эдийн засгийн онолын үндэс

12,166 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

эдийн засгийн онолын үндэс

  1. 1. Эдийн засгийн онол хичээлийн тодорхойлолт1. Хичээлийн индекс ECT-1202. Хичээлийн кредит 33. Судлах улирал Хавар4. Урьд нь үзсэн байх хичээлийн нэр, индекс -5. Хичээлийн зорилго: Оюутнуудад эдийн засгийн онолын ерөнхий ойлголтуудыг танилцуулах, микро болонмакро эдийн засгийн тоо үзүүлэлтүүдэд энгийн түвшний дүн шинжилгээ хийх чадварыгэзэмшүүлэхэд оршино.6. Хичээлийн товч агуулга: Эдийн засгийн онол хичээл нь микро эдийн засаг ба макро эдийн засаг гэсэн хоѐрбүлгээс бүрдэнэ. Хичээлийн хүрээнд эдийн засгийн онолын судалгааны үндсэн асуудлуудыгмикро болон макро түвшинд хэрхэн шийдвэрлэдэг, эдийн засаг дахь агентуудын үүрэг оролцооямар байдаг талаар эдийн засгийн үндсэн, энгийн ойлголт, хамаарлуудыг ашиглан судална. Микро эдийн засгийн онол бүлгийн хүрээнд микро эдийн засагт шийдвэрлэдэг үндсэнасуудлууд, ойлголтуудтай танилцана. Зах зээлийн тэнцвэр хэрхэн тогтдог, түүнд нөлөөлөгчхүчин зүйлс, эрэлт, нийлүүлэлтийн мэдрэмжүүдийг бүтээгдэхүүний шинж чанар, онцлогоосхамааруулан тодорхойлж чаддаг болно. Пүүсийн онолын хүрээнд урт ба богино хугацаа,зардлуудын ангилалуудтай танилцана. Ашгийн тооцоог хийж чаддаг болно. Бүтээгдэхүүнийболон хүчин зүйлсийн зах зээлүүд, тэдгээрийн өрсөлдөөний хэлбэрүүд, тухайлбал төгс ба төгсөрсөлдөөнт зах зээлүүдийн тухай судлах болно. Макро эдийн засгийн онол бүлгийн хүрээнд Үндэсний Тооцооны Системээр макро эдийнзасгийн агрегат үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тооцоолдог аргуудыг судална. Макро эдийн засгийнүзүүлэлтүүдийн хоорондын уялдаа холбоог, үүнд, эдийн засгийн мөчлөг, инфляци, ажилгүйдэлзэргийг авч үзнэ. Эдийн засгийн өсөлтийг хэмжих хэмжүүр, улс орнуудын хөгжлийн ялгаатайбайдлыг энгийн түвшинд судална. Монгол улсын эдийн засгийн тоон үзүүлэлтүүдийндинамикийг харгалзах сэдэв тус бүр дээр харьцуулан судална.7. Эзэмшүүлэх мэдлэг, чадвар: Оюутнууд микро болон макро түвшний тоон үзүүлэлтүүдэд энгийн түвшний шинжилгээхийх чадварыг эзэмшинэ. Эдийн засгийн үндсэн ойлголтууд, үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн логикхамаарлуудыг тайлбарлаж сурах ба бодит эдийн засгийн төлөв байдалд онолын ойлголтуудадтулгуурлан энгийн дүн шинжилгээ хийж сурна.8. Хичээлийн үнэлгээ (идэвх, явц, шалгалтын оноо):  Хичээлийн ирц. Оюутнуудыг хичээлд бүрэн суухыг шаардана. Нэг удаагийн бүртгэлийг шалтгаангүй тасалсан тохиолдолд ирцийн онооноос 1 оноо хасагдахыг анхаарна уу.  Бие даалт. Оюутанууд ганцаарчлан мөн баг болон сонгосон сэдвийн дагуу бие даалтын ажил гүйцэтгэнэ. Бие даалтын ажлыг гүйцэтгэх зааврыг блогоос авах боломжтой. Блог хаяг: http://tserendavaa-davaa.blogspot.com. Бие даалтын ажил нь Монгол улсын эдийн засаг дахь бодит тоо баримтыг ашиглан шинжилгээ хийх агуулгатай байна.  Шалгалт. Явцын шалгалтыг 2 удаа авна. Шалгалтыг нөхөж авахгүй. Оюутан хүндэтгэх шалтгаангүйгээр шалгалтад ирээгүй бол тухайн шалгалтад тэг оноо авна. Эрүүл 1
  2. 2. мэндийн шалтгааны улмаас шалгалтад ирж чадаагүй тохиолдолд эмчийн баталгаатай магадлагаанд үндэслэн өмнөх, эсвэл дараа өгсөн шалгалтын оноогоор дундажыг тооцно. Шалгалтын өдрүүдийг тусгайлан зарлана.  Идэвх. Идэвхийн оноог бүрдүүлэх зорилгоор хичээлийн явцад гурван удаагийн богино хугацааны тест (quiz) авна. Энэхүү тестүүдийн дундаж оноо нь идэвхийн оноог бүрдүүлнэ.  Үнэлгээний журам. Ирц 10 оноо Идэвх 20 оноо Бие даалт 20 оноо Явцын шалгалт 20 оноо Эцсийн шалгалт 30 оноо9. Заавал унших эх сурвалж, ном зохиол: 1. À. Áàêåé, Ð. Îðîñîî “Эдийн засгийн ухаан”,1998, 2002, УБ 2. Б. Сувд, Б. Алтанцэцэг “Экономикс”, 2000, УБ 3. Г. Миеэгомбо, Б. Сувд “Зах зээлийн эдийн засгийн онол, практикийн үндэс”, 1997, УБ 4. Г.Менкю “Микроэкономикс”, 2008, УБ 5. К. Р. Макконелл, С. Л. Брю “Экономикс”, 1993, (англи, орос хэлээр) 6. П. Самуельсон, В. Нордхаус “Экономикс”, 1993 (англи, орос хэлээр)Нэмэлт унших материалууд: 1. Б. Баярдаваа, Д. Гансүлд. “Микро экономикс”, 2005, УБ 2. Б. Баярдаваа, Д. Гансүлд. “Макро экономикс”, 2005, УБ 3. Ï. Æàñðàé “Эдийн засгийн ухаан”, 2003, УБ 4. Ð. Àìàðæàðãàë, Ä. Батжаргал, Æ.Батхуяг “Эдийн засгийн ухаан”,1992, 2000, УБ 5. Б. Алтанцэцэг, Б. Отгонтөгс. “Макро эдийн засаг”, 2005, УБ 6. Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 1990-2009, Үндэсний статистикийн газар, УБ 7. Монгол Банкны жилийн тайлан 1998-2009, Монгол Банк, УБХичээлийн тодорхойлолтыг боловсруулсан багш:…………………………/Ц.Цэрэндаваа/ 2010 он 2

×