Playtesting 101 del 3

Åsa Roos
Playtesting 101
        Del 3
  Speltestare och analys av data
Vem och vad
•Åsa Roos, speldesigner sedan 2000 och spelaficionado
  sedan mitten på 80-talet

•Föreläsningen handlar om hur man avgör vilka som skall
  testa ens spel och varför

•Föreläsningen bygger på Tracy Fullertons Game Design
  Workshop och Microsoft Game Studios usability workshop
  från GDC 2007
Basics
•Vad är syftet med testet?
 •UI-test? - går inte att göra utan UI
   (papper, digitalt)

 •Speltest? - går inte att göra utan
   proto (papper, digitalt)

 •QA-test? - påbörjas när proto goes
   digital
Basics forts.

•Vilken målgrupp har spelet?
 •Hardcore - Erfarna testare
 •Casual - Erfarna och oerfarna testare
 •Everyone - Oerfarna testare
Vilken fas?
Vilken fas?
Vilken fas?
Grundläggande
  design
Vilken fas?
Grundläggande
  design


 Interntest
Vilken fas?
Grundläggande
  design


  Interntest

 Pappersproto
Digital grovskiss
Vilken fas?
Grundläggande
  design


  Interntest

 Pappersproto
Digital grovskiss
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet
  design


  Interntest

 Pappersproto
Digital grovskiss
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet
  design


  Interntest    Expert speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet
  design


  Interntest    Expert speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet
  design


  Interntest    Expert speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet  Polering/ finslip
  design


  Interntest    Expert speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet  Polering/ finslip
  design


  Interntest    Expert speltest  Externt Speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet  Polering/ finslip
  design


  Interntest    Expert speltest  Externt Speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto  Builds av spelet
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet  Polering/ finslip
  design


  Interntest    Expert speltest  Externt Speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto  Builds av spelet
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet  Polering/ finslip  Beta
  design


  Interntest    Expert speltest  Externt Speltest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto  Builds av spelet
            UI-proto
Vilken fas?
Grundläggande
          Funktionalitet  Polering/ finslip  Beta
  design


  Interntest    Expert speltest  Externt Speltest  Betatest
 Pappersproto
Digital grovskiss  Gameplay proto  Builds av spelet
            UI-proto
Playtesting 101 del 3
Grundläggande
  design


  Interntest

 Pappersproto
Digital grovskiss
Grundläggande
          design
Interntestare

          Interntest

         Pappersproto
        Digital grovskiss
Grundläggande
          design      Syfte: Att hitta grova
Interntestare            fel, testa spelmekanik,
                     testa koncept
          Interntest

         Pappersproto
        Digital grovskiss
Varför?     Grundläggande
           design      Syfte: Att hitta grova
 Interntestare            fel, testa spelmekanik,
                      testa koncept
          Interntest

         Pappersproto
         Digital grovskiss
Interntestare kan bortse ifrån
 ofärdig grafik och buggig mekanik
- de ser potentialen, inte problemen

      Varför?      Grundläggande
                 design      Syfte: Att hitta grova
      Interntestare            fel, testa spelmekanik,
                            testa koncept
                Interntest

               Pappersproto
               Digital grovskiss
Playtesting 101 del 3
FunktionalitetExpert speltest

Gameplay proto
  UI-proto
Funktionalitet

Experttestare
        Expert speltest

        Gameplay proto
          UI-proto
Funktionalitet
                  Syfte: Att testa
                 spelmekanik, testa
Experttestare
                  spelflöde, testa
        Expert speltest  specifika områden

        Gameplay proto
          UI-proto
Varför?     Funktionalitet
                   Syfte: Att testa
                  spelmekanik, testa
 Experttestare
                   spelflöde, testa
         Expert speltest  specifika områden

         Gameplay proto
          UI-proto
Experttestare kan ge dig information om hur
 spelet upplevs och fungerar utan att du
 behöver förklara allt från grunden. De kan
    också navigera runt problem.

