Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xarxes Socials

2,327 views

Published on

Les xarxes socials en internet

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Xarxes Socials

  1. 1. Xarxes Socials • Que són les xarxes socials? Les xarxes socials, en l’àmbit d’Internet, són estructures socials que es construeixen a partir de les relacions establertes entre els usuaris de l’espai que pertanyen al mateix portal. Aquestes xarxes socials són formes d’interacció col·lectiva, on les persones intercanvien informació, interactuen a temps real i creen comunicats sobre interessos similars. La Xarxa ens permeten estar millor comunicats, millor informats i difondre noticies, opinió, etc... Tot i que es important tenir informació, és imprescindible saber administrar-la i saber que es molt important el tema de la privacitat de dades i informació personal ja que sinó tothom hi pot accedir ja que tenim la possibilitat d’establir contacte amb altres persones encara que no les coneguem. Des de la seva aparició, les xarxes socials han atret a milions d’usuaris, dels quals la majoria han integrat aquests xarxes en els seus hàbits quotidians. El dinamisme d’aquestes s’explica, per una banda, per la coincidència de persones i en el intercanvi d’idees i, d’altra banda, per la facilitat de la tecnologia en permetre la creació de comunicats. Això ha propiciat que més de 700 milions de persones a tot el món ,un 60% del total d’usuaris d’Internet, siguin membres d’alguna xarxa social. • Tipus de xarxes socials Hi ha molts tipus de xarxes socials que es diferencien pels diversos serveis que donen i les podem classificar en tres blocs: Per la seva temàtica i públic objectiu: o Xarxes socials horitzontals: Aquestes van dirigides a tot tipus d’usuaris i que no tenen una temàtica definida. Com per exemple: Facebook, Hi5, Twitter, Orkut, Ning, entre d’altres. o Xarxes socials verticals: Tenen com a objecti congregar al voltant seu un col·lectiu concret. Exemples: professionals (Xing, Linkedin), de viatges (Minube, Wolpy), finances (Unience, Gaaper), música (Lastfm, nvivo), etc. Pel subjecte principal de la relació: o Xarxes socials humanes: Són aquelles que centren la seva atenció a fomentar les relacions entre persones unint individus segons els seu
  2. 2. perfil social i en funció dels seus gustos, aficions, etc. En son exemples: Koornk, Dopplr, Youare i Tuenti. o Xarxes socials de continguts: Les relacions es desenvolupen unint perfils a través del contingut publicat o els objectes que posseeix l’usuari. Exemples: Scribd, Flickr, Bebo, Friendster, Dipity, FileRide i StumbleUpon. o Xarxes socials d’interès: El seu objectiu es unir marques, automòbils i llocs. L’exemple més representatiu es: Respectance. Per la seva localització geogràfica: o Xarxes socials Sedentàries: Aquest tipus muta en funció de les relacions entre persones o els continguts compartits. Exemples: Rejaew, Blogger, Kwippy, Plaxo. o Xarxes socials Nòmades: Se li suma a les sedentàries un nou factor de mutació o desenvolupament basat en la localització geogràfica del subjecte, segons els llocs que l’usuari ha visitat o als que tingui previst visitar. Com per exemple: Latitud, brigthkite, Fire Eagle y Skout. En quant a la utilització de cada pàgina aquí a Espanya podem destacar 7 xarxes socials: 1. Tuenti: Aquesta es de recent creació i és accessible només per invitació. Ha resultat ser un èxit pel seu gran interès i el seu ràpid creixement. La xarxa permet a joves universitaris i d’estudis secundaris connectar-se entre ells. 2. Facebook: També és de recent creació, accessible a tots aquells que disposen d’una compta de correu electrònic. El seu creixement també ha estat molt ràpid. Aquesta et permet tenir un perfil amb una llista d’amics, de grups, de pàgines, fotos agregades pels usuaris entre d’altres coses. 3. MySpace: És un lloc web de interacció social constituït per perfils de personals d’usuaris que inclou xarxes d’amics, blocs, fotos, vídeos y música. A més, MySapace ofereix perfils especials per a músics i aquests usuaris utilitzen aquest serveis per diferents fins com donar-se a conèixer com a músic penjant allà les cançons, els vídeos, etc. 4. Neurona: El seu objectiu es per ampliar i millorar la xarxa professional de contactes, es un espai virtual on interactuen diàriament mes de mig milió de professionals. 5. eConozco: Una xarxa que et permet contactar amb milions de professionals a través dels teus coneguts de confiança i on pots accedir a noves oportunitats per desenvolupar una carrera professional.
