SlideShare a Scribd company logo
Επιχειρηματικό Οικοσύστημα: Μια Μέθοδος Επίτευξης Οικονομιών
    Κλίμακας Δίχως Απώλεια Επιχειρησιακής Ευελιξίας και
          Επιχειρηματικού Κινήτρου
    Δημήτρης Γ.Ε. Τσίγκος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Virtual Trip
            http://www.linkedin.com/in/tsigos
              tsigos@vtripgroup.com


Abstract:
Παρουσιάζουμε μια μέθοδο     επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε νεοφυείς
επιχειρηματικές δραστηριότητες η οποία δεν προκαλεί απώλεια της επιχειρησιακής
ευελιξίας των εν λόγω επιχειρήσεων ούτε μειώνει το επιχειρηματικό κίνητρο των
φορέων τους. Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη θερμοκοιτίδα που
δημιούργησε η επιχείρηση Virtual Trip, ούσα η πρώτη νεοφυής επιχείρηση στην
Ελλάδα, προέκυψε δε πειραματικά κατά τις προσπάθειες κλιμάκωσης &
διαφοροποίησης εργασιών της επιχείρησης αυτής.

Εισαγωγή
Το 2000 δημιουργήθηκε η Virtual Trip ΕΠΕ στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό
Πάρκο Κρήτης στο Ηράκλειο. Με ιδρυτές πέντε τελειοφοίτους του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου
Κρήτης, ήταν η πρώτη φοιτητική νεοφυής επιχείρηση στην Ελλάδα. Η εταιρεία
προσδοκούσε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των «διαδικτυακών εφαρμογών» ο
οποίος γνώριζε άνθιση εκείνη την εποχή. Εξελίχθηκε σε μια εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης σχετικών έργων με εξειδίκευση
στις τεχνολογίες διαδικτύου.

Από ίδρυσης της εταιρείας υπήρχαν οι βασικές αρχές της τεχνικής αριστείας, της
επιχειρηματικής καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Παρά ταύτα, το «dto com
bubble» και οι συνέπειές του στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την κατάρρευση της
εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς έφεραν την εταιρεία αντιμέτωπη με την
πρόκληση της κλιμάκωσης του μεγέθους της δίχως να απωλέσει την αρχική της
φιλοσοφία και τις αρχές της.

Εφαρμογή
Στην προσπάθειά της αυτή η εταιρεία αποφάσισε να αναπτυχθεί υλοποιώντας δυο
βασικές στρατηγικές αποφάσεις: α) Την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού υψηλής
τεχνολογίας τα οποία θα στοχεύουν την παγκόσμια αγορά, και, β) Τη δημιουργία
θυγατρικών επιχειρήσεων για κάθε ένα εκ των προϊόντων αυτών στα οποία οι
εργαζόμενοι θα έπαιρναν ένα σημαντικό μειοψηφικό πακέτο μετοχών δίχως να
επηρεαστούν οι υπόλοιπες αποδοχές τους.

Η επιλογή των προϊόντων έγινε βάσει αναγκών που είχε διαγνώσει η επιχείρηση κατά
την υλοποίηση έργων ιδιωτικού τομέα, με τον τρόπο αυτό παρότι δεν έγινε τυπική
έρευνα αγοράς είχε υπάρξει μια ισχυρή ένδειξη υφιστάμενου κενού στην αγορά, ενώ
η επιλογή του προσωπικού που πήρε θέση μετόχου μειοψηφίας έγινε στις
περισσότερες περιπτώσεις με την επιλογή του project manager του έργου παροχής
υπηρεσιών στο οποίο είχε προκύψει η εν λόγω ανάγκη / ιδέα που οδήγησε στη λήψη
απόφασης για την ανάπτυξη του προϊόντος.
Μέριμνα λαμβάνεται πάντα ώστε οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν να μην είναι
μεταξύ τους ανταγωνιστικές ενώ αυτονόητα δραστηριοποιούνται πάντα στην
ευρύτερη περιοχή της υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Δημιουργία Μοιραζόμενων Υποδομών
Σύντομα έγινε σαφές ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν με την
παραπάνω διαδικασία, συνολικά 10 επιχειρήσεις από το 2003 έως και το 2011) είχαν
ανάγκη επιχειρησιακών υποδομών υποστήριξης όπως γραμματεία, λογιστήριο,
διαχείριση προσωπικού, νομική υποστήριξη κ.α., ενώ ακόμα είχαν ανάγκη χρήσης
παγίων όπως υπολογιστές και γραφεία αλλά και υποστήριξης σε θέματα πωλήσεων /
μάρκετινγκ καθώς και ανεύρεσης χρηματοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταν επί μακρόν από τη μητρική τους μέσα
από την παροχή όλων αυτών των υποδομών και της κάλυψης των μισθοδοσιών τους.

