SlideShare a Scribd company logo
1 of 341
Анализ           3д ангийн эрүүл мэндийн цахим суда
                                        0               1                       2
                                               Та эмчид үзүүлдэг             Таны өндөр хэдэн
                                                  үү ?                  метр вэ ?
                             Хэддүгээр анги вэ?
                    Аль дүүрэг вэ?
  №    Овог      Нэр                        Нас Хүйс
                                                                   100-110

                                                                          111-120
                                              a. Тийм

                                                   b. Үгүй                                                              d.
                                                          c.
1  1 Сундуйн    Ариун-Эрдэнэ  БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       1
1  2 Жаргалсайхан  Пүрэвхишиг   БЗД                3   10 эм       1       0    0    0       0       0
1  3 Сүрэн     Бат-Эрдэнэ   БЗД                3   9 эм       0       1    0    0       0       1
1  4 Болдбаатар   Бат-Эрдэнэ   БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       0
1  5 Шинэ-Очир   Номин      БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       1
1  6 Жаргал     Цэнд-Аюуш    БЗД                3   9 эр       0       1    0    0       0       0
1  7                БЗД                3   9 эм       1       0    0    0       0       0
1  8                БЗД                3   9 эм       1       0    0    0       0       0
1  9                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       1
1  10                БЗД                3   10 эм       1       0    0    0       0       0
1  11                БЗД                3   10 эм       1       0    0    0       0       0
1  12                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       0
1  13                БЗД                3   10 эр       1       0    0    0       0       0
1  14                БЗД                3   10 эм       0       1    0    0       0       0
1  15                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       0
1  16                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       1
1  17                БЗД                3   9 эм       0       1    0    0       0       0
1  18                БЗД                3   9 эм       1       0    0    0       0       0
1  19                БЗД                3   9 эм       1       0    0    0       0       0
1  20                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       0
1  21                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       0
1  22                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       0
1  23                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       1
1  24                БЗД                3   9 эм       1       0    0    0       0       0
1  25                БЗД                3   9 эр       1       0    0    0       0       1
    Нийт           25                          0    21       4    0    0       0       7
                   Хуудас 1
Анализцахим судалгаа
    2                        3                          4                     5                    6                    7
 Таны өндөр хэдэн                                                          Таны чих өвддөг            Таны хараа                 Тулгуур эрхтэн
                    Таны жин хэд вэ? Таны шүд эрүүл үү?
  метр вэ ?                                                              үү?                ямар вэ?                  өвддөг үү?
                                                                                         b. дунд зэрэг
          130-с дээш
                                                                                                     d.маш муу
                                   31-с дээш
     121-130
                                           a. Тийм
                                                                a. Тийм
                                                                                                           a. Тийм
                                                                                    a. сайн
                                                  b. Үгүй
                                                                                                                b. Үгүй
                                                                       b. үгүй
                                                                                                 c. муу
                   20-25

                         26-28

                             29-30
                                                            d.
                                                                                 d.
                                                                                                                         d.
                                                       c.
                                                                            c.
                                                                                                                     c.
        0        0      1    0      0        0       0     1    0    0       1     0    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    1      0        0       1     0    0    0       1     0    0    0 0         1     0      0     0 1        0  0
        0        0      0    0      1        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    1      0        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    1      0        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    0      1        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    1      0        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    0      1        0       1     0    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     1 0        0  0
        0        0      0    1      0        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    0      0        1       1     0    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     1 0        0  0
        1        0      0    1      0        0       1     0    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    0      1        0       0     1    0    0       0     1    0    0 0         1     0      0     1 0        0  0
        1        0      0    1      0        0       0     1    0    0       1     0    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      1    0      0        0       1     0    0    0       0     1    0    0 0         1     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    0      1        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        0        0      0    1      0        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    1      0        0       0     1    0    0       1     0    0    0 0         1     0      0     0 1        0  0
        0        0      1    0      0        0       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    0      1        0       0     1    0    0       0     1    0    0 0         1     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    0      0        1       1     0    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    0      1        0       0     1    0    0       1     0    0    0 0         1     0      0     0 1        0  0
        0        1      0    0      0        1       0     1    0    0       0     1    0    0 1         0     0      0     1 0        0  0
        0        0      0    1      0        0       0     1    0    0       0     0    0    0 1         0     0      0     0 1        0  0
        1        0      0    0      1        0       0     1    0    0       0     0    1    0 1         0     0      0     1 0        0  0
        1        0      0    1      0        0       0     1    0    0       0     1    1    0 1         0     0      0     1 0        0  0
        11        7      3    11      8        3       6    19    0    0       5    18    2    0 19         6     0      0     6 19        0  0
                                                            Хуудас 2
Анализ
          8                 9               10  11      12       13                                                       14
                                          Элэг цөс, нойр
  Харшилтай               Ходоод нь        Бөөр нь өвддөг        Шээсний гарц Вакцинжуулалт                                                 Таны бие
                                          булчирхай нь
    юу?                 өвддөг үү?          үү?            ямар вэ?  анд хамрагдаж                                                 эрүүл үү?
                                          өвддөг үү?
                                                         байсан уу?
                                                                   b. Дунд зэрэг
                                                           a. Тааруухан
                                                                                d. Маш сайн
                                                                                                   d. Маш сайн
a. Тийм
                                                                                       a. Тийм
                                                                           c. Сайн
                      b. тийм
                                       b. тийм
                                                                                                          a. тийм
                 a. Үгүй
                                  a. Үгүй
     b. үгүй
                                                                                            b. үгүй
                                                                                                                b. үгүй
              d.
                                d.
                                               d.
                                                 a.
                                                    b.


