HUỚNG  DẪN  SỬ  DỤNG  MS  PROJECT 2000 PHẦN  MONITORING  nâng  cao Tài  liệu  luu  hành  nội  bộ  phục  vụ...
Yêu  cầu : Tính  chỉ  số  SPI  trong  MS  Project 2000 <ul><li>MS  Project 2002 cĩ  hổ  trợ  truờng  này <...
Yêu  cầu : Tính  chỉ  số  SPI  trong  MS  Project 2000 <ul><li>Nếu  tính  tốn  bằng  thủ  cơng  ta  cĩ  k...
Yêu  cầu : Tính  chỉ  số  SPI  trong  MS  Project 2000 <ul><li>Nếu  tính  tốn  bằng  MS  Project  ta  làm ...
 
 
 
Yêu  cầu : Tính  chỉ  số  SPI  trong  MS  Project 2000 <ul><li>Nếu  tính  tốn  bằng  MS  Project  ta  làm ...
 
Chọn  Formula
Yêu  cầu : Tính  chỉ  số  SPI  trong  MS  Project 2000 <ul><li>Nếu  tính  tốn  bằng  MS  Project  ta  làm ...
 
Aán  OK
Cột  Number 1 dã  duợc  dổi  tên  thành  SPI Aán  OK , bạn  duợc  kết  quả  nhu  trang  kế
Cột  Number 1 dã  duợc  dổi  tên  thành  SPI  và  cĩ  giá  trị =0,67 ( giống  nhu  bạn  tính  bằng  thủ ...
Yêu  cầu : Tính  chỉ  số  CPI  trong  MS  Project 2000 <ul><li>Bây  giờ  bạn  làm  tuong  tự , dể  thêm ...
 
Ðã  tạo  ra  duợc  cột  mới  tên  là  Number 2
Ðua  mouse  vào  dây  rồi  ấn  phím  phải , bạn  sẽ  cĩ  cửa  sổ  drop - down  nhu  bên  cạnh
Nhập  cơng  thức  tính  CPI  vào  dây
Ðổi  tên  thành  CPI
Ðã  dổi  tên  thành  CPI
Cột  Number 2 dã  duợc  dổi  tên  thành  CPI  và  cĩ  giá  trị = 0,74 ( giống  nhu  bạn  tính  bằng  thủ...
Bài  tập  luyện  tập  phần  Earned  Value <ul><li>Bạn  hãy  mở  một  file  mới  rồi  nhập  vào 5 cơng  tá...
 
Bài  tập  luyện  tập  phần  Earned  Value <ul><li>Chèn  thêm  cột  Cost  và  nhập  vào  các  giá  trị  tuo...
Chèn  thêm  cột  Cost  rồi  nhập  vào  các  giá  trị  tuong  ứng
Bài  tập  luyện  tập  phần  Earned  Value <ul><li>Tạo  ra 2 màn  hình : màn  hình  trên  là  View  Table ...
 
Bài  tập  luyện  tập  phần  Earned  Value <ul><li>Chọn  ngày  Status  Date  vào , tức  là  sau 6 tuần  là...
Chọn  Status  Date  là 31 Jan 2005
 
<ul><li>Bạn  thêm  một  task  mới  với  tên  là  TONG  CONG </li></ul><ul><li>Bạn  sẽ  quan  sát  Tổng  BCWS...
BCWS  của  tồn  dự  án =$1570
<ul><li>Bây  giờ  bạn  cập  nhật  thơng  tin  về  tỷ  lệ % hồn  thành  của  từng  cơng  tác  và  chi  ph...
BCWP  của  từng  cơng  tác
BCWP  của  tồn  dự  án =$950
<ul><li>Bây  giờ  bạn  cập  nhật  thơng  tin  về  chi  phí  thực  tế  của  từng  cơng  tác  </li></ul>
Nhập  vào  cột  này  chi  phí  thực  tế  của  từng  cơng  tác ( can  cứ  vào  sổ  sách  chi  tiêu  thực...
ACWP  của  từng  cơng  tác  duợc  hiển  thị  ở  cột  này
Tổng  ACWP  của  tồn  dự  án = $1480
<ul><li>Bây  giờ  bạn  hãy  tự  luyện  tập  bằng  cách  thêm  vào 2 cột  mới  rồi  gán  cho 2 cột  mới ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thuc Hanh Msp Ev Nang Cao

