SlideShare a Scribd company logo
1 of 73
Копирайтинг за Уеб
Силата на думите в Интернет
Борис Луканов
Marketing Creative Lab
За мен
За мен
Борис Луканов – Marketing Creative Lab
Сайт: Boris Domain – The Marketing Creative Space
Други сайтове:
 Boris Loukanov Web Mix
 Boris Loukanov Creative Mix
 Boris Loukanov Marketing Creative Library
За ITraining
Компания за професионални консултации, IT
обучение и бизнес тренинг в сферата на
Microsoft продуктите, информационните
технологии и уеб маркетинга
Копирайтинг за Уеб - главните теми:
# Комуникация и текст – основни
понятия
# Как се пише текст, който комуникира
# Структурата на текста
# Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
# Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет – как да ви харесват
и читателите и търсачките
# Силата на заглавията - практически
съвети
Комуникация и текст – основни
понятия
До Гутенберг и след Гутенберг (Маршал
Маклуън)
Комуникация и текст – основни
понятия
Същност на комуникацията
“Комуникация” (communicatio) -
“общност”, “съпри-частност”
Комуникацията е социален феномен
Социално действие (взаимодействие),
което се осъществява посредством
символи
Комуникация и текст – основни
понятия
Комуникация и текст – основни
понятия
3 основни елемента:
- Комуникатор
- Реципиент
- Съобщение
и 2 действия:
- Кодиране
- Разкодиране
И още 2 важни части:
- Шум
- Канал
Комуникация и текст – основни
понятия
# Епохата на Вниманието и битката за
него
(Media is free but Attention is not)
# Комуникацията е навсякъде около
нас, тя е част от живота ни
(Живеем в McInformation Age)
# Посланието (съобщението) е в
основата на комуникацията
Силата на думите или как се пише
текст, който комуникира
https://youtu.be/Hzgzim5m7oU
Силата на думите или как се пише текст,
който комуникира
Каква е целта на текста?
Комуникация!
Каква е целта на текста?
Да информира?
Каква е целта на текста?
Да продава?
Каква е целта на текста?
Да вдъхновява?
Каква е целта на текста?
Да информира?
Да продава?
Да убеждава?
Каква е целта на текста?
Да предизвика
някакво действие?
Каква е целта на текста?
Да забавлява?
Каква е целта на текста?
Или накратко – да предаде
(да комуникира) някакво послание
(съобщение) на публиката!
Как да предадете посланието на текста?
# Привличане на
внимание
# Събуждане на
интерес
# Предизвикване на
желание
# Извършване на
действие
Как да предадете посланието на текста?
Как да предадете посланието на текста?
Няколко важни съвета:
# KISS метода
# Един текст – едно послание, три „опорни
точки“
# За различни аудитории едно и също
послание – по различни начини (но не
безлично, а в 3 лице, мн. ч.)
# Кратки изречения на разбираем език,
кратки параграфи
# Повече глаголи, активен залог
# Избягвайте сухия технически стил,
не използвайте съкращения, инициали
и професионален жаргон
Как да предадете посланието на текста?
Няколко важни съвета:
# Давайте примери, подкрепяйте
изказванията си с цитати, факти и
статистика
# Цифрите изписвайте с числа, не с думи
(но не заливайте аудиторията с прекалено
много цифри)
# Проверявайте линковете, правописа,
граматиката, коректността на фактите
# В съобщенията за медиите е стандарт 3
лице, ед. ч. („Фирма Х направи това“),
но в сайта, пишем от наше име,
1 лице, мн. ч. („Ние направихме това“)
Как да предадете посланието на текста?
Риторични средства:
# Паралелна структура – елементи
на изречението, които си приличат
конструктивно и функционално
Пр. „Ще работим усърдно, ще работим
постоянно. Ще направим всичко, за да
изпълним поставените цели“
Как да предадете посланието на текста?
Риторични средства:
# Триади – правилото на тройката;
група от три неща в речта, създава в
съзнанието ни усещане за пълнота и
задоволителност
Пр. „Новите промени ще повишат
качеството, ще намалят разходите и ще
създадат условия за развитие на
иновациите“
Как да предадете посланието на текста?
Риторични средства:
# Антитеза – засилва драматичния
ефект, рядко се използва
административните и бизнес
текстовете;
Пр. „Изборът е наш – можем да
продължаваме, както досега и да очакваме
компанията ни да просъществува година-
две. Можем да рискуваме и да въведем
тази иновация, която в близко бъдеще ще ни
даде преимущество пред всичките ни
конкуренти.“
Как да предадете посланието на текста?
Риторични средства:
# Риторични въпроси – допринасят за
засилване на ефекта от текста
Пр. „Вие бихте ли искали да работите в
такава компания? Бихте ли се задоволили с
посредствеността?“
Структурата на текста
Структурата на текста
Правилото на „обърнатата
пирамида”
# Заглавие – най-важният елемент.
Трябва да бъде с голям шрифт, кратко,
ясно, въздействащо и да съдържа
основното от посланието
# Подзаглавие – дава допълнителна
информация за съдържанието.
Много хора четат основно заглавията и
подзаглавията и ако бъдат
заинтригувани, тогава поглеждат и
самия текст
Структурата на текста
Правилото на „обърнатата
пирамида”
# Лийд – първият, най-важен параграф от текста. В
2-3 изречения отговаря на 5-те задължителни
въпроса, на които трябва да даде отговор текста –
кой, къде, кога, какво, как.
# Основен текст – дава допълнителни
подробности; включва 2-3 параграфа, развива
информацията
# Снимки, изображения – визията привлича
читателя; хубавите снимки, схеми и атрактивни
изображения допринасят за пълнотата и „цвета”
на поднесената информация
# Цитати, дребни детайли
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
4 етапа в развитието на Интернет:
# Web 1.0 - свързва информацията и я довежда до
мрежата
# Web 2.0 – в момента; свързва хората, поставяйки
“Аз” в интерфейса на потребителя и “Ние” във Web
страниците на социалното участие (Social Graph)
# Web 3.0 - започва сега; свързва значения и знания с
нашия опит в интернет (Knowledge Graph - Semantic
Web)
# Web 4.0 - предстои да се появи. Ще свързва
интелекта във всеобхватен Web, където хора и неща