                                                         d.
                             c.
                                            c.
                                                      c.
                                                                                                 c.
          c
   0 1        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             0     1      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 0 1          0  0 0 1     0  0 0             0     1      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    0        1  0  0 0 1          0  0 1 0     0  0 0             0     1      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             0     1      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 0 1          0  0 0 1     0  0 0             0     1      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    0        1  0  0 0 1          0  0 0 1     0  0 0             0     1      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    0        1  0  0 0 1          0  1 0 1     0  0 0             1     0      0 1         1   0      0 0          1
   1 0        0  0    1        0  0  0 0 1          0  1 1 0     0  0 1             0     0      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    0        1  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             1     0      0 1         1   0      0 0          1
   0 1        0  0    0        1  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             1     0      0 1         1   0      0 0          1
   0 1        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 1         0   0      0 1          0
   1 0        0  0    0        1  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             1     0      0 1         1   0      0 0          1
   1 0        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    0        1  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             1     0      0 1         1   0      0 0          1
   1 0        0  0    1        0  0  0 0 1          0  1 1 0     0  0 1             0     0      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 1         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    0        1  0  0 1 0          0  0 0 1     0  0 0             1     0      0 1         1   0      0 0          1
   0 1        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 1         0   0      0 1          0
   1 0        0  0    1        0  0  0 0 1          0  1 1 0     0  0 1             0     0      0 0         1   0      0 1          1
   0 1        0  0    0        1  0  0 0 1          0  0 0 1     0  0 0             1     0      0 0         0   0      0 0          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 0 1          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 0         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 0 1          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 0         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 1 0          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 0         0   0      0 1          0
   1 0        0  0    1        0  0  0 0 1          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 0         0   0      0 1          0
   0 1        0  0    1        0  0  0 0 1          0  0 1 0     0  0 1             0     0      0 0         0   0      0 1          0
   6 19        0  0    16        9  0  0 12 13         0  4 13 12    0  0 12             7     6      0 18         7   0      0 18         7
                                                 Хуудас 3
Анализ
  14
Таны бие
эрүүл үү?
      d.
  c.
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
    0  0
         Хуудас 4
Анализ
Хуудас 5
Анализ
Хуудас 6
Анализ
Хуудас 7
График


                              Судалгааны нэгтгэл
Асуулт 1:
                               Та эмчид үзүүлдэг үү ?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй
          25                21            4                    25                    20


                                        a. Тийм
                    15
                                        b. Үгүй
                                        c.
                                        d.
                    10                     5                     0
Асуулт 2:
                              Таны өндөр хэдэн метр вэ ?
    Судалгаанд оролцсон нийт       a. 130-140         b. 141-150
          25               0              7                  12


                  10


                  8
                                     a. 130-140
                                     b. 141-150
                  6                  c.151-160
                                     d.161-170

                  4


                  2


                  0


Асуулт 3:
                                Таны жин хэд вэ?

                    Хуудас 8
График

    Судалгаанд оролцсон нийт         a. 30-40        b. 41-50
          25                3           11                  12


                  10


                  8                 a. 30-40
                                    b. 41-50
                                    c.51-60
                  6
                                    d.60- аас
                                    дээш
                  4


                  2


                  0
Асуулт 4:
                              Таны шүд эрүүл үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм        b. Үгүй
          25                6           19                  20

                  18

                  16

                  14
                                    a. Тийм
                  12
                                    b. Үгүй
                  10                  c.
                                    d.
                  8

                  6
                  4

                  2

                  0
Асуулт 5:
                              Таны чих өвддөг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм        b. үгүй
          25                5          18
                    Хуудас 9
График
                    18

                    16

                    14

                    12
                                        a. Тийм
                    10                   b. үгүй
                                        c.
                     8                   d.

                     6

                     4

                     2

                     0
Асуулт 6:
                                  Таны хараа ямар вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт            a. сайн       b. дунд зэрэг
          25                   19           6
                  20

                  18

                  16

                  14
                                     a. сайн
                  12                  b. дунд
                                     зэрэг
                  10                  c. муу
                  8                  d.маш муу

                  6

                  4

                  2

                  0


Асуулт 7:
                                 Тулгуур эрхтэн өвддөг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт            a. Тийм          b. Үгүй
          25                   6            19
                       Хуудас 10
График
                  20

                  18

                  16

                  14
                                   a. Тийм
                  12
                                   b. Үгүй
                  10                c.
                                   d.
                  8

                  6

                  4

                  2

                  0Асуулт 8:
                               Харшилтай юу?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм       b. үгүй
          25                 6         19
                  20

                  18

                  16

                  14
                                   a. Тийм
                  12
                                   b. үгүй
                  10                c
                                   d.
                  8

                  6

                  4

                  2

                  0

Асуулт 9:
                              Ходоод нь өвддөг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Үгүй        b. тийм
          25                16           9
                    Хуудас 11
График
                    16

                    14

                    12

                    10                  a. Үгүй
                                      b. тийм
                    8                  c.
                                      d.
                    6

                    4

                    2

                    0
Асуулт 10:
                                Бөөр нь өвддөг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт            a. Үгүй       b. тийм
         25                   12          13
                 14

                 12

                 10
                                     a. Үгүй
                  8                   b. тийм
                                     c.
                  6                   d.


                  4

                  2

                  0
Асуулт 11:

                      Хуудас 12
График

                          Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a.            b.
         25                13            12
                 14

                 12

                 10
                                      a.
                 8                     b.
                                      c.
                 6                     d.


                 4

                 2

                 0
Асуулт 12:
                              Шээсний гарц ямар вэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт       a. Тааруухан       b. Дунд зэрэг
         25               12             7
                    Хуудас 13
График
                 12


                 10

                                     a.
                  8                   Тааруухан
                                     b. Дунд
                                     зэрэг
                  6                   c. Сайн
                                     d. Маш
                  4                   сайн


                  2


                  0
Асуулт 13:
                             Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу?
    Судалгаанд оролцсон нийт           a. Тийм         b. үгүй
         25                  18           7                  18

                  16

                  14

                  12                    a. Тийм
                                      b. үгүй
                  10                    c.
                                      d. Маш
                    8
                                      сайн
                    6

                    4

                    2

                    0
                      Хуудас 14
График
Асуулт 14:
                              Таны бие эрүүл үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. тийм        b. үгүй
         25                18          7
                 18

                 16

                 14

                 12
                                    a. тийм
                 10                  b. үгүй
                                    c.
                  8                  d.