     Varför?      Funktionalitet
                        Syfte: Att testa
                       spelmekanik, testa
      Experttestare
                        spelflöde, testa
              Expert speltest  specifika områden

              Gameplay proto
                UI-proto
Playtesting 101 del 3
Playtesting 101 del 3
Polering/ finslip
Polering/ finslip
Externt Speltest
Polering/ finslip
Externt Speltest

Builds av spelet
Polering/ finslip


 Erfarna och
oerfarna testare
          Externt Speltest

          Builds av spelet
Polering/ finslip
                    Syfte: Att testa
                   spelmekanik, testa
 Erfarna och              spelflöde, testa
oerfarna testare           specifika områden
          Externt Speltest

          Builds av spelet
Polering/ finslip
  Varför?
                    Syfte: Att testa
                   spelmekanik, testa
 Erfarna och              spelflöde, testa
oerfarna testare           specifika områden
          Externt Speltest

          Builds av spelet
Erfarna testare ger dig en överblick över hur en “gamer” ser spelet.
Oerfarna testare ger dig en överblick över hur “vanliga människor”
ser spelet

               Polering/ finslip
      Varför?
                            Syfte: Att testa
                           spelmekanik, testa
     Erfarna och                 spelflöde, testa
    oerfarna testare               specifika områden
               Externt Speltest

               Builds av spelet
Playtesting 101 del 3
Playtesting 101 del 3
Beta
Beta
Betatest
Beta

Alla typer av testare

            Betatest
Beta
                  Syfte: Att testa spelet
Alla typer av testare       “live” med ett urval av
                    en riktig publik
            Betatest
Varför?       Beta
                  Syfte: Att testa spelet
Alla typer av testare       “live” med ett urval av
                    en riktig publik
            Betatest
Information som både är kvantitativ och kvalitativ. Hur är spelet
 balanserat? Är ex vis en klass överrepresenterad? Varför? Finns
det problem med spelflöde, belastning av servrar och så vidare...


      Varför?         Beta
                           Syfte: Att testa spelet
    Alla typer av testare            “live” med ett urval av
                            en riktig publik
                 Betatest
Hur många behövs det?

•Testare 1 ger dig ca 1/3 av alla problem
•Testare 2 gör om en del av testare 1:s misstag, men även
  egna misstag

•Testare 3 repeterar testare 1 och 2:s misstag, men även
  en liten mängd egna misstag

•Testare 4 - 5 se ovan
•Jakob Nielsen - usability guru - har kommit fram till att
  det totalt behövs ca 15 användare för att hitta alla
  problemområden, rent statistiskt

•Speldesign är iterativ - det är bättre att göra tre test med
  fem testpersoner i vardera än att göra ett test med femton
  deltagare

•Varje test som görs går dessutom djupare in på
  problemområdena - polish it until it shines
•Du kommer att behöva göra fler än tre test om din publik
  är spridd över fler målgrupper, minst två per målgrupp

•Olika spelare - som vi sett här - reagerar och fungerar på
  olika sätt
Hur rekryterar man?

•Facebook, Twitter, bloggar, forum
•Fråga spelbutiker om de kan låta flyers ligga på disken
•Fråga vänner och bekanta
•Företag hyr in testspelare/ bygger en testspelarbank
Hur gör man ett urval?

•Speltestare måste kunna prata - think out loud
•Speltestare bör gärna tillhöra rätt målgrupp
•Speltestare måste ha rätt kompetens och det innebär även
  att ett spel som riktar sig till en publik som aldrig spelat
  behöver testare som aldrig spelat
Analys av data


•Sammanställ anteckningar
•Avgör prio på problemområden
•Frekventa “showstoppers” bör åtgärdas - ex vis att
  spelaren inte fattar Power-ups
Åtgärder
•Det finns många sätt att lösa problem
 •UI - ex vis g.m. tydliga hjälpskärmar
 •Spelmekanik - ex vis g.m. att i spelflödet introducera
   mekanik för mekanik, inte allt på en gång, eller att ta
   bort sådant som inte används i spel men förvirrar

 •Grafiskt - g.m. att tydliggöra vissa objekt t.ex. g.m.
   effekter eller ett särskilt utseende
Playtesting 101 del 3
Playtesting 101 del 3
1 of 58

Recommended

Playtesting 101 del 1 by
Playtesting 101 del 1Playtesting 101 del 1
Playtesting 101 del 1Åsa Roos
491 views63 slides
Grundläggande speldesign by
Grundläggande speldesignGrundläggande speldesign
Grundläggande speldesignÅsa Roos
635 views231 slides
Edu playchallenge by
Edu playchallengeEdu playchallenge
Edu playchallengeÅsa Roos
596 views22 slides
Att skapa och spela jämställt by
Att skapa och spela jämställtAtt skapa och spela jämställt
Att skapa och spela jämställtÅsa Roos
385 views17 slides
Skriv regler by
Skriv reglerSkriv regler
Skriv reglerÅsa Roos
674 views51 slides
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen by
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenKvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschen
Kvinna Skaraborg - Kvinna i spelbranschenÅsa Roos
741 views30 slides

