SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
CASE STUDY
           Νεοφυείς επιχειρήσεις:
           μύθοι και πραγματικότητα

           Είναι βέβαιο πως κάτι αλλάζει στην Ελλάδα, με αποτελέσματα που είναι πια
           εύκολα ορατά. Όχι, το υπονοούμενο δεν αφορά στην κρίση που μαστίζει τη χώρα
           μας αλλά στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Παράλληλα με το «παραγωγικό μοντέλο»
           (ο Θεός να το κάνει…) που καταρρέει, ένα νέο, υγιές παραγωγικό μοντέλο γεννιέται!
           Σίγουρα είναι μικρό ακόμα, δεν έχει την κρίσιμη μάζα για να αλλάξει την πορεία της
           ελληνικής οικονομίας, είναι όμως πολύ δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο. Είναι
           τελικά η μοναδική μας ελπίδα.
 18 infocom•10•12
Τι σημαίνει πραγματικά ο όρος
«νεοφυής» επιχειρηματικότητα - ή
απλά start-up;
Εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη των παρανοήσεων! Έχει επικρα-
τήσει ένα -μάλλον ξένο προς την ελληνική πραγματικότητα-
μοντέλο του garage software start-up όπου μια ομάδα νεαρών,
αξύριστων geeks αναπτύσσει το υπερ-software, πιθανότητα
μια cloud- ή mobile-υπηρεσία στην εποχή μας, αποκλεισμένη
από τον έξω κόσμο και θρεφόμενη με πίτσα, καφέ και μπύρα
μέχρι να βγει το πρωτότυπο. Όχι, δεν είναι έτσι!
Νεοφυής είναι οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα
η οποία βασικά έχει τρία χαρακτηριστικά:
  - Είναι νέα
  - Είναι καινοτόμος
  - χει ταχεία ανάπτυξη
   Έ
  - Ή έχει προοπτικές ταχείας ανάπτυξης
Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα του φούρνου.
Ας πούμε ότι ξεκινά κάποιος ένα συνοικιακό αρτοποιείο.
Είναι start-up; Μάλλον όχι. Αν όμως ξεκινήσει αυτό το αρ-
τοποιείο παράγοντας ένα εξαιρετικής ποιότητας ψωμί με
αγνά, παραδοσιακά υλικά, αν φροντίσει να επικοινωνήσει      Στην Ελλάδα λοιπόν είχαμε και έχουμε πολύ ανεπτυγμένη
την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού στην αγορά με έναν        την επιχειρηματικότητα! Δυστυχώς όμως, δεν είχαμε το
έξυπνο, αποτελεσματικό τρόπο και αν έχει μελετήσει ένα      σωστό μοντέλο επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι που πρέπει
επιχειρηματικό μοντέλο ώστε σιγά-σιγά από τον ένα φούρνο     να αλλάξει.
να κάνει ένα δίκτυο αρτοποιείων με σύγχρονα μέσα διανομής     Ο κλάδος της Πληροφορικής αποτυπώνει καλύτερα από
και προώθησης του προϊόντος, τότε ναι, είναι start-up.      καθένα το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις που με-
Με άλλα λόγια λοιπόν, το αντικείμενο μιας επιχείρησης δεν     σουράνησαν στην Ελλάδα των ‘90s και των ‘00s ήταν εκείνες
έχει σχέση με το αν εκείνη είναι start-up, αντίθετα αυτό το κα-  των box movers, ή για να το πούμε πιο απλά, των μπακάληδων
θορίζει η φιλοσοφία της. Νεοφυής λοιπόν είναι η επιχείρηση    της πληροφορικής. Με μηδενική εγχώρια προστιθέμενη αξία,
που ο λόγος ύπαρξής της είναι να προσφέρει μια καινοτόμο     νόμιζαν πως μπορούν να επιβιώνουν πουλώντας καθρεφτάκια
λύση σε ένα πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελατών της και      σε ιθαγενείς με ένα ισχνό περιθώριο κέρδους 500%. Οποία
που στοχεύει να αναπτυχθεί δημιουργώντας αξία για τους      έκπληξη! Χρεοκόπησαν άπαντες - πλην λίγων που ταλαιπω-
πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της.         ρούνται και ταλαιπωρούν ακόμα.
                                 Οι «μπακάληδες» άνθισαν σε μια χώρα που στο γνωστικό
Στην Ελλάδα όμως; Αφού δεν έχουμε                 αυτό αντικείμενο έχει πληθώρα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα!                  στελεχών τα οποία τελικά είτε αναγκάζονταν στη μετανά-
Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη πολύ διαδεδομένη παρα-     στευση ή ανελάμβαναν εργασίες που καμία σχέση δεν είχαν
νόηση. Δεν έχουμε επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα! Μάλλον     με τις γνώσεις, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους.
