Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BẢNG	
  GIÁ	
  BÁNH	
  TRUNG	
  THU	
  KINH	
  ĐÔ	
  2015	
  	
   www.nhaphanphoibanhtrungthukinhdo.com Trang	
  1	
  /	
 ...
BẢNG	
  GIÁ	
  BÁNH	
  TRUNG	
  THU	
  KINH	
  ĐÔ	
  2015	
  	
   www.nhaphanphoibanhtrungthukinhdo.com Trang	
  2	
  /	
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liên hệ 0969.248.033 Bảnng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2015

Lh: 0969.248.033-Chiết khấu lên đến 30% - bánh trung thu Kinh Đô, Bibica, Givral, Đồng Khánh, Vinabico

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Liên hệ 0969.248.033 Bảnng Giá Bánh Trung Thu Kinh Đô 2015

  1. 1. BẢNG  GIÁ  BÁNH  TRUNG  THU  KINH  ĐÔ  2015     www.nhaphanphoibanhtrungthukinhdo.com Trang  1  /  2 NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ CK ĐẾN 30 % www.nhaphanphoibanhtrungthukinhdo.com 0975.400.143 - 0944.100.143 sales.kinhdo@gmail.com Mã  hàng Tên  hàng Đơn  Giá KC TRĂNG  VÀNG  KIM  CƯƠNG  TRƯỜNG  KHANG  6  bánh  x  180g  +    1  hộp  trà  (xếp  3  hộp/thùng) 3,000,000 BK TRĂNG  VÀNG  BẠCH  KIM  ĐẮC  LỘC 6  bánh  x  180g  +  1  hộp  trà    (xếp  2  hộp/thùng) 2,000,000 HKD TRĂNG  VÀNG  HOÀNG  KIM  VINH  HIỂN  ĐỎ 4  bánh  x  200g  +  1  hộp  trà  (xếp  5  hộp/thùng) 1,100,000 HKDV TRĂNG  VÀNG  HOÀNG  KIMVINH  HOA  ĐỎ  VÀNG   4  bánh  x  200g  +  1  hộp  trà  (xếp  5  hộp/thùng) 1,100,000 PLH TRĂNG  VÀNG  PHA  LÊ  TRƯỜNG  PHÚC  HỒNG   6  bánh  x  200g      (xếp  5  hộp/thùng) 800,000 PLX TRĂNG  VÀNG  PHA  LÊ  VẠN  PHÚC  XANH   6  bánh  x  200g    (xếp  5  hộp/thùng) 800,000 PLT TRĂNG  VÀNG  PHA  LÊ  TOÀN  PHÚC  TÍM   8  bánh  x  200g    (xếp  5  hộp/thùng) 1,000,000 HNDB TRĂNG  VÀNG  HỒNG  NGỌC  AN  THỊNH  ĐỎ  BẠC   4  bánh  x  200g  (xếp  8  hộp/thùng) 650,000 HNC TRĂNG  VÀNG  HỒNG  NGỌC  AN  LÀNH  CAM   4  bánh  x  200g  (xếp  8  hộp/thùng) 550,000 HNT TRĂNG  VÀNG  HỒNG  NGỌC  AN  NHIÊN  TÍM   4  bánh  x  200g  (xếp  8  hộp/thùng) 550,000 HND TRĂNG  VÀNG  HỒNG  NGỌC  ĐỎ   4  bánh  x  200g  (xếp  8  hộp/thùng) 650,000 HNV TRĂNG  VÀNG  HỒNG  NGỌC  VÀNG 4  bánh  x  200g  (xếp  8  hộp/thùng) 650,000 Hộp  bánh  chọn  sẵn PHÚ  QUÝ  MÃN  ĐƯỜNG Vi  cá  hải  sản  (2  trứng  -­  250g),  Jambon  xá  xíu  (2  trứng  -­  250g),  Đậu  xanh  lá  dứa  (2  trứng  -­  250g),  Khoai  môn  hạt  sen  (2  trứng  -­  250g) 444,000 PHÚC  LỘC  THỌ  TOÀN Vi  cá  hải  sản  (2  trứng  -­  210g),  Gà  Quay  sốt  X.O  (2  Trứng  -­  210g)   Đậu  đỏ  kiều  Nhật  (2  Trứng  -­  210g),  Hạt  Sen  trà  xanh  (2  Trứng  -­  210g). 