SlideShare a Scribd company logo

More Related Content

What's hot

17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyen
17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen
17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyengaconnhome1988
 
10. Ky nang tuyen dung
10. Ky nang tuyen dung10. Ky nang tuyen dung
10. Ky nang tuyen dunggaconnhome1988
 
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huonggaconnhome1988
 
05. Ky Nang Huan Luyen
05. Ky Nang Huan Luyen05. Ky Nang Huan Luyen
05. Ky Nang Huan Luyengaconnhome1988
 
08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu
08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu
08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieugaconnhome1988
 
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổiTạ Minh Tân
 
07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh
07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh
07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinhgaconnhome1988
 
02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doiNguyen Trung Ngoc
 
Huong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi Bo
Huong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi BoHuong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi Bo
Huong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi Bogaconnhome1988
 
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu
Kỹ năng quản lý theo mục tiêuKỹ năng quản lý theo mục tiêu
Kỹ năng quản lý theo mục tiêuTạ Minh Tân
 
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
13 ky-nang-danh-gia-cong-viechuuphuoc
 
07. ky nang quan ly theo qua trinh
07. ky nang quan ly theo qua trinh07. ky nang quan ly theo qua trinh
07. ky nang quan ly theo qua trinhTang Tan Dung
 
Kỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việcKỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việcTạ Minh Tân
 
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổiMai Xuan Tu
 
11. Ky Nang Lam Viec Nhom
11. Ky Nang Lam Viec Nhom11. Ky Nang Lam Viec Nhom
11. Ky Nang Lam Viec Nhomgaconnhome1988
 
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)Steven Thanh
 

What's hot (20)

17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyen
17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen17. Ky Nang Giao Viec  Uy Quyen
17. Ky Nang Giao Viec Uy Quyen
 
10. Ky nang tuyen dung
10. Ky nang tuyen dung10. Ky nang tuyen dung
10. Ky nang tuyen dung
 
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
18. Ky Nang Lanh Dao Theo Tinh Huong
 
05. Ky Nang Huan Luyen
05. Ky Nang Huan Luyen05. Ky Nang Huan Luyen
05. Ky Nang Huan Luyen
 
08 Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu4570
08 Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu457008 Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu4570
08 Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu4570
 
08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu
08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu
08. Ky Nang Quan Ly Theo Muc Tieu
 
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 
07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh
07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh
07. Ky Nang Quan Ly Theo Qua Trinh
 
02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi
 
Huong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi Bo
Huong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi BoHuong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi Bo
Huong Dan Xay Dung He Thong Kiem Soat Noi Bo
 
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu
Kỹ năng quản lý theo mục tiêuKỹ năng quản lý theo mục tiêu
Kỹ năng quản lý theo mục tiêu
 
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
13 ky-nang-danh-gia-cong-viec
 
12 Ky Nang Ra Quyet Dinh1777
12 Ky Nang Ra Quyet Dinh177712 Ky Nang Ra Quyet Dinh1777
12 Ky Nang Ra Quyet Dinh1777
 
04. Ky Nang Kiem Tra
04. Ky Nang Kiem Tra04. Ky Nang Kiem Tra
04. Ky Nang Kiem Tra
 
07. ky nang quan ly theo qua trinh
07. ky nang quan ly theo qua trinh07. ky nang quan ly theo qua trinh
07. ky nang quan ly theo qua trinh
 
17 Ky Nang Giao Viec Uy Quyen4032
17 Ky Nang Giao Viec Uy Quyen403217 Ky Nang Giao Viec Uy Quyen4032
17 Ky Nang Giao Viec Uy Quyen4032
 
Kỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việcKỹ năng đánh giá công việc
Kỹ năng đánh giá công việc
 
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
02. kỹ năng quản lý sự thay đổi
 
11. Ky Nang Lam Viec Nhom
11. Ky Nang Lam Viec Nhom11. Ky Nang Lam Viec Nhom
11. Ky Nang Lam Viec Nhom
 
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
Quản lý sự thay đổi (duonghoc.com)
 

