nhan cach va cac thuoc tinh cua nhan cach tt

25,124 views

Published on

thuyết trình văn hóa doanh nghiệp

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cảm ơn
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hay quá. thanks!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • hay
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

nhan cach va cac thuoc tinh cua nhan cach tt

 1. 1. Bàn 1-dãy 1 K3-NH www.themegallery.com LOGO NHÂN CÁCH VÀCÁC THUỘC TÍNH CỦA NHÂN CÁCH
 2. 2. Kết Cấu Bài Thảo Luận I. Nhân Cách 1, Khái Niệm 2, Bản chất 3, Các yếu tố đặc trưng cơ bản II. Các thuộc Tính Nhân Cách 1, Xu hướng 2, Năng lực 3, Tính cách 4, khí chấtwww.thmemgallery.com Company Logo
 3. 3. I. Nhân cách 1, Khái Niệm Về Nhân Cách Nhân cách là một cá nhân có ý thức, chiếm một vị trí nhất định trong xã hội và đang thực hiện một vai trò xã hội nhất định. (A.G.Covaliov) Nhân cách là toàn bộ những đặc điểm tâm lý đã ổn định, bền vững của cá nhân tạo nên giá trị, phẩm giá của cá nhân đó. Nhân cách bao gồm những cái riêng và cái chung của con người, bao gồm cái chung từ xã hội, dân tộc, lịch sử và những cái đó đã biến tính cái riêng của mỗi người tạo nên nét độc đáo của mỗi cá nhân.www.thmemgallery.com Company Logo
 4. 4. I. Nhân cách  Nhân cách con người không bẩm sinh, không tự nhiên có, nhân cách được hình thành dần trong quá trình tham gia các mối quan hệ của con người.  Nhân cách quy định bản sắc riêng của cá nhân trong sự thống nhất biện chứng với cái chung, cái phổ biến của cộng đồng mà cá nhân đó là đại biểu.www.thmemgallery.com Company Logo
 5. 5. I. Nhân cách Khái niệm con người, cá nhân, nhân cách CON NGƯỜI CÁ NHÂN CÁ TÍNH NHÂN CÁCH Con người là Là con Cái đơn nhất Bao gồm phần xã một thực thể người, có một không hội, tâm lý của cá sinh vật, xã nhưng con hai, không nhân với tư cách hội, văn hóa. người cụ lặp lại trong thành viên của thể của tâm lý hoặc một xã hội nhất cộng đồng, sinh lý của cá định, là chủ thể một thành thể động vật của cả quan hệ viên của xã hoặc cá thể người- người, của hội. người. hoạt động có ý thức và giao lưu.www.thmemgallery.com Company Logo
 6. 6. I. Nhân cách Con đường hình thành nhân cách Hoạt động cá nhân là con đường trực tiếp hình thành và phát triển nhân cách. Hoạt động của con người là hoạt động có mục đích, có ý thức, có tính xã hội và tính tập thể được thể hiện bằng những thao tác công cụ nhất định đòi hỏi con người phải có những phẩm chất tâm lý nhất định.www.thmemgallery.com Company Logo
 7. 7. I. Nhân cách2, Bản chất của con người: Con người là một thực thể thống nhất gồm 3 mặt: Mặt sinh vật Mặt Mặt tâm lý xã hộiwww.thmemgallery.com Company Logo
