Thời gian của tôi chạy đi đâu

402 views

Published on

Quản lý thời gian một cách đơn giản nhất. Hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn.

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thời gian của tôi chạy đi đâu

 1. 1. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic Th i gian c a tôi ch ng qu n lý th i gian c n b n Biên t p t bài gi n c a Giáo s Jim Hennig Crestcomtraining.com Trình bày: Hoàng Thành Trung PhuongThanhTrung@gmail.com âu? .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 2. 2. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic cl c ích c a bu i chia s 1. 2. Cu i l m b t công 3. Ai cho tôi th i gian 4. Th i gian c a tôi ch 5. Cách t o ra th i gian 6. Cách gi gìn th i gian … âu .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 3. 3. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 1. M 1. 2. 3. 4. ích c a bu i chia s Nh n th c giá tr th i gian Có ph ng pháp t o d ng th i gian r nh cho b n thân Nh n bi t và tránh nguyên nhân gây lãng phí th i gian áp d ng và áp d ng c ngay .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 4. 4. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu i th t l m b t công Ph m Nh t V ng – Vincom 41 tu i Tài s n: 800 tri u USD .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 5. 5. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu i th t l m b t công Alber – B ng s n 28 tu i Tài s n: 1,500 tri u USD .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 6. 6. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu i th t l m b t công Mark Zukerberg – Facebook 28 tu i Tài s n: 9,400 tri u USD .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 7. 7. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu - - i th t l m b t công i sao: Có 2 ng i có cùng xu t phát m, mà thành công c a ng i này b ng r t nhi u l n ng i khác. i sao có ng i ki c s ti n m i tu n p nhi u l n thu nh p n m c a ng i kia. .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 8. 8. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu Tôi không có trình ng ng i ta… i th t l m b t công Tôi không… Tôi không có may m n nh ng i ta… Tôi không có nh ng ng ng nghi p gi i… .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 9. 9. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu Làm sao ng ng i th t l m b t công có trình i ta… Làm sao có ý chí nh ng i ta… Làm sao có may m n nh ng i ta… Làm sao có nh ng ng ng nghi p gi i… .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 10. 10. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu i th t l m b t công n có th có t t c nh ng gì b n mu n, n u b n có th i gian… .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 11. 11. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 2. Cu tc i ng Cách m i ng gì h i th t l m b t công u ch có 24g/ngày. i c trong ng s gi i. ó quy nh nh ng .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 12. 12. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 3. Ai cho tôi th i gian - Làm h t công vi … c giao? - Có th i gian i t p th thao? - Có th i gian ch i v i gia ình? - Có th i gian i du l ch? - Có th i gian theo i s thích? .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 13. 13. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 3. Ai cho tôi th i gian … Tôi không có th i gian làm nh ng gì mình mu n! .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 14. 14. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 3. Ai cho tôi th i gian … Nh ng tôi ch a bao gi ngh cách o ra th i gian? .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 15. 15. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 3. Ai cho tôi th i gian … Bí quy t 1: B n không có th i gian làm b t c vi c gì. Tr khi, n dành th i gian cho nó! Ti n s Jim Hennig .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 16. 16. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 4. Th i gian c a b n ch c báo, Facebook, ch i game - Tiêu t n th i gian vào nh ng vi c không tên - Làm nh ng vi c không mang l i k t qu - Ôm - Nhi u ng - Cái gì tôi c ng mu n t làm m nhi u vi c i qu y nhi u tôi - H p quá nhi u … âu? .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 17. 17. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 4. Th i gian c a b n ch âu? Chúng ta lãng phí th i gian c a mình quá nhi u. Và tiêu n th i gian vào nh ng vi c vô ích. Ta không th khi èn i 10 giây Nh ng có th t 10 n m Vào công vi c mình không thích .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 18. 18. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 5. Các cách t o ra th i gian Bí quy t 2: Bi t cách l p k ho ch c 1: M i ngày, vi t t t c nh ng vi c b n mu n làm ra gi y. c 2: S p x p các công vi c theo ma tr n “C n/G p” d ây Vi c g p Không c n Vi c c n Không g p i .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 19. 19. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 5. Các cách t o ra th i gian Vi c g p Có iPhone 5 r i, ph i x p hàng i mua ngay. Ph i n p báo cáo vào 9am sáng mai Không c n Lên Facebook xem có gì m i? Vi c c n Ph i n p báo cáo vào cu i tu n Không g p .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 20. 20. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 5. Các cách t o ra th i gian Bí quy t 2: Bi t cách l p k ho ch c 1: M i ngày, vi t c 2: t c nh ng vi c b n mu n làm ra gi y. p x p các công vi c theo ma tr n “C n/G p”. c 3: Xác th i gian. nh th i h n i u vi c s tiêu t n bao nhiêu c 4: u tiên và cam k t các vi c quan tr ng nh t làm tr các vi c còn l i làm sau. c 5: Ph i rèn luy n liên t c vào m i bu i sáng, tr t c vi c gì. c, c khi làm a ra hình ph t i v i b n thân khi không th hoàn thành cam t (Ch ng y, ch y lên xu ng c u thang nhi u l n, n món n mà mình ghét…) .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 21. 21. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 5. Các cách t o ra th i gian Hãy nh r ng, b n không th rèn luy n khi b n dành th i gian cho nó. Hãy dành 30p làm r t t t. u ngày c thói quen này, tr làm vi c này, ch c ch n b n s Khi ã quen, m i ngày b n ch m t 10-15p mà thôi. .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 22. 22. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 6. Cách gi gìn th i gian Cách 1: Gi môi tr ng làm vi c ng n n p. B n s gian tìm m t th gì ó. m t th i .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 23. 23. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 6. Cách gi gìn th i gian Cách 2: Tránh nh ng bu i h p không c n thi t .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 24. 24. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 6. Cách gi gìn th i gian Cách 3: Ph i bi t t ch i nh ng vi c không th t c n thi t. T ch i phí ph m th i gian t c là ng ý v i úng k ho ch. .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 25. 25. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 6. Cách gi gìn th i gian Cách 5: Tránh gián vi c. n. Hãy t p trung t i a cho n khi xong .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 26. 26. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 6. Cách gi gìn th i gian Cách 6: Nh nguyên t c 80/20. ng bao gi tham lam, hãy ch p trung vào nh ng vi c th c s quan tr ng và mang l i k t qu . .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 27. 27. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic 6. Cách gi gìn th i gian Cách 7: N u b n là qu n lý, hay giao vi c cho nhân viên làm. n không ph i Siêu nhân. .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c
 28. 28. F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N y bu to k lic .d o m w o .c C m o .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! PD O W ! PD c u -tr a c k .c

×