нуур 7 р анги

8,180 views

Published on

Published in: Education

нуур 7 р анги

 1. 1. Нуур Зорилго Дэлхийн томоохон нуурууд, тэдгээрийн ашиглалттай танилцах Зорилт 1. Нуур, түүний ангилал 2. дэлхийн томоохон нуурууд 3.Нуурын усны ашиглалт
 2. 2. Нуур гэж юу вэ? Хуурай газрын усны нэг төрөл бол нуур юм. Нуур бол хонхор газар хуримтлагдсан ус. Гэхдээ амьд биетийн экологийн орчин болж байдгаараа нуур жирийн том усан сангаас ялгаатай .
 3. 3. Нуурыг хэрхэн ангилж болох вэ? Урсгал нуур Тогтмол нуур <ul><li>Цэнгэг нуур
 4. 4. Давстай нуур </li></ul>
 5. 5. Нуур давсжилтаар нь Цэнгэг нуур Давстай нуур Шорвог нуур гэж ангилна. 
 6. 6. Өөрсдийн мэдэх нууруудыг нэрлээрэй Хөвсгөл нуур Увс нуур Хар нуур Үүрэг нуур Хяргас нуур.  <ul><li>Байгаль нуур
 7. 7. Эйр нуур
 8. 8. Сөнөсөн тэнгис
 9. 9. Мичиган нуур
 10. 10. Дээд нуур
 11. 11. Титикака нуур гэх мэт </li></ul>
 12. 12. Дэлхийн хамгийн хамгийн нуурууд Хамгийн гүн нуур-Байгаль /1620 м/ Хамгийн том нуур Каспий /394299 км кв/ Хамгийн давстай нуур-Сөнөсөн тэнгис/1000 гр усанд 300 гр давс ууссан/ Хамгийн өндөрт оршдог нуур -Титикака нуур /3811 м/
 13. 13. Байгаль нуур
 14. 14. Титикака нуур
 15. 15. Сөнөсөн тэнгис
 16. 16. Каспийн тэнгис
 17. 17. Цэвэр ус, түүний хэрэглээ, хомсдол
 18. 18. Нуурын усны ашиглалт
 19. 19. Гэрийн даалгавар <ul><li>Дэлхийн томоохон нууруудыг тив тусбүрээр нь газрын зурагт зааж , нэрлэж сурах
 20. 20. Дэлхийн нуурын усны ашиглалт, түүний хамгаалалт сэдвээр эх бичих </li></ul>

×