(предмети, явления) ще общуват (Internet of Things)
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
Всяка уеб страница днес
трябва да се съревновава
за вниманието на
потребителя със стотици
милиони други страници!
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
http://vbox7.com/play:24b0b369f8
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
Как четат хората в Интернет?
# От горе-вляво, към долу-вдясно
# Погледът прескача по елементите
# Сканиране, вместо четене наред -
потребителите не четат задълбочено,
по-скоро „сканират“ съдържанието
в уеб страницата
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
Как четат хората в Интернет?
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
Хийтмап диаграмите показват:
# F-патерн на движението на очите на
потребителя на уебстраницата, като
повече гледа в лявата част
# Най-разглежданата информация е във
видимата на монитора част на
уебстраницата (без скролиране)
# Визуалните елементи в страницата
влияят повече на мъжете, отколкото на
жените
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
Какво забелязват, като четат в интернет?
# Лого, слоган
# Заглавия и подзаглавия
# Първи параграф
# Първи изречения на останалите параграфи
# Картинки, Видео
# Bold / Italic
# Булети
# Линкове
# Числа
# Заключителен параграф
Специфика на Интернет и Уеб
комуникациите
Няколко важни съвета:
# Повечето Интернет потребители са
заети хора и нямат много време, ще четат
само толкова, колкото да получат отговор на
въпроса си
# Доброто писане за Интернет е като
разговор - задайте си въпроса, какво хората
биха ви питали, например, по телефона.
Пишете така, все едно отговаряте по телефона
# Сложете най-важните думи първи -
първите водещи изречения трябва да са кратки,
добре да описват проблема и да се открояват
от останалата част от текста.
Специфика на Интернет и Уеб 2.0
комуникациите
Няколко важни съвета:
# Ако има технически термини,
дефинирайте ги, изпишете пълното
наименование на съкращенията
# Използвайте илюстрации, таблици,
визии и диаграми, за да привлечете
вниманието към важната информация
# Не оставяйте читателите ви да се
лутат, винаги им давайте линк да
навигират към това, което им е нужно,
към релевантно за тях съдържание.
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Или как да ни харесват и читателите,
и търсещите машини?
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Правилото на „обърната
пирамида" е в сила и в Интернет!
# Заглавие – „с голям шрифт, кратко,
ясно, въздействащо и да съдържа
основното”
Преведено за интернет, това ще рече - да е
в H1 heading tag, да не е по-дълго от 65-70
знака и да съдържа най-важната ключова
дума/фраза
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Правилото на „обърната
пирамида" е в сила и в Интернет!
# Подзаглавие – също трябва да съдържа
една или дори две ключови думи/фрази,
да бъде поставено в H2 heading tag; може
да се използва за „meta description” като в
този случай дължината му не трябва да
превишава 160-170 знака.
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Правилото на „обърната пирамида" е
в сила и в Интернет!
# Първият параграф – въвеждащите 2-3
изречения, които дават представа за
съдържанието на текста (както за читателите,
така и за ботовете на търсещите машини);
Да бъде по-забележим от останалата част от
текста чрез използването примерно на H3
heading tag; важно е да включите и в него някои
от ключовите думи/фрази
Ако текстът е по-дълъг, H3 тагът може да се
използва и между параграфите на
съдържанието – като вътрешни подзаглавия
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Правилото на „обърната
пирамида" е в сила и в Интернет!
# Основният текст – параграфите, в
които развивате съдържанието;
главните неща в текста, на които
искате да обърнат внимание
читателите поставете в Bold (strong);
# Снимки, изображения – както и в
offline медиите, така и в интернет, те
привличат вниманието на читателите
(не забравяйте описанието и Alt tag)
Основни правила за оптимизация на
текстове в интернет
Правилото на „обърната
пирамида" е в сила и в Интернет!
# Цитати, допълнителна информация,
линкове – както е важно в традиционните
медии да се посочи източника на
информацията или да се уточни кого
цитират, така и в уеб текста е важно да се
направи същото, основно чрез линкове
Силата на заглавията - практически
съвети
• Заглавие: до 72%
• Подзаглавия:
между 18 и 22%
• Край: 8%
Привличане на потребителското внимание от
отделните сегменти на текста:
Силата на заглавията - практически
съвети
Какво искате да си каже потребителят като
прочете заглавието (и подзаглавието)?
# „Това е нещо ново, за което не съм чувал.
Искам да науча повече!“
# „Това съм го чувал, но искам да науча повече!“
# „Бих се радвал да имам, да ползвам това!“
# „Това може да ми помогне за…/ще улесни
живота ми“
# „Това ще ми спести време“
Силата на заглавията - практически
съвети
Какво искате да си каже потребителят като
прочете заглавието (и подзаглавието)?
# „Това ще ми спести пари/ще ми помогне
да спечеля пари“
# „Това решава проблема ми“
# „Това ми звучи интересно/любопитно“
# „Това ще е интересно на мой
приятел/близък“
Силата на заглавията - практически
съвети
Преди всичко заглавието трябва да
показва с какво ще е полезен текста за
потребителя, какъв benefit ще получи.
Трябва да създава усещане за Спешност,
за Уникалност, за Важност, трябва да е
интригуващо и когато е възможно, да има
поне частица емоционалност в него.
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Въпроси
Знаете ли как да попълните данъчната
си декларация?
# Любопитство
Важни неща за данъците, които може
би не знаете
# Цифри
10 изпитани начина да повишите
вашата продуктивност
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Въпроси (на които отговорът
очевидно е Да)
Сакам да те питам нещо и сакам дека
отговорът ке биде Да! ;-)
