχειρηματικής ανάπτυξηςΠαροχές στο προσωπικό του με χαμηλόκόστοςΦορολογική απαλλαγήΚίνητρο παραμονής προσωπικού κλπ.www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις ΖωήςΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
 29. 29. ΟΦΕΛΗ ΕΝΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΟ•Άνοιγμα Αγοράς Υποψηφίων Πελατών.•Πλεονεκτήματα Διείσδυσης σε ΕπιλεγμένηΑγορά.•Μεγάλα Συμβόλαια και υψηλότερα εισοδήματα(Προμήθειες)www.tsikogiannopoulou.grΟμαδικές Ασφαλίσεις Ζωής

×