11 р анги биологи бие даалт

7,083 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,083
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11 р анги биологи бие даалт

  1. 1.                         11р анги  Биологи а.амьтан б.хүн в.ургамал г.б үгд зөв 1. Ген гэж юуг хэлэх вэ 21. Биоценозын бүрэлдэхүүнийг үнэн зөв тодорхойл а. ДНХ ийн молекул      а.консумент ба редуцент б.продуцент ба консумент в. продуцент, консумент,редуцент г.продуцент ба редуцент б. Уургийн хэд хэдэн молекулын бүтэцийн тухай мэдээлэл хадгалсанДНХийн молекулын  22. Дараах хариултаас редуцентийг нэрлэ тодорхой хэсэг  а.доод ургамал б.сээр нуруугүй амьтан в.мөөг ба бактери г.аль нь ч биш  г. Тухайн шинж тэмдэгийн мэдээлэл агуулсан РНХийн молекул 23. Эко системийн бүтээгдэхүүн гэж юуг хэлэх вэ 2. Г.Мендеелийн туршлагынхаа эхэнд вандуйг эх ургамалаар юуг авсан вэ а.эко системийн нийт био масс б.нэгж хугацаан дахь био массын өсөлт а. цэвэр удам                                б. Гетерозигот бодгаль   в.продуцентийн нийт био масс г.консументийн нийт био масс в. Нэг нь гетерозигот нөгөө нь рецессив генээр гомозигот бодгаль   г. рецессив генээр  24. Идэш тэжээлийн гинжин хэлхээ гэж юуг хэлэх вэ? гомозигот бодгаль  а.бүлгэмдэл дэх идэш тэжээл бологчдын бүрдэл 3. Юуны үр дүнд полиплойд үүсдэг вэ б.биоценоз дахь махчин идэш тэжээл бологчдын харилцан үйлчлэл          а. генийн мутацийн үед   б.   геномын мутацийн үед в.үүсгэгчээсээ амьд биесээр дамжин энерги зөөгдөх          в. соматикийн мутацийн үед    г. модификацийн хувьсалын үед г.продуцентээс редуцент руу энерги алдагдан шилжих 4. Амьд биеийн бодгаль хөгжлийн явцад шинэ шинж тэмдэг олж авдаг шинж чанарыг юу гэдэг  25. Дараах хариултаас экологийн хүчин зүйлсийг нэрлэ вэ           а. онтогенез          б. филогенез          в.хувьсал        г.  эволюци а.абиотик буюу биологийн бус б. Биотик буюу биологийн 5. Вандуйн үрийн фенотип нь шар гөлгөр байхад генотипийн тор хэд байх вэ           в.антрапоген буюу хүний г.бүгд зөв            а. 2       б.3       в. 4      г.8 26. Байгалийн бүлгэмдэлд зүйлүүдийн нэгдэх үзэгдлийг ямар ойлголтоор тайлбарлах 6. Хүний эр бэлэг ямар үед бүрэлдэх вэ вэ?         а. бэлгийн хромсомууд гамет байх үед              б. Х хромсом нь гомогамет байх үед а.хүний хүчин зүйл б.биологийн бус хүчин зүйл         в. У хромосом нь гомогамет байх үед                 г. аль нь ч биш в.биологийн хүчин зүйл г.бүгд зөв 7. Давхар эрлийзийн эвцэлдэхэд гарах генотикийн тоо хэд байх вэ 27. Ямар үед экосистем тогтвортой байх вэ?          а. 4       б.9         в.16          г.аль нь ч биш а.эко системийн бүрэлдэхүүний тоо цөөрөх үед 8. Олон тооны 2 гомозигот биеийг эвцэлдүүлэхэд 2р удамд гарах гетерозигот бие хэд байх вэ  б. эко системийн бүрэлдэхүүн тэнцвэртэй үед в. эко системийн бүрэлдэхүүний тоо олшрох үед         а.25%             б.50%               в.75%           г.100% г. эко системийн бүрэлдэхүүн ттогтворгүй үед 9. Завсрын шинжтэй удамших үед 2-р удамд боломжийн финотип хэд байх вэ? 28. Биоценозын өөрийгөө зохицуулах үйл ажиллагааныүр дүн юу вэ? а.1 б. 2 в. 3 г.4 а.