Η οριστικοποίηση των μοιραζόμενων υποδομών οδήγησε στις ακόλουθες δέκα
υπηρεσίες:

  1. Στρατηγική
  2. Χρηματοδότηση
  3. Επιχειρηματική Ανάπτυξη
  4. Νομική Υποστήριξη
  5. Διαχείριση Προσωπικού
  6. Λογιστικά & Οικονομικά
  7. Επικοινωνιακό Marketing
  8. Yποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων
  9. Γραμματειακή & Οργανωτική Υποστήριξη
  10. Χώροι Γραφείων.

Τη δομή αυτή της μητρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, της σειράς των
θυγατρικών (spin-out), μη ανταγωνιστικών νεοφυών επιχειρήσεων και της κεντρικής
οργανωτικής δομής παροχής των παραπάνω δέκα υπηρεσιών την ονομάσαμε
επιχειρηματικό οικοσύστημα Virtual Trip.

Ο Ρόλος της Ιδρυτικής Εταιρείας
Πολύ σημαντικό ρόλο στον παραπάνω οργανισμό παίζει η εταιρεία υπηρεσιών η
οποία μπορεί να μην είναι πια νεοφυής μμε βάση έναν τυπικό ορισμό, όμως είναι εκεί
που «γεννιέται η καινοτομία» καθώς μέσα από τα projects στους πελάτες βλέπεις
ποια είναι η αληθινή τους ανάγκη και τι είναι αυτό που δεν καλύπτεται από τα
προϊόντα της αγοράς. Ακόμα, η επιχείρηση υπηρεσιών, η οποία παρέχει consulting,
development & integration services σε Πελάτες του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα ενώ
υλοποιεί και προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης είναι εκείνη που παίζει το ρόλο
του preferred beta tester, δοκιμάζοντας τα προϊόντα των νεοφυών επιχειρήσεων σε
αληθινές συνθήκες. Παράλληλα με τα οικονομικά μεγέθη που δημιουργεί η
υλοποίηση μεγάλων έργων ιδιωτικού & δημοσίου τομέας αποκτά και τις δυνατότητες
μόχλευσης παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού
οικοσυστήματος και των μελών του.

Ακόμα, στην πλήρη του μορφή ο οργανισμός έχει κάποια "antenna offices" ανά τον
κόσμο. Μικρές μονάδες σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, πχ ΗΠΑ, Αγγλία, Ινδία,
Κίνα, Αυστραλία, κλπ, όπου ένα-δυο έμπειρα στελέχη sales & marketing προωθούν
τα προϊόντα των start-ups του οικοσυστήματος στις κατά τόπους αγορές
δημιουργώντας δίκτα μεταπωλητών και μιλώντας με στρατηγικής σημασίας πελάτες.

Προκλήσεις
Μακράν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το
επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι η ιδιοτέλεια των μελών του και η εγγενής
δυσκολία κατανόησης της φιλοσοφίας χάραξης στρατηγικής που ορίζει ότι κάθε
μέλος του οικοσυστήματος πορεύεται στην κατεύθυνση που είναι βέλτιστη για εκείνο
δεδομένου του βέλτιστου για όλα τα υπόλοιπα μέλη του.

Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε με τη διάθεση πακέτων μετοχών της μητρικής
επιχείρησης προς τους φορείς των νεοφυών επιχειρήσεων, πραγματώνοντας έτσι με
αυτόν τον τρόπο τη θέση ότι το συμφέρον κάθε επιχείρησης μέλους είναι τόσο η δική
της επιτυχία όσο και η επιτυχία όλων των υπολοίπων μελών.