δεν έχουν ακούσει όσοι εκφέρουν την άποψη αυτή ότι στη      Αποτέλεσμα; Μια χαμένη γενιά επιχειρήσεων και μια χαμένη
χώρα μας έχουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες -μερικοί τα      γενιά στελεχών.
ανεβάζουν μέχρι και στο εκατομμύριο- επαγγελματικά ΑΦΜ.      Παρόμοιες ιστορίες μπορεί να βρει κανείς σε όλους τους
                                                                infocom•10•12  19
CASE STUDY
                                            Η προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μπορεί
                                            λοιπόν να δώσει λύση σε δύο βασικότατα προβλήματα:
                                              - η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για το υψηλού
                                               Τ
                                               μορφωτικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας
                                              - ην αναγέννηση της υπαίθρου, αφού οι δημιουργία
                                               Τ
                                               νεοφυών επιχειρήσεων στην περιφέρεια νομοτελειακά
                                               θα οδηγήσει στην επιστροφή της νέας γενιάς για να
                                               καλύψει τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας καθώς
                                               και στη δημιουργία δορυφορικών επιχειρήσεων στους
                                               τόπους εγκατάστασης των start-ups
                                            Ακόμα και στην ίδια την ελληνική κοινότητα της νεοφυούς
                                            επιχειρηματικότητας, τα πράγματα απέχουν πολύ από το να
                                            είναι ρόδινα. Παρατηρούμε ότι οι νέοι (όχι μόνο σε ηλικία
                                            αλλά σε δραστηριότητα) πρώτα και κύρια δεν μπορούν δε
                                            θέλουν να συνεργάζονται. Πληρώνουμε βαρύ τίμημα για το
             κλάδους, τόσο στην υψηλή τεχνολογία (π.χ. φάρμακο) όσο    λάθος δομημένο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όλοι θέλουν να
             και στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη γαστρονομία. Η λογική  γίνουν πρωταθλητές κανείς όμως δεν ενδιαφέρεται να είναι
             του «μπακάλη», η αποθέωση του «εισαγόμενου» διέλυσε την    συναθλητής. Είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχή
             παραγωγική ικανότητα της χώρας και μας έφερε στη σημερινή   ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας να ξεπεραστεί
             κατάσταση. Το κίνημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εί-   το πρόβλημα αυτό.
             ναι μια ισχυρή, υγιής απάντηση στην παραπάνω κατάσταση.    Επιπλέον κάτι που φαίνεται να μην έχουν κατανοήσει σε
             Αποδεικνύεται μάλιστα από οικονομικές μελέτες πως είναι    βάθος τα ελληνικά start-ups είναι ότι για να μπορείς να είσαι
             απολύτως αδιάφορο το πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν σε μια    ανταγωνιστικός σε μια παγκόσμια αγορά πρέπει να αναδεί-
             οικονομία σε σχέση με την πορεία της οικονομίας εκείνης.   ξεις, να αξιοποιήσεις στο μέγιστο βαθμό το στοιχείο της
             Αυτό που κάνει τελικά τη διαφορά είναι το πόσες επιχειρή-   τοπικότητας, το μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που
             σεις δημιουργούνται οι οποίες εντός μιας πενταετίας από    μπορεί να σου δώσει η παρουσία σε ένα συγκεκριμένο τόπο.
             την ίδρυσή τους έχουν δημιουργήσει πολλές δεκάδες νέες    Ευτυχώς πρόσφατα παρατηρούμε μια σειρά από νέα start-ups
             θέσεις εργασίας. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι νεοφυείς.   που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή.
