Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим хэрэглэгдэхүүн 5

548 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

цахим хэрэглэгдэхүүн 5

  1. 1. ТООЧИМЖ ЭРГЭЦҮҮЛЭМЖ Албан  Эрдэм  бичгийн  шинжилгээний  найруулга найруулга НАЙРУУЛБАР Сонин  Уран сайхны  нийтлэлийн  найруулга найруулга ХҮҮРНЭМЖ ТАЙЛБАРЛАМЖ   
  2. 2. ҮГИЙН САНЖСАН ХЭЛЗҮЙЖСЭН  ус цас,  орж ир,  эмхэлж цэгцэл унтаж хэвт НИЙЛСЭН  ХЭЛЦ УТГАЗҮЙЖСЭН БҮХЭЛЗҮЙЖСЭН нүд үзүүрлэ, тэр морь, үхэж үрэгд аливаа явдал   

×