Successfully reported this slideshow.

Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

1,352 views

Published on

Παρουσίαση της έννοιας του

  • Be the first to comment

Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

  1. 1. Επιχειρηματικό Οικοσύστημα: Μια Μέθοδος Επίτευξης Οικονομιών Κλίμακας Δίχως Απώλεια Επιχειρησιακής Ευελιξίας και Επιχειρηματικού Κινήτρου Δημήτρης Γ.Ε. Τσίγκος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Virtual Trip http://www.linkedin.com/in/tsigos tsigos@vtripgroup.comAbstract:Παρουσιάζουμε μια μέθοδο επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε νεοφυείςεπιχειρηματικές δραστηριότητες η οποία δεν προκαλεί απώλεια της επιχειρησιακήςευελιξίας των εν λόγω επιχειρήσεων ούτε μειώνει το επιχειρηματικό κίνητρο τωνφορέων τους. Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη θερμοκοιτίδα πουδημιούργησε η επιχείρηση Virtual Trip, ούσα η πρώτη νεοφυής επιχείρηση στηνΕλλάδα, προέκυψε δε πειραματικά κατά τις προσπάθειες κλιμάκωσης &διαφοροποίησης εργασιών της επιχείρησης αυτής.ΕισαγωγήΤο 2000 δημιουργήθηκε η Virtual Trip ΕΠΕ στο Επιστημονικό & ΤεχνολογικόΠάρκο Κρήτης στο Ηράκλειο. Με ιδρυτές πέντε τελειοφοίτους του προπτυχιακούπρογράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ΠανεπιστημίουΚρήτης, ήταν η πρώτη φοιτητική νεοφυής επιχείρηση στην Ελλάδα. Η εταιρείαπροσδοκούσε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των «διαδικτυακών εφαρμογών» οοποίος γνώριζε άνθιση εκείνη την εποχή. Εξελίχθηκε σε μια εταιρεία παροχήςυπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης σχετικών έργων με εξειδίκευσηστις τεχνολογίες διαδικτύου.Από ίδρυσης της εταιρείας υπήρχαν οι βασικές αρχές της τεχνικής αριστείας, τηςεπιχειρηματικής καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Παρά ταύτα, το «dto combubble» και οι συνέπειές του στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την κατάρρευση τηςεγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς έφεραν την εταιρεία αντιμέτωπη με τηνπρόκληση της κλιμάκωσης του μεγέθους της δίχως να απωλέσει την αρχική τηςφιλοσοφία και τις αρχές της.ΕφαρμογήΣτην προσπάθειά της αυτή η εταιρεία αποφάσισε να αναπτυχθεί υλοποιώντας δυοβασικές στρατηγικές αποφάσεις: α) Την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού υψηλήςτεχνολογίας τα οποία θα στοχεύουν την παγκόσμια αγορά, και, β) Τη δημιουργίαθυγατρικών επιχειρήσεων για κάθε ένα εκ των προϊόντων αυτών στα οποία οιεργαζόμενοι θα έπαιρναν ένα σημαντικό μειοψηφικό πακέτο μετοχών δίχως ναεπηρεαστούν οι υπόλοιπες αποδοχές τους.Η επιλογή των προϊόντων έγινε βάσει αναγκών που είχε διαγνώσει η επιχείρηση κατάτην υλοποίηση έργων ιδιωτικού τομέα, με τον τρόπο αυτό παρότι δεν έγινε τυπικήέρευνα αγοράς είχε υπάρξει μια ισχυρή ένδειξη υφιστάμενου κενού στην αγορά, ενώη επιλογή του προσωπικού που πήρε θέση μετόχου μειοψηφίας έγινε στιςπερισσότερες περιπτώσεις με την επιλογή του project manager του έργου παροχήςυπηρεσιών στο οποίο είχε προκύψει η εν λόγω ανάγκη / ιδέα που οδήγησε στη λήψηαπόφασης για την ανάπτυξη του προϊόντος.
  2. 2. Μέριμνα λαμβάνεται πάντα ώστε οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν να μην είναιμεταξύ τους ανταγωνιστικές ενώ αυτονόητα δραστηριοποιούνται πάντα στηνευρύτερη περιοχή της υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.Δημιουργία Μοιραζόμενων ΥποδομώνΣύντομα έγινε σαφές ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν με τηνπαραπάνω διαδικασία, συνολικά 10 επιχειρήσεις από το 2003 έως και το 2011) είχανανάγκη επιχειρησιακών υποδομών υποστήριξης όπως γραμματεία, λογιστήριο,διαχείριση προσωπικού, νομική υποστήριξη κ.α., ενώ ακόμα είχαν ανάγκη χρήσηςπαγίων όπως υπολογιστές και γραφεία αλλά και υποστήριξης σε θέματα πωλήσεων /μάρκετινγκ καθώς και ανεύρεσης χρηματοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οινεοφυείς αυτές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταν επί μακρόν από τη μητρική τους μέσααπό την παροχή όλων αυτών των υποδομών και της κάλυψης των μισθοδοσιών τους.Η οριστικοποίηση των μοιραζόμενων υποδομών οδήγησε στις ακόλουθες δέκαυπηρεσίες: 1. Στρατηγική 2. Χρηματοδότηση 3. Επιχειρηματική Ανάπτυξη 4. Νομική Υποστήριξη 5. Διαχείριση Προσωπικού 6. Λογιστικά & Οικονομικά 7. Επικοινωνιακό Marketing 8. Yποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων 9. Γραμματειακή & Οργανωτική Υποστήριξη 10. Χώροι Γραφείων.Τη δομή αυτή της μητρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, της σειράς τωνθυγατρικών (spin-out), μη ανταγωνιστικών νεοφυών επιχειρήσεων και της κεντρικήςοργανωτικής δομής παροχής των παραπάνω δέκα υπηρεσιών την ονομάσαμεεπιχειρηματικό οικοσύστημα Virtual Trip.