Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PERSBERICHT06 september 2012Beloning 2011 Trudo bestuurder Thom AussemsEindhoven – Als gevolg van de afkoop van de contrac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persbericht: Beloning 2011 Trudo bestuurder Thom Aussems | 6 september 2012

432 views

Published on

Eindhoven, 6 september 2012 – Beloning 2011 Trudo bestuurder Thom Aussems
Meer informatie; http:www.trudo.nl

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Persbericht: Beloning 2011 Trudo bestuurder Thom Aussems | 6 september 2012

  1. 1. PERSBERICHT06 september 2012Beloning 2011 Trudo bestuurder Thom AussemsEindhoven – Als gevolg van de afkoop van de contractueel overeengekomen toekomstige variabelebeloning voor een bedrag van € 135.056 zijn de totale bestuurskosten voor de heer Aussems in 2011eenmalig fors hoger dan in voorgaande jaren. Deze afkoop heeft plaatsgevonden op voorstel van deRvC van Trudo omdat de RvC van mening is dat er in het huidige beloningsstelsel geen plaats is voorvariabele beloning. Met deze overgang zijn transitiekosten gemoeid: de genoemde afkoopsom endaarnaast pensioenkosten en sociale premies.2011De totale bestuurskosten voor heer Aussems bedragen over 2011: € 368.857. Dit bedrag bestaat uithet vaste inkomen: € 152.653, de toegekende variabele beloning over 2010 € 29.627, de genoemdeafkoopsom van toekomstige variabele beloning € 135.056, pensioenlasten € 35.771, sociale lasten €2.378 en vergoedingen € 13.371.2012In 2012 bestaan de totale bestuurskosten uit het vaste inkomen (van € 152.653), De pensioenlasten,de sociale lasten en de bedrijfsauto van de heer Aussems zijn voor rekening van de werkgever. Devariabele beloningen komen te vervallen.Harrie van IerselVoorzitter RvC Trudo

×