                  6

                  4

                  2

                  0
Асуулт 15:
                                  0
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. тийм        b. Үгүй
         25                 0          0
                    Хуудас 15
График
                    1

                  0.9

                  0.8

                  0.7
                                      a. тийм
                  0.6                   b. Үгүй
                                      c. Сайн
                  0.5
                                      d. Маш
                  0.4                   сайн

                  0.3

                  0.2

                  0.1

                    0
Асуулт 16:
                                Таны хоолой өвддөг үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тааруухан       b. Дунд зэрэг
         25                  0            0                  1

                 0.9

                 0.8

                 0.7                  a.
                                    Тааруухан
                 0.6                  b. Дунд
                                    зэрэг
                 0.5
                                    c. Сайн
                 0.4                  d. Маш
                                    сайн
                 0.3

                 0.2

                 0.1

                  0
Асуулт 17:
                                     0
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тааруухан       b. Дунд зэрэг
         25                  0            0

                      Хуудас 16
График
                  1

                 0.9

                 0.8

                 0.7             a.
                                Тааруухан
                 0.6             b. Дунд
                                зэрэг
                 0.5
                                c. Сайн
                 0.4             d. Маш
                                сайн
                 0.3

                 0.2

                 0.1

                  0
Асуулт 18:
                               0
    Судалгаанд оролцсон нийт        a. Тааруухан  b. Дунд зэрэг
         25                0       0
                     1

                    0.9

                    0.8

                    0.7            a.
                                 Тааруухан
                    0.6            b. Дунд
                                 зэрэг
                    0.5
                                 c. Сайн
                    0.4            d. Маш
                                 сайн
                    0.3

                    0.2

                    0.1

                     0
Асуулт 19:


                  Хуудас 17
График

                      Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?
    Судалгаанд оролцсон нийт      a. Тааруухан      b. Дунд зэрэг
         25               0            0
                   1

                   0.9

                   0.8

                   0.7                 a.
                                     Тааруухан
                   0.6                 b. Дунд
                                     зэрэг
                   0.5
                                     c. Сайн
                   0.4                 d. Маш
                                     сайн
                   0.3

                   0.2

                   0.1

                   0Асуулт 20:
                        Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт      a. Тааруухан       b. Дунд зэрэг
         25               0            0
                 Хуудас 18
График
                   1

                  0.9

                  0.8

                  0.7                 a.
                                    Тааруухан
                  0.6                 b. Дунд
                                    зэрэг
                  0.5
                                    c. Сайн
                  0.4                 d. Маш
                                    сайн
                  0.3

                  0.2

                  0.1

                   0
Асуулт 21:
                       Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт       a. Тийм         b. Үгүй
         25              0            0
                 Хуудас 19
График
                  1

                 0.9

                 0.8

                 0.7
                                  a. Тийм
                 0.6
                                  b. Үгүй
                 0.5                c.
                                  d.
                 0.4

                 0.3

                 0.2

                 0.1

                  0
Асуулт 22:
                           Блог хаягаа бичнэ үү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         0          0
         25               0          0
                  Хуудас 20
График
                     1
                    0.9
                    0.8
                    0.7
                    0.6                Column K
                    0.5                Column L
                                      Column M
                    0.4                Column N
                    0.3
                    0.2
                    0.1
                     0
                        Row 139  Row 140
Асуулт 23:
                     Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?
    Судалгаанд оролцсон нийт       a. Тийм         b. Үгүй
         25               0            0
                  1

                 0.9

                 0.8

                 0.7
                                    a. Тийм
                 0.6
                                    b. Үгүй
                 0.5                  c.
                                    d.
                 0.4

                 0.3

                 0.2

                 0.1

                  0
                  Хуудас 21
График
Асуулт 24:
                     Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй
         25                 0            0
                     1

                     0.9

                     0.8

                     0.7
                                       a. Тийм
                     0.6
                                       b. Үгүй
                     0.5                 c.
                                       d.
                     0.4

                     0.3

                     0.2

                     0.1

                     0
Асуулт 25:
                    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. 1          b. 2-3
         25                0             0
                  1

                 0.9

                 0.8

                 0.7
                                   a. 1
                 0.6
                                   b. 2-3
                 0.5                 c. 4-5
                                   d. 6-с дээш
                 0.4

                 0.3

                 0.2

                 0.1

                  0
                    Хуудас 22
График
Асуулт 26:
                 Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?
    Судалгаанд оролцсон нийт         a. Тийм         b. Үгүй
         25                 0           0
                      1

                    0.9

                    0.8

                    0.7
                                        a. Тийм
                    0.6
                                        b. Үгүй
                    0.5                   c.
                                        d.
                    0.4

                    0.3

                    0.2

                    0.1

                      0
Асуулт 27:
                        Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. Тийм         b. Үгүй
         25                 0            0
                   1

                   0.9

                   0.8

                   0.7
                                       a. Тийм
                   0.6
                                       b. Үгүй
                   0.5                   c.
                                       d.
                   0.4

                   0.3

                   0.2

                   0.1

                   0
                   Хуудас 23
График


Асуулт 28:
           Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдий
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. 1          b. 2-3
         25                0             0
                        1

                     0.9

                     0.8

                     0.7
                                      a. 1
                     0.6
                                      b. 2-3
                     0.5               c. 4-5
                                      d. 6-с дээш
                     0.4

                     0.3

                     0.2

                     0.1

                        0Асуулт 29:
      Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхү
    Судалгаанд оролцсон нийт          a. 1          b. 2-3
         25                0            0
                     1
                     0.9
                     0.8
                     0.7
                                     a. 1
                     0.6               b. 2-3
                     0.5               c. 4-5
                                     d. 6-с дээш
                     0.4
                     0.3
                     0.2
                     0.1
                     0
                    Хуудас 24
График


ы нэгтгэл
үү ?
     c.          d.
              0             0
тр вэ ?
        c.151-160      d.161-170
          11          7
?

