Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хичээл тахиа

1,771 views

Published on

Сургуулийн өмнөх боловсролд зориулав
109-Р цэцэрлэг
Д.Орхончимэг

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

хичээл тахиа

  1. 1. 109-р цэцэрлэг Багш: Д.Орхончимэг
  2. 2. Хичээлийн сэдэв: 1-10 хүртэл оноож тоолох Хоногийн хэсэг / өглөө , өдөр, орой , шөнө/ Зууван дугуй дүрстэй танилцах
  3. 3. Энэ ямар дүрс вэ? Та нар мэдэх үү ????????
  4. 4. Оройн нар.

×