396,000 THẮT  CHẶT  THÂM  GIAO Jambon  Xá  xíu(2  trứng  -­  210g),  Nấm  Đông  Cô  Sốt  rượu  Rhum  (2  Trứng  -­  210g),   Đậu  đỏ  kiều  Nhật  (2  Trứng  -­  210g),  Đậu  Xanh  Hạt  Dưa  (2  Trứng  -­  210g) 357,000 VŨ  ĐIỆU  TRĂNG  RẰM Gà  quay  Jambon  (1  trứng  -­  150g),  Thập  Cẩm  lạp  xưởng  (1  trứng-­  150g),  Nấm  đông  cô  sốt  rượu  Rhum(1  trứng  -­  150g),  Hạ  sent  trà  xanh  (1  trứng  -­  150g) 236,000 Bánh  4  trứng 14 VI  CÁ  HẢI  SẢN  (4  Trứng  -­  800g) 460,000 24 GÀ  QUAY  XỐT  X.O  (4  Trứng  -­  800g) 370,000 34 JAMBON  XÁ  XÍU  (4  Trứng  -­  800g) 350,000 44 LẠP  XƯỞNG  NGŨ  HẠT  (4  Trứng  -­  800g) 310,000 64 ĐẬU  XẠN  HẠT  DƯA  (4  Trứng  -­  800g) 290,000 Bánh  2  trứng  đặc  biệt   1 VI  CÁ  HẢI  SẢN  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 156,000 2 GÀ  QUAY  SỐT  X.O  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 116,000 3 JAMBON  XÁ  XÍU  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 112,000 4 LẠP  XƯỠNG  NGŨ  HẠT  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 106,000 5 HẠT  SEN  DỪA  TƯƠI  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 90,000 6 ĐẬU  XANH  HẠT  DƯA  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 87,000 7 SỮA  DỪ  HẠT  DƯA  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 87,000 T HẠT  SEN  TRÀ  XANH  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 92,000 L ĐẬU  XANH  LÁ  DỨA  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 88,000 M KHOAI  MÔN  HẠT  SEN  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 88,000 R ĐẬU  ĐỎ  KIỂU  NHẬT  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 87,000 A NẤM  ĐÔNG  CÔ  SỐT  RƯỢU  RHUM  (2  Trứng  -­  Đặc  Biệt  -­  250g) 114,000 BẢNG  GIÁ  BÁNH  TRUNG  THU  KINH  ĐÔ  2015