                      Хуудас 25
График

   c.51-60  d.60- аас дээш
    8       3
ү?
    c.      d.
    0       0
ү?
    c.      d.
    2      0
             Хуудас 26
График
вэ?
     c. муу  d.маш муу
      0     0
өг үү?
      c.    d.
      0     0
             Хуудас 27
График
?
   c  d.
   0  0
үү?
   c.  d.
   0   0
        Хуудас 28
График
ү?
   c.  d.
   0  4
        Хуудас 29
График

ь өвддөг үү?
         c.     d.
         0      0
вэ?
        c. Сайн  d. Маш сайн
          6     0
                 Хуудас 30
График
аж байсан уу?
        c.  d. Маш сайн
         0    0
               Хуудас 31
График


ү?
    c.     d.
    0      0
   c. Сайн  d. Маш сайн
     0     0
            Хуудас 32
График
г үү?
    c. Сайн  d. Маш сайн
      0     0
    c. Сайн  d. Маш сайн
      0     0

              Хуудас 33
График
c. Сайн  d. Маш сайн
  0     0
          Хуудас 34
График

оруулж сурсануу?
          c. Сайн  d. Маш сайн
            0     0
 ойлгосон бэ?
          c. Сайн  d. Маш сайн
            0     0
                   Хуудас 35
График
блог нээсэн үү?
         c.  d.
         0  0
              Хуудас 36
График
үү?
   0  0
   0  0
       Хуудас 37
График
сайтад холбосон уу?
           c.  d.
           0  0
                Хуудас 38
График


г, материал оруулсан уу?
              c.    d.
              0     0
эг, материал оруулсан бэ?
            c. 4-5  d. 6-с дээш
              0      0
                     Хуудас 39
График


эний кино зохиомж хийсэнүү?
            c.  d.
             0  0
ахим тест хийсэнүү?
            c.  d.
            0   0
                  Хуудас 40
Графикийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?
            c. 4-5         d. 6-с дээш
             0             0
Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?
            c. 4-5         d. 6-с дээш
             0             0
                            Хуудас 41
1
                                 8а ангийн эрүүл мэнд
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог          Авай                    Нас        13
Нэр         Аблайхан                   Хүйс        эр
Асуулт 1:

    Та эмчид үзүүлдэг үү ?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 2:


    Таны өндөр хэдэн метр вэ ?

       a. 130-140      b. 141-150     c.151-160       d.161-170

Асуулт 3:


    Таны жин хэд вэ?

       a. 30-40       b. 41-50      c.51-60        d.60- аас дээш

Асуулт 4:


    Таны шүд эрүүл үү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 5:


    Таны чих өвддөг үү?

       a. Тийм        b. үгүй       c.          d.

Асуулт 6:

    Таны хараа ямар вэ?

       a. сайн        b. дунд зэрэг    c. муу        d.маш муу

Асуулт 7:


                   Хуудас 42
1


    Тулгуур эрхтэн өвддөг үү?

       a. Тийм        b. Үгүй     c.    d.

Асуулт 8:

    Харшилтай юу?

       a. Тийм        b. үгүй     c     d.

Асуулт 9:

    Ходоод нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм     c.    d.

Асуулт 10:

    Бөөр нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм     c.    d.

Асуулт 11:

    Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү?

       a. тийм        b. Үгүй     c.    d.

Асуулт 12:

    Шээсний гарц ямар вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг  c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 13:

    Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу?

       a. Тийм        b. үгүй     c.    d. Маш сайн

Асуулт 14:

    Таны бие эрүүл үү?

       a. тийм        b. үгүй     c.    d.

Асуулт 15:
                   Хуудас 43
1

         a. тийм      b. Үгүй       c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 16:

    Таны хоолой өвддөг үү?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн  d. Маш сайн
         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 18:
         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 19:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг    c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй       c.    d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?

         a. Тийм      b. Үгүй       c.    d.                   Хуудас 44
1
Асуулт 24:

    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Хуудас 45
1
йн эрүүл мэндийн цахим судалгаа


  13         Аль дүүрэг вэ?       БЗД
  эр         Хэддүгээр анги вэ?      8
         Хариулт    a
         Хариулт    b
d.60- аас дээш  Хариулт    a
         Хариулт    b
         Хариулт    a
         Хариулт    a
                      Хуудас 46
1
       Хариулт  b
       Хариулт  b
       Хариулт  a
       Хариулт  a
       Хариулт  b
d. Маш сайн  Хариулт  c
d. Маш сайн  Хариулт  a
       Хариулт  a
              Хуудас 47
1

d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
       Хариулт
       Хариулт            Хуудас 48
1
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
                         Хуудас 49
1
Хуудас 50
1
Хуудас 51
1
Хуудас 52
1
Хуудас 53
2
                                 Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Болормаа                   Нас        13
Нэр         Ану-Үжин                   Хүйс        эм
Асуулт 1:

    Та эмчид үзүүлдэг үү ?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 2:


    Таны өндөр хэдэн метр вэ ?

       a. 130-140      b. 141-150     c.151-160       d.161-170

Асуулт 3:


    Таны жин хэд вэ?

       a. 30-40       b. 41-50      c.51-60        d.60- аас дээш

Асуулт 4:


    Таны шүд эрүүл үү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 5:


    Таны чих өвддөг үү?

       a. Тийм        b. үгүй       c.          d.

Асуулт 6:

    Таны хараа ямар вэ?

       a. сайн        b. дунд зэрэг    c. муу        d.маш муу

Асуулт 7:


                   Хуудас 54
2


    Тулгуур эрхтэн өвддөг үү?

       a. Тийм        b. Үгүй        c.          d.

Асуулт 8:

    Харшилтай юу?

       a. Тийм        b. үгүй        c           d.

Асуулт 9:

    Ходоод нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм        c.          d.

Асуулт 10:

    Бөөр нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм        c.          d.

Асуулт 11:

    Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү?

       a. тийм        b. Үгүй        c.          d.

Асуулт 12:

    Шээсний гарц ямар вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 13:

    Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу?

       a. Тийм        b. үгүй        c.          d. Маш сайн

Асуулт 14:

    Таны бие эрүүл үү?

       a. тийм        b. үгүй        c.          d.

Асуулт 15:

    OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ?