             Τα start-ups.
                                            Η επιχειρηματικότητα είναι επιλογή
                                            δημιουργίας και προσφοράς στην
 Κάτοπτρο Καριέρας                                  κοινωνία!
                                            Είναι αλήθεια ότι, στο μεγαλύτερό της ποσοστό η επιχειρη-
          Ο Δημήτρης Γ.Ε. Τσίγκος γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο και       ματικότητα χαρακτηρίζεται ως «επιχειρηματικότητα ανάγκης»
          σπούδασε Επιστήμη Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης       και όχι «ευκαιρίας», δηλαδή επιχειρήσεις ξεκινούν άνθρω-
          με μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό
                                            ποι που εξάντλησαν τις πιθανότητες να βρουν την εργασία
          Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2000 συνίδρυσε τη Virtual Trip,
                                            που επιθυμούσαν σε μια σχέση εξαρτημένης υπαλληλικής
          το πρώτο ελληνικό φοιτητικό start-up που εξελίχθηκε στη
                                            απασχόλησης.
          συνέχεια στο ομώνυμο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Από
          το 2010 είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας        Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαφής βελτίωση
          Νέων Επιχειρηματιών και το 2011 της Ελληνικής Ένωσης        και έχουμε πλέον πολλά καλά παραδείγματα ελληνικών
 Νεοφυών Επιχειρήσεων. Τέλος, είναι ενεργό μέλος του EBAN - The European       επιχειρήσεων που εκτιμώ ότι πλήθος νέων θα θελήσει να
 Business Angels Network.                               ακολουθήσει.
                                            Οι δυο βασικότεροι παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν,
 20 infocom•10•12
αν όχι να απογειώσουν, την επιχειρηματικότητα είναι η κουλ-  τιών, η Ομοσπονδία των οποίων, ΟΕΣΥΝΕ - www.esyne.gr,
τούρα και το κεφάλαιο υψηλού ρίσκου.             είναι ο εθνικός φορέας εκπροσώπησης στο YES - European
Σχετικά με την επιχειρηματική κουλτούρα, αυτή συνοψίζεται   Confederation of Young Entrepreneurs.
αφενός στην απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, δηλα-
δή στην ξεκάθαρη διάκρισή της από την εκμετάλλευση την   Virtual Trip: το πρώτο πετυχημένο
κερδοσκοπία, αφετέρου στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και   φοιτητικό start-up
της στρατηγικής σκέψης.                    Τον Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δημιουργία
Το ζήτημα της διάθεσης κεφαλαίου υψηλού ρίσκου παραμένει   του πρώτου φοιτητικού start-up στην Ελλάδα. Όλοι οι λόγοι
ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την ανάπτυξη της   που το δημιουργήσαμε, αποδείχτηκαν λανθασμένοι. Λέγαμε
επιχειρηματικότητας. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες του     πως θα βγάλουμε χρήματα, τα στελέχη στις πολυεθνικές
ΤΑΝΕΟ και τη λειτουργία μεγάλου αριθμού VCs, τα αποτε-    όμως έβγαλαν περισσότερα και με λιγότερες ευθύνες. Λέ-
λέσματα απέχουν από το να είναι ικανοποιητικά. Εκτιμώ πως   γαμε πως δεν θα έχουμε αφεντικά, όμως ο πελάτης είναι το
η έμφαση πρέπει να δοθεί στον θεσμό των Business Angels    πιο απαιτητικό αφεντικό. Λέγαμε πως θα έχουμε ευέλικτο
για επενδύσεις προϊοντικής κατεύθυνσης και εξωστρεφούς    ωράριο και τελικά καταλήξαμε να δουλεύουμε άπειρες ώρες,
στρατηγικής.                         ξεχνώντας διακοπές και σαββατοκύριακα. Τελικά όμως κανείς
Για να δώσουν λύσεις στα ζητήματα αυτά Έλληνες επιχει-    δεν το μετάνιωσε. Γιατί είναι τεράστια η χαρά της δημιουρ-
ρηματίες από όλη τη χώρα έχουν συστήσει σε διάφορες      γίας, τεράστια η πολυτέλεια να μπορείς να μαθαίνεις από
περιοχές τους Ελληνικούς Συνδέσμους Νέων Επιχειρημα-     τα λάθη σου.
                                                              infocom•10•12  21

