Successfully reported this slideshow.

Startup Journey - A case on AhaMove, 2018.09.29 (Truong Bomi)

2

Share

Upcoming SlideShare
Tableau BI
Tableau BI
Loading in …3
×
1 of 52
1 of 52

Startup Journey - A case on AhaMove, 2018.09.29 (Truong Bomi)

2

Share

Download to read offline

1. Difference between Startup vs. Corporate (Sự khác biệt giữa công ty khởi nghiệp và công ty “đồng phục”)
- Chẳng có gì chắc chắn cả
- Mỗi ngày là một thách thức
- Luôn tràn đầy năng lượng
- Tăng tốc nhanh
- Không ngừng học
- Kiếm tìm ý nghĩa trong công việc của mình

2. Live Startup? Nên sống cuộc sống khởi nghiệp? Là một phần kiến tạo hoặc nhà khởi nghiệp kiến tạo.
- Hành trình “cơ cực”
- Nên bắt đầu sớm, từ giai đoạn thực tập sinh
- Case của Bình, leo núi khởi nghiệp ở Aha
- Tự khởi nghiệp?
- 5 yếu tố cốt yếu quyết định sự thành công hay thất bại của một công ty khởi nghiệp
- Có quá muộn để bắt đầu?

3. AhaMove - a Vietnamese on-demand delivery platform, growing from zero

P.s: Join me at AhaMove

1. Difference between Startup vs. Corporate (Sự khác biệt giữa công ty khởi nghiệp và công ty “đồng phục”)
- Chẳng có gì chắc chắn cả
- Mỗi ngày là một thách thức
- Luôn tràn đầy năng lượng
- Tăng tốc nhanh
- Không ngừng học
- Kiếm tìm ý nghĩa trong công việc của mình

2. Live Startup? Nên sống cuộc sống khởi nghiệp? Là một phần kiến tạo hoặc nhà khởi nghiệp kiến tạo.
- Hành trình “cơ cực”
- Nên bắt đầu sớm, từ giai đoạn thực tập sinh
- Case của Bình, leo núi khởi nghiệp ở Aha
- Tự khởi nghiệp?
- 5 yếu tố cốt yếu quyết định sự thành công hay thất bại của một công ty khởi nghiệp
- Có quá muộn để bắt đầu?

3. AhaMove - a Vietnamese on-demand delivery platform, growing from zero

P.s: Join me at AhaMove

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Startup Journey - A case on AhaMove, 2018.09.29 (Truong Bomi)

 1. 1. 2018.07.06-09 Truong Bomi truong@ahamove.com STARTUP JOURNEY a case on AhaMove Story 1: Difference between Startup vs. Corporate Story 2: Live Startup?
 2. 2. Difference between Startup vs. Corporate Sự khác biệt giữa công ty khởi nghiệp và công ty “đồng phục”
 3. 3. Chẳng có gì chắc chắn cả
 4. 4. Khoảng trống cơ hội – thị trường bán giày châu Phi Nhảy vào thị trường bán giày ở châu Phi?
 5. 5. Mỗi ngày là một thách thức
 6. 6. Luôn tràn đầy năng lượng
 7. 7. Tăng tốc nhanh
 8. 8. 1/2015 5/2015 8/2015 10/2015 1/2016 9/2018 Idea generation Testing Truck-service launch in HCMC Expand to Hanoi Incorporated. Bike-service launch in HN & HCMC Early Stage Growth Early steps up to the mountain Truong Nguyen 99% 5 stars delivery Our history of development
 9. 9. Không ngừng học
 10. 10. Kiếm tìm ý nghĩa trong công việc của mình
 11. 11. Bring happiness to hundreds of thousands of freelance low-skilled labors Why we start the journey?
 12. 12. Day 1 – Create social values
 13. 13. Live Startup? Nên sống cuộc sống khởi nghiệp? Là một phần kiến tạo hoặc nhà khởi nghiệp kiến tạo.
 14. 14. Hành trình “cơ cực”
 15. 15. Đây là BÌNH. Bình là shipper Aha có khuôn mặt biểu tượng Bình tốt nghiệp Econ tại Uni. of Birmingham năm 2016 Xuất phát làm Business Analyst ở BD hè 2016 Spin off & lead team BI Hà Nội 2017 Đào tạo chuyển giao phân lớp Data Analytics cho các Functional Depts & up level qua phân lớp Data Science 2018 Hãy join công ty khởi nghiệp & phát triển như Bình!
 16. 16. Tự khởi nghiệp?
 17. 17. 2018.07.06-09 JOIN ME NOW at truong@ahamove.com 0948630784
 18. 18. = for DELIVERY in big cities of Vietnam Sharing Economy Products
 19. 19. AcceptAccept Arrive (merchant) Complete Revenue Sharing
 20. 20. Positioning Map Intra-city Nationwide Hub & Spoke Delivery Point-to-Point Delivery Nationwide - 63 provinces ~10 provinces ~2 provinces 24-72h Delivery 20’ - 3h Delivery
 21. 21. Positioning Map – Commercial delivery Note penetrated to Vietnam yet Penetrated to Vietnam Marketing & Sales by Platform Marketing & Sales by Merchant Online Shippers
 22. 22. 2018.07.06-09 JOIN ME NOW at truong@ahamove.com 0948630784

×