Bo Ca Voi Bo Doi

9,236 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bo Ca Voi Bo Doi

 1. 1. TRƯỜNG PTDL HERMANN GMEINER GV : Đỗ Vũ Huyền Duyên Nữ
 2. 2. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
 3. 3. KIỂM TRA BÀI CŨ <ul><li>Đặc điểm chung nhất của lớp thú là gì? </li></ul><ul><li>Phân biệt bộ thú huyệt và bộ thú túi? </li></ul>
 4. 4. Thử tài quan sát
 5. 5. Thử tài quan sát
 6. 6. <ul><li>Kể tên con vật em quan sát được? </li></ul><ul><li>Chúng thích nghi đời sống như thế nào? </li></ul>
 7. 7. BÀI 49 SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (Tiếp theo) BỘ DƠI - BỘ CÁ VOI
 8. 8. I. Bộ dơi : Nêu đặc điểm về đời sống của dơi . Trong hang hốc cây gác chuông trên cây thích nghi bay lượn
 9. 9. Chú thích vào các số của tranh cấu tạo ngoài dơi ? Cánh tay ống tay Bàn tay Ngón tay
 10. 10. <ul><li>Dơi thích nghi đời sống bay thể hiện ở đặc điểm nào? </li></ul><ul><li>Chi trước biến thành cánh </li></ul><ul><li>Cánh dơi có đặc điểm gì khác cánh chim? </li></ul><ul><li>Cánh dơi là một màng da rộng, phủ lông mao thưa, mềm mại, nối liền cánh tay, ống tay, xương bàn và xương ngón tay </li></ul>THẢO LUẬN NHÓM
 11. 11. ? Taïi sao Dôi bieát bay nhö chim nhöng laïi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù? Dôi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù vì dôi ñeû con vaø nuoâi con baèng söõa. Thaân dôi coù loâng mao
 12. 12. * Nhận xét gì về chi sau và thân dơi ? Chi sau yếu .Thân ngắn và hẹp
 13. 13. Phân biệt cách bay của dơi và cách bay của chim? Dơi bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt, không có đường bay rõ rệt. Buông mình cất cánh Chim có chi sau khỏe, nhún đà cất cánh, bay có đường bay rõ rệt
 14. 14. Thử tài quan sát Dựa vào nguồn thức ăn, người ta phân biệt có mấy loại dơi?
 15. 15. Bộ răng của dơi có đặc điểm gì thích nghi ăn sâu bọ? Bộ răng nhọn để cắn giập vỏ trứng của côn trùng
 16. 16. Dơi có vai trò gì trong đời sống Lợi ích : Diệt côn trùng gây hại, phân dơi làm phân bón, thuốc nổ Tác hại : Ăn quả, hút máu động vật…
 17. 18. I. Bộ dơi : <ul><li>Đại diện : Dơi ăn sâu bọ, dơi ăn quả… </li></ul><ul><li>Cấu tạo thích nghi đời sống bay: Chi trước biến đổi thành cánh da,màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp  bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt </li></ul><ul><li>Chi sau nhỏ và yếu, có tư thế bám vào cành cây, treo ngược cơ thể, khi bắt đầu bay, chân rời vật bám, tự buông mình từ cao </li></ul>1 2 3 4 5 6
 18. 19. II. Bộ cá voi :
 19. 20. Quan sát cá voi- đọc thông tin SGK? Thảo luận : Phân tích đặc điểm thích nghi ở nước của cá voi?
 20. 21. Quan sát vây ngực cá voi và chú thích vào hình? Xương cánh tay Xương ống tay Xương bàn tay Xương ngón tay
 21. 22. Miệng cá voi có đặc điểm gì? Mô tả động tác ăn của cá voi?
 22. 24. CÁ VOI SÁT THỦ ĐẺ CON
 23. 25. Vì sao caù voi coù ñaëc ñieåm gioáng caù nhöng laïi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù? Caù voi ñöôïc xeáp vaøo lôùp thuù vì caù voi ñeû con vaø nuoâi con baèng söõa.
 24. 26. Con gì đây
 25. 27. Nêu đặc điểm của cá heo? Nêu đặc điểm phân biệt cá heo và cá voi?
 26. 28. Bộ cá voi có vai trò gì trong đời sống ?
 27. 30. II. Bộ cá voi : <ul><li>Đại diện : Cá voi xanh, cá heo … </li></ul><ul><li>Cấu tạo thích nghi đời sống hoàn toàn ở nước : </li></ul><ul><ul><li>Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi trước biến đổi thành chi bơi có dạng bơi chèo </li></ul></ul><ul><li>Vây đuôi nằm ngang </li></ul><ul><li>Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc </li></ul>1
 28. 31. Quan sát một số loài thú sống ở nước? Bò biển