 8. 8. Bản chất của con người Con người là một sinh vật phát triển cao nhất trong Mặt thế giới động vật, là một thực thể tồn tại trong không sinh vật gian và thời gian, chịu sự tác động của các quy luật tự nhiên, sinh học, vật lý… Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Con Mặt người là chủ thể, vừa là khách thể của các mối quan xã hội hệ xã hội đó. Mặt Nhờ có ngôn ngữ, có lao động và sống thành xã hội, mà con người có mức độ phát triển tâm lý mới về tâm lý chất so với động vật.www.thmemgallery.com Company Logo
 9. 9. 3, Các Yếu Tố Đặc Trưng Cơ Bản Di Truyền Vô Môi Thức Trường Nhà Ý Thức Trương Phát Cha Mẹ chiểnwww.thmemgallery.com Company Logo
 10. 10. 3, Các đặc trưng cơ bản của nhân cách: Các đặc Tính Tính trưng giao thống nhất cơ bản lưu Tính Tính ổn tích định cựcwww.thmemgallery.com Company Logo
 11. 11. II. Các thuộc tính của nhân cách PHẨM CHẤTXu hướng Năng lực Tính cách Khí chất Chiều hướng Cường độ Tính chất, phát triển của phong cách nhân cách nhân cách của nhân cáchwww.thmemgallery.com Company Logo
 12. 12. 2- Năng lực Là khả năng của con người có thể thực hiện một loại hoạt động nào đó, làm cho hoạt động ấy đạt đến kết quả nhất định. Năng lực được hình thành, thể hiện và phát triển trong hoạt động. Năng lực của một người biểu hiện ở vốn tri thức của người đó về một công việc đang làm và về một số những việc khác có liên quan khi tiến hành làm việc đó.www.thmemgallery.com Company Logo
 13. 13. 2- Năng lực Khi đánh giá năng lực của nhân viên, nhà quản trị cần dựa trên những yếu tố sau đây: Dựa vào phương thức hoàn thành công việc Dựa vào hiệu suất hoàn thành công việc Dựa vào mức độ kết quả của công việc xét cả về chất lượng cũng như số lượngwww.thmemgallery.com Company Logo
 14. 14. 3- Tính cách Khái niệm:  Là một thuộc tính tâm lý cá nhân phản ánh nhận thức của con người về thế giới xung quanh và được thể hiện qua hành vi bên ngoài của họ.  Tính cách mô tả các đặc điểm, khuynh hướng và tính khí ổn định của từng cá nhân.www.thmemgallery.com Company Logo
 15. 15. 3- Tính cách Bấm sinh Môi trường sống và làm việc Tác động đến Học tập việc hình thành TÍNH CÁCH Kinh nghiệm Sự nổ lực thay đổiwww.thmemgallery.com Company Logo
 16. 16. 3- Tính cách Đặc điểm của tính cách 1 2 3 Tính cách khác Tính cách thể Những đặc điểm nhau, trước một hiện sự độc đáo, về tính cách là tình huống, một cá biệt, và riêng tương đối ổn có định ở các cá vấn đề, sẽ có nhân cách giải quyết khác nhauwww.thmemgallery.com Company Logo
 17. 17. 3- Tính cáchCấu trúc của tính cách Nội dung Tốt Xấu 1- Là loại người toàn diện, 3- thường là những người Tốt vừa có bản chất tốt, thái độ cơ hội, thủ đoạn, thiếu trung tốt, vừa có hành vi, cử chỉ, thực. Hình thức cách ăn nói tốt 2- Là loại người có bản 4- là loại người xấu toàn chất tốt, nhưng chưa từng Xấu diện, xấu cả bản chất, thái trải, chưa biết thể hiện cái độ, mà hành vi, cử chỉ, tốt ra bên ngoài, trong cách nói năng cũng xấu. hành vi, hành động.www.thmemgallery.com Company Logo