Προώθηση της Εξωστρέφειας
Για να προωθήσει την εξωστρέφειά του το επιχειρηματικό οικοσύστημα λειτουργεί
μια σειρά από «antenna offices» ανά τον κόσμο σε περιοχές μεγάλου εμπορικού
ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις του, όπως San Francisco, New York, London,
Madrid, Brussels, Istanbul, Doha, Moscow, κ.α., τα οποία έχουν τρεις βασικές
αρμοδιότητες:

  1. Παροχή local market intelligence
  2. Partners Network Management
  3. Key Accounts Management


Μελλοντικές Επεκτάσεις
Στις μελλοντικές επεκτάσεις του μοντέλου μας για το επιχειρηματικό οικοσύστημα
προβλέπουμε τα ακόλουθα:

  1. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων των antenna offices με localization & regional
   support services
  2. Δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων – αποκλειστικών διανομέων των
   προϊόντων του οικοσυστήματος σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
  3. Λειτουργία θυγατρικής επιχείρησης διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων
   πρώιμου σταδίου / υψηλού ρίσκου για τη χρηματοδότηση νεοφυών
   επιχειρήσεων που ιδρύονται από τρίτους και εντάσσονται μετά στο
   οικοσύστημα
  4. Λειτουργία δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων (Business Angel Network) για
   τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων – μελών του οικοσυστήματος από ιδιώτες
   επενδυτές
  5. Κλιμάκωση των πόρων που διατίθενται για την παροχή των μοιραζομένων
   υποδομών / υπηρεσιών ούτως ώστε κάθε μια από αυτή να καταστεί σε
   αυτόνομη επιχείρηση η οποία θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες της στα
   μέλη του οικοσυστήματος και προαιρετικά / ανταγωνιστικά σε συνδεδεμένες
   επιχειρήσεις έχουσες χαλαρή σχέση με τον οργανισμό στο πλαίσιο
   λειτουργίας από το οικοσύστημα συνεργατικών χώρων (co-working spaces)
Συμπεράσματα
Από την αρχική σύλληψη της ιδέας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος το 2003, τα
πρώτα στάδια υλοποίησής του το 2006 και 2007 καθώς και την ολοκλήρωση μεγάλου
μέρους του σχεδίου το 2011 έχει φανεί ότι όντως επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμου,
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στις
μοιραζόμενες υποδομές, στις δυνατότητες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και στην
πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται η ευελιξία
επιχειρησιακών λειτουργιών των νεοφυών επιχειρήσεων ούτε το επιχειρηματικό
κίνητρο των φορέων τους. Μεγαλύτερη πρόκληση για την επιτυχία του παραμένει η
ευθυγράμμιση της φιλοσοφίας και στάσης ζωής του ανθρωπίνου δυναμικού των
επιχειρήσεων μελών και η αποδοχή πως κάθε μέλος πρέπει να πασχίζει τόσο για τη
δική του επιτυχία όσο και για τη συνολική επιτυχία του οικοσυστήματος.

More Related Content

Viewers also liked

Vintalk I Pitomy May 2011
Vintalk I Pitomy May 2011Vintalk I Pitomy May 2011
Vintalk I Pitomy May 2011
Vintalk
 
Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis
Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te TregetisPolitikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis
Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis
Menaxherat
 
Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore
Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigoreLegge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore
Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore
Council of Europe
 
Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011
Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011
Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011
James Metcalfe
 
Understanding spreadsheets2
Understanding spreadsheets2Understanding spreadsheets2
Understanding spreadsheets2
LearnIT@UD
 
гимнастика для рук пять малышей
гимнастика для рук пять малышейгимнастика для рук пять малышей
гимнастика для рук пять малышей
guestddbae10
 
2period ReviewANDANSWERS
2period ReviewANDANSWERS2period ReviewANDANSWERS
2period ReviewANDANSWERS
mrsbere
 
Learningapps
LearningappsLearningapps
Learningapps
skatelal
 

Viewers also liked (20)

Vintalk I Pitomy May 2011
Vintalk I Pitomy May 2011Vintalk I Pitomy May 2011
Vintalk I Pitomy May 2011
 
Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis
Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te TregetisPolitikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis
Politikat tregtare dhe funksionimi i organizates Boterore te Tregetis
 
James Metcalfe's Real Estate Update August 2012
James Metcalfe's Real Estate Update August 2012James Metcalfe's Real Estate Update August 2012
James Metcalfe's Real Estate Update August 2012
 
Συμμετοχή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας -(Ειδικό ΕΠΑΛ Σερρών) στον Διαγω...
Συμμετοχή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας -(Ειδικό ΕΠΑΛ Σερρών) στον Διαγω...Συμμετοχή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας -(Ειδικό ΕΠΑΛ Σερρών) στον Διαγω...
Συμμετοχή του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας -(Ειδικό ΕΠΑΛ Σερρών) στον Διαγω...
 
Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore
Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigoreLegge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore
Legge pisanu: cosa decade e cosa resta in vigore
 
Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011
Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011
Toronto Real Estate Board Market Charts September 2011
 
SCI CVA Special Report Oct2011
SCI CVA Special Report Oct2011SCI CVA Special Report Oct2011
SCI CVA Special Report Oct2011
 
Breakfast for the Brain
Breakfast for the BrainBreakfast for the Brain
Breakfast for the Brain
 
FLASH繪圖工具介紹
FLASH繪圖工具介紹FLASH繪圖工具介紹
FLASH繪圖工具介紹
 
Aula30 trevisan
Aula30 trevisanAula30 trevisan
Aula30 trevisan
 
Epmf brochure
Epmf brochureEpmf brochure
Epmf brochure
 
Building Facebook Apps
Building Facebook AppsBuilding Facebook Apps
Building Facebook Apps
 
12 129 Gunawardana P.V.S.L
12 129 Gunawardana P.V.S.L12 129 Gunawardana P.V.S.L
12 129 Gunawardana P.V.S.L
 
зима
зимазима
зима
 
Understanding spreadsheets2
Understanding spreadsheets2Understanding spreadsheets2
Understanding spreadsheets2
 
World AIDS Day at University of New Hampshire
World AIDS Day at University of New HampshireWorld AIDS Day at University of New Hampshire
World AIDS Day at University of New Hampshire
 
гимнастика для рук пять малышей
гимнастика для рук пять малышейгимнастика для рук пять малышей
гимнастика для рук пять малышей
 
2period ReviewANDANSWERS
2period ReviewANDANSWERS2period ReviewANDANSWERS
2period ReviewANDANSWERS
 
Horizon no to gum
Horizon  no to gumHorizon  no to gum
Horizon no to gum
 
Learningapps
LearningappsLearningapps
Learningapps
 

Similar to Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

TrapezanoglouEurobank
TrapezanoglouEurobankTrapezanoglouEurobank
TrapezanoglouEurobank
knowhowgr
 
SEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCM
SEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCMSEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCM
SEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCM
URENIO Research Unit
 
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara
 

Similar to Επιχειρηματικό Οικοσύστημα (20)

Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
 
ADVANTAGES OF FRANCHISING
ADVANTAGES OF FRANCHISINGADVANTAGES OF FRANCHISING
ADVANTAGES OF FRANCHISING
 
TrapezanoglouEurobank
TrapezanoglouEurobankTrapezanoglouEurobank
TrapezanoglouEurobank
 
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
 
SKINCARE EXPERTS
SKINCARE EXPERTSSKINCARE EXPERTS
SKINCARE EXPERTS
 
SEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCM
SEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCMSEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCM
SEPVE Presentation of the Business Intelligence Action on PPK-RCM
 
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
 
ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013
ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013
ΟΕΣΥΝΕ - Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας 2013
 
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
 
IME GSEVEE-INNOVATION
IME GSEVEE-INNOVATIONIME GSEVEE-INNOVATION
IME GSEVEE-INNOVATION
 
Start up cyco_15october
Start up cyco_15octoberStart up cyco_15october
Start up cyco_15october
 
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
Η δημοκρατία της καινοτομίας, Netweek
 
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές ΕπιχειρήσειςΟδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
Οδηγός Εξαγωγών, για ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις
 
Παρουσίαση στο ΕΒΕΛ Λεμεσού. Η καινοτομία στις Κυπριακές Επιχειρήσεις
Παρουσίαση στο ΕΒΕΛ Λεμεσού. Η καινοτομία στις Κυπριακές ΕπιχειρήσειςΠαρουσίαση στο ΕΒΕΛ Λεμεσού. Η καινοτομία στις Κυπριακές Επιχειρήσεις
Παρουσίαση στο ΕΒΕΛ Λεμεσού. Η καινοτομία στις Κυπριακές Επιχειρήσεις
 
