Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математик 6-р анги "Координатын систем"

3,149 views

Published on

Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум IV сургуулийн багш П.Батцэцэг математик 6-р анги "Координатын систем"

Published in: Education
  • Be the first to comment

математик 6-р анги "Координатын систем"

  1. 1. Тэгш өнцөгт координатын систем
  2. 2. Координатын системтэй холбоотой нэр томъёо , дүрслэл тэмдэглэл , үг хэллэгийг зөв хэрэглэж, координатын систем дээр цэг байгуулах
  3. 3. Перпендикуляр шулуунууд
  4. 4. Харилцан перпендикуляр бөгөөд тооллын эх болох тэгээрээ давхацсан , ижил нэгжтэй хоёр тоон шулууныг тэгш өнцөгт координатын систем гэнэ.
  5. 5. 1 2 3-1-2-3-4 1 2 3 -1 -2 -3 X У 0 0- координатын эх Босоо шулуун буюу “у”-шулууныг ординат тэнхлэг гэнэ. Хэвтээ буюу “х”- шулууныг абсцисс тэнхлэг гэнэ.
  6. 6. 5;4 1;3
  7. 7. A(1;3) B(4;2)
  8. 8. Х У О Х Ш Э Б
  9. 9. Дараах оньсогыг тааж ,тэгш өнцөгт координатын хавтгайд дүрслэн , цэгүүдийн координатыг олоорой.  Урдаас нь харахад ухна ишиг шиг Хойноос нь харахад хомтой тэмээ шиг тэр юу вэ? (амьтны нэр)  Өмнөөс ирсэн өнгөт хүүхэн Яс ч үгүй цус ч үгүй тэр юу вэ? (амьтны нэр)

×