# Искате ли да научите как се пишат
магнетични заглавия?
# Искате ли да сте богати?
# Желаете ли да сте неустоими за
жените/мъжете?
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Внимание! (страх, недостиг,
времево ограничение)
# Само 2 дни остават до крайния срок за…
# Само до 30 май може да ползвате
отстъпка при закупуване на нов продукт!
# От днес нови глоби за неправилно
паркиране в София!
# Не опитвайте това вкъщи!
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Обръщение към определена публика
За тези, които са платили данъците си в
срок
# Детайлно обяснение
5 задължителни стъпки при регистрация на
фирма
# Безплатно
Свалете безплатно новата книга/песен на X
Безплатни консултации в понеделник за
социално слаби
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Разкриване на „тайни“, на неща,
които публиката не знае
Тайната да пишем ефективни заглавия
Тайната на бързото отслабване
Полезни функционалности на Фейсбук, за
които не сте подозирали
5 малко известни факта за соята
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Власт, сила, престиж
Бъдете стилна като Анжелина Джоли
5 бизнес съвета, с които ще отвеете
конкуренцията
# Списъци
10 изключително ценни ресурса за SEO
Топ 5 на най-полезните функции в
Microsoft Excel
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Мързелът
Как да отслабнете с 10 кг. за месец без
дори да се изпотите
3 лесни и безболезнени начина да
победите мързела си
# Причина Защо…
7 причини да не почиваме на
българското Черноморие
Защо е важно да подадете данъчните
си декларации навреме?
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Новинарско заглавие
Новият закон влиза в сила от днес
Ваньо Танов е новият стар шеф на
Агенция Митници
Борисов: „Ако ГЕРБ спечели, данъците ще
останат същите“
# „ZEN“ заглавия (или заповедни)
Гладни ли сте?
Не пропилявай времето си!
Бъди като Големите!
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Как да (How to) ……… Как да
спечелим повече клиенти?
# Как да…………като………..
# Как да ………….без……………
# Как да …………. докато …………
Как да инвестираш като вълк от
Уолстрийт
Как да привлечеш нови фенове във
Фейсбук без да платиш и стотинка.
Как да печелиш пари, докато си стоиш
в къщи
Силата на заглавията - практически
съвети
Формули заглавия
# Какво (Всичко, което) всеки трябва
да знае за…..
Всичко, което трябва да знаете, за да
платите по-малко данъци
# Действие срещу полза
Абонирайте се за бюлетина ни и ще
получите безплатно електронна книга
Силата на заглавията - практически
съвети
# Правилото 50/50
Половината от времето, което ви е
нужно, за да напишете целия текст,
трябва да отделите на написването на
заглавието (или ако не само на заглавието – то
на заглавието, заедно с подзаглавието и първия
параграф).
Дейвид Огилви споделя, че е
пренаписвал заглавието за тази
реклама на Ролс Ройс (1959 г.)
104 пъти!
Силата на заглавията - практически
съвети
„60 мили в час и най-
дразнещият звук в
този нов Ролс Ройс е
от електрическия
часовник“
Силата на заглавията - практически
съвети
Силата на заглавията - практически
съвети
# Обърнете внимание на „Вие“!
Комуникирайте истински с потенциалните
ви читатели, не пишете в безлична форма
# Внимавайте с употребата на думи
като „иновативен“, „вълнуващ“, „евтин“,
„значителен“, „научен“. В повечето случаи
не носят полза и имат негативен ефект за
комуникацията на посланието ви
# Когато използвате цифри в
заглавието, нека те да са 3, 5, 7, 10, 12,
15, 20, 25, 33, 50, 100; цифри като 4, 6, 8, 11,
14, 17, 22 нямат този ефект, като другите
Финални съвети
Негативни или позитивни послания?
# Няма строго правило, но макар че в
определени случаи негативните
послания могат да работят добре,
повечето специалисти препоръчват
да се избягват или да се използват
внимателно.
# Когато твърдиш, че нещо НЕ Е, това
може да се приеме по нежелан начин,
да предизвикаш негативна реакция
Ако ви кажа, че при зъболекаря НЕ боли,
вие все пак ще обърнете вниманието си
към “БОЛИ” от тази фраза.
Финални съвети
Негативни или позитивни послания?
Затова при възможност е по-добре да се
използва примерно:
„Отслабване“ вместо „да намалиш теглото
си“;
„Спести пари“ вместо „намали разходите“
„Ще ви даде повече свободно време“
вместо „намали времето за работа“
„Ще опрости процеса“ вместо „ще
редуцира трудностите при…“
Финални съвети
# NLP трикове
Използване на сетивата на
потребителите - зрение, слух,
усещане, вкус, мирис
Примери: вместо „Даваме ви възможност
за безплатно тестване“ – „Даваме ви
възможност да се докоснете/усетите
сами как работи продукта“
Вместо „Спечелете билет за премиерата
на филма“ – Искате ли да видите/да
гледате новия филм?
Финални съвети
# NLP трикове
Примери: вместо „Нашите служители
ще отговорят на обаждането ви“ –
„Нашите служители ще изслушат всеки
ваш проблем“
Вместо „Ресторантът ни предлага ново
меню специалитети“ – „Заповядайте, за
да вкусите новите специалитети от
менюто ни“
Финални съвети
Създавайте образи, провокирайте
въображението на читателя
“Не ми казвай, че луната свети, покажи ми
блясъка й на счупено стъкло!” (Антон Чехов)
„Словото ти става ясно и силно не когато няма
повече какво да добавиш, а когато повече няма
какво да отнемеш” (Исак Бабел)
„По-малкото е повече. Кажи това, което трябва да
кажеш. Премахни излишните думи. Стигни до
смисъла.“ (Джордж Оруел)
„Смисълът на правните текстове е да бъде
превърнато сложното в просто , не обратното.“
(Дейвид Пост)
Край 
Въпроси?
Използвани материали и полезни
ресурси
Любомир Любомиров http://nextcopy.net
Борил Богоев http://borilbogoev.com/
Петко Димов http://postvai.com/
Силва Форест http://silvaforest.net
Христо Стоянов http://www.lifehack.bg/
Дрейтън Бърд http://draytonbird.com/
Крис Броган http://chrisbrogan.com/
Copyblogger http://www.copyblogger.com/blog
Groove Manifesto http://www.groovemanifesto.net/
Презентацията онлайн
И още полезни материали по темата