More Related Content

More from Åsa Roos

Women in games ppt by
Women in games pptWomen in games ppt
Women in games pptÅsa Roos
1.6K views29 slides
I huvudet på en speldesigner by
I huvudet på en speldesignerI huvudet på en speldesigner
I huvudet på en speldesignerÅsa Roos
617 views33 slides
The brain of a game designer by
The brain of a game designerThe brain of a game designer
The brain of a game designerÅsa Roos
768 views39 slides
Att designa för en målgrupp by
Att designa för en målgruppAtt designa för en målgrupp
Att designa för en målgruppÅsa Roos
1.2K views16 slides
Att integrera story i spel by
Att integrera story i spelAtt integrera story i spel
Att integrera story i spelÅsa Roos
446 views25 slides
Game development challenge by
Game development challengeGame development challenge
Game development challengeÅsa Roos
603 views22 slides

More from Åsa Roos(7)

Women in games ppt by Åsa Roos
Women in games pptWomen in games ppt
Women in games ppt
Åsa Roos1.6K views
I huvudet på en speldesigner by Åsa Roos
I huvudet på en speldesignerI huvudet på en speldesigner
I huvudet på en speldesigner
Åsa Roos617 views
The brain of a game designer by Åsa Roos
The brain of a game designerThe brain of a game designer
The brain of a game designer
Åsa Roos768 views
Att designa för en målgrupp by Åsa Roos
Att designa för en målgruppAtt designa för en målgrupp
Att designa för en målgrupp
Åsa Roos1.2K views
Att integrera story i spel by Åsa Roos
Att integrera story i spelAtt integrera story i spel
Att integrera story i spel
Åsa Roos446 views
Game development challenge by Åsa Roos
Game development challengeGame development challenge
Game development challenge
Åsa Roos603 views
Speldesign 101 by Åsa Roos
Speldesign 101Speldesign 101
Speldesign 101
Åsa Roos510 views

