Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hariult zaavar

705 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hariult zaavar

  1. 1. ХАРИУЛТЫН ХУУДАСТАЙ ХЭРХЭН АЖИЛЛАХ ВЭ? Хариултын хуудас гэдэг нь компьютерийн програм ашиглан тусгай машинааруншуулж дүгнэхэд зориулагдсан, технологийн нууцлал, тестийн хариултыг тэмдэглэххэсэг бүхий тусгайлан бэлдсэн бичгийн цаасны хэмжээтэй хуудас юм. Хариултын хуудсыг бөглөхдөө дараах зүйлсийг анхаараарай. Үүнд:  Хариултын хуудасны 1, 2-р хэсгийн бөглөх хэсгээс бусад газар /жнь: хариултын хуудасны дээд болон баруун хэсэгт байрлах зараасан тэмдэглэгээ дээр балаар нэмж зурах/ тэмдэглэгээ хийж болохгүй бөгөөд хийсэн тохиолдолд засагч машинаар уншуулах явцад таны хариултын хуудсыг хүчингүй болгох магадлалтай тул үүнийг анхаарна уу.  Сонгох хэлбэрийн хариулттай даалгаврыг гүйцэтгэн хариултыг тэмдэглэхдээ хариултын хуудасны 1-р хэсэг дэх даалгаврын дугаарын арын эгнээн дэх үсгэн тэмдэглэгээнд тохируулан зөвхөн нэг хариултыг сонгож заавар журмын дагуу будаарай.  Шалгалтын дэвтрийн 2-р хэсэг дэх тоо ба үсгээр тэмдэглэгдсэн хоѐр олонлогийг зөв харгалзуулах хэлбэрийн хариулттай даалгаврыг гүйцэтгэн хариултыг тэмдэглэхдээ хариултын хуудасны 2-р хэсэг дэх үсгэн ба тоон тэмдэглэгээг тохируулан харгалзуулах юм. Тухайлбал: 2011 оны Монгол хэлний хичээлийн ЭЕШ-ын сэдвийн 2-р хэсгийн 1 дүгээр даалгавар болох “Чөлөөт бус холбоо үгийн хэв шинжийг тохирох жишээтэй нь зөв харгалзуулаарай. 1. ХЗ+УЗ 2. ҮС+ХЗ 3. БЗ+ҮС 4. УЗ+ҮС 5. БЗ+ХЗ A. Нэг мөчийн үнэ цэнэ B. Энэ дуугаа дуулан дуулсаар C. Олны дунд биеэ барих D. Тэнгэрийн заадсыг харж байна E. Алтан тариа найган ганханагэсэн даалгаврыг гүйцэтгэн хариултын хуудаснаа тэмдэглэхдээ “а” үсгэнтэмдэглэгээний “нэг мөчийн үнэ цэнэ” гэсэн холбоо үг “3” тоог тэмдэглэгээний БЗ+ҮСутгад тохирч байгаа тул “а” үсгэн тэмдэглэгээний арын нүдэн дэх “3” тоог будах ѐстойюм. Энэчлэн олонлог тус бүрийн хоорондоо харгалзах элемэнтүүдийг зөв оноонбайршуулж заавар журмын дагуу будаж тэмдэглээрэй.Нөхөх хэлбэрийн болон бодолт хийх даалгаврыг гүйцэтгэсний дараа хариултынхуудаснаа зохих хариултыг тэмдэглэхдээ тухайн үсгэн тэмдэглэгээнд тохирох тоогхаргалзах эгнээнд тэмдэглэнэ. Жишээ нь: Математик хичээлийн шалгалтын сэдэвт{ гэсэн систем тэгшитгэл бодлого байя гэж үзвэл, бодолт хийж дууссаныдараа a=5, b=2 гэсэн шийд гарах тул хариултын хуудасны 2 дугаар хэсэгт a үсгэнтэмдэглэгээний арын эгнээн дэх тоон тэмдэглэгээнээс 5, b үсгэн тэмдэглэгээний арынэгнээн дэх тоон тэмдэглэгээнээс 2 гэсэн тоог тус тус будаж тэмдэглэх юм.

×