                   Хуудас 55
2


         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 16:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 17:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 18:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 19:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.    d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?                   Хуудас 56
2
       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 24:

    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Хуудас 57
2
хим судалгаа
  13         Аль дүүрэг вэ?       БЗД
  эм         Хэддүгээр анги вэ?      8
         Хариулт    a
         Хариулт    c
d.60- аас дээш  Хариулт    b
         Хариулт    a
         Хариулт    a
         Хариулт    b
                      Хуудас 58
2
           Хариулт  b
           Хариулт  b
           Хариулт  a
           Хариулт  b
           Хариулт  b
d. Маш сайн     Хариулт  c
d. Маш сайн     Хариулт  a
           Хариулт  a
чадварын түвшин хэр вэ?


                  Хуудас 59
2


d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
       Хариулт
            Хуудас 60
2
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
                         Хуудас 61
2
Хуудас 62
2
Хуудас 63
2
Хуудас 64
2
Хуудас 65
3
                                 Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Өсөхбаяр                   Нас        14
Нэр          Анужин                   Хүйс        эм
Асуулт 1:

    Та эмчид үзүүлдэг үү ?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 2:


    Таны өндөр хэдэн метр вэ ?

       a. 130-140      b. 141-150     c.151-160       d.161-170

Асуулт 3:


    Таны жин хэд вэ?

       a. 30-40       b. 41-50      c.51-60        d.60- аас дээш

Асуулт 4:


    Таны шүд эрүүл үү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 5:


    Таны чих өвддөг үү?

       a. Тийм        b. үгүй       c.          d.

Асуулт 6:

    Таны хараа ямар вэ?

       a. сайн        b. дунд зэрэг    c. муу        d.маш муу

Асуулт 7:


                   Хуудас 66
3


    Тулгуур эрхтэн өвддөг үү?

       a. Тийм        b. Үгүй        c.          d.

Асуулт 8:

    Харшилтай юу?

       a. Тийм        b. үгүй        c           d.

Асуулт 9:

    Ходоод нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм        c.          d.

Асуулт 10:

    Бөөр нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм        c.          d.

Асуулт 11:

    Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү?

       a. тийм        b. Үгүй        c.          d.

Асуулт 12:

    Шээсний гарц ямар вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 13:

    Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу?

       a. Тийм        b. үгүй        c.          d. Маш сайн

Асуулт 14:

    Таны бие эрүүл үү?

       a. тийм        b. үгүй        c.          d.

Асуулт 15:

    OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ?


                   Хуудас 67
3


         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 16:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 17:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 18:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 19:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.    d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?                   Хуудас 68
3
       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 24:

    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Хуудас 69
3
хим судалгаа
  14         Аль дүүрэг вэ?       БЗД
  эм         Хэддүгээр анги вэ?      8
         Хариулт    b
         Хариулт    b
d.60- аас дээш  Хариулт    c
         Хариулт    b
         Хариулт    b
         Хариулт    a
                      Хуудас 70
3
           Хариулт  b
           Хариулт  b
           Хариулт  b
           Хариулт  b
           Хариулт  a
d. Маш сайн     Хариулт  c
d. Маш сайн     Хариулт  a
           Хариулт  a
чадварын түвшин хэр вэ?


                  Хуудас 71
3


d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
       Хариулт
            Хуудас 72
3
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
                         Хуудас 73
3
Хуудас 74
3
Хуудас 75
3
Хуудас 76
3
Хуудас 77
4
                                 Цахим су
  Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог         Ариунаа                   Нас        14
Нэр         Алтангэрэл                  Хүйс        эр
Асуулт 1:

    Та эмчид үзүүлдэг үү ?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 2:


    Таны өндөр хэдэн метр вэ ?

       a. 130-140      b. 141-150     c.151-160       d.161-170

Асуулт 3:


    Таны жин хэд вэ?

       a. 30-40       b. 41-50      c.51-60        d.60- аас дээш

Асуулт 4:


    Таны шүд эрүүл үү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.          d.

Асуулт 5:


    Таны чих өвддөг үү?

       a. Тийм        b. үгүй       c.          d.

Асуулт 6:

    Таны хараа ямар вэ?

       a. сайн        b. дунд зэрэг    c. муу        d.маш муу

Асуулт 7:


                   Хуудас 78
4


    Тулгуур эрхтэн өвддөг үү?

       a. Тийм        b. Үгүй        c.          d.

Асуулт 8:

    Харшилтай юу?

       a. Тийм        b. үгүй        c           d.

Асуулт 9:

    Ходоод нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм        c.          d.

Асуулт 10:

    Бөөр нь өвддөг үү?

       a. Үгүй        b. тийм        c.          d.

Асуулт 11:

    Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү?

       a. тийм        b. Үгүй        c.          d.

Асуулт 12:

    Шээсний гарц ямар вэ?

       a. Тааруухан     b. Дунд зэрэг     c. Сайн        d. Маш сайн

Асуулт 13:

    Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу?

       a. Тийм        b. үгүй        c.          d. Маш сайн

Асуулт 14:

    Таны бие эрүүл үү?

       a. тийм        b. үгүй        c.          d.

Асуулт 15:

    OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ?


                   Хуудас 79
4


         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 16:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 17:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 18:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 19:

    Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 20:

    Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ?

         a. Тааруухан    b. Дунд зэрэг     c. Сайн  d. Маш сайн

Асуулт 21:

    Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү?

         a. Тийм      b. Үгүй        c.    d.

Асуулт 22:

    Блог хаягаа бичнэ үү?

  http://www.

Асуулт 23:

    Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу?                   Хуудас 80
4
       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 24:

    Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 25:

    Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ?

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 26:

    Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 27:

    Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү?

       a. Тийм        b. Үгүй       c.           d.

Асуулт 28:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш

Асуулт 29:

    Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн

       a. 1         b. 2-3        c. 4-5         d. 6-с дээш
                   Хуудас 81
4
хим судалгаа
  14         Аль дүүрэг вэ?       БЗД
  эр         Хэддүгээр анги вэ?      8
         Хариулт    a
         Хариулт    d
d.60- аас дээш  Хариулт    b
         Хариулт    b
         Хариулт    b
         Хариулт    a
                      Хуудас 82
4
           Хариулт  b
           Хариулт  b
           Хариулт  a
           Хариулт  a
           Хариулт  b
d. Маш сайн     Хариулт  c
d. Маш сайн     Хариулт  a
           Хариулт  a
чадварын түвшин хэр вэ?