More Related Content

Similar to Copywriting за Уеб

E-Manager 2014: E-Commerce SEO
E-Manager 2014: E-Commerce SEOE-Manager 2014: E-Commerce SEO
E-Manager 2014: E-Commerce SEOInbound.BG
 
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинарУспешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинарMariela Koleva
 
Presentation bg site 2013
Presentation bg site 2013Presentation bg site 2013
Presentation bg site 2013Microart
 
SEO за туристически сайт
SEO за туристически сайтSEO за туристически сайт
SEO за туристически сайтTravel Mind Workshop
 
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015Web Design Seo
 
Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015SEOM
 
Дигитална Работилница за Млади Лидери - Варна
Дигитална Работилница за Млади Лидери - ВарнаДигитална Работилница за Млади Лидери - Варна
Дигитална Работилница за Млади Лидери - ВарнаInbound.BG
 
SEO за фирмен сайт
SEO за фирмен сайтSEO за фирмен сайт
SEO за фирмен сайтMariela Koleva
 
Копирайт и Социални Медии
Копирайт и Социални МедииКопирайт и Социални Медии
Копирайт и Социални МедииLyubomir Lyubomirov
 
Да се научим да пишем за уеб
Да се научим да пишем за уебДа се научим да пишем за уеб
Да се научим да пишем за уебMoby2 Ltd.
 
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactContent strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactNikola Minkov
 
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Borislav Arapchev
 
SEO Lukrat 2012
SEO Lukrat 2012 SEO Lukrat 2012
SEO Lukrat 2012 SEOM
 
Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020
Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020
Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020Justine Toms
 
The importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & Communication
The importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & CommunicationThe importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & Communication
The importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & CommunicationJustine Toms
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2Lily Grozeva
 

Similar to Copywriting за Уеб (20)

E-Manager 2014: E-Commerce SEO
E-Manager 2014: E-Commerce SEOE-Manager 2014: E-Commerce SEO
E-Manager 2014: E-Commerce SEO
 
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинарУспешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
Успешен сайт за успешен бизнес - SEO семинар
 
Presentation bg site 2013
Presentation bg site 2013Presentation bg site 2013
Presentation bg site 2013
 
SEO за туристически сайт
SEO за туристически сайтSEO за туристически сайт
SEO за туристически сайт
 
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
Seo копирайтинг: SEO конференция 2015
 
Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015Seo copywriting-seo-conference-2015
Seo copywriting-seo-conference-2015
 
Дигитална Работилница за Млади Лидери - Варна
Дигитална Работилница за Млади Лидери - ВарнаДигитална Работилница за Млади Лидери - Варна
Дигитална Работилница за Млади Лидери - Варна
 
SEO за фирмен сайт
SEO за фирмен сайтSEO за фирмен сайт
SEO за фирмен сайт
 
Copy
CopyCopy
Copy
 
Copywrite
CopywriteCopywrite
Copywrite
 
Копирайт и Социални Медии
Копирайт и Социални МедииКопирайт и Социални Медии
Копирайт и Социални Медии
 
Да се научим да пишем за уеб
Да се научим да пишем за уебДа се научим да пишем за уеб
Да се научим да пишем за уеб
 
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at SerpactContent strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
Content strategy - via Dido Grigorov - Head of SEO at Serpact
 
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
Content Marketing and Semantic Content Optimization with Semrush in 2018 - Di...
 
SEO Lukrat 2012
SEO Lukrat 2012 SEO Lukrat 2012
SEO Lukrat 2012
 
What change-in-seo-in-2013
What change-in-seo-in-2013What change-in-seo-in-2013
What change-in-seo-in-2013
 
Travel blog Seo 2019
Travel blog Seo 2019Travel blog Seo 2019
Travel blog Seo 2019
 
Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020
Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020
Blogs Can Do More - Justine Toms - September 2020
 
The importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & Communication
The importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & CommunicationThe importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & Communication
The importance of corporate blogs - Justine Toms - ABC Design & Communication
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
 

More from Boris Loukanov

Global Creativity Report 2019 - by Cannes Lions
Global Creativity Report 2019 - by Cannes LionsGlobal Creativity Report 2019 - by Cannes Lions
Global Creativity Report 2019 - by Cannes LionsBoris Loukanov
 
Facebook Business Influencer Guide
Facebook Business Influencer GuideFacebook Business Influencer Guide
Facebook Business Influencer GuideBoris Loukanov
 
IAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISING
IAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISINGIAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISING
IAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISINGBoris Loukanov
 
Society of Professional Journalists Code of Ethics
Society of Professional Journalists Code of EthicsSociety of Professional Journalists Code of Ethics
Society of Professional Journalists Code of EthicsBoris Loukanov
 
The Complete Guide to Instagram Analytics
The Complete Guide to Instagram Analytics The Complete Guide to Instagram Analytics
The Complete Guide to Instagram Analytics Boris Loukanov
 
2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK
2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK
2016 CYBERSECURITY PLAYBOOKBoris Loukanov
 