  3. 3. 6. Cielo: és la xarxa més completa ja que combina contactes en línea amb una comunitat cara a cara on aquest mitjans es complementen l’un a l’altre. 7. Dejaboo: Aquesta està orientada a la cultura on els usuaris poden compartir els seus gustos literaris, musicals o cine. 8. Qdamos: És el nou portal per buscar parella i amics en espanyol. La classificació general mundial de les xarxes socials, segons el nombre d’hores de connexió (2008) que de la següent manera: NOMBRE RED HORAS MySpace 299 Facebook 228 Orkut 221 Friendster 90 Bebo 87 Cyworld 74 Hi5 49
  4. 4. • Característiques de les xarxes socials 1. Les xarxes socials son sistemes oberts que es van construint conforme anem coneixent a altres persones. 2. Cada membre aporta alguna cosa de nou a la xarxa, si algú deixa de formar part aquesta ja no serà la mateixa. 3. Intervenir en la xarxa comença quan trobes algú amb qui compartir interessos, preocupacions o necessitats. 4. Les xarxes solen possibilitar que comunitat i pluralitat conjuguin. 5. Les xarxes donen al anònim popularitat, al diferent igualtat, al discriminat integració i al malhumorat educació. • Riscos de les xarxes socials En aquest últims anys les xarxes socials han viscut un creixement extraordinari. Cada cop més gent formen part d’alguna xarxa social. Aquestes han esdevingut la nova manera de comunicar-nos amb els nostres contactes tan professionals com personals. Però aquestes xarxes socials, tenir un perfil o una compta, porta implícits una sèrie de riscos importants de saber com la privacitat, la protecció de dades i fer un ús adequat de la informació de la xarxa. Hi ha molts joves, però que usen aquestes xarxes sense tenir en compte aquests riscos ni estan conscienciats. Els principals riscos de les xarxes socials son: - La privacitat: El tenir dades personals i hàbits penjats a la xarxa pot fer que es vulnerin els drets a la intimitat i a la pròpia imatge, això pot comportar el robatori d’identitat, assetjament, xantatge o la pedofília. Amb l’ús d’algunes aplicacions permetem, sense saber-ho, als programadors tenir accés a la nostra informació i aquest la poden utilitzar per posar en contacte amb altres usuaris amb interessos semblants o per fer publicitat orientada a sectors específics, tenint en compte, per exemple, l’edat i el gènere. - Falsos perfils: Gent que es fa passar per una altre o perfils inventats amb la fi de aconseguir informació d’altres contactes. Per això s’ha de tenir en compte a qui li acceptes tenir contacte. - Manipulació de la informació: dades personals, fotos i vídeos poden ser manipulats en contra teva per a diferents fins, per tan es important saber quines coses desveles i a qui. - Addicció: No es bo abusar de l’ús de les xarxes socials i la seva informació ja que existeix el risc de tornar-se addicte.
  5. 5. • La següent gràfica mostra les preferències de cada país respecte les xarxes socials, és ha dir quines eren les més popular, prenent el nombre d’’hores de connexió en el 2007. Com podem veure a Europa, Facebook es trobava en la quarta posició. Probablement, gràcies al seu increïble creixement i èxit, al dia d’avui estigui en la primera o segona posició. Amb això vull dir que aquests gràfiques són temporals i canvien contínuament, ja que això va com la moda, surten productes nous que tenen popularitat durant una temporada però a la següent surten al mercat productes nous més innovadors que eclipsaran als productes antics, el mateix passa amb les xarxes socials. En aquesta gràfica també podem observar que la popularitat va per zones, continents. És a dir, en mateixes regions destaca l’ús d’una o més xarxes socials i en unes altres regions destaquen d’altres.

×