Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Улс төрийн нам        
          Улс төрийн нам1.Улс төрийн намын үүсэл хөгжил                 2. Намын хэв маяг, ангилал3. Монголын улс төрийн н...
Улс төрийн намын үүсэл       хөгжил       Нам гэдэг нэр томьёо нь PARS буюу “хэсэг   бүлэг” гэсэн Латин үгнээс гара...
1. язгууртны   бүлэглэл 2. улс төрийн    клуб  3. орчин үеийн намууд         
1. Язгууртнууд эд баялаг, эрх   мэдлийн сонирхлоор нэгдэн бүлэглэл байгуулж, эзэн хаандаа нөлөөлөхийг оролдох, шинэ гэзар...
2. Улс төрийн клубын гол    зорилго нь санал бодлоо    чөлөөтэй солилцдог үзэл   санааны урсгал. Гол нь улс    т...
3. Орчин үеийн намууд үзэл  санаа, зохион байгуулалтын хувьд нэгдмэл, үйл ажиллагаан   нь өргөн цар хүрээтэй, олон тооны...
Улс төрийн нам гэж юу вэ?  Энэ асуултанд олон янзын   хандлага, тодорхойлолт байгаа ч эдгээрийг дүгнэвэл, нам гэдэг нь за...
Улс төрийн нам нь дараах онцлог        шинжүүдтэй. Үүнд:   Төрийн хэмжэнд засаглалыг авах, эсвэл   түүнд оролцо...
Намын туйлын зорилго бол сонгуульд   ялж, засаг төрийн эрх мэдлийг авах,   ядаж л төр засгаас гарах шийдвэрт  нөлөөлөх...
Нам нь бүтцийн хувьд:          ­ Намын аппарат         ­ Жирийн гишүүд           ­ Намыг дэмжигч гэсэн ...
Намын үндсэн үүрэг нь:      Нийгмийн үүрэг: Нийгмийн аль нэг    бүлгийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэн     хамгаалж...
   Улс төрийн үүрэг: төр засгийн эрх   мэдлийг авахын тулд идэвхитэй үйл       ажиллагаа явуулах Удирдлагын үү...
Гэрийн даалгавар: Улс төрийн аль нэг    намын мөрийн хөтөлбөр цуглуулж         анализ хийх             
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

улс төрийн намууд

6,880 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

улс төрийн намууд

 1. 1. Улс төрийн нам    
 2. 2.           Улс төрийн нам1.Улс төрийн намын үүсэл хөгжил                 2. Намын хэв маяг, ангилал3. Монголын улс төрийн намын онцлог       
 3. 3. Улс төрийн намын үүсэл  хөгжил       Нам гэдэг нэр томьёо нь PARS буюу “хэсэг  бүлэг” гэсэн Латин үгнээс гаралтай. Намын  тухай үзэл санаа нь МЭӨ 5­р зууны Грек ,  Ромын үеийн улс төрийн амьдралаас  үүдэлтэй. Германы эрдэмтэн М. Вебер улс  төрийн нам хөгжлийнхөө түүхэнд язгууртны  бүлэглэл, улс төрийн клуб, олон түмний нам  гэсэн гурван шатыг дамжсан гэж үздэг.    
 4. 4. 1. язгууртны  бүлэглэл 2. улс төрийн  клуб 3. орчин үеийн намууд    
 5. 5. 1. Язгууртнууд эд баялаг, эрх  мэдлийн сонирхлоор нэгдэн бүлэглэл байгуулж, эзэн хаандаа нөлөөлөхийг оролдох, шинэ гэзар  нутаг, эд баялаг эдлэх талаар  өөр хоорондоо тэмцэлдэх хэлбэрээр илэрч байв. 17­р зууны  2­р хагаст Англид анхны  яздгууртны , вангийн болон     төрийн бүлэглэл үүссэн. 
 6. 6. 2. Улс төрийн клубын гол  зорилго нь санал бодлоо  чөлөөтэй солилцдог үзэл  санааны урсгал. Гол нь улс  төрийн бодлогын хүрээнд  олон ургальч үзэл,  өрсөлдөөнийг бий болгох   замаар оновчтой хариу    олохыг эрмэлзэж байлаа. 
 7. 7. 3. Орчин үеийн намууд үзэл  санаа, зохион байгуулалтын хувьд нэгдмэл, үйл ажиллагаан  нь өргөн цар хүрээтэй, олон тооны гишүүдтэй, тэднийгээ үйл  ажиллагаандаа татан  оролцуулдаг, улс төрийн  нөлөөллийн баялаг арга    хэрэгсэлтэй байдаг.   
 8. 8. Улс төрийн нам гэж юу вэ?  Энэ асуултанд олон янзын  хандлага, тодорхойлолт байгаа ч эдгээрийг дүгнэвэл, нам гэдэг нь засгийн эрхийн төлөө эрмэлзэж, улс төрийн  үйл ажиллагаа явуулдаг,  тодорхой зохион  байгуулалттай улс төрийн    байгууллага юм.  
 9. 9. Улс төрийн нам нь дараах онцлог  шинжүүдтэй. Үүнд:  Төрийн хэмжэнд засаглалыг авах, эсвэл  түүнд оролцох зорилготой   Өөрийн удирдах болон орон нутгийн  байгууллагыг багтаасан зохион  байгуулалтын бүтэцтэй  Төрийн засаглалыг авахын тулд сонгогчдоор  дэмжүүлэх эрмэлзлэлтэй  Нэгэн үзэл суртлын үндсэн дээр сайн  дураараа эвлэлдсэн зохион байгуулалттай   нэгдэл холбоо байдаг явдал юм.   
 10. 10. Намын туйлын зорилго бол сонгуульд  ялж, засаг төрийн эрх мэдлийг авах,  ядаж л төр засгаас гарах шийдвэрт  нөлөөлөх явдал юм. Намууд өөрсдийн  үзэл суртал, номлолыг үндэслэн улс  орны нөхцөл байдал, олон нийтийн санаа бодлыг судалсаны үндсэн дээр улс  төрийн үйл ажиллагааны ойрын зорилтуудаа тодорхойлох ажил явуулдаг   
 11. 11. Нам нь бүтцийн хувьд:  ­ Намын аппарат ­ Жирийн гишүүд          ­ Намыг дэмжигч гэсэн хэсгүүдээс  бүрдэнэ   
 12. 12. Намын үндсэн үүрэг нь:   Нийгмийн үүрэг: Нийгмийн аль нэг  бүлгийн ашиг сонирхолыг илэрхийлэн  хамгаалж, тэдний шаардлагыг төр  засгийн түвшинд гаргаж тавьдаг   Үзэл суртлын үүрэг:                          а.  Намын үзэл сурталыг боловсруулах                                               б. Баримталж  буй үзэл суртлаа сурталчлан  дэлгэрүүлэх, түгээх     
 13. 13.  Улс төрийн үүрэг: төр засгийн эрх  мэдлийг авахын тулд идэвхитэй үйл  ажиллагаа явуулах Удирдлагын үүрэг: Төр засгийн эрхэнд  буй намуудад хамаарагддаг.  /ялангуйяа коммунист нийгэмд/ Ийм  нам нь нэр төрийн төдий нам болж  хувирдаг. Учир нь эдгээр намууд нь төр  засгийн үйл ажиллагааг зохион  байгуулж удирддаг   
 14. 14. Гэрийн даалгавар: Улс төрийн аль нэг  намын мөрийн хөтөлбөр цуглуулж  анализ хийх   

×