More Related Content

Viewers also liked

lecture_7
lecture_7lecture_7
lecture_7
farcrys
 
моите красавици,
моите красавици,моите красавици,
моите красавици,
Zezka Rangelova
 
What I learned from...
What I learned from...What I learned from...
What I learned from...
laurenepfa
 
умножение 2
умножение 2умножение 2
умножение 2
guestddbae10
 
Megan w - trail presentation
Megan w - trail presentationMegan w - trail presentation
Megan w - trail presentation
Trailplan
 
804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
guestd6bdc29e4
 
Рекламное агентство Минск Media Code
Рекламное агентство Минск Media CodeРекламное агентство Минск Media Code
Рекламное агентство Минск Media Code
MediaCode
 

Viewers also liked (20)

Creating an Adaptive Setting
Creating an Adaptive SettingCreating an Adaptive Setting
Creating an Adaptive Setting
 
lecture_7
lecture_7lecture_7
lecture_7
 
StartupGreece Patras
StartupGreece PatrasStartupGreece Patras
StartupGreece Patras
 
моите красавици,
моите красавици,моите красавици,
моите красавици,
 
2 verktyg för minskad stress
2 verktyg för minskad stress2 verktyg för minskad stress
2 verktyg för minskad stress
 
Crafting the mobile experience
Crafting the mobile experienceCrafting the mobile experience
Crafting the mobile experience
 
12 129 Gunawardana P.V.S.L
12 129 Gunawardana P.V.S.L12 129 Gunawardana P.V.S.L
12 129 Gunawardana P.V.S.L
 
What I learned from...
What I learned from...What I learned from...
What I learned from...
 
5
55
5
 
The Pillars Of Self Mastery
The Pillars Of Self MasteryThe Pillars Of Self Mastery
The Pillars Of Self Mastery
 
Elvis 1996
Elvis 1996Elvis 1996
Elvis 1996
 
умножение 2
умножение 2умножение 2
умножение 2
 
Aol dam taxonomy
Aol dam taxonomyAol dam taxonomy
Aol dam taxonomy
 
Megan w - trail presentation
Megan w - trail presentationMegan w - trail presentation
Megan w - trail presentation
 
EDU290
EDU290EDU290
EDU290
 
James Metcalfe's November Real Estate Update
James Metcalfe's November Real Estate UpdateJames Metcalfe's November Real Estate Update
James Metcalfe's November Real Estate Update
 
Assig 1 5 1920 S
Assig 1 5 1920 SAssig 1 5 1920 S
Assig 1 5 1920 S
 
2010 03-11 pmonup v3
2010 03-11 pmonup v32010 03-11 pmonup v3
2010 03-11 pmonup v3
 
804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
804501 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 
Рекламное агентство Минск Media Code
Рекламное агентство Минск Media CodeРекламное агентство Минск Media Code
Рекламное агентство Минск Media Code
 

Similar to Infocom-HellenicStartups

Katerini Young Entrepreneurship
Katerini Young EntrepreneurshipKaterini Young Entrepreneurship
Katerini Young Entrepreneurship
Dimitris Tsingos
 
Lecture 1 intro to entrepreneurship
Lecture 1 intro to entrepreneurshipLecture 1 intro to entrepreneurship
Lecture 1 intro to entrepreneurship
Nikos Kon
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
evi rosolimou
 
Entrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career ChoiceEntrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career Choice
Dimitris Tsingos
 
091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasion091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasion
Stavros Amoiras
 

Similar to Infocom-HellenicStartups (20)

20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
20091217_EPE-B.Aigaiou_Tsigos
 
HSA University Thessaly Dimitris Tsigos
HSA University Thessaly Dimitris TsigosHSA University Thessaly Dimitris Tsigos
HSA University Thessaly Dimitris Tsigos
 
