Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

физик

1,401 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

физик

  1. 1. Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль Сэдэв: Физикийн хялбар туршилт Гүйцэтгэсэн:................................/МФ – 1 Х.Гэрэлчимэг/ Шалгасан:.................................../Х.Батхуяг/ Улаанбаатар хот 2014он Бие даалт
  2. 2. Туршилт – 10 /Соронзоор цаас эргүүүлэх/ Зорилго: Уг туршилтаар биеийн нэмэх, хасах цэнэгийн хуулийг батлан цаасыг соронзоор эргүүлж үзүүлэх юм. Хэрэглэгдэхүүн:  Шүдний чигчлүүр  Мөнгөн дэвсгэрт  Соронз Туршилтын явц: Цаасыг шүдний чигчлүүр дээр тавиад соронз ойртуулахад цаас хөдөлж эргэнэ. Цаасыг шүдний чигчлүүр дээр тогтоосон нь Шүдний чигчлүүр дээр тогтоосон цаасанд соронз ойртуулан эргэж байгаа нь Дүгнэлт:
  3. 3. Бүх соронз нэмэх, хасах гэсэн 2 цэнэгтэй байдаг. Харин ямар ч бие хасах эсвэл нэмэх гэсэн ганц л цэнэгтэй байдаг. Тийм ч учраас ижил цэнэгтэй бие түлхэлцэж, эсрэг цэнэгтэй бие таталцдаг гэсэн хууль биелэнэ. Ингээд цаасанд соронзыг ойртуулахад ижил цэнэгтэй болохоор цаасыг түлхэж, харин эсрэг цэнэгтэй болохоор буцаан татаж байгаа учраас цаас эргэлдэж байгаа юм. Туршилт – 28 / Гэрэл үүсгэгчид зай холбох/ Зорилго:
  4. 4. Гэрэл үүсгэгчийг цуваа болон зэрэгцээ холбоод зай залган ажиллах эсэхийг шалгах Хэрэглэгдэхүүн:  Гэрэл үүсгэгч  Холбогч зэс утас  Зай Туршилтын явц: Гэрэл үүсгэгчийг зэрэгцээ холбон зайнд залгасан нь. Зай нь чадал өндөр байх хэрэгтэй эс бөгөөс нэг гэрэл нь асаад нөгөө гэрэл нь асахгүй. Гэрэл үүсгэгчийг цуваа холбон зайнд залгасан нь. Холбогч утсаа хооронд нь сайн холбож өгөх хэрэгтэй. Мөн зай нь чадал өндөртэй байх ёстой. Дүгнэлт: Гэрэл үүсгэгчийг зайнд залгахад ажилласан. Зэрэгцээ болон цуваа залгахад гэрэл аль аль нь ижил тод асч байсан. Туршилт – 47 / Цэнэг хуримтлуулах/ Зорилго:
  5. 5. Хоосон лааз болон гуурс ашиглан цэнэг хуримтлуулах Хэрэглэгдэхүүн:  Хоосон лааз  2 ширхэг гуурс  Скоч  Хальсан цаас Туршилтын явц: Хоосон лаазанд 2 ширхэг гуурс тогтоогоод скочоор нааж бэхлэн цэнэгийн тархалтыг нь хэвээр нь байлгана. Лаазаа гадуур нь хальсан цаасаар ороож цэнэг хуримтлуулна. Лаазанд гар хүрэхэд дуу гарна. Хоосон лаазанд 2 ширхэг гуурс тогтоогоод скочоор нааж бэхлэсэн нь Лаазанд цэнэг хуримтлуулсан нь Цэнэг хуримлагдсан лаазанд өөр цэнэгтэй бие хүрэхэд тог цохино.
  6. 6. Дүгнэлт: Лаазанд тодорхой хэмжээний цэнэг хуримтлуулаад тэр цэнэгээс өөр цэнэгтэй бие хүрэхэд тог цохиж байгаа мэт дуу гарсан. Өөр хэлбэл цахилгаанжсан биед гар хүрч байна гэсэн үг юм.

×