3,011 views

Published on

Published in: Sports, Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • sao ko down duoc nhi?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
275
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thuc Hanh Msp Ev Nang Cao

 1. 1. HUỚNG DẪN SỬ DỤNG MS PROJECT 2000 PHẦN MONITORING nâng cao Tài liệu luu hành nội bộ phục vụ cho lớp”Bồi duỡng kiến thức & kỹ nang MS PROJECT 2000 ” Giảng viên : Luu Truờng Van , M . Eng ( AIT ) Trung tâm bồi duỡng nghiệp vụ kế tốn Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh ÐẠI HỌC MỞ BÁN CƠNG TP . HCM
 2. 2. Yêu cầu : Tính chỉ số SPI trong MS Project 2000 <ul><li>MS Project 2002 cĩ hổ trợ truờng này </li></ul><ul><li>MS Project 2000 khơng hổ trợ truờng này , vì vậy chúng ta phải tự thiết lập bằng cách nhu sau : </li></ul><ul><li>Ví dụ : Chi phí dự trù dể hồn thành 1 hạng mục A trong 9 ngày là $1500. Hơm nay là ngày thứ 9 của tiến trình thực hiện . Tuy nhiên dến lúc này từ sổ sách chi tiêu thực tế dã chi ra $1350, qua do luờng thực trạng hạng mục này chỉ hồn thành duợc 67% khối luợng dự trù . </li></ul>
 3. 3. Yêu cầu : Tính chỉ số SPI trong MS Project 2000 <ul><li>Nếu tính tốn bằng thủ cơng ta cĩ kết quả sau : </li></ul><ul><li>BCWS = $1500 ( vì dự trù làm trong 9 ngày & hiện nay ta dã làm duợc 9 ngày ) </li></ul><ul><li>BCWP = $1500 * (67%) = $1005 </li></ul><ul><li>CV = BCWP – ACWP = $1005 - $1350 = -$345 </li></ul><ul><li>SV = BCWP – BCWS = $1005 - $1500 = -$495 </li></ul><ul><li>CPI = BCWP / ACWP = $1005/$1350 = 0.74 </li></ul><ul><li>SPI = BCWP / BCWS = $1005/$1500 = 0.67 </li></ul>
 4. 4. Yêu cầu : Tính chỉ số SPI trong MS Project 2000 <ul><li>Nếu tính tốn bằng MS Project ta làm nhu sau : </li></ul><ul><li>Tạo một dự án mới với hạng mục A cĩ duration = 9 ngày , ngày bắt dầu là 20 Dec 2004 </li></ul><ul><li>Nhập vào Total Cost = 1500 { Khai báo BAC } </li></ul><ul><li>Khai báo Status Date = 30 Dec 2005 { Tính BCWS } </li></ul><ul><li>Nhập tỷ lệ hồn thành dự án là 67%{ Tính BCWP } </li></ul><ul><li>Chèn cột mới nhu sau : Insert / Column / Number 1 </li></ul>
 5. 8. Yêu cầu : Tính chỉ số SPI trong MS Project 2000 <ul><li>Nếu tính tốn bằng MS Project ta làm nhu sau : </li></ul><ul><li>Ðua mouse vào cột ID mới vừa tạo ra , nhấp phím phải chọn Customize Fields , ta duợc </li></ul>
 6. 10. Chọn Formula
 7. 11. Yêu cầu : Tính chỉ số SPI trong MS Project 2000 <ul><li>Nếu tính tốn bằng MS Project ta làm nhu sau : </li></ul><ul><li>Chọn tiếp Formula , rồi nhập vào cơng thức tính SPI </li></ul><ul><li>Vào Rename dể dổi tên cột thành SPI </li></ul><ul><li>Bạn quan sát duợc nhu sau : </li></ul>
 8. 13. Aán OK
 9. 14. Cột Number 1 dã duợc dổi tên thành SPI Aán OK , bạn duợc kết quả nhu trang kế