ESG Policy and Sustainability
ESG Policy and SustainabilityESG Policy and Sustainability
ESG Policy and Sustainability
 
Introduction to business plan
Introduction to business planIntroduction to business plan
Introduction to business plan
 
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
 
Skincare Experts Core Idea
Skincare Experts Core IdeaSkincare Experts Core Idea
Skincare Experts Core Idea
 
Startup Greece @ Open Coffee Thessaloniki
Startup Greece @ Open Coffee ThessalonikiStartup Greece @ Open Coffee Thessaloniki
Startup Greece @ Open Coffee Thessaloniki
 
EPILOGH_Dec 2012
EPILOGH_Dec 2012EPILOGH_Dec 2012
EPILOGH_Dec 2012
 

More from Dimitris Tsingos

More from Dimitris Tsingos (20)

2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
 
StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1
 
Christos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoCChristos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoC
 
Virtual Trip
Virtual TripVirtual Trip
Virtual Trip
 
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia AnaptyksiEnallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
 
Amoivi laptop
Amoivi laptopAmoivi laptop
Amoivi laptop
 
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural NetworksMaris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
 
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp AthensMirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
 
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightechcreativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
 
20140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc201420140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc2014
 
Going global
Going globalGoing global
Going global
 
Report 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL AthensReport 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL Athens
 
20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week
 
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
 
Start up
Start upStart up
Start up
 
20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU
 
Yes for eban w.u
Yes for eban w.uYes for eban w.u
Yes for eban w.u
 
E front it_221012
E front it_221012E front it_221012
E front it_221012
 
Infocom-HellenicStartups
Infocom-HellenicStartupsInfocom-HellenicStartups
Infocom-HellenicStartups
 