  2. 2. BẢNG  GIÁ  BÁNH  TRUNG  THU  KINH  ĐÔ  2015     www.nhaphanphoibanhtrungthukinhdo.com Trang  2  /  2 Bánh  2  trứng 12 VI  CÁ  HẢI  SẢN  (  2  Trứng  -­  210g) 130,000 22 GÀ  QUAY  SỐT  X.O  (  2  Trứng  -­  210g) 108,000 32 JAMBON  XÁ  XÍU    (  2  Trứng  -­  210g) 99,000 42 LẠP  XƯỠNG  NGŨ  HẠT  (  2  Trứng  -­  210g) 94,000 52 HẠT  SEN  DỪA  TƯƠI  (  2  Trứng  -­  210g) 80,000 62 ĐẬU  XANH  HẠT  DƯA  (  2  Trứng  -­  210g) 76,000 72 SỮA  DỪA  HẠT  DƯA  (  2  Trứng  -­  210g) 76,000 T2 HẠT  SEN  TRÀ  XANH  (  2  Trứng  -­  210g) 82,000 L2 ĐẬU  XANH  LÁ  DỪA  (  2  Trứng  -­  210g) 79,000 M2 KHOAI  MÔN  HẠT  SEN  (  2  Trứng  -­  210g) 79,000 R2 ĐẬU  ĐỎ  KIỂU  NHẬT  (  2  Trứng  -­  210g) 76,000 A2 NẤM  ĐÔNG  CÔ  SỐT  RƯỢU  RHUM(  2  Trứng  -­  210g) 106,000 Bánh  1  trứng 21 GÀ  QUAY  JAMBON  (  1  Trứng  -­  150g) 64,000 31 THẬP  CẨM  JAMBON  (  1  Trứng  -­  150g) 62,000 41 THẬP  CẨM  LẠP  XƯỞNG  (  1  Trứng  -­  150g) 58,000 51 HẠT  SEN  (  1  Trứng  -­  150g) 50,000 61 ĐẬU  XANH  (  1  Trứng  -­  150g) 49,000 71 SỮA  DỪA  (  1  Trứng  -­  150g) 49,000 T1 HẠT  SEN  TRÀ  XANH  (  1  Trứng  -­  150g) 52,000 L1 ĐẬU  XANH  LÁ  DỪA  (  1  Trứng  -­  150g) 50,000 M1 KHOAI  MÔN  (  1  Trứng  -­  150g) 50,000 R1 ĐẬU  ĐỎ  (  1  Trứng  -­  150g) 49,000 A1 NẤM  ĐÔNG  CÔ  SỐT  RƯỢU  RHUM  (  1  Trứng  -­  150g) 62,000 SR1 SẦU  RIÊNG  (  1  Trứng  -­  150g) 49,000 Bánh  không  trứng 40 THẬP  CẨM  LẬP  XƯỞNG(150g) 52,000 60 ĐẬU  XANH(150g) 44,000 Bánh  chay XHD HẠT  DẺ  HẠT  DƯA  (150g) 60,000 XTX TRÀ  XANH  HẠT  HAWAI  (150g) 58,000 XDX ĐẬU  XANH  HẠNH  NHÂN  (150g) 58,000 XMD MÈ  ĐEN  HẠT  DƯA  (150g) 59,000 Bánh  Dẻo  250g 81 BÁNH  DẺO  JAMBON  LẠP  XƯỞNG  (1  Trứng  -­  250g) 70,000 82 BÁNH  DẺO  HẠT  SEN  HẠT  DƯA  (1  Trứng  -­  250g) 66,000 83 BÁNH  DẺO  ĐẬU  XANH  HẠT  DƯA  (1  Trứng  -­  250g) 64,000 84 BÁNH  DẺO  SỮA  DỪA  HẠT  DƯA  (1  Trứng  -­  250g) 64,000 85 BÁNH  DẺO  HẠT  SEN  HẠT  DƯA  (  0  Trứng  -­  250g) 57,000 86 BÁNH  DẺO  ĐẬU  XANH  HẠT  DƯA  (  0  Trứng  -­  250g) 53,000 89 BÁNH  DẺO  SẦU  RIÊNG  HẠT  SEN  (  0  Trứng  -­  250g) 54,000 Bánh  Dẻo  180g 91 BÁNH  DẺO  THẬP  CẨM  (1  Trứng  x  180g) 52,000 92 BÁNH  DẺO  HẠT  SEN  (1  Trứng  x  180g) 47,000 93 BÁNH  DẺO  ĐẬU  XANH  (1  Trứng  x  180g) 45,000 95 BÁNH  DẺO  HẠT  SEN  (0  Trứng  -­  180g) 41,000 96 BÁNH  DẺO  ĐẬU  XANH  (  0  Trứng  -­  180g) 40,000 99 BÁNH  DẺO  SẦU  RIÊNG  (  0  trứng  -­  180g) 39,000 NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ CK ĐẾN 30 %   www.nhaphanphoibanhtrungthukinhdo.com 0975.400.143 - 0944.100.143 sales.kinhdo@gmail.com

×