                  Хуудас 83
4


d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
d. Маш сайн  Хариулт
       Хариулт
            Хуудас 84
4
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
           Хариулт
хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ?

           Хариулт
                         Хуудас 85
4
Хуудас 86
4
Хуудас 87
4
Хуудас 88
4
Хуудас 89
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа
цахим судалгаа

More Related Content

Similar to цахим судалгаа

Similar to цахим судалгаа (6)

Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Bolor sudalgaa
Bolor sudalgaa Bolor sudalgaa
Bolor sudalgaa
 
Bolor sudalgaa
Bolor sudalgaa Bolor sudalgaa
Bolor sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Enkhmaa sudalgaa
Enkhmaa sudalgaaEnkhmaa sudalgaa
Enkhmaa sudalgaa
 

More from tsewegmed

Tsahim tesт111
Tsahim tesт111Tsahim tesт111
Tsahim tesт111tsewegmed
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа tsewegmed
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангиtsewegmed
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөрtsewegmed
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөрtsewegmed
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангиtsewegmed
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалтtsewegmed
 
хүмүүжил
хүмүүжилхүмүүжил
хүмүүжилtsewegmed
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentationtsewegmed
 

More from tsewegmed (10)

Tsahim tesт111
Tsahim tesт111Tsahim tesт111
Tsahim tesт111
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
 
6565
65656565
6565
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
 
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
м.х  2 р ангийн хөтөлбөрм.х  2 р ангийн хөтөлбөр
м.х 2 р ангийн хөтөлбөр
 
н.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р ангин.х математик 3 р анги
н.х математик 3 р анги
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
хүмүүжил
хүмүүжилхүмүүжил
хүмүүжил
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 