A-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be Relevant
A-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be RelevantA-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be Relevant
A-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be RelevantBoris Loukanov
 
The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016
The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016
The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016Boris Loukanov
 
Road to Programmatic - An IAB Europe White Paper
Road to Programmatic - An IAB Europe White PaperRoad to Programmatic - An IAB Europe White Paper
Road to Programmatic - An IAB Europe White PaperBoris Loukanov
 
GUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATS
GUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATSGUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATS
GUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATSBoris Loukanov
 
Keywords to the Wise - AdWords Best Practices Series
Keywords to the Wise - AdWords Best Practices SeriesKeywords to the Wise - AdWords Best Practices Series
Keywords to the Wise - AdWords Best Practices SeriesBoris Loukanov
 
Using Wikis in Government: A Guide for Public Managers
Using Wikis in Government: A Guide for Public ManagersUsing Wikis in Government: A Guide for Public Managers
Using Wikis in Government: A Guide for Public ManagersBoris Loukanov
 
A Manager’s Guide for Using Twitter in Government
A Manager’s Guide for Using Twitter in GovernmentA Manager’s Guide for Using Twitter in Government
A Manager’s Guide for Using Twitter in GovernmentBoris Loukanov
 
A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...
A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...
A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...Boris Loukanov
 
Settling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by Google
Settling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by GoogleSettling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by Google
Settling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by GoogleBoris Loukanov
 
Actual Facebook Ads Guide, June 2014
Actual Facebook Ads Guide, June 2014Actual Facebook Ads Guide, June 2014
Actual Facebook Ads Guide, June 2014Boris Loukanov
 
Inbound Marketing Best Practices
Inbound Marketing Best PracticesInbound Marketing Best Practices
Inbound Marketing Best PracticesBoris Loukanov
 
Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013
Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013
Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013Boris Loukanov
 
Improving Quality Score - The Value of Being More Relevant
Improving Quality Score - The Value of Being More RelevantImproving Quality Score - The Value of Being More Relevant
Improving Quality Score - The Value of Being More RelevantBoris Loukanov
 

More from Boris Loukanov (20)

Global Creativity Report 2019 - by Cannes Lions
Global Creativity Report 2019 - by Cannes LionsGlobal Creativity Report 2019 - by Cannes Lions
Global Creativity Report 2019 - by Cannes Lions
 
Facebook Business Influencer Guide
Facebook Business Influencer GuideFacebook Business Influencer Guide
Facebook Business Influencer Guide
 
IAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISING
IAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISINGIAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISING
IAB GUIDE TO DIGITAL VIDEO ADVERTISING
 
Society of Professional Journalists Code of Ethics
Society of Professional Journalists Code of EthicsSociety of Professional Journalists Code of Ethics
Society of Professional Journalists Code of Ethics
 
The Complete Guide to Instagram Analytics
The Complete Guide to Instagram Analytics The Complete Guide to Instagram Analytics
The Complete Guide to Instagram Analytics
 
2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK
2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK
2016 CYBERSECURITY PLAYBOOK
 
A-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be Relevant
A-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be RelevantA-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be Relevant
A-Z Culture Glossary 2016 - The Trends You Need to Know to be Relevant
 
The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016
The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016
The Future 100: Trends and Change to Watch in 2016
 
Road to Programmatic - An IAB Europe White Paper
Road to Programmatic - An IAB Europe White PaperRoad to Programmatic - An IAB Europe White Paper
Road to Programmatic - An IAB Europe White Paper
 
GUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATS
GUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATSGUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATS
GUIDE TO SMARTPHONE MOBILE AD FORMATS
 
Keywords to the Wise - AdWords Best Practices Series
Keywords to the Wise - AdWords Best Practices SeriesKeywords to the Wise - AdWords Best Practices Series
Keywords to the Wise - AdWords Best Practices Series
 
Using Wikis in Government: A Guide for Public Managers
Using Wikis in Government: A Guide for Public ManagersUsing Wikis in Government: A Guide for Public Managers
Using Wikis in Government: A Guide for Public Managers
 
A Manager’s Guide for Using Twitter in Government
A Manager’s Guide for Using Twitter in GovernmentA Manager’s Guide for Using Twitter in Government
A Manager’s Guide for Using Twitter in Government
 
A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...
A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...
A manager’s guide to assessing the impact of government social media interact...
 
Settling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by Google
Settling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by GoogleSettling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by Google
Settling the Quality Score - AdWords Best Practices Series by Google
 
Actual Facebook Ads Guide, June 2014
Actual Facebook Ads Guide, June 2014Actual Facebook Ads Guide, June 2014
Actual Facebook Ads Guide, June 2014
 
Inbound Marketing Best Practices
Inbound Marketing Best PracticesInbound Marketing Best Practices
Inbound Marketing Best Practices
 
Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013
Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013
Facebook Creative Ad Specs as of October 14th, 2013
 
Abuse-standards 6.2
Abuse-standards 6.2 Abuse-standards 6.2
Abuse-standards 6.2
 
Improving Quality Score - The Value of Being More Relevant
Improving Quality Score - The Value of Being More RelevantImproving Quality Score - The Value of Being More Relevant
Improving Quality Score - The Value of Being More Relevant
 