Volos-CS-UTH
Volos-CS-UTHVolos-CS-UTH
Volos-CS-UTH
 
Katerini Young Entrepreneurship
Katerini Young EntrepreneurshipKaterini Young Entrepreneurship
Katerini Young Entrepreneurship
 
Συγχώνευση Microsoft- Nokianew
Συγχώνευση Microsoft- NokianewΣυγχώνευση Microsoft- Nokianew
Συγχώνευση Microsoft- Nokianew
 
eGov, eBusiness and Entrepreneurship
eGov, eBusiness and EntrepreneurshipeGov, eBusiness and Entrepreneurship
eGov, eBusiness and Entrepreneurship
 
Lecture 1 intro to entrepreneurship
Lecture 1 intro to entrepreneurshipLecture 1 intro to entrepreneurship
Lecture 1 intro to entrepreneurship
 
Mobility
MobilityMobility
Mobility
 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΗΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.pdf
 
Entrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career ChoiceEntrepreneurship as a Career Choice
Entrepreneurship as a Career Choice
 
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργίαΑνταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία
Ανταγωνιστική οικονομία και δυναμική κοινωνία η μόνη λύση στην ανεργία
 
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ; Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
Το κίνημα των start-ups: μόδα ή συμβολή σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο ;
 
HSA Agribusiness Veria
HSA Agribusiness VeriaHSA Agribusiness Veria
HSA Agribusiness Veria
 
ΙΠΕ: Να δώσουμε προοπτική στα Στελέχη Πωλήσεων!
ΙΠΕ: Να δώσουμε προοπτική στα Στελέχη Πωλήσεων!ΙΠΕ: Να δώσουμε προοπτική στα Στελέχη Πωλήσεων!
ΙΠΕ: Να δώσουμε προοπτική στα Στελέχη Πωλήσεων!
 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ!
 
MKE AUEB
MKE AUEBMKE AUEB
MKE AUEB
 
HSA AUEB MKE Dimitris Tsigos
HSA AUEB MKE Dimitris TsigosHSA AUEB MKE Dimitris Tsigos
HSA AUEB MKE Dimitris Tsigos
 
Xenia Symbolic Capital
Xenia Symbolic CapitalXenia Symbolic Capital
Xenia Symbolic Capital
 
091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasion091012 dasta presentasion
091012 dasta presentasion
 
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
Ημερίδα ΕΕΔΕΓΕ_ 18 3_2011
 

More from Dimitris Tsingos

More from Dimitris Tsingos (20)

2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
2018 The Year of the Great Opportunities for Greece
 
StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1StartTech Ventures Demo Day 1
StartTech Ventures Demo Day 1
 
Christos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoCChristos Nikolaou UoC
Christos Nikolaou UoC
 
Virtual Trip
Virtual TripVirtual Trip
Virtual Trip
 
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia AnaptyksiEnallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
Enallaktiki Protasi Dimokratia Anaptyksi
 
Amoivi laptop
Amoivi laptopAmoivi laptop
Amoivi laptop
 
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural NetworksMaris Strofalis Athens Cultural Networks
Maris Strofalis Athens Cultural Networks
 
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp AthensMirantis OpenStack Bootcamp Athens
Mirantis OpenStack Bootcamp Athens
 
creativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightechcreativity-innovation-hightech
creativity-innovation-hightech
 
20140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc201420140207 tsigos glc2014
20140207 tsigos glc2014
 
Going global
Going globalGoing global
Going global
 
Report 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL AthensReport 40 under 40 EYL Athens
Report 40 under 40 EYL Athens
 
20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week20130521 hsa maritime-week
20130521 hsa maritime-week
 
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
Report EYL 40 under 40 Berlin 2012
 
Start up
Start upStart up
Start up
 
20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU20130302 EU Economy EDU
20130302 EU Economy EDU
 
Yes for eban w.u
Yes for eban w.uYes for eban w.u
Yes for eban w.u
 
E front it_221012
E front it_221012E front it_221012
E front it_221012
 
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens20120920 dimitris tsigos-igniteathens
20120920 dimitris tsigos-igniteathens
 