цахим судалгаа

 • 1. Анализ 3д ангийн эрүүл мэндийн цахим суда 0 1 2 Та эмчид үзүүлдэг Таны өндөр хэдэн үү ? метр вэ ? Хэддүгээр анги вэ? Аль дүүрэг вэ? № Овог Нэр Нас Хүйс 100-110 111-120 a. Тийм b. Үгүй d. c. 1 1 Сундуйн Ариун-Эрдэнэ БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 1 1 2 Жаргалсайхан Пүрэвхишиг БЗД 3 10 эм 1 0 0 0 0 0 1 3 Сүрэн Бат-Эрдэнэ БЗД 3 9 эм 0 1 0 0 0 1 1 4 Болдбаатар Бат-Эрдэнэ БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 0 1 5 Шинэ-Очир Номин БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 1 1 6 Жаргал Цэнд-Аюуш БЗД 3 9 эр 0 1 0 0 0 0 1 7 БЗД 3 9 эм 1 0 0 0 0 0 1 8 БЗД 3 9 эм 1 0 0 0 0 0 1 9 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 1 1 10 БЗД 3 10 эм 1 0 0 0 0 0 1 11 БЗД 3 10 эм 1 0 0 0 0 0 1 12 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 0 1 13 БЗД 3 10 эр 1 0 0 0 0 0 1 14 БЗД 3 10 эм 0 1 0 0 0 0 1 15 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 0 1 16 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 1 1 17 БЗД 3 9 эм 0 1 0 0 0 0 1 18 БЗД 3 9 эм 1 0 0 0 0 0 1 19 БЗД 3 9 эм 1 0 0 0 0 0 1 20 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 0 1 21 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 0 1 22 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 0 1 23 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 1 1 24 БЗД 3 9 эм 1 0 0 0 0 0 1 25 БЗД 3 9 эр 1 0 0 0 0 1 Нийт 25 0 21 4 0 0 0 7 Хуудас 1
 • 2. Анализ цахим судалгаа 2 3 4 5 6 7 Таны өндөр хэдэн Таны чих өвддөг Таны хараа Тулгуур эрхтэн Таны жин хэд вэ? Таны шүд эрүүл үү? метр вэ ? үү? ямар вэ? өвддөг үү? b. дунд зэрэг 130-с дээш d.маш муу 31-с дээш 121-130 a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. сайн b. Үгүй b. Үгүй b. үгүй c. муу 20-25 26-28 29-30 d. d. d. c. c. c. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 7 3 11 8 3 6 19 0 0 5 18 2 0 19 6 0 0 6 19 0 0 Хуудас 2
 • 3. Анализ 8 9 10 11 12 13 14 Элэг цөс, нойр Харшилтай Ходоод нь Бөөр нь өвддөг Шээсний гарц Вакцинжуулалт Таны бие булчирхай нь юу? өвддөг үү? үү? ямар вэ? анд хамрагдаж эрүүл үү? өвддөг үү? байсан уу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. тийм b. тийм a. тийм a. Үгүй a. Үгүй b. үгүй b. үгүй b. үгүй d. d. d. a. b. d. c. c. c. c. c 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 19 0 0 16 9 0 0 12 13 0 4 13 12 0 0 12 7 6 0 18 7 0 0 18 7 Хуудас 3
 • 4. Анализ 14 Таны бие эрүүл үү? d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 4
 • 8. График Судалгааны нэгтгэл Асуулт 1: Та эмчид үзүүлдэг үү ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 21 4 25 20 a. Тийм 15 b. Үгүй c. d. 10 5 0 Асуулт 2: Таны өндөр хэдэн метр вэ ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 130-140 b. 141-150 25 0 7 12 10 8 a. 130-140 b. 141-150 6 c.151-160 d.161-170 4 2 0 Асуулт 3: Таны жин хэд вэ? Хуудас 8
 • 9. График Судалгаанд оролцсон нийт a. 30-40 b. 41-50 25 3 11 12 10 8 a. 30-40 b. 41-50 c.51-60 6 d.60- аас дээш 4 2 0 Асуулт 4: Таны шүд эрүүл үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 6 19 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй 10 c. d. 8 6 4 2 0 Асуулт 5: Таны чих өвддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 25 5 18 Хуудас 9
 • 10. График 18 16 14 12 a. Тийм 10 b. үгүй c. 8 d. 6 4 2 0 Асуулт 6: Таны хараа ямар вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. сайн b. дунд зэрэг 25 19 6 20 18 16 14 a. сайн 12 b. дунд зэрэг 10 c. муу 8 d.маш муу 6 4 2 0 Асуулт 7: Тулгуур эрхтэн өвддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 6 19 Хуудас 10
 • 11. График 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. Үгүй 10 c. d. 8 6 4 2 0 Асуулт 8: Харшилтай юу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 25 6 19 20 18 16 14 a. Тийм 12 b. үгүй 10 c d. 8 6 4 2 0 Асуулт 9: Ходоод нь өвддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Үгүй b. тийм 25 16 9 Хуудас 11
 • 12. График 16 14 12 10 a. Үгүй b. тийм 8 c. d. 6 4 2 0 Асуулт 10: Бөөр нь өвддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Үгүй b. тийм 25 12 13 14 12 10 a. Үгүй 8 b. тийм c. 6 d. 4 2 0 Асуулт 11: Хуудас 12
 • 13. График Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. b. 25 13 12 14 12 10 a. 8 b. c. 6 d. 4 2 0 Асуулт 12: Шээсний гарц ямар вэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 25 12 7 Хуудас 13
 • 14. График 12 10 a. 8 Тааруухан b. Дунд зэрэг 6 c. Сайн d. Маш 4 сайн 2 0 Асуулт 13: Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. үгүй 25 18 7 18 16 14 12 a. Тийм b. үгүй 10 c. d. Маш 8 сайн 6 4 2 0 Хуудас 14
 • 15. График Асуулт 14: Таны бие эрүүл үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. тийм b. үгүй 25 18 7 18 16 14 12 a. тийм 10 b. үгүй c. 8 d. 6 4 2 0 Асуулт 15: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. тийм b. Үгүй 25 0 0 Хуудас 15
 • 16. График 1 0.9 0.8 0.7 a. тийм 0.6 b. Үгүй c. Сайн 0.5 d. Маш 0.4 сайн 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 16: Таны хоолой өвддөг үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тааруухан 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 17: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 25 0 0 Хуудас 16
 • 17. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тааруухан 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 18: 0 Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тааруухан 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 19: Хуудас 17
 • 18. График Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тааруухан 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг 25 0 0 Хуудас 18
 • 19. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тааруухан 0.6 b. Дунд зэрэг 0.5 c. Сайн 0.4 d. Маш сайн 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 0 0 Хуудас 19
 • 20. График 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? Судалгаанд оролцсон нийт 0 0 25 0 0 Хуудас 20
 • 21. График 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Column K 0.5 Column L Column M 0.4 Column N 0.3 0.2 0.1 0 Row 139 Row 140 Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 21
 • 22. График Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 1 0.6 b. 2-3 0.5 c. 4-5 d. 6-с дээш 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 22
 • 23. График Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. Тийм 0.6 b. Үгүй 0.5 c. d. 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 23
 • 24. График Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдий Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 1 0.6 b. 2-3 0.5 c. 4-5 d. 6-с дээш 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхү Судалгаанд оролцсон нийт a. 1 b. 2-3 25 0 0 1 0.9 0.8 0.7 a. 1 0.6 b. 2-3 0.5 c. 4-5 d. 6-с дээш 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Хуудас 24
 • 25. График ы нэгтгэл үү ? c. d. 0 0 тр вэ ? c.151-160 d.161-170 11 7 ? Хуудас 25
 • 26. График c.51-60 d.60- аас дээш 8 3 ү? c. d. 0 0 ү? c. d. 2 0 Хуудас 26
 • 27. График вэ? c. муу d.маш муу 0 0 өг үү? c. d. 0 0 Хуудас 27
 • 28. График ? c d. 0 0 үү? c. d. 0 0 Хуудас 28
 • 29. График ү? c. d. 0 4 Хуудас 29
 • 30. График ь өвддөг үү? c. d. 0 0 вэ? c. Сайн d. Маш сайн 6 0 Хуудас 30
 • 31. График аж байсан уу? c. d. Маш сайн 0 0 Хуудас 31
 • 32. График ү? c. d. 0 0 c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 32
 • 33. График г үү? c. Сайн d. Маш сайн 0 0 c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 33
 • 34. График c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 34
 • 35. График оруулж сурсануу? c. Сайн d. Маш сайн 0 0 ойлгосон бэ? c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Хуудас 35
 • 36. График блог нээсэн үү? c. d. 0 0 Хуудас 36
 • 37. График үү? 0 0 0 0 Хуудас 37
 • 39. График г, материал оруулсан уу? c. d. 0 0 эг, материал оруулсан бэ? c. 4-5 d. 6-с дээш 0 0 Хуудас 39
 • 40. График эний кино зохиомж хийсэнүү? c. d. 0 0 ахим тест хийсэнүү? c. d. 0 0 Хуудас 40
 • 41. График ийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? c. 4-5 d. 6-с дээш 0 0 Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? c. 4-5 d. 6-с дээш 0 0 Хуудас 41