Copywriting за Уеб

 • 1. Копирайтинг за Уеб Силата на думите в Интернет Борис Луканов Marketing Creative Lab
 • 3. За мен Борис Луканов – Marketing Creative Lab Сайт: Boris Domain – The Marketing Creative Space Други сайтове:  Boris Loukanov Web Mix  Boris Loukanov Creative Mix  Boris Loukanov Marketing Creative Library За ITraining Компания за професионални консултации, IT обучение и бизнес тренинг в сферата на Microsoft продуктите, информационните технологии и уеб маркетинга
 • 4. Копирайтинг за Уеб - главните теми: # Комуникация и текст – основни понятия # Как се пише текст, който комуникира # Структурата на текста # Специфика на Интернет и Уеб комуникациите # Основни правила за оптимизация на текстове в интернет – как да ви харесват и читателите и търсачките # Силата на заглавията - практически съвети
 • 5. Комуникация и текст – основни понятия До Гутенберг и след Гутенберг (Маршал Маклуън)
 • 6. Комуникация и текст – основни понятия Същност на комуникацията “Комуникация” (communicatio) - “общност”, “съпри-частност” Комуникацията е социален феномен Социално действие (взаимодействие), което се осъществява посредством символи
 • 7. Комуникация и текст – основни понятия
 • 8. Комуникация и текст – основни понятия 3 основни елемента: - Комуникатор - Реципиент - Съобщение и 2 действия: - Кодиране - Разкодиране И още 2 важни части: - Шум - Канал
 • 9. Комуникация и текст – основни понятия # Епохата на Вниманието и битката за него (Media is free but Attention is not) # Комуникацията е навсякъде около нас, тя е част от живота ни (Живеем в McInformation Age) # Посланието (съобщението) е в основата на комуникацията
 • 10. Силата на думите или как се пише текст, който комуникира https://youtu.be/Hzgzim5m7oU
 • 11. Силата на думите или как се пише текст, който комуникира
 • 12. Каква е целта на текста? Комуникация!
 • 13. Каква е целта на текста? Да информира?
 • 14. Каква е целта на текста? Да продава?
 • 15. Каква е целта на текста? Да вдъхновява?
 • 16. Каква е целта на текста? Да информира? Да продава? Да убеждава?
 • 17. Каква е целта на текста? Да предизвика някакво действие?
 • 18. Каква е целта на текста? Да забавлява?
 • 19. Каква е целта на текста? Или накратко – да предаде (да комуникира) някакво послание (съобщение) на публиката!
 • 20. Как да предадете посланието на текста? # Привличане на внимание # Събуждане на интерес # Предизвикване на желание # Извършване на действие
 • 21. Как да предадете посланието на текста?
 • 22. Как да предадете посланието на текста? Няколко важни съвета: # KISS метода # Един текст – едно послание, три „опорни точки“ # За различни аудитории едно и също послание – по различни начини (но не безлично, а в 3 лице, мн. ч.) # Кратки изречения на разбираем език, кратки параграфи # Повече глаголи, активен залог # Избягвайте сухия технически стил, не използвайте съкращения, инициали и професионален жаргон
 • 23. Как да предадете посланието на текста? Няколко важни съвета: # Давайте примери, подкрепяйте изказванията си с цитати, факти и статистика # Цифрите изписвайте с числа, не с думи (но не заливайте аудиторията с прекалено много цифри) # Проверявайте линковете, правописа, граматиката, коректността на фактите # В съобщенията за медиите е стандарт 3 лице, ед. ч. („Фирма Х направи това“), но в сайта, пишем от наше име, 1 лице, мн. ч. („Ние направихме това“)
 • 24. Как да предадете посланието на текста? Риторични средства: # Паралелна структура – елементи на изречението, които си приличат конструктивно и функционално Пр. „Ще работим усърдно, ще работим постоянно. Ще направим всичко, за да изпълним поставените цели“
 • 25. Как да предадете посланието на текста? Риторични средства: # Триади – правилото на тройката; група от три неща в речта, създава в съзнанието ни усещане за пълнота и задоволителност Пр. „Новите промени ще повишат качеството, ще намалят разходите и ще създадат условия за развитие на иновациите“
 • 26. Как да предадете посланието на текста? Риторични средства: # Антитеза – засилва драматичния ефект, рядко се използва административните и бизнес текстовете; Пр. „Изборът е наш – можем да продължаваме, както досега и да очакваме компанията ни да просъществува година- две. Можем да рискуваме и да въведем тази иновация, която в близко бъдеще ще ни даде преимущество пред всичките ни конкуренти.“
 • 27. Как да предадете посланието на текста? Риторични средства: # Риторични въпроси – допринасят за засилване на ефекта от текста Пр. „Вие бихте ли искали да работите в такава компания? Бихте ли се задоволили с посредствеността?“
 • 29. Структурата на текста Правилото на „обърнатата пирамида” # Заглавие – най-важният елемент. Трябва да бъде с голям шрифт, кратко, ясно, въздействащо и да съдържа основното от посланието # Подзаглавие – дава допълнителна информация за съдържанието. Много хора четат основно заглавията и подзаглавията и ако бъдат заинтригувани, тогава поглеждат и самия текст
 • 30. Структурата на текста Правилото на „обърнатата пирамида” # Лийд – първият, най-важен параграф от текста. В 2-3 изречения отговаря на 5-те задължителни въпроса, на които трябва да даде отговор текста – кой, къде, кога, какво, как. # Основен текст – дава допълнителни подробности; включва 2-3 параграфа, развива информацията # Снимки, изображения – визията привлича читателя; хубавите снимки, схеми и атрактивни изображения допринасят за пълнотата и „цвета” на поднесената информация # Цитати, дребни детайли
 • 31. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите 4 етапа в развитието на Интернет: # Web 1.0 - свързва информацията и я довежда до мрежата # Web 2.0 – в момента; свързва хората, поставяйки “Аз” в интерфейса на потребителя и “Ние” във Web страниците на социалното участие (Social Graph) # Web 3.0 - започва сега; свързва значения и знания с нашия опит в интернет (Knowledge Graph - Semantic Web) # Web 4.0 - предстои да се появи. Ще свързва интелекта във всеобхватен Web, където хора и неща (предмети, явления) ще общуват (Internet of Things)
