Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Axis2

1,267 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Axis2

 1. 2. Сэдэв: Тэгш өнцөгт координатын систем
 2. 3. Зорилго: Тэгш өнцөгт координатын системийг зурах,дүрслэх,түүн дээр цэг тэмдэглэх, тэмдэглэсэн цэгийн координатыг тодорхойлох чадвар төлөвшүүлнэ.
 3. 4. Зорилт: <ul><li>Сурагчдад хичээлдээ идэвхтэй оролцох сонирхол төрүүлэх </li></ul>
 4. 5. Ахуй амьдралын жишээгээр тайлбарлан хавтгай дээрх цэгийн байрлалыг тодорхойлох сэдэл төрүүлэх Тэгш өнцөгт координатын системийн төсөөлөл олгох АХ-2 5-Р СЛАЙД
 5. 6. Координатын хавтгайд цэг тэмдэглэж сургах Координатын хавтгай дээрх цэгийн координатыг олох
 6. 7. Сэдэлжүүлэх
 7. 10. Харилцан перпендукуляр бөгөөд тооллын эх Ох цэг нь давхацсан,адилхан нэгжтэй Ох ба Оу хоёр тоон шулууныг тэгш өнцөгт координатын систем гэнэ.
 8. 11. Хэвтээ шулуун буюу Ох шулууныг абсцисс тэнхлэг гэнэ. Ох тэнхлэгийн баруун талд эерэг тоог, зүүн талд сөрөг тоог тэмдэглэнэ.
 9. 12. Босоо шулуун буюу Ох шулууныг ординат тэнхлэг гэнэ. Оу тэнхлэгийн дээд (хойд) талд эерэг тоог,доод (урд) талд сөрөг тоог тэмдэглэнэ.
 10. 13. A(3;5) B(-4;3) C(4;-1) D(-2;4) E(5;4) Дараах цэгүүдийг координатын хавтгайд байгуул. БУЦАХ-5
 11. 14. A(-4;-3) B(0;7) C(4;-3) D(-5;4) E(5;4) Дараах цэгүүдийг координатын хавтгайд байгуулаад сумын дагуу холбо. слайд-13
 12. 15. A(3;5) B(-4;-3) A(5;3) Буцах-1 Хичээл
 13. 17. A(-4;-3) B(0;7) C(4;-3) D(-5;4) E(5;4) Слайд -10
 14. 18. Гэрийн даалгавар Бамбар, гэр , байшин дүрсийг аль нэгийг нь сонгоод дэвтэртээ хийж ирнэ хуудас 223 номер 27

×