 • 42. 1 8а ангийн эрүүл мэнд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Авай Нас 13 Нэр Аблайхан Хүйс эр Асуулт 1: Та эмчид үзүүлдэг үү ? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 2: Таны өндөр хэдэн метр вэ ? a. 130-140 b. 141-150 c.151-160 d.161-170 Асуулт 3: Таны жин хэд вэ? a. 30-40 b. 41-50 c.51-60 d.60- аас дээш Асуулт 4: Таны шүд эрүүл үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Таны чих өвддөг үү? a. Тийм b. үгүй c. d. Асуулт 6: Таны хараа ямар вэ? a. сайн b. дунд зэрэг c. муу d.маш муу Асуулт 7: Хуудас 42
 • 43. 1 Тулгуур эрхтэн өвддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 8: Харшилтай юу? a. Тийм b. үгүй c d. Асуулт 9: Ходоод нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 10: Бөөр нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 11: Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү? a. тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 12: Шээсний гарц ямар вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 13: Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Маш сайн Асуулт 14: Таны бие эрүүл үү? a. тийм b. үгүй c. d. Асуулт 15: Хуудас 43
 • 44. 1 a. тийм b. Үгүй c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 16: Таны хоолой өвддөг үү? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 18: a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Хуудас 44
 • 45. 1 Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 45
 • 46. 1 йн эрүүл мэндийн цахим судалгаа 13 Аль дүүрэг вэ? БЗД эр Хэддүгээр анги вэ? 8 Хариулт a Хариулт b d.60- аас дээш Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хуудас 46
 • 47. 1 Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт b d. Маш сайн Хариулт c d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хуудас 47
 • 48. 1 d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт Хариулт Хариулт Хуудас 48
 • 49. 1 Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт Хуудас 49
 • 54. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Болормаа Нас 13 Нэр Ану-Үжин Хүйс эм Асуулт 1: Та эмчид үзүүлдэг үү ? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 2: Таны өндөр хэдэн метр вэ ? a. 130-140 b. 141-150 c.151-160 d.161-170 Асуулт 3: Таны жин хэд вэ? a. 30-40 b. 41-50 c.51-60 d.60- аас дээш Асуулт 4: Таны шүд эрүүл үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Таны чих өвддөг үү? a. Тийм b. үгүй c. d. Асуулт 6: Таны хараа ямар вэ? a. сайн b. дунд зэрэг c. муу d.маш муу Асуулт 7: Хуудас 54
 • 55. 2 Тулгуур эрхтэн өвддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 8: Харшилтай юу? a. Тийм b. үгүй c d. Асуулт 9: Ходоод нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 10: Бөөр нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 11: Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү? a. тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 12: Шээсний гарц ямар вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 13: Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Маш сайн Асуулт 14: Таны бие эрүүл үү? a. тийм b. үгүй c. d. Асуулт 15: OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ? Хуудас 55
 • 56. 2 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 16: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? Хуудас 56
 • 57. 2 a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 57
 • 58. 2 хим судалгаа 13 Аль дүүрэг вэ? БЗД эм Хэддүгээр анги вэ? 8 Хариулт a Хариулт c d.60- аас дээш Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хуудас 58
 • 59. 2 Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хариулт b d. Маш сайн Хариулт c d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a чадварын түвшин хэр вэ? Хуудас 59
 • 60. 2 d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт Хариулт Хуудас 60
 • 61. 2 Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт Хуудас 61
 • 66. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Өсөхбаяр Нас 14 Нэр Анужин Хүйс эм Асуулт 1: Та эмчид үзүүлдэг үү ? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 2: Таны өндөр хэдэн метр вэ ? a. 130-140 b. 141-150 c.151-160 d.161-170 Асуулт 3: Таны жин хэд вэ? a. 30-40 b. 41-50 c.51-60 d.60- аас дээш Асуулт 4: Таны шүд эрүүл үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Таны чих өвддөг үү? a. Тийм b. үгүй c. d. Асуулт 6: Таны хараа ямар вэ? a. сайн b. дунд зэрэг c. муу d.маш муу Асуулт 7: Хуудас 66
 • 67. 3 Тулгуур эрхтэн өвддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 8: Харшилтай юу? a. Тийм b. үгүй c d. Асуулт 9: Ходоод нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 10: Бөөр нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 11: Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү? a. тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 12: Шээсний гарц ямар вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 13: Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Маш сайн Асуулт 14: Таны бие эрүүл үү? a. тийм b. үгүй c. d. Асуулт 15: OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ? Хуудас 67
 • 68. 3 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 16: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? Хуудас 68
 • 69. 3 a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 69
 • 70. 3 хим судалгаа 14 Аль дүүрэг вэ? БЗД эм Хэддүгээр анги вэ? 8 Хариулт b Хариулт b d.60- аас дээш Хариулт c Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хуудас 70
 • 71. 3 Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a d. Маш сайн Хариулт c d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a чадварын түвшин хэр вэ? Хуудас 71
 • 72. 3 d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт Хариулт Хуудас 72
 • 73. 3 Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт Хуудас 73
 • 78. 4 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Ариунаа Нас 14 Нэр Алтангэрэл Хүйс эр Асуулт 1: Та эмчид үзүүлдэг үү ? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 2: Таны өндөр хэдэн метр вэ ? a. 130-140 b. 141-150 c.151-160 d.161-170 Асуулт 3: Таны жин хэд вэ? a. 30-40 b. 41-50 c.51-60 d.60- аас дээш Асуулт 4: Таны шүд эрүүл үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 5: Таны чих өвддөг үү? a. Тийм b. үгүй c. d. Асуулт 6: Таны хараа ямар вэ? a. сайн b. дунд зэрэг c. муу d.маш муу Асуулт 7: Хуудас 78
 • 79. 4 Тулгуур эрхтэн өвддөг үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 8: Харшилтай юу? a. Тийм b. үгүй c d. Асуулт 9: Ходоод нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 10: Бөөр нь өвддөг үү? a. Үгүй b. тийм c. d. Асуулт 11: Элэг цөс, нойр булчирхай нь өвддөг үү? a. тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 12: Шээсний гарц ямар вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 13: Вакцинжуулалтанд хамрагдаж байсан уу? a. Тийм b. үгүй c. d. Маш сайн Асуулт 14: Таны бие эрүүл үү? a. тийм b. үгүй c. d. Асуулт 15: OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ? Хуудас 79
 • 80. 4 a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 16: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайн Асуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. Асуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? Хуудас 80
 • 81. 4 a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d. Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Асуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Хуудас 81
 • 82. 4 хим судалгаа 14 Аль дүүрэг вэ? БЗД эр Хэддүгээр анги вэ? 8 Хариулт a Хариулт d d.60- аас дээш Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хуудас 82
 • 83. 4 Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт b d. Маш сайн Хариулт c d. Маш сайн Хариулт a Хариулт a чадварын түвшин хэр вэ? Хуудас 83
 • 84. 4 d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт d. Маш сайн Хариулт Хариулт Хуудас 84
 • 85. 4 Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт Хариулт хичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт Хуудас 85