Successfully reported this slideshow.

эртний гүрнүүд

7,349 views

Published on

Published in: Education

эртний гүрнүүд

 1. 1. Эртний гүрнүүд.<br />
 2. 2. Хүннү гүрэн<br />Мэө 209 – мэ 93 оршиж байсан.<br />Анх Модунь Шаньюй хан болж байгуулсан.<br />Мандан бадрал: Мэө 198 онд Хан улстай найрамдлын гэрээ байгуулж 50 жилийн турш алт мөнгө, тариагаар алба авч байсан, Торгоны их замыг хяналтандаа байлгасан.<br />Уналт: Хүннү гүрний захиргаанд байсан Сяньби нар Тан улстай нэгдсэн, мэө 48 онд Ар, Өвөр гэж 2 хуваагдаж өмнөд хэсэг Хан улсын хархьят болсон. Гадаадын улсууд довтолсон.<br />
 3. 3. Хүннү гүрэн: газар нутаг<br />Байгаль нуур<br />Ил тарваагдай<br />Ляохэ голын эх<br />Цагаан хэрэм<br />
 4. 4. Хүннү гүрэн<br />
 5. 5. Сяньби улс<br />Мэ 1- 2 зуунд (93 – 300 онд) оршиж байсан.<br />Анх мэ 156 онд Таньшихуй шаньуй болж 500 мянган хүннүг нэгтгэж байгуулсан.<br />Мандан бадрал: мэ 150 онд Таньшихуйн үед их хүчирхэгжсэн.<br />Уналт: Хан улс өмнөд хүннү нарыг тэдний эсрэг болгосон. Хан улсаас хэргэм зэрэг, шан амлаж ургын холбоо байгуулахыг оролдож байсан. Таньшихуй 181 онд нас барснаар эрх мэдлийн төлөө тэмцэл өрнөсөн ба 3 хэсэг болж задарсан.<br />
 6. 6. Сяньби улс: газар нутаг<br />Байгаль нуур<br />Ил тарвагадай<br />Солонгосын хойг<br />Цагаан хэрэм<br />
 7. 7. Сяньби улс<br />
 8. 8. Нирун (жужаан) улс<br />Мэ 330 – 555 онд байгуулагдсан.<br />Тоба улсад боолчлогдож байсан Мугулуйн хүү Чу Чаругуй байгуулсан.<br />Мандан бадрал: мэ 402 онд Шелүнь хааны үед баруун, зүүн гарыг нэгтэн хүчирхэгжсэн.<br />Уналт: Хятадын Вей улсын түрэмгийлэл болон Нирун улсын Амгай хааны авилгалд автсан. Алтайн түрэгүүд тэмцэл гаргасан, мэ 555 онд Түрэгүүдэд бут цохигдсон.<br />
 9. 9. нирун(жужаан) улс: газар нутаг<br />Байгаль нуур<br />Ил тарвагадай<br />Солонгосын хойг<br />Цагаан хэрэм<br />
 10. 10. Нирун (жужаан) улс<br />
 11. 11. Түрэг улс<br />552 – 745 онд оршиж байсан.<br />Өмнө нь Нирун улсын харьят байсан Буман мэ 552 онд нэгтгэж 553 онд нас барсан.<br />Мандан бадрал: Бумангийн хүү Кигиний үед хамгийн хүчирхэгжин сүүлд хүү Тоба нь хаан болсон.<br />Уналт: Тоба хаан улсаа 3 хэсэг хуваасан. Мэ 581 онд Түрэгийн Шаболио хаан зүүн Түрэгийг аван хятадад дагаар орсон. 590 онд дахин баруун, зүүн гэж 2 хуваагдсан.<br />
 12. 12. Түрэг улс: газар нутаг<br />Байгаль нуур<br />Алтайн чанд<br />Хянганы нуруу<br />Цагаан хэрэм<br />
 13. 13. Түрэг улс<br />
 14. 14. Уйгур улс<br />Мэ 8 – 9 зуун (745 – 840)-д оршиж байсан.<br />Өвөг дээдэс нь өндөр тэрэгтнүүд.<br />Мандан бадрал: 744 онд Пейло хаан Түрэгийг бут цохисон. Түүний хүү Моюнчирийн үед хамгийн хүчирхэг байсан.<br />Уналт: Монгол аймгуудын сэрэлт, тэдний тэмцэл, Киргизүүдийн тэмцлээс болсон.<br />
 15. 15. Уйгур улс: газар нутаг<br />Байгаль нуур<br />Хянганы нуруу<br />Тэнгэр уул<br />Цагаан хэрэм<br />
 16. 16. Уйгар улс<br />
 17. 17. киргиз<br />Мэ 840 – 923 он.<br />820 онд Уйгар улсыг цохин 840 онд байгуулагдсан.<br />Уналт: Хятан гүрэн Монголд түрэн орсон. Киргизүүд 923 онд шахагдсан. Татарууд нөлөөлсөн.<br />
 18. 18. Киргиз: газар нутаг<br />Байгаль нуур<br />Тэнгэр уул<br />Хянганы нуруу<br />Цагаан хэрэм<br />
 19. 19. хятан<br />Мэ 901 – 1125 онд оршиж байсан.<br />Елуй овгийн Амбагян 901 онд өөрийгөө хаан болгосон.<br />Мандан бадрал: мэ 917 онд Хятаныг тунхагласан. 924 онд Зүрчидийг, 936 онд Тан улсын 16 мужийг эзлэн шар мөрний өмнөх нутгийг эзэлсэн.<br />Уналт: Киданы эрхшээлд байсан зүрчидийн Алтан улс. Сүн Улстай холбоо тогтоон түүний эсрэг тэмцсэн. <br />
 20. 20. Хятан: газар нутаг<br />Хэрлэнгийн хөндий<br />Алтайн нуруу<br />Номхон далай<br />Цагаан хэрэм<br />
 21. 21. хятан улс<br />

×