 • 32. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите Всяка уеб страница днес трябва да се съревновава за вниманието на потребителя със стотици милиони други страници!
 • 33. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите http://vbox7.com/play:24b0b369f8
 • 34. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите Как четат хората в Интернет? # От горе-вляво, към долу-вдясно # Погледът прескача по елементите # Сканиране, вместо четене наред - потребителите не четат задълбочено, по-скоро „сканират“ съдържанието в уеб страницата
 • 35. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите Как четат хората в Интернет?
 • 36. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите Хийтмап диаграмите показват: # F-патерн на движението на очите на потребителя на уебстраницата, като повече гледа в лявата част # Най-разглежданата информация е във видимата на монитора част на уебстраницата (без скролиране) # Визуалните елементи в страницата влияят повече на мъжете, отколкото на жените
 • 37. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите Какво забелязват, като четат в интернет? # Лого, слоган # Заглавия и подзаглавия # Първи параграф # Първи изречения на останалите параграфи # Картинки, Видео # Bold / Italic # Булети # Линкове # Числа # Заключителен параграф
 • 38. Специфика на Интернет и Уеб комуникациите Няколко важни съвета: # Повечето Интернет потребители са заети хора и нямат много време, ще четат само толкова, колкото да получат отговор на въпроса си # Доброто писане за Интернет е като разговор - задайте си въпроса, какво хората биха ви питали, например, по телефона. Пишете така, все едно отговаряте по телефона # Сложете най-важните думи първи - първите водещи изречения трябва да са кратки, добре да описват проблема и да се открояват от останалата част от текста.
 • 39. Специфика на Интернет и Уеб 2.0 комуникациите Няколко важни съвета: # Ако има технически термини, дефинирайте ги, изпишете пълното наименование на съкращенията # Използвайте илюстрации, таблици, визии и диаграми, за да привлечете вниманието към важната информация # Не оставяйте читателите ви да се лутат, винаги им давайте линк да навигират към това, което им е нужно, към релевантно за тях съдържание.
 • 40. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет Или как да ни харесват и читателите, и търсещите машини?
 • 41. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет
 • 42. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет
 • 43. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет Правилото на „обърната пирамида" е в сила и в Интернет! # Заглавие – „с голям шрифт, кратко, ясно, въздействащо и да съдържа основното” Преведено за интернет, това ще рече - да е в H1 heading tag, да не е по-дълго от 65-70 знака и да съдържа най-важната ключова дума/фраза
 • 44. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет Правилото на „обърната пирамида" е в сила и в Интернет! # Подзаглавие – също трябва да съдържа една или дори две ключови думи/фрази, да бъде поставено в H2 heading tag; може да се използва за „meta description” като в този случай дължината му не трябва да превишава 160-170 знака.
 • 45. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет Правилото на „обърната пирамида" е в сила и в Интернет! # Първият параграф – въвеждащите 2-3 изречения, които дават представа за съдържанието на текста (както за читателите, така и за ботовете на търсещите машини); Да бъде по-забележим от останалата част от текста чрез използването примерно на H3 heading tag; важно е да включите и в него някои от ключовите думи/фрази Ако текстът е по-дълъг, H3 тагът може да се използва и между параграфите на съдържанието – като вътрешни подзаглавия
 • 46. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет Правилото на „обърната пирамида" е в сила и в Интернет! # Основният текст – параграфите, в които развивате съдържанието; главните неща в текста, на които искате да обърнат внимание читателите поставете в Bold (strong); # Снимки, изображения – както и в offline медиите, така и в интернет, те привличат вниманието на читателите (не забравяйте описанието и Alt tag)
 • 47. Основни правила за оптимизация на текстове в интернет Правилото на „обърната пирамида" е в сила и в Интернет! # Цитати, допълнителна информация, линкове – както е важно в традиционните медии да се посочи източника на информацията или да се уточни кого цитират, така и в уеб текста е важно да се направи същото, основно чрез линкове
 • 48. Силата на заглавията - практически съвети • Заглавие: до 72% • Подзаглавия: между 18 и 22% • Край: 8% Привличане на потребителското внимание от отделните сегменти на текста:
 • 49. Силата на заглавията - практически съвети Какво искате да си каже потребителят като прочете заглавието (и подзаглавието)? # „Това е нещо ново, за което не съм чувал. Искам да науча повече!“ # „Това съм го чувал, но искам да науча повече!“ # „Бих се радвал да имам, да ползвам това!“ # „Това може да ми помогне за…/ще улесни живота ми“ # „Това ще ми спести време“
 • 50. Силата на заглавията - практически съвети Какво искате да си каже потребителят като прочете заглавието (и подзаглавието)? # „Това ще ми спести пари/ще ми помогне да спечеля пари“ # „Това решава проблема ми“ # „Това ми звучи интересно/любопитно“ # „Това ще е интересно на мой приятел/близък“
 • 51. Силата на заглавията - практически съвети Преди всичко заглавието трябва да показва с какво ще е полезен текста за потребителя, какъв benefit ще получи. Трябва да създава усещане за Спешност, за Уникалност, за Важност, трябва да е интригуващо и когато е възможно, да има поне частица емоционалност в него.
 • 52. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Въпроси Знаете ли как да попълните данъчната си декларация? # Любопитство Важни неща за данъците, които може би не знаете # Цифри 10 изпитани начина да повишите вашата продуктивност