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
 

Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

 • 1. Επιχειρηματικό Οικοσύστημα: Μια Μέθοδος Επίτευξης Οικονομιών Κλίμακας Δίχως Απώλεια Επιχειρησιακής Ευελιξίας και Επιχειρηματικού Κινήτρου Δημήτρης Γ.Ε. Τσίγκος, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος Virtual Trip http://www.linkedin.com/in/tsigos tsigos@vtripgroup.com Abstract: Παρουσιάζουμε μια μέθοδο επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε νεοφυείς επιχειρηματικές δραστηριότητες η οποία δεν προκαλεί απώλεια της επιχειρησιακής ευελιξίας των εν λόγω επιχειρήσεων ούτε μειώνει το επιχειρηματικό κίνητρο των φορέων τους. Η μέθοδος έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στη θερμοκοιτίδα που δημιούργησε η επιχείρηση Virtual Trip, ούσα η πρώτη νεοφυής επιχείρηση στην Ελλάδα, προέκυψε δε πειραματικά κατά τις προσπάθειες κλιμάκωσης & διαφοροποίησης εργασιών της επιχείρησης αυτής. Εισαγωγή Το 2000 δημιουργήθηκε η Virtual Trip ΕΠΕ στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης στο Ηράκλειο. Με ιδρυτές πέντε τελειοφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης, ήταν η πρώτη φοιτητική νεοφυής επιχείρηση στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσδοκούσε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των «διαδικτυακών εφαρμογών» ο οποίος γνώριζε άνθιση εκείνη την εποχή. Εξελίχθηκε σε μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και ολοκλήρωσης σχετικών έργων με εξειδίκευση στις τεχνολογίες διαδικτύου. Από ίδρυσης της εταιρείας υπήρχαν οι βασικές αρχές της τεχνικής αριστείας, της επιχειρηματικής καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Παρά ταύτα, το «dto com bubble» και οι συνέπειές του στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την κατάρρευση της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς έφεραν την εταιρεία αντιμέτωπη με την πρόκληση της κλιμάκωσης του μεγέθους της δίχως να απωλέσει την αρχική της φιλοσοφία και τις αρχές της. Εφαρμογή Στην προσπάθειά της αυτή η εταιρεία αποφάσισε να αναπτυχθεί υλοποιώντας δυο βασικές στρατηγικές αποφάσεις: α) Την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού υψηλής τεχνολογίας τα οποία θα στοχεύουν την παγκόσμια αγορά, και, β) Τη δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων για κάθε ένα εκ των προϊόντων αυτών στα οποία οι εργαζόμενοι θα έπαιρναν ένα σημαντικό μειοψηφικό πακέτο μετοχών δίχως να επηρεαστούν οι υπόλοιπες αποδοχές τους. Η επιλογή των προϊόντων έγινε βάσει αναγκών που είχε διαγνώσει η επιχείρηση κατά την υλοποίηση έργων ιδιωτικού τομέα, με τον τρόπο αυτό παρότι δεν έγινε τυπική έρευνα αγοράς είχε υπάρξει μια ισχυρή ένδειξη υφιστάμενου κενού στην αγορά, ενώ η επιλογή του προσωπικού που πήρε θέση μετόχου μειοψηφίας έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις με την επιλογή του project manager του έργου παροχής υπηρεσιών στο οποίο είχε προκύψει η εν λόγω ανάγκη / ιδέα που οδήγησε στη λήψη απόφασης για την ανάπτυξη του προϊόντος.
 • 2. Μέριμνα λαμβάνεται πάντα ώστε οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν να μην είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές ενώ αυτονόητα δραστηριοποιούνται πάντα στην ευρύτερη περιοχή της υψηλής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Δημιουργία Μοιραζόμενων Υποδομών Σύντομα έγινε σαφές ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν με την παραπάνω διαδικασία, συνολικά 10 επιχειρήσεις από το 2003 έως και το 2011) είχαν ανάγκη επιχειρησιακών υποδομών υποστήριξης όπως γραμματεία, λογιστήριο, διαχείριση προσωπικού, νομική υποστήριξη κ.α., ενώ ακόμα είχαν ανάγκη χρήσης παγίων όπως υπολογιστές και γραφεία αλλά και υποστήριξης σε θέματα πωλήσεων / μάρκετινγκ καθώς και ανεύρεσης χρηματοδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις χρηματοδοτούνταν επί μακρόν από τη μητρική τους μέσα από την παροχή όλων αυτών των υποδομών και της κάλυψης των μισθοδοσιών τους. Η οριστικοποίηση των μοιραζόμενων υποδομών οδήγησε στις ακόλουθες δέκα υπηρεσίες: 1. Στρατηγική 2. Χρηματοδότηση 3. Επιχειρηματική Ανάπτυξη 4. Νομική Υποστήριξη 5. Διαχείριση Προσωπικού 6. Λογιστικά & Οικονομικά 7. Επικοινωνιακό Marketing 8. Yποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων 9. Γραμματειακή & Οργανωτική Υποστήριξη 10. Χώροι Γραφείων. Τη δομή αυτή της μητρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών, της σειράς των θυγατρικών (spin-out), μη ανταγωνιστικών νεοφυών επιχειρήσεων και της κεντρικής οργανωτικής δομής παροχής των παραπάνω δέκα υπηρεσιών την ονομάσαμε επιχειρηματικό οικοσύστημα Virtual Trip. Ο Ρόλος της Ιδρυτικής Εταιρείας Πολύ σημαντικό ρόλο στον παραπάνω οργανισμό παίζει