 18. 18. 3- Tính cáchCác loại tính cách:  Theo phẩm chất cá nhân Không ổn định Ổn định Hướng Căng thẳng, dễ bị kích Điềm đạm, bình tĩnh, tự tin, động, không ổn định, nồng tin cậy, thích ứng, nồng ngoại hậu, xã hội, phụ thuộc hậu, xã hội, phụ thuộc Hướng Căng thẳng, dễ bị kích Điềm đạm, bình tĩnh, tự tin, động, không ổn định, lạnh tin cậy, thích ứng, lạnh nội nhạt, nhút nhát, bẽn lẽn. nhạt, nhút nhát, bẽn lẽn.www.thmemgallery.com Company Logo
 19. 19. Các loại tính cách: Theo phẩm chất cá nhân Người nội thuộc Người ngoại thuộc Quan điểm Cho rằng họ có thể kiểm soát số Cho rằng cuộc sống của họ bị phận kiểm soát bởi các lực lượng bên ngoài Mức độ thỏa Nhiều Ít mãn công việc Hệ số vắng mặt Thấp Cao Mức độ tự đề Nhiều Ít ra nhiệm vụ Mức độ gắn bó Nhiều Ít với công việc Nhận dạng Chủ động hơn trong việc tìm kiếm thông Dễ tuân thủ và sẵn lòng phục tùng trong công việc tin trước khi ra quyết định, nỗ lực hơn các quy định, các chỉ dẫn. trong việc kiểm soát môi trường làm việc, được động viên cao hơn cho thành tựu Công việc phù Làm việc tốt với những việc phức tạp, Rất phù hợp các công việc được quy hợp đòi hỏi học tập và xử lý nhiều thông tin định rõ ràng, nhịp điệu công việc phức tạp. Rất phù hợp các công việc thoải mái, những công việc đòi hỏi sự mở đầu hoặc các công việc đòi hỏi hành tuân thủ các chỉ dẫn của cấp trên. động một cách độc lập.www.thmemgallery.com Company Logo
 20. 20. 3- Tính cáchCác loại tính cách  Định hướng thành tựu: người có nhu cầu thành tựu cao là người luôn theo đuổi việc giải quyết công việc tốt hơn. Họ muốn vượt qua các khó khăn, trở ngại. Họ muốn cảm thấy rằng thành công hay thất bại của họ là do kết quả của những hành động của họ. Nghĩa là, họ muốn các công việc mang tính thách thức. Độc đoán: những người độc đoán làm rất tốt những việc là rõ ràng và sự thành công dựa trên sự tuân thủ chặt chẽ các luật lệ.www.thmemgallery.com Company Logo
 21. 21. 3- Tính cách Các loại tính cách  Thực dụng: người thực dụng là người biết vận dụng nhiều, thắng nhiều, ít bị thuyết phục và thuyết phục người khác nhiều hơn là bị người khác thuyết phục. Người có xu hướng này sẽ là người thành công khi họ hành động mặt đối mặt với người khác hơn là gián tiếp, khi vắng các chỉ dẫn, các luật lệ.www.thmemgallery.com Company Logo
 22. 22. 3- Tính cách Các loại tính cách  Chấp nhận rủi ro: những người có mức độ chấp nhận rủi ro cao thường hoạt động có hiệu quả ở những công việc như môi giới chứng khoán, buôn bán bất động sản… nơi nhu cầu công việc đòi hỏi phải ra những quyết định nhanh. Công việc không phù hợp là ở công việc kế toán hoặc kiểm toán, với những công việc tương tự, người né tránh rủi ro thường làm tốt hơn.www.thmemgallery.com Company Logo
 23. 23. 4-Khí Chất Định nghĩa: Là một thuộc tính tâm lý cá nhân phản ánh tốc độ, cường độ diễn biến hiện tượng tâm lý trong con người đó và được thể hiện qua hành vi bên ngoài của họwww.thmemgallery.com Company Logo