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
20120716 εεχ.ηρακλείου τσίγκος
 

Infocom-HellenicStartups

 • 1. CASE STUDY Νεοφυείς επιχειρήσεις: μύθοι και πραγματικότητα Είναι βέβαιο πως κάτι αλλάζει στην Ελλάδα, με αποτελέσματα που είναι πια εύκολα ορατά. Όχι, το υπονοούμενο δεν αφορά στην κρίση που μαστίζει τη χώρα μας αλλά στη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Παράλληλα με το «παραγωγικό μοντέλο» (ο Θεός να το κάνει…) που καταρρέει, ένα νέο, υγιές παραγωγικό μοντέλο γεννιέται! Σίγουρα είναι μικρό ακόμα, δεν έχει την κρίσιμη μάζα για να αλλάξει την πορεία της ελληνικής οικονομίας, είναι όμως πολύ δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο. Είναι τελικά η μοναδική μας ελπίδα. 18 infocom•10•12
 • 2. Τι σημαίνει πραγματικά ο όρος «νεοφυής» επιχειρηματικότητα - ή απλά start-up; Εδώ υπάρχει η μεγαλύτερη των παρανοήσεων! Έχει επικρα- τήσει ένα -μάλλον ξένο προς την ελληνική πραγματικότητα- μοντέλο του garage software start-up όπου μια ομάδα νεαρών, αξύριστων geeks αναπτύσσει το υπερ-software, πιθανότητα μια cloud- ή mobile-υπηρεσία στην εποχή μας, αποκλεισμένη από τον έξω κόσμο και θρεφόμενη με πίτσα, καφέ και μπύρα μέχρι να βγει το πρωτότυπο. Όχι, δεν είναι έτσι! Νεοφυής είναι οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βασικά έχει τρία χαρακτηριστικά: - Είναι νέα - Είναι καινοτόμος - χει ταχεία ανάπτυξη Έ - Ή έχει προοπτικές ταχείας ανάπτυξης Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το παράδειγμα του φούρνου. Ας πούμε ότι ξεκινά κάποιος ένα συνοικιακό αρτοποιείο. Είναι start-up; Μάλλον όχι. Αν όμως ξεκινήσει αυτό το αρ- τοποιείο παράγοντας ένα εξαιρετικής ποιότητας ψωμί με αγνά, παραδοσιακά υλικά, αν φροντίσει να επικοινωνήσει Στην Ελλάδα λοιπόν είχαμε και έχουμε πολύ ανεπτυγμένη την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού στην αγορά με έναν την επιχειρηματικότητα! Δυστυχώς όμως, δεν είχαμε το έξυπνο, αποτελεσματικό τρόπο και αν έχει μελετήσει ένα σωστό μοντέλο επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι που πρέπει επιχειρηματικό μοντέλο ώστε σιγά-σιγά από τον ένα φούρνο να αλλάξει. να κάνει ένα δίκτυο αρτοποιείων με σύγχρονα μέσα διανομής Ο κλάδος της Πληροφορικής αποτυπώνει καλύτερα από και προώθησης του προϊόντος, τότε ναι, είναι start-up. καθένα το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις που με- Με άλλα λόγια λοιπόν, το αντικείμενο μιας επιχείρησης δεν σουράνησαν στην Ελλάδα των ‘90s και των ‘00s ήταν εκείνες έχει σχέση με το αν εκείνη είναι start-up, αντίθετα αυτό το κα- των box movers, ή για να το πούμε πιο απλά, των μπακάληδων θορίζει η φιλοσοφία της. Νεοφυής λοιπόν είναι η επιχείρηση της πληροφορικής. Με μηδενική εγχώρια προστιθέμενη αξία, που ο λόγος ύπαρξής της είναι να προσφέρει μια καινοτόμο νόμιζαν πως μπορούν να επιβιώνουν πουλώντας καθρεφτάκια λύση σε ένα πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελατών της και σε ιθαγενείς με ένα ισχνό περιθώριο κέρδους 500%. Οποία που στοχεύει να αναπτυχθεί δημιουργώντας αξία για τους έκπληξη! Χρεοκόπησαν άπαντες - πλην λίγων που ταλαιπω- πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της. ρούνται και ταλαιπωρούν ακόμα. Οι «μπακάληδες» άνθισαν σε μια χώρα που στο