η εταιρεία υπηρεσιών η οποία μπορεί να μην είναι πια νεοφυής μμε βάση έναν τυπικό ορισμό, όμως είναι εκεί που «γεννιέται η καινοτομία» καθώς μέσα από τα projects στους πελάτες βλέπεις ποια είναι η αληθινή τους ανάγκη και τι είναι αυτό που δεν καλύπτεται από τα προϊόντα της αγοράς. Ακόμα, η επιχείρηση υπηρεσιών, η οποία παρέχει consulting, development & integration services σε Πελάτες του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα ενώ υλοποιεί και προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης είναι εκείνη που παίζει το ρόλο του preferred beta tester, δοκιμάζοντας τα προϊόντα των νεοφυών επιχειρήσεων σε αληθινές συνθήκες. Παράλληλα με τα οικονομικά μεγέθη που δημιουργεί η υλοποίηση μεγάλων έργων ιδιωτικού & δημοσίου τομέας αποκτά και τις δυνατότητες μόχλευσης παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και των μελών του. Ακόμα, στην πλήρη του μορφή ο οργανισμός έχει κάποια "antenna offices" ανά τον κόσμο. Μικρές μονάδες σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, πχ ΗΠΑ, Αγγλία, Ινδία,
 • 3. Κίνα, Αυστραλία, κλπ, όπου ένα-δυο έμπειρα στελέχη sales & marketing προωθούν τα προϊόντα των start-ups του οικοσυστήματος στις κατά τόπους αγορές δημιουργώντας δίκτα μεταπωλητών και μιλώντας με στρατηγικής σημασίας πελάτες. Προκλήσεις Μακράν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι η ιδιοτέλεια των μελών του και η εγγενής δυσκολία κατανόησης της φιλοσοφίας χάραξης στρατηγικής που ορίζει ότι κάθε μέλος του οικοσυστήματος πορεύεται στην κατεύθυνση που είναι βέλτιστη για εκείνο δεδομένου του βέλτιστου για όλα τα υπόλοιπα μέλη του. Η δυσκολία αυτή αντιμετωπίστηκε με τη διάθεση πακέτων μετοχών της μητρικής επιχείρησης προς τους φορείς των νεοφυών επιχειρήσεων, πραγματώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τη θέση ότι το συμφέρον κάθε επιχείρησης μέλους είναι τόσο η δική της επιτυχία όσο και η επιτυχία όλων των υπολοίπων μελών. Προώθηση της Εξωστρέφειας Για να προωθήσει την εξωστρέφειά του το επιχειρηματικό οικοσύστημα λειτουργεί μια σειρά από «antenna offices» ανά τον κόσμο σε περιοχές μεγάλου εμπορικού ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις του, όπως San Francisco, New York, London, Madrid, Brussels, Istanbul, Doha, Moscow, κ.α., τα οποία έχουν τρεις βασικές αρμοδιότητες: 1. Παροχή local market intelligence 2. Partners Network Management 3. Key Accounts Management Μελλοντικές Επεκτάσεις Στις μελλοντικές επεκτάσεις του μοντέλου μας για το επιχειρηματικό οικοσύστημα προβλέπουμε τα ακόλουθα: 1. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων των antenna offices με localization & regional support services 2. Δημιουργία θυγατρικών επιχειρήσεων – αποκλειστικών διανομέων των προϊόντων του οικοσυστήματος σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 3. Λειτουργία θυγατρικής επιχείρησης διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων πρώιμου σταδίου / υψηλού ρίσκου για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων που ιδρύονται από τρίτους και εντάσσονται μετά στο οικοσύστημα 4. Λειτουργία δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων (Business Angel Network) για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων – μελών του οικοσυστήματος από ιδιώτες επενδυτές 5. Κλιμάκωση των πόρων που διατίθενται για την παροχή των μοιραζομένων υποδομών / υπηρεσιών ούτως ώστε κάθε μια από αυτή να καταστεί σε αυτόνομη επιχείρηση η οποία θα παρέχει υποχρεωτικά τις υπηρεσίες της στα μέλη του οικοσυστήματος και προαιρετικά / ανταγωνιστικά σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουσες χαλαρή σχέση με τον οργανισμό στο πλαίσιο λειτουργίας από το οικοσύστημα συνεργατικών χώρων (co-working spaces)
 • 4. Συμπεράσματα Από την αρχική σύλληψη της ιδέας του επιχειρηματικού οικοσυστήματος το 2003, τα πρώτα στάδια υλοποίησής του το 2006 και 2007 καθώς και την ολοκλήρωση μεγάλου μέρους του σχεδίου το 2011 έχει φανεί ότι όντως επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμου, εξωστρεφούς επιχειρηματικότητα με αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας στις μοιραζόμενες υποδομές, στις δυνατότητες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και στην πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση χωρίς ταυτόχρονα να μειώνεται η ευελιξία επιχειρησιακών λειτουργιών των νεοφυών επιχειρήσεων ούτε το επιχειρηματικό κίνητρο των φορέων τους. Μεγαλύτερη πρόκληση για την επιτυχία του παραμένει η ευθυγράμμιση της φιλοσοφίας και στάσης ζωής του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων μελών και η αποδοχή πως κάθε μέλος πρέπει να πασχίζει τόσο για τη δική του επιτυχία όσο και για τη συνολική επιτυχία του οικοσυστήματος.