 10. 15. Cột Number 1 dã duợc dổi tên thành SPI và cĩ giá trị =0,67 ( giống nhu bạn tính bằng thủ cơng )
 11. 16. Yêu cầu : Tính chỉ số CPI trong MS Project 2000 <ul><li>Bây giờ bạn làm tuong tự , dể thêm vào cột CPI theo trình tự sau : </li></ul><ul><li>Chèn một cột cĩ tên Number 2: Insert / Column / Number 2 </li></ul><ul><li>Ðua mouse vào cột Number 2 rồi nhấp phím phải , chọn Customize Fields </li></ul><ul><li>Ðổi tên cột Number 2 thành CPI </li></ul><ul><li>Nhập vào cột Number 2 cơng thức tính CPI </li></ul>
 12. 18. Ðã tạo ra duợc cột mới tên là Number 2
 13. 19. Ðua mouse vào dây rồi ấn phím phải , bạn sẽ cĩ cửa sổ drop - down nhu bên cạnh
 14. 20. Nhập cơng thức tính CPI vào dây
 15. 21. Ðổi tên thành CPI
 16. 22. Ðã dổi tên thành CPI
 17. 23. Cột Number 2 dã duợc dổi tên thành CPI và cĩ giá trị = 0,74 ( giống nhu bạn tính bằng thủ cơng )
 18. 24. Bài tập luyện tập phần Earned Value <ul><li>Bạn hãy mở một file mới rồi nhập vào 5 cơng tác với thơng số nhu sau : </li></ul><ul><li>Cơng tác Predecessor D Budget ActualCost % h . thành </li></ul><ul><li>A Khơng 2 $300 $400 100 </li></ul><ul><li>B Khơng 3 $200 $180 100 </li></ul><ul><li>C A 2 $250 $300 100 </li></ul><ul><li>D A 5 $600 $400 20 </li></ul><ul><li>E B , C 4 $400 $200 20 </li></ul>
 19. 26. Bài tập luyện tập phần Earned Value <ul><li>Chèn thêm cột Cost và nhập vào các giá trị tuong ứng dã cho trong dề bài , bạn quan sát duợc nhu sau : </li></ul>
 20. 27. Chèn thêm cột Cost rồi nhập vào các giá trị tuong ứng
 21. 28. Bài tập luyện tập phần Earned Value <ul><li>Tạo ra 2 màn hình : màn hình trên là View Table : Cost ; màn hình bên duới là View Table : Earned Value </li></ul><ul><li>Bạn quan sát duợc nhu sau : </li></ul>
 22. 30. Bài tập luyện tập phần Earned Value <ul><li>Chọn ngày Status Date vào , tức là sau 6 tuần làm việc dể tính chỉ số BCWS </li></ul>
 23. 31. Chọn Status Date là 31 Jan 2005
 24. 33. <ul><li>Bạn thêm một task mới với tên là TONG CONG </li></ul><ul><li>Bạn sẽ quan sát Tổng BCWS = $1570 nhu sau : </li></ul>
 25. 34. BCWS của tồn dự án =$1570
 26. 35. <ul><li>Bây giờ bạn cập nhật thơng tin về tỷ lệ % hồn thành của từng cơng tác và chi phí thực tế của từng cơng tác </li></ul>
 27. 36. BCWP của từng cơng tác
 28. 37. BCWP của tồn dự án =$950
 29. 38. <ul><li>Bây giờ bạn cập nhật thơng tin về chi phí thực tế của từng cơng tác </li></ul>
 30. 39. Nhập vào cột này chi phí thực tế của từng cơng tác ( can cứ vào sổ sách chi tiêu thực tế )
 31. 40. ACWP của từng cơng tác duợc hiển thị ở cột này
 32. 41. Tổng ACWP của tồn dự án = $1480
 33. 42. <ul><li>Bây giờ bạn hãy tự luyện tập bằng cách thêm vào 2 cột mới rồi gán cho 2 cột mới dĩ vai trị của SPI và CPI ( nếu khơng nhớ trình tự thực hiện , bạn hãy xem lại phần huớng dẫn truớc dĩ nhé ) </li></ul>

×