Similar to 02 Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi606

02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoi02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoiNguyen Nghia
 
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
02.kynangquanlysuthaydoi.pptPhamTtTip
 
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doihuuphuoc
 
Kynangquanlysuthaydoi
KynangquanlysuthaydoiKynangquanlysuthaydoi
KynangquanlysuthaydoiCMT SOLUTION
 
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổindvietanh
 
02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doiTang Tan Dung
 
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doithevinhctm7
 
02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doiRobbie Tien
 
Quản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổiQuản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổiTa Ngoc Hoang
 
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản LýHọc viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản LýMasterSkills Institute
 
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênDong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênViệt Long Plaza
 
14.kynangdongviennhanvien
14.kynangdongviennhanvien14.kynangdongviennhanvien
14.kynangdongviennhanvienHung Pham Thai
 
14. kỹ năng động viên nhân viên
14. kỹ năng động viên nhân viên14. kỹ năng động viên nhân viên
14. kỹ năng động viên nhân viênMai Xuan Tu
 
14 Kynangdongviennhanvien
14 Kynangdongviennhanvien14 Kynangdongviennhanvien
14 KynangdongviennhanvienHung Pham Thai
 
chuong 11 - thay doi va doi moi.pptx
chuong 11 - thay doi va doi moi.pptxchuong 11 - thay doi va doi moi.pptx
chuong 11 - thay doi va doi moi.pptxNgcThanh63
 
3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc
3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc
3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luocGiang Hậu
 
Quản lý sự thay đổi trong tổ chức
Quản lý sự thay đổi trong tổ chứcQuản lý sự thay đổi trong tổ chức
Quản lý sự thay đổi trong tổ chứcBizPub VN
 
Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...
Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...
Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...Dichvuthuctap.com
 

Similar to 02 Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi606 (20)

02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoi02.kynangquanlysuthaydoi
02.kynangquanlysuthaydoi
 
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
02.kynangquanlysuthaydoi.ppt
 
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
 
Kynangquanlysuthaydoi
KynangquanlysuthaydoiKynangquanlysuthaydoi
Kynangquanlysuthaydoi
 
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổiKỹ năng quản lý sự thay đổi
Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 
02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi
 
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
02 ky-nang-quan-ly-su-thay-doi
 
02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi02. ky nang quan tri su thay doi
02. ky nang quan tri su thay doi
 
Quản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổiQuản trị sự thay đổi
Quản trị sự thay đổi
 
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản LýHọc viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
Học viện Kỹ năng Masterskills - Phương Pháp Quản Lý Sự Thay Đổi Của Nhà Quản Lý
 
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viênDong vien nhan vien, động viên nhân viên
Dong vien nhan vien, động viên nhân viên
 
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doiThairobbin 6 ap dung nhung thay doi
Thairobbin 6 ap dung nhung thay doi
 
14.kynangdongviennhanvien
14.kynangdongviennhanvien14.kynangdongviennhanvien
14.kynangdongviennhanvien
 
14. kỹ năng động viên nhân viên
14. kỹ năng động viên nhân viên14. kỹ năng động viên nhân viên
14. kỹ năng động viên nhân viên
 
14 Ky Nang Dong Vien Nhan Vien3301
14 Ky Nang Dong Vien Nhan Vien330114 Ky Nang Dong Vien Nhan Vien3301
14 Ky Nang Dong Vien Nhan Vien3301
 
14 Kynangdongviennhanvien
14 Kynangdongviennhanvien14 Kynangdongviennhanvien
14 Kynangdongviennhanvien
 
chuong 11 - thay doi va doi moi.pptx
chuong 11 - thay doi va doi moi.pptxchuong 11 - thay doi va doi moi.pptx
chuong 11 - thay doi va doi moi.pptx
 
3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc
3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc
3 cau hoi_on_tap_quan_tri_chien_luoc
 
Quản lý sự thay đổi trong tổ chức
Quản lý sự thay đổi trong tổ chứcQuản lý sự thay đổi trong tổ chức
Quản lý sự thay đổi trong tổ chức
 
Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...
Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...
Quản trị sự thay đổi trong các doanh nghiệp việt nam written by dichvuthuctap...
 