Ο Ρόλος της Ιδρυτικής ΕταιρείαςΠολύ σημαντικό ρόλο στον παραπάνω οργανισμό παίζει η εταιρεία υπηρεσιών ηοποία μπορεί να μην είναι πια νεοφυής μμε βάση έναν τυπικό ορισμό, όμως είναι εκείπου «γεννιέται η καινοτομία» καθώς μέσα από τα projects στους πελάτες βλέπειςποια είναι η αληθινή τους ανάγκη και τι είναι αυτό που δεν καλύπτεται από ταπροϊόντα της αγοράς. Ακόμα, η επιχείρηση υπηρεσιών, η οποία παρέχει consulting,development & integration services σε Πελάτες του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα ενώυλοποιεί και προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης είναι εκείνη που παίζει το ρόλοτου preferred beta tester, δοκιμάζοντας τα προϊόντα των νεοφυών επιχειρήσεων σεαληθινές συνθήκες. Παράλληλα με τα οικονομικά μεγέθη που δημιουργεί ηυλοποίηση μεγάλων έργων ιδιωτικού & δημοσίου τομέας αποκτά και τις δυνατότητεςμόχλευσης παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικούοικοσυστήματος και των μελών του.Ακόμα, στην πλήρη του μορφή ο οργανισμός έχει κάποια "antenna offices" ανά τονκόσμο. Μικρές μονάδες σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, πχ ΗΠΑ, Αγγλία, Ινδία,
  3. 3. Κίνα, Αυστραλία, κλπ, όπου ένα-δυο έμπειρα στελέχη sales & marketing προωθούντα προϊόντα των start-ups του οικοσυστήματος στις κατά τόπους αγορέςδημιουργώντας δίκτα μεταπωλητών και μιλώντας με στρατηγικής σημασίας πελάτες.ΠροκλήσειςΜακράν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τοεπιχειρηματικό οικοσύστημα είναι η ιδιοτέλεια των μελών του και η εγγενήςδυσκολία κατανόησης της φιλοσοφίας χάραξης στρατηγικής που ορίζει ότι κάθεμέλος του οικοσυστήματος πορεύεται στην κατεύθυνση που είναι βέλτιστη για εκείνοδεδομένου του βέλτιστου για όλα τα υπόλοιπα μέλη του.Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε με τη διάθεση πακέτων μετοχών της μητρικήςεπιχείρησης προς τους φορείς των νεοφυών επιχειρήσεων, πραγματώνοντας έτσι μεαυτόν τον τρόπο τη θέση ότι το συμφέρον κάθε επιχείρησης μέλους είναι τόσο η δικήτης επιτυχία όσο και η επιτυχία όλων των υπολοίπων μελών.Προώθηση της ΕξωστρέφειαςΓια να προωθήσει την εξωστρέφειά του το επιχειρηματικό οικοσύστημα λειτουργείμια σειρά από «antenna offices» ανά τον κόσμο σε περιοχές μεγάλου εμπορικούενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις του, όπως San Francisco, New York, London,Madrid, Brussels, Istanbul, Doha, Moscow, κ.α., τα οποία έχουν τρεις βασικέςαρμοδιότητες: 1. Παροχή local market intelligence 2. Partners Network Management 3. Key Accounts ManagementΜελλοντικές ΕπεκτάσειςΣτις μελλοντικές επεκτάσεις του μοντέλου μας για το επιχειρηματικό οικοσύστημαπροβλέπουμε τα ακόλουθα: 1. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων των antenna offices με localization & regional support services 2. Δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων – αποκλειστικών διανομέων των προϊόντων του οικοσυστήματος σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 3. Λειτουργία θυγατρικής επιχείρησης διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων πρώιμου σταδίου / υψηλού ρίσκου για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων που ιδρύονται από τρίτους και εντάσσονται μετά στο οικοσύστημα 4. Λειτουργία δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων (Business Angel Network) για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων – μελών του οικοσυστήματος από ιδιώτες επενδυτές 5. Κλιμάκωση των πόρων που διατίθενται για την παροχή των μοιραζομένων υποδομών / υπηρεσιών ούτως ώστε κάθε μια από αυτή να καταστεί σε αυτόνομη επιχείρηση η οποία θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες της στα μέλη του οικοσυστήματος και προαιρετικά / ανταγωνιστικά σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουσες χαλαρή σχέση με τον οργανισμό στο πλαίσιο λειτουργίας από το οικοσύστημα συνεργατικών χώρων (co-working spaces)
  4. 4. ΣυμπεράσματαΑπό την αρχική σύλληψη της ιδέας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος το 2003, ταπρώτα στάδια υλοποίησής του το 2006 και 2007 καθώς και την ολοκλήρωση μεγάλουμέρους του σχεδίου το 2011 έχει φανεί ότι όντως επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμου,εξωστρεφούς επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στιςμοιραζόμενες υποδομές, στις δυνατότητες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και στηνπρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται η ευελιξίαεπιχειρησιακών λειτουργιών των νεοφυών επιχειρήσεων ούτε το επιχειρηματικόκίνητρο των φορέων τους. Μεγαλύτερη πρόκληση για την επιτυχία του παραμένει ηευθυγράμμιση της φιλοσοφίας και στάσης ζωής του ανθρωπίνου δυναμικού τωνεπιχειρήσεων μελών και η αποδοχή πως κάθε μέλος πρέπει να πασχίζει τόσο για τηδική του επιτυχία όσο και για τη συνολική επιτυχία του οικοσυστήματος.

×