 24. 24. 4-Khí Chất Đặc điểm:  Tính khí xét cho cùng do hệ thần kinh con người quyết định, vì vậy nó mang yếu tố bẩm sinh.  Căn cứ vào tính chất hoạt động của hệ thần kinh, con người có thể có nhiều loại tính khí khác nhau. Tính chất thần kinh Các loại tính khí Cường độ hoạt Trạng thái của hệ Tốc độ chuyển đổi 2 động của hệ thần kinh quá trình của hệ thần thần kinh kinh Linh hoạt Mạnh Cân bằng Nhanh Điềm tĩnh Mạnh Cân bằng Chậm Sôi nổi Mạnh Không cân bằng Nhanh Ưu tư Yếu Không cân bằng Chậmwww.thmemgallery.com Company Logo
 25. 25. 4-Khí Chất Đặc điểm  Mỗi tính khí đều có 2 mặt ưu và nhược điểm của nó. Vì vậy, trên thực tế có những công việc phù hợp với tính khí này nhưng không phù hợp với tính khí khác. Cho nên, cần phải giao công việc phù hợp với tính khí của mỗi người. (Xem bảng)  Tính khí giống nhau sẽ đẩy nhau, khác nhau sẽ hút nhau. Cho nên, trong tập thể cần phải có tính khí khác nhau để bổ sung, hỗ trợ nhau.  Tính khí khác nhau, trước cùng 1 tình huống, sẽ có cách hành động, xử sự không giống nhau.  Đánh giá tính khí của nhân viên phải thận trọng.www.thmemgallery.com Company Logo
 26. 26. 4-Khí Chất Ưu nhược điểm của các loại tính khí Tính khí Ưu điểm Nhược điểm Linh hoạt Dễ tiếp xúc, năng động, nhiều sáng -Tình cảm thay đổi nhanh chóng. kiến, có nhiều mưu mẹo. - Nhận thức v.đề không sâu. Công việc phù hợp: đòi hỏi sự đổi mới, Công việc không phù hợp: Sự kiên sáng tạo, tự chủ như tiếp xúc khách trì, nhẫn nại như thủ kho, thủ quỹ. hàng. Điềm tĩnh Ít bị kích động, làm việc rất nguyên tắc, Ít sáng kiến, bảo thủ, hơi chậm, thích rất sâu sắc. nghi kém. Công việc phù hợp: công tác nhân sự, Công việc không phù hợp: đòi hỏi tổ chức, giải quyết chế độ chính sách. chủ động, sáng tạo như ngoại giao. Mạnh, nhiệt tình, táo bạo Hấp tấp, vội vàng, nóng nảy, dễ cọc. Sôi nổi Công việc phù hợp: thử thách trong Công việc không phù hợp: làm tổ giai đoạn đầu, công việc phong trào chức, nhân sự, ngoại giao. Có trách nhiệm công việc, quan hệ tốt, Tác phong rụt rè, rất tự ti, ngại giao Ưu tư có sự kiên trì, nhẹ nhàng tiếp, khó thích nghi, thụ động. Công việc phù hợp: đòi hỏi kiên trì, ổn Công việc không phù hợp: nhân sự, định, có sự chỉ đạo như thủ quỹ, thủ mạo hiểm, đòi hỏi sáng tạo, chủ kho.www.thmemgallery.com động. Company Logo
 27. 27. Tóm Lại Xu hướng nhân cách là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, bao gồm một hệ thống động cơ quy định tính tích cực hoạt động của cá nhân và quy định sự lựa chọn thái độ của nó.www.thmemgallery.com Company Logo
 28. 28. Tài liệu Tham Khảo Sưu Tầm từ báo mạng http://www.wattpad.com http://www.mbti.vn Cùng sự giảng dậy của Giảng Viên : Đặng Thị Lanwww.thmemgallery.com Company Logo
 29. 29. Danh sách TV bàn I-dãy I K3-NH Nguyễn Thị Thùy Dương Tiêu Xuân Khoa Lê Thùy Trang Hoàng Văn Thơ Nguyễn Xuân Trường Vũ Huy Hoan Vũ Trung Kiên gautruc1110@gmail.comwww.thmemgallery.com Company Logo
 30. 30. Nhân cách Cảm ơn cô cùng toàn thể các bạn đã chú ý lắng nghe!www.thmemgallery.com Company Logo

×