Successfully reported this slideshow.

Vacature cultuurfonds Strijp-S

599 views

Published on

De ontwikkeling van het Eindhovense stadsdeel Strijp-S tot het creatieve hart van Brainport vraagt zorgvuldige sturing. Een belangrijk instrument in de branding van het gebied is het Cultuurfonds Strijp-S. Vanuit dit fonds wordt financiële ondersteuning verleend aan initiatieven die bijdragen aan het geambieerde culturele klimaat.

De initiatiefnemers van het fonds zijn de partijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling van Strijp-S: gemeente Eindhoven, VolkerWessels, Spoorzone BV, Woonbedrijf en Trudo. Zij zijn op zoek naar nieuwe

LEDEN ADVIESCOMMISSIE CULTUURFONDS STRIJP-S (m/v)

Uw taken
Als lid van de adviescommissie beoordeelt u aanvragen voor bijdragen uit het fonds, zowel inhoudelijk als organisatorisch. U bekijkt daarbij vooral in hoeverre een aanvraag daadwerkelijk bijdraagt aan de gewenste positionering van Strijp-S.
Op basis daarvan brengt de commissie advies uit aan het bestuur.

Uw achtergrond
Om deze belangrijke taak te kunnen vervullen, is aantoonbare affiniteit met de culturele/kunstzinnige/creatieve sector vanzelfsprekend onontbeerlijk. Daarnaast zoeken wij mensen die beschikken over een relevant netwerk dat met het oog op de landelijke en internationale ambities van Strijp-S bij voorkeur tot buiten de stads- en regionale grenzen reikt.

Uw inzet en betrokkenheid als lid van de adviescommissie is onbezoldigd.
De werkzaamheden beslaan circa een dagdeel per maand.

Reageren
Ziet u een uitdaging in deze belangrijke rol en wilt u een inspirerende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Strijp-S? Stuur dan een mail met beknopt CV naar de voorzitter van de adviescommissie, Jack Hock: jhock@trudo.nl. Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact met hem opnemen: 06 5090 9046.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vacature cultuurfonds Strijp-S

  1. 1. Het creatieve hart van BrainportTegen het centrum van Eindhoven, op de voormalige Philips-site, ontwikkelt zich eendynamische, grootstedelijke woon-werk-uitgaansomgeving met een (inter)nationaleuitstraling: Strijp-S. Met een omvang als van de hele binnenstad het grootsteindustriële herontwikkelingsgebied van Nederland. Het meest spraakmakende ook,dankzij een even unieke als inspirerende mix van kunst en cultuur, design entechnologie.De ontwikkeling van het Eindhovense stadsdeel Strijp-S tot het creatieve hart vanBrainport vraagt zorgvuldige sturing. Een belangrijk instrument in de branding vanhet gebied is het Cultuurfonds Strijp-S. Vanuit dit fonds wordt financiëleondersteuning verleend aan initiatieven die bijdragen aan het geambieerde cultureleklimaat.De initiatiefnemers van het fonds zijn de partijen die betrokken zijn bij deherontwikkeling van Strijp-S: gemeente Eindhoven, VolkerWessels, Spoorzone BV,Woonbedrijf en Trudo. Zij zijn op zoek naar nieuweLEDEN ADVIESCOMMISSIE CULTUURFONDS STRIJP-S (m/v)Uw takenAls lid van de adviescommissie beoordeelt u aanvragen voor bijdragen uit het fonds,zowel inhoudelijk als organisatorisch. U bekijkt daarbij vooral in hoeverre eenaanvraag daadwerkelijk bijdraagt aan de gewenste positionering van Strijp-S.Op basis daarvan brengt de commissie advies uit aan het bestuur.Uw achtergrondOm deze belangrijke taak te kunnen vervullen, is aantoonbare affiniteit met deculturele/kunstzinnige/creatieve sector vanzelfsprekend onontbeerlijk. Daarnaastzoeken wij mensen die beschikken over een relevant netwerk dat met het oog op delandelijke en internationale ambities van Strijp-S bij voorkeur tot buiten de stads- enregionale grenzen reikt.Uw inzet en betrokkenheid als lid van de adviescommissie is onbezoldigd.De werkzaamheden beslaan circa een dagdeel per maand.ReagerenZiet u een uitdaging in deze belangrijke rol en wilt u een inspirerende bijdrageleveren aan de ontwikkeling van Strijp-S? Stuur dan een mail met beknopt CV naarde voorzitter van de adviescommissie, Jack Hock: jhock@trudo.nl. Voor meerinformatie kunt u ook telefonisch contact met hem opnemen: 06 5090 9046.www.cultuurfonds-strijps.nl

×