 • 53. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Въпроси (на които отговорът очевидно е Да) Сакам да те питам нещо и сакам дека отговорът ке биде Да! ;-) # Искате ли да научите как се пишат магнетични заглавия? # Искате ли да сте богати? # Желаете ли да сте неустоими за жените/мъжете?
 • 54. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Внимание! (страх, недостиг, времево ограничение) # Само 2 дни остават до крайния срок за… # Само до 30 май може да ползвате отстъпка при закупуване на нов продукт! # От днес нови глоби за неправилно паркиране в София! # Не опитвайте това вкъщи!
 • 55. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Обръщение към определена публика За тези, които са платили данъците си в срок # Детайлно обяснение 5 задължителни стъпки при регистрация на фирма # Безплатно Свалете безплатно новата книга/песен на X Безплатни консултации в понеделник за социално слаби
 • 56. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Разкриване на „тайни“, на неща, които публиката не знае Тайната да пишем ефективни заглавия Тайната на бързото отслабване Полезни функционалности на Фейсбук, за които не сте подозирали 5 малко известни факта за соята
 • 57. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Власт, сила, престиж Бъдете стилна като Анжелина Джоли 5 бизнес съвета, с които ще отвеете конкуренцията # Списъци 10 изключително ценни ресурса за SEO Топ 5 на най-полезните функции в Microsoft Excel
 • 58. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Мързелът Как да отслабнете с 10 кг. за месец без дори да се изпотите 3 лесни и безболезнени начина да победите мързела си # Причина Защо… 7 причини да не почиваме на българското Черноморие Защо е важно да подадете данъчните си декларации навреме?
 • 59. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Новинарско заглавие Новият закон влиза в сила от днес Ваньо Танов е новият стар шеф на Агенция Митници Борисов: „Ако ГЕРБ спечели, данъците ще останат същите“ # „ZEN“ заглавия (или заповедни) Гладни ли сте? Не пропилявай времето си! Бъди като Големите!
 • 60. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Как да (How to) ……… Как да спечелим повече клиенти? # Как да…………като……….. # Как да ………….без…………… # Как да …………. докато ………… Как да инвестираш като вълк от Уолстрийт Как да привлечеш нови фенове във Фейсбук без да платиш и стотинка. Как да печелиш пари, докато си стоиш в къщи
 • 61. Силата на заглавията - практически съвети Формули заглавия # Какво (Всичко, което) всеки трябва да знае за….. Всичко, което трябва да знаете, за да платите по-малко данъци # Действие срещу полза Абонирайте се за бюлетина ни и ще получите безплатно електронна книга
 • 62. Силата на заглавията - практически съвети # Правилото 50/50 Половината от времето, което ви е нужно, за да напишете целия текст, трябва да отделите на написването на заглавието (или ако не само на заглавието – то на заглавието, заедно с подзаглавието и първия параграф). Дейвид Огилви споделя, че е пренаписвал заглавието за тази реклама на Ролс Ройс (1959 г.) 104 пъти!
 • 63. Силата на заглавията - практически съвети „60 мили в час и най- дразнещият звук в този нов Ролс Ройс е от електрическия часовник“
 • 64. Силата на заглавията - практически съвети
 • 65. Силата на заглавията - практически съвети # Обърнете внимание на „Вие“! Комуникирайте истински с потенциалните ви читатели, не пишете в безлична форма # Внимавайте с употребата на думи като „иновативен“, „вълнуващ“, „евтин“, „значителен“, „научен“. В повечето случаи не носят полза и имат негативен ефект за комуникацията на посланието ви # Когато използвате цифри в заглавието, нека те да са 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 33, 50, 100; цифри като 4, 6, 8, 11, 14, 17, 22 нямат този ефект, като другите
 • 66. Финални съвети Негативни или позитивни послания? # Няма строго правило, но макар че в определени случаи негативните послания могат да работят добре, повечето специалисти препоръчват да се избягват или да се използват внимателно. # Когато твърдиш, че нещо НЕ Е, това може да се приеме по нежелан начин, да предизвикаш негативна реакция Ако ви кажа, че при зъболекаря НЕ боли, вие все пак ще обърнете вниманието си към “БОЛИ” от тази фраза.
 • 67. Финални съвети Негативни или позитивни послания? Затова при възможност е по-добре да се използва примерно: „Отслабване“ вместо „да намалиш теглото си“; „Спести пари“ вместо „намали разходите“ „Ще ви даде повече свободно време“ вместо „намали времето за работа“ „Ще опрости процеса“ вместо „ще редуцира трудностите при…“
 • 68. Финални съвети # NLP трикове Използване на сетивата на потребителите - зрение, слух, усещане, вкус, мирис Примери: вместо „Даваме ви възможност за безплатно тестване“ – „Даваме ви възможност да се докоснете/усетите сами как работи продукта“ Вместо „Спечелете билет за премиерата на филма“ – Искате ли да видите/да гледате новия филм?
 • 69. Финални съвети # NLP трикове Примери: вместо „Нашите служители ще отговорят на обаждането ви“ – „Нашите служители ще изслушат всеки ваш проблем“ Вместо „Ресторантът ни предлага ново меню специалитети“ – „Заповядайте, за да вкусите новите специалитети от менюто ни“
 • 70. Финални съвети Създавайте образи, провокирайте въображението на читателя “Не ми казвай, че луната свети, покажи ми блясъка й на счупено стъкло!” (Антон Чехов) „Словото ти става ясно и силно не когато няма повече какво да добавиш, а когато повече няма какво да отнемеш” (Исак Бабел) „По-малкото е повече. Кажи това, което трябва да кажеш. Премахни излишните думи. Стигни до смисъла.“ (Джордж Оруел) „Смисълът на правните текстове е да бъде превърнато сложното в просто , не обратното.“ (Дейвид Пост)
 • 73. Използвани материали и полезни ресурси Любомир Любомиров http://nextcopy.net Борил Богоев http://borilbogoev.com/ Петко Димов http://postvai.com/ Силва Форест http://silvaforest.net Христо Стоянов http://www.lifehack.bg/ Дрейтън Бърд http://draytonbird.com/ Крис Броган http://chrisbrogan.com/ Copyblogger http://www.copyblogger.com/blog Groove Manifesto http://www.groovemanifesto.net/ Презентацията онлайн И още полезни материали по темата