Playtesting 101 del 3

 • 1. Playtesting 101 Del 3 Speltestare och analys av data
 • 2. Vem och vad •Åsa Roos, speldesigner sedan 2000 och spelaficionado sedan mitten på 80-talet •Föreläsningen handlar om hur man avgör vilka som skall testa ens spel och varför •Föreläsningen bygger på Tracy Fullertons Game Design Workshop och Microsoft Game Studios usability workshop från GDC 2007
 • 3. Basics •Vad är syftet med testet? •UI-test? - går inte att göra utan UI (papper, digitalt) •Speltest? - går inte att göra utan proto (papper, digitalt) •QA-test? - påbörjas när proto goes digital
 • 4. Basics forts. •Vilken målgrupp har spelet? •Hardcore - Erfarna testare •Casual - Erfarna och oerfarna testare •Everyone - Oerfarna testare
 • 8. Vilken fas? Grundläggande design Interntest
 • 9. Vilken fas? Grundläggande design Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 10. Vilken fas? Grundläggande design Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 11. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet design Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 12. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet design Interntest Expert speltest Pappersproto Digital grovskiss
 • 13. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet design Interntest Expert speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto UI-proto
 • 14. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet design Interntest Expert speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto UI-proto
 • 15. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet Polering/ finslip design Interntest Expert speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto UI-proto
 • 16. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet Polering/ finslip design Interntest Expert speltest Externt Speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto UI-proto
 • 17. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet Polering/ finslip design Interntest Expert speltest Externt Speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto Builds av spelet UI-proto
 • 18. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet Polering/ finslip design Interntest Expert speltest Externt Speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto Builds av spelet UI-proto
 • 19. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet Polering/ finslip Beta design Interntest Expert speltest Externt Speltest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto Builds av spelet UI-proto
 • 20. Vilken fas? Grundläggande Funktionalitet Polering/ finslip Beta design Interntest Expert speltest Externt Speltest Betatest Pappersproto Digital grovskiss Gameplay proto Builds av spelet UI-proto
 • 22. Grundläggande design Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 23. Grundläggande design Interntestare Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 24. Grundläggande design Syfte: Att hitta grova Interntestare fel, testa spelmekanik, testa koncept Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 25. Varför? Grundläggande design Syfte: Att hitta grova Interntestare fel, testa spelmekanik, testa koncept Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 26. Interntestare kan bortse ifrån ofärdig grafik och buggig mekanik - de ser potentialen, inte problemen Varför? Grundläggande design Syfte: Att hitta grova Interntestare fel, testa spelmekanik, testa koncept Interntest Pappersproto Digital grovskiss
 • 29. Funktionalitet Experttestare Expert speltest Gameplay proto UI-proto
 • 30. Funktionalitet Syfte: Att testa spelmekanik, testa Experttestare spelflöde, testa Expert speltest specifika områden Gameplay proto UI-proto
 • 31. Varför? Funktionalitet Syfte: Att testa spelmekanik, testa Experttestare spelflöde, testa Expert speltest specifika områden Gameplay proto UI-proto
 • 32. Experttestare kan ge dig information om hur spelet upplevs och fungerar utan att du behöver förklara allt från grunden. De kan också navigera runt problem. Varför? Funktionalitet Syfte: Att testa spelmekanik, testa Experttestare spelflöde, testa Expert speltest specifika områden Gameplay proto UI-proto
 • 38. Polering/ finslip Erfarna och oerfarna testare Externt Speltest Builds av spelet
 • 39. Polering/ finslip Syfte: Att testa spelmekanik, testa Erfarna och spelflöde, testa oerfarna testare specifika områden Externt Speltest Builds av spelet
 • 40. Polering/ finslip Varför? Syfte: Att testa spelmekanik, testa Erfarna och spelflöde, testa oerfarna testare specifika områden Externt Speltest Builds av spelet
 • 41. Erfarna testare ger dig en överblick över hur en “gamer” ser spelet. Oerfarna testare ger dig en överblick över hur “vanliga människor” ser spelet Polering/ finslip Varför? Syfte: Att testa spelmekanik, testa Erfarna och spelflöde, testa oerfarna testare specifika områden Externt Speltest Builds av spelet
 • 44. Beta
 • 46. Beta Alla typer av testare Betatest
 • 47. Beta Syfte: Att testa spelet Alla typer av testare “live” med ett urval av en riktig publik Betatest
 • 48. Varför? Beta Syfte: Att testa spelet Alla typer av testare “live” med ett urval av en riktig publik Betatest
 • 49. Information som både är kvantitativ och kvalitativ. Hur är spelet balanserat? Är ex vis en klass överrepresenterad? Varför? Finns det problem med spelflöde, belastning av servrar och så vidare... Varför? Beta Syfte: Att testa spelet Alla typer av testare “live” med ett urval av en riktig publik Betatest
 • 50. Hur många behövs det? •Testare 1 ger dig ca 1/3 av alla problem •Testare 2 gör om en del av testare 1:s misstag, men även egna misstag •Testare 3 repeterar testare 1 och 2:s misstag, men även en liten mängd egna misstag •Testare 4 - 5 se ovan
 • 51. •Jakob Nielsen - usability guru - har kommit fram till att det totalt behövs ca 15 användare för att hitta alla problemområden, rent statistiskt •Speldesign är iterativ - det är bättre att göra tre test med fem testpersoner i vardera än att göra ett test med femton deltagare •Varje test som görs går dessutom djupare in på problemområdena - polish it until it shines
 • 52. •Du kommer att behöva göra fler än tre test om din publik är spridd över fler målgrupper, minst två per målgrupp •Olika spelare - som vi sett här - reagerar och fungerar på olika sätt
 • 53. Hur rekryterar man? •Facebook, Twitter, bloggar, forum •Fråga spelbutiker om de kan låta flyers ligga på disken •Fråga vänner och bekanta •Företag hyr in testspelare/ bygger en testspelarbank
 • 54. Hur gör man ett urval? •Speltestare måste kunna prata - think out loud •Speltestare bör gärna tillhöra rätt målgrupp •Speltestare måste ha rätt kompetens och det innebär även att ett spel som riktar sig till en publik som aldrig spelat behöver testare som aldrig spelat
 • 55. Analys av data •Sammanställ anteckningar •Avgör prio på problemområden •Frekventa “showstoppers” bör åtgärdas - ex vis att spelaren inte fattar Power-ups
 • 56. Åtgärder •Det finns många sätt att lösa problem •UI - ex vis g.m. tydliga hjälpskärmar •Spelmekanik - ex vis g.m. att i spelflödet introducera mekanik för mekanik, inte allt på en gång, eller att ta bort sådant som inte används i spel men förvirrar •Grafiskt - g.m. att tydliggöra vissa objekt t.ex. g.m. effekter eller ett särskilt utseende