зүйлийн бүрдэл олшрох б.хэвийн хэмжээндээ буцаж орох 10. Г.Менделийн хууль ёсоор эрлийз биеийн шинж тэмдгийн салалт ямар үед илэрдэг в.зүйлийн бүрдэл цөөрөх г.бүгд зөв вэ? а.1-р удамд б.2-р удамд в.3-р удамд г.4-р удамд 29. Популяцийн хүрээнд явагдах үзэгдэл үйл явцыг нэрлэ 11. Селекцийн дүнд үүсэх амьд биеийн хэлбэрийг нэрлэ а.газар нутгийн төлөөх тэмцэл б.эсрэг хүйсийн биеийг эзэмдэхийн төл өөх а.ургамлын сорт б.амьтны үүлдэр в.бичил биетний овог г. б үгд з өв тэмцэл в.генетикийн тусгаарлал үүсэх г.б үгд з өв 12. Селекцийн төсөөтэй байдлын тухай сургаалийг хэн томъёолсон бэ? 30. Дараах хүчи зүйлсийн аль нь дутагдахад популяцийн хэвийн байдал өөрчлөгдөх а.Ч.Дарвин б. Н.И.Вавилов в. В.И.Вернадский г. К.А.Тимиязев вэ? а.ус б.дулаан в.идэш тэжээл г.б үгд з өв 13. Гетерозисийн үр дүн юу вэ? 31. Нүдний дунд бүрхүүлийг юу гэдэг вэ? а. Эрлийзийн хувьслыг нэмэгдүүлэх а.торлог б.судаслаг в.уураглаг г.эвэрлэг б. Нөхөн төлжилтийг бууруулах 32. Эхэс ямар эдүүдээс үүсдэг вэ? в.нөхөн төлжилтийг тогтвортой хадгалах а.хөврөлийн б.эхийн в.хөврөлийн ба эхийн г.б үгд буруу г. нөхөн төлжилтийг нэмэгдүүлэх 33. Дөнгөж төрсөн хүүхдийн анхны амьсгал авалт юутай холбоотой вэ? 14. Таримал ургамлын үүслийн хамгийн эртний төв юу вэ? а.хүүхдийн биед нүүрсхүчлийн хий хуримтлагдсан байдаг учир а.абиссин б.газар дундын тэнгис в.зүүн ази г.б үгд з өв б.хүүхдийн биед шээг хуримтлагдсан байдаг учир 15. Гетерозис ямар тохиолдолд үүсдэг вэ? в.эхийн мэдрэлийн системийн нөлөө байхгүй болсон а. Төрөл ойртсон эвцэлдэлгийн дүнд г.өвдөлт б.гарал үүсэл холтой биесийг эрлийзжүүлгийн дүнд 34. Амтлах мэдрэхүйн төвүүд их тархины гадрын аль хэсэгт орших вэ? в. Янз бүрийн зүйлийн амьд биеийн зүйлийг эрлийжүүлгийн дүнд а.духны б.зулайн в.чамархайн г.дагзны г. вегетатив үржил 35. Нүдний алим ямар бодисоор дүүргэгдсэн байдаг вэ? 16. Зүйл хоорондын эрлийзжилтээр үүссэн удмын онцлог юу вэ? а.болор б.харааны рецептор в.шилэн бие г.булчин а.үр удамгүй байдал б.үр удмын тоо олшрох 36. Мэдрэл эрхтэн ямар хэсгүүдээс тогтох вэ? в.полиплойд г.б үгд буруу а.рецептор б.мэдрэлийн зам в.тархины төв г.б үгд зөв 17. Таримал ургамлын өөрөө өөртөө тоос хүртсэн үйл явц нь 37. Ямар бүрхүүлийн голд байгаа нүхийг хүүхэн хараа гэдэг вэ? а.бүтээмжийг нэмэгдүүлэх б.бүтээмжийг бууруулах а.торлог бүрхүүлийн б.судаслаг бүрхүүлийн в. хувьслыг нэмэгдүүлэх г.хувьслыг бууруулах в.уураглаг бүрхүүлийн г.эвэрлэг бүрхүүлийн 18. Ургамлын селекцийн аргыг ямарзорилгоор хэрэглэдэг вэ? 38. Их тархины гадрын дагзны хэсэгт ямар төвүүд байдаг вэ? а.тэсвэртэй болгох б.нутагшуулах а.харааны б.сонсохын в.үнэрлэхийн г.амтлахын в.доминант буюу давамгайлагч шинж чанарыг тодруулах г.б үгд зөв 39. Үр тогтолт хаана явагддаг вэ? 19. Ургамлын гетерозис эрлийз удмын үржлийн хэлбэр юу вэ? а.умайд б.өндөг дамжуулах хоолой в.өндгөвч г.сав а.зөвхөн бэлгийн үржил б.зөвхөн вегетатив үржил 40. Нүдний дотор бүрхүүлийг юу гэдэг вэ? в.а,б хариулт зөв г. үржихг үй а.торлог б.судаслаг в.уураглаг г.эвэрлэг 20. Доор дурдсан амьд биеийн алинд нь полиплойд үүсдэг вэ?

×