 29. 32. Hải cẩu
 30. 33. Đầu cá nhà táng
 31. 34. Người dân miền biển thường gọi cá voi là gì, Vì sao có tên gọi như vậy ?
 32. 35. Thaûo luaän nhoùm hoaøn thaønh baûng so saùnh caáu taïo ngoaøi vaø taäp tính aên giöõa dôi vaø caù voi tr 161 sgk. CỦNG CỐ -Khoâng coù raêng, loïc moài baèng caùc khe cuûa taám söøng mieäng. -Raêng nhoïn saéc, raêng phaù vôõ voû cöùng cuûa saâu boï. -Toâm, caù, ñoäng vaät nhoû. -Saâu boï. -Bay khoâng coù ñöôøng bay roõ reät -Bôi uoán mình theo chieàu doïc. -Vaây ñuoâi -Ñuoâi ngaén -Tieâu bieán -Nhoû yeáu -Caùnh da -Vaây bôi Caâu traû lôøi löïa choïn Caù voi xanh Dôi Ñaëc ñieåm raêng, caùch aên Thöùc aên Caùch di chuyeån ñuoâi Chi sau Chi tröôùc Teân ñoäng vaät
 33. 36. Caùnh da Nhoû yeáu Ñuoâi ngaén Bay khoâng coù ñöôøng bay roõ reät Saâu boï. Raêng nhoïn saéc, raêng phaù vôõ voû cöùng cuûa saâu boï. Vaây bôi Tieâu bieán Vaây ñuoâi Bôi uoán mình theo chieàu doïc. Toâm, caù, ñoäng vaät nhoû. Khoâng coù raêng, loïc moài baèng caùc khe cuûa taám söøng mieäng. Ñaëc ñieåm raêng, caùch aên Thöùc aên Caùch di chuyeån ñuoâi Chi sau Chi tröôùc Teân ñoäng vaät Dôi Caù voi xanh
 34. 37. EM CÓ BIẾT RAĐA CỦA DƠI
 35. 38. EM CÓ BIẾT RAĐA CỦA DƠI
 36. 39. Đặc điểm nào sau đây không phải của bộ dơi? <ul><li>Màng cánh rộng , có lông mao </li></ul><ul><li>Có 2 kiểu bay là bay lượn và bay vỗ cánh </li></ul><ul><li>Đẻ con và nuôi con bằng sữa </li></ul><ul><li>Chi sau yếu, bám vào cành cây, treo ngược cơ thể </li></ul>
 37. 40. Loài nào sau đây không thuộc về bộ cá voi? <ul><li>Cá nhà táng </li></ul><ul><li>Cá heo </li></ul><ul><li>Cá voi đao phủ </li></ul><ul><li>Cá sấu </li></ul>
 38. 41. Loài nào sau đây không phải lớp thú? <ul><li>Hà mã </li></ul><ul><li>Hải cẩu </li></ul><ul><li>Hải âu </li></ul><ul><li>Hải ly </li></ul>
 39. 42. Điều nào sau đây không đúng đối với dơi ? <ul><li>Răng nhọn, sắc </li></ul><ul><li>Dơi không cất cánh mà thả từ trên cao xuống </li></ul><ul><li>Đẻ con và nuôi con bằng sữa </li></ul><ul><li>Mũi là cơ quan phát ra siêu âm </li></ul>
 40. 43. Đối với cá voi đặc điểm nào sau đây đúng? <ul><li>Cá voi ăn tôm, cá ,tảo </li></ul><ul><li>Sinh sản trong nước , nuôi con bằng sữa </li></ul><ul><li>Có khả năng phát ra siêu âm </li></ul><ul><li>Câu a,b,c đúng </li></ul>
 41. 44. <ul><li>Học bài </li></ul><ul><li>Đọc bài 50 </li></ul><ul><li>Thực hiện trả lời các câu hỏi trong bài </li></ul>DẶN DÒ
 42. 45. KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 43. 46. M.Anh Q.Anh K.Anh M.Caàm K.Chi T.Cöôøng N.Cöôøng M.Ñöùc Duõng Döông M.Duyeân H.Duyeân Ng.Haø Tr.Haø Haäu Hoaøng Khoa Linh Loäc Luaân Minh Ngaân Ngoïc Phong M.Phöông T>Phöông Phöôïng Taân T.Thaûo M.Thaûo Thieân Thoa Thöùc Thuyø Tieán Toaïi Troïng M.Tuù Tuøng Tuyeân Uyeân Haï Vy Nhö YÙ T.Cöôøng CHỌN BẠN THÔNG MINH
 44. 47. I. Bộ dơi : <ul><li>Đại diện : Dơi ăn sâu bọ, dơi ăn quả… </li></ul><ul><li>Cấu tạo thích nghi đời sống bay: Chi trước biến đổi thành cánh da,màng cánh rộng, thân ngắn và hẹp  bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt </li></ul><ul><li>Chi sau nhỏ và yếu, có tư thế bám vào cành cây, treo ngược cơ thể, khi bắt đầu bay, chân rời vật bám, tự buông mình từ cao </li></ul>II. Bộ cá voi : <ul><li>Đại diện : Cá voi xanh, cá heo … </li></ul><ul><li>Cấu tạo thích nghi đời sống hoàn toàn ở nước : </li></ul><ul><ul><li>Cơ thể hình thoi, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi trước biến đổi thành chi bơi có dạng bơi chèo </li></ul></ul><ul><li>Vây đuôi nằm ngang </li></ul><ul><li>Bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc ./. </li></ul>

×