Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uusax chanar

622 views

Published on

 • Be the first to comment

Uusax chanar

 1. 1. Ууссан Уусмалын№ C% бодисын масс масс1 20% …… 360гр2 ……. 250гр 625гр
 2. 2. Химийн хичээлийн судалгаа Хамрах хүрээ: 8-р анги Дархан-Уул аймгийн 18 дугаар сургуулийн багш С.Цээпил
 3. 3.  Бодисын уусах чанар харилцан адилгүй болохыг мэдэх, ангилах. Уусах чанарын муруйг ашиглан мэдлэг бүтээх. Бодлого бодох тооцооны аргад суралцах.
 4. 4. Тодорхой температурт тодорхой хэмжээтэйуусгагчийн дотор тухайн бодисын уусажчадах хэмжээг уусах чанар гэнэ. Сайн Муу Үлуусдаг уусдаг (100гр – уусдаг (100гр – (100гр – 1гр-аас 10гр) 0.01 гр) багагүй)
 5. 5. Бодисын уусах чанар ба температурын хоорондох хамаарлыг харуулсан графикийг уусах чанарын муруй гэнэ. 6 5100 гр усанд уусах чанар 4 N2 3 H2 2 O2 1 0 0 20 40 60 80 100 120 Температур
 6. 6. 00 200 400 600 800 1000 NaCl 35.7 35.8 36.3 37.1 38.0 39.3 KCl 28.1 34.2 40.1 45.8 51.3 56.3NaNO3 73.0 88.0 105 124 148 175 KNO3 13.3 31.6 63.9 109 169 245 CaCl2 59.5 74.5 130 137 147 159Ca(OH)2 0.19 - 0.14 0.12 0.11 --Ba(OH)2 1.68 3.89 8.23 21.0 101 --CuSO4 14.0 20.2 28.7 39.9 56.0 76.7 CuCl2 68.6 73.3 79.9 87.3 98.0 111NaHCO3 6.93 9.55 12.7 16.4 -- 23.6Na2CO3 7.0 22.1 49.5 46.2 45.1 44.7 Kl 127 144 160 176 192 207NH4Cl 29.4 37.2 45.8 55.3 65.6 77.3
 7. 7. гр16014012010080604020 0 10 20 30 40 50 60 70 80 t0
 8. 8. 20 0C-т KCl40 0 C-т NaCl60 0 C-т Kl- ийн уусах чанар тус тус хэд байх вэ? (графикаас харах)
 9. 9. 200C-т50гр усанд хэдэн грзэсийн байвангийн давсуусгаж ханасан уусмалбэлтгэх вэ?(уусах чанарынграфикаас)
 10. 10. Температур 400Cбайхад 50гр усандKNO3 –ийг уусгажханасан уусмалбэлтгэх тооцоог хий.
 11. 11. 1. Танай баг энэ хичээлээр хийх ѐстой зүйлээ хийж чадсан уу? А. Чадсан б.заримыг нь в. Чадаагүй2. Уусах чанарын муруйг ашиглан бодлого бодож чадах уу? А.сайн б.дунд зэрэг в.чадахгүй3. Өнөөдрийн хичээлийн талаар ямар сэтгэгдэл төрсөн бэ? Ганцхан үгээр буюу зургаар илэрхийлнэ үү......................................................................... ........................................................
 12. 12. Амжилттай оролцсон табүхэндээ баярлалаа

×