γνωστικό Στην Ελλάδα όμως; Αφού δεν έχουμε αυτό αντικείμενο έχει πληθώρα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα! στελεχών τα οποία τελικά είτε αναγκάζονταν στη μετανά- Αυτή είναι μια άλλη πολύ μεγάλη πολύ διαδεδομένη παρα- στευση ή ανελάμβαναν εργασίες που καμία σχέση δεν είχαν νόηση. Δεν έχουμε επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα! Μάλλον με τις γνώσεις, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους. δεν έχουν ακούσει όσοι εκφέρουν την άποψη αυτή ότι στη Αποτέλεσμα; Μια χαμένη γενιά επιχειρήσεων και μια χαμένη χώρα μας έχουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες -μερικοί τα γενιά στελεχών. ανεβάζουν μέχρι και στο εκατομμύριο- επαγγελματικά ΑΦΜ. Παρόμοιες ιστορίες μπορεί να βρει κανείς σε όλους τους infocom•10•12 19
 • 3. CASE STUDY Η προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μπορεί λοιπόν να δώσει λύση σε δύο βασικότατα προβλήματα: - η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για το υψηλού Τ μορφωτικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας - ην αναγέννηση της υπαίθρου, αφού οι δημιουργία Τ νεοφυών επιχειρήσεων στην περιφέρεια νομοτελειακά θα οδηγήσει στην επιστροφή της νέας γενιάς για να καλύψει τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας καθώς και στη δημιουργία δορυφορικών επιχειρήσεων στους τόπους εγκατάστασης των start-ups Ακόμα και στην ίδια την ελληνική κοινότητα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, τα πράγματα απέχουν πολύ από το να είναι ρόδινα. Παρατηρούμε ότι οι νέοι (όχι μόνο σε ηλικία αλλά σε δραστηριότητα) πρώτα και κύρια δεν μπορούν δε θέλουν να συνεργάζονται. Πληρώνουμε βαρύ τίμημα για το κλάδους, τόσο στην υψηλή τεχνολογία (π.χ. φάρμακο) όσο λάθος δομημένο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Όλοι θέλουν να και στην ενέργεια, στον τουρισμό, στη γαστρονομία. Η λογική γίνουν πρωταθλητές κανείς όμως δεν ενδιαφέρεται να είναι του «μπακάλη», η αποθέωση του «εισαγόμενου» διέλυσε την συναθλητής. Είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχή παραγωγική ικανότητα της χώρας και μας έφερε στη σημερινή ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας να ξεπεραστεί κατάσταση. Το κίνημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας εί- το πρόβλημα αυτό. ναι μια ισχυρή, υγιής απάντηση στην παραπάνω κατάσταση. Επιπλέον κάτι που φαίνεται να μην έχουν κατανοήσει σε Αποδεικνύεται μάλιστα από οικονομικές μελέτες πως είναι βάθος τα ελληνικά start-ups είναι ότι για να μπορείς να είσαι απολύτως αδιάφορο το πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν σε μια ανταγωνιστικός σε μια παγκόσμια αγορά πρέπει να αναδεί- οικονομία σε σχέση με την πορεία της οικονομίας εκείνης. ξεις, να αξιοποιήσεις στο μέγιστο βαθμό το στοιχείο της Αυτό που κάνει τελικά τη διαφορά είναι το πόσες επιχειρή- τοπικότητας, το μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που σεις δημιουργούνται οι οποίες εντός μιας πενταετίας από μπορεί να σου δώσει η παρουσία σε ένα συγκεκριμένο τόπο. την ίδρυσή τους έχουν δημιουργήσει πολλές δεκάδες νέες Ευτυχώς πρόσφατα παρατηρούμε μια σειρά από νέα start-ups θέσεις εργασίας. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι νεοφυείς. που κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Τα start-ups. Η επιχειρηματικότητα είναι επιλογή δημιουργίας και προσφοράς στην Κάτοπτρο Καριέρας κοινωνία! Είναι αλήθεια ότι, στο μεγαλύτερό της ποσοστό η επιχειρη- Ο Δημήτρης Γ.Ε. Τσίγκος γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο και ματικότητα χαρακτηρίζεται ως «επιχειρηματικότητα ανάγκης» σπούδασε Επιστήμη Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και όχι «ευκαιρίας», δηλαδή επιχειρήσεις ξεκινούν άνθρω- με μεταπτυχιακά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό ποι που εξάντλησαν τις πιθανότητες να βρουν την εργασία Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2000 συνίδρυσε τη Virtual Trip, που επιθυμούσαν σε μια σχέση εξαρτημένης υπαλληλικής το πρώτο ελληνικό φοιτητικό start-up που εξελίχθηκε στη απασχόλησης. συνέχεια στο ομώνυμο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Από το 2010 είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαφής βελτίωση Νέων Επιχειρηματιών και το 2011 της Ελληνικής Ένωσης και έχουμε πλέον πολλά καλά παραδείγματα ελληνικών Νεοφυών Επιχειρήσεων. Τέλος, είναι ενεργό μέλος του EBAN - The European επιχειρήσεων που εκτιμώ ότι πλήθος νέων θα θελήσει να Business Angels Network. ακολουθήσει. Οι δυο βασικότεροι παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν, 20 infocom•10•12
 • 4. αν όχι να απογειώσουν, την επιχειρηματικότητα είναι η κουλ- τιών, η Ομοσπονδία των οποίων, ΟΕΣΥΝΕ - www.esyne.gr, τούρα και το κεφάλαιο υψηλού ρίσκου. είναι ο εθνικός φορέας εκπροσώπησης στο YES - European Σχετικά με την επιχειρηματική κουλτούρα, αυτή συνοψίζεται Confederation of Young Entrepreneurs. αφενός στην απενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας, δηλα- δή στην ξεκάθαρη διάκρισή της από την εκμετάλλευση την Virtual Trip: το πρώτο πετυχημένο κερδοσκοπία, αφετέρου στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και φοιτητικό start-up της στρατηγικής σκέψης. Τον Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δημιουργία Το ζήτημα της διάθεσης κεφαλαίου υψηλού ρίσκου παραμένει του πρώτου φοιτητικού start-up στην Ελλάδα. Όλοι οι λόγοι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για την ανάπτυξη της που το δημιουργήσαμε, αποδείχτηκαν λανθασμένοι. Λέγαμε επιχειρηματικότητας. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες του πως θα βγάλουμε χρήματα, τα στελέχη στις πολυεθνικές ΤΑΝΕΟ και τη λειτουργία μεγάλου αριθμού VCs, τα αποτε- όμως έβγαλαν περισσότερα και με λιγότερες ευθύνες. Λέ- λέσματα απέχουν από το να είναι ικανοποιητικά. Εκτιμώ πως γαμε πως δεν θα έχουμε αφεντικά, όμως ο πελάτης είναι το η έμφαση πρέπει να δοθεί στον θεσμό των Business Angels πιο απαιτητικό αφεντικό. Λέγαμε πως θα έχουμε ευέλικτο για επενδύσεις προϊοντικής κατεύθυνσης και εξωστρεφούς ωράριο και τελικά καταλήξαμε να δουλεύουμε άπειρες ώρες, στρατηγικής. ξεχνώντας διακοπές και σαββατοκύριακα. Τελικά όμως κανείς Για να δώσουν λύσεις στα ζητήματα αυτά Έλληνες επιχει- δεν το μετάνιωσε. Γιατί είναι τεράστια η χαρά της δημιουρ- ρηματίες από όλη τη χώρα έχουν συστήσει σε διάφορες γίας, τεράστια η πολυτέλεια να μπορείς να μαθαίνεις από περιοχές τους Ελληνικούς Συνδέσμους Νέων Επιχειρημα- τα λάθη σου. infocom•10•12 21