Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

СКАЙ буюу Сударшан Крия Йогийн тухай судалгаа

419 views

Published on

СКАЙ буюу Сударшан крия йог нь Амьдрах урлагийн Аз жаргалын хөтөлбөрийн гол техник бөгөөд 65 гаруй судалгааг 4 тивд явуулж олон улсын сэтгэл зүйн сэтгүүлүүдэд олон талт ач тустайг нь баримтжуулжээ.
СКАЙ хэмнэлт амьсгал дээр суурилсан техник бөгөөд эдгээр судалгаануудад сэтгэл гутралын түвшин аюултай ноцтойг эс хамааран, сэтгэл гутралаас 67-73%-иар амжилттай гаргаж байгаа нь харагджээ.
Илүү дэлгэрэнгүйг: http://www.aolresearch.org/

Published in: Healthcare
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×