More from Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đức Huy

More from Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Đức Huy (20)

Gioi Quan Chuc Trong Kinh Doanh
Gioi Quan Chuc Trong Kinh DoanhGioi Quan Chuc Trong Kinh Doanh
Gioi Quan Chuc Trong Kinh Doanh
 
Excel
ExcelExcel
Excel
 
Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06
Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06
Lap Tham Dinh Da Dtxd 17 11 06
 
Bai Tap Ms Project Tracking
Bai Tap Ms Project TrackingBai Tap Ms Project Tracking
Bai Tap Ms Project Tracking
 
Microsoft%20 Project
Microsoft%20 ProjectMicrosoft%20 Project
Microsoft%20 Project
 
Bai Tap Cung Co Ms Project
Bai Tap Cung Co Ms ProjectBai Tap Cung Co Ms Project
Bai Tap Cung Co Ms Project
 
Phim Tat Tring Excel 2007
Phim Tat Tring Excel 2007Phim Tat Tring Excel 2007
Phim Tat Tring Excel 2007
 
Huong Dan Su Dung Phan Men Ms Project 2000
Huong Dan Su Dung Phan Men Ms Project 2000Huong Dan Su Dung Phan Men Ms Project 2000
Huong Dan Su Dung Phan Men Ms Project 2000
 
Baocao Ppgd(D.T.Anh)
Baocao Ppgd(D.T.Anh)Baocao Ppgd(D.T.Anh)
Baocao Ppgd(D.T.Anh)
 
Rui Ro Tren Ttck Viet Nam
Rui Ro Tren Ttck Viet NamRui Ro Tren Ttck Viet Nam
Rui Ro Tren Ttck Viet Nam
 
657 Luat Doanh Nghiep 2005
657 Luat Doanh Nghiep 2005657 Luat Doanh Nghiep 2005
657 Luat Doanh Nghiep 2005
 
Thuc Hanh Msp Ev Nang Cao
Thuc Hanh Msp Ev Nang CaoThuc Hanh Msp Ev Nang Cao
Thuc Hanh Msp Ev Nang Cao
 
Bai Tap Ms Project Part 2
Bai Tap Ms Project Part 2Bai Tap Ms Project Part 2
Bai Tap Ms Project Part 2
 
Bai Tap Ms Project Part 3
Bai Tap Ms Project Part 3Bai Tap Ms Project Part 3
Bai Tap Ms Project Part 3
 
Bai Tap Ms Project Part 1
Bai Tap Ms Project Part 1Bai Tap Ms Project Part 1
Bai Tap Ms Project Part 1
 
Bai Tap Ms Project Earned Value
Bai Tap Ms Project Earned ValueBai Tap Ms Project Earned Value
Bai Tap Ms Project Earned Value
 
Tham Dinh Du An 3
Tham Dinh Du An 3Tham Dinh Du An 3
Tham Dinh Du An 3
 
Tham Dinh Du An 2
Tham Dinh Du An 2Tham Dinh Du An 2
Tham Dinh Du An 2
 
Tham Dinh Du An 1
Tham Dinh Du An 1Tham Dinh Du An 1
Tham Dinh Du An 1
 
Quy Dau Tu Chung Khoan
Quy Dau Tu Chung KhoanQuy Dau Tu Chung Khoan
Quy Dau Tu Chung Khoan
 

Recently uploaded

TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 

02 Ky Nang Quan Ly Su Thay Doi606

 • 1. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Hoạch định và thực hiện Sự thay đổi
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24. CỦNG CỐ SỰ THAY ĐỔI
 • 25.
 • 26. 4. Củng cố sự thay đổi Thực hiện chương trình thay đổi Đo lường kết quả và thông tin phản hồi Nếu thành công, tiếp tục chương trình Nếu cần thiết, điều chỉnh chương trình
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. CÁM ƠN CÁC ANH CHỊ