Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Persbericht 100 jaar Trudo
Op 13 juni 2016 bestaat Trudo 100 jaar. Een mooi moment om een nieuw
innovatief programma te pr...
3. Trudo.lab
De belangrijkste strategische keuze die Trudo ooit maakte, stamt al uit 1997. Toen maakte we
de keuze dat we ...
5. 	 Verduurzaming
Trudo gaat werk maken van verduurzaming. In 7 jaar zal Trudo haar bestaande voorraad
verduurzamen naar ...
7. Werken aan diversificatie
Met als doel scheefheid te voorkomen moeten corporaties 95% van de huurders die recht
hebben ...
9. Power to the people
Al aan het einde van de jaren ’90 heeft Trudo uitgebreide klantenpanels georganiseerd om
te achterh...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persbericht 100 Jaar Trudo

278 views

Published on

Op 13 juni 2016 bestaat Trudo 100 jaar. Een mooi moment om een nieuw innovatief programma te presenteren. Met dit programma geeft Trudo de komende jaren invulling aan Supporting People. We houden namelijk vast aan onze keuze uit 2011 om het ondersteunen van mensen centraal te stellen in onze activiteiten. Het programma is het resultaat van debatten met stakeholders en van overleg met het Klantenplatform in het kader van de nieuwe visie van Trudo.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Persbericht 100 Jaar Trudo

  1. 1. Persbericht 100 jaar Trudo Op 13 juni 2016 bestaat Trudo 100 jaar. Een mooi moment om een nieuw innovatief programma te presenteren. Met dit programma geeft Trudo de komende jaren invulling aan Supporting People. We houden namelijk vast aan onze keuze uit 2011 om het ondersteunen van mensen centraal te stellen in onze activiteiten. Het programma is het resultaat van debatten met stakeholders en van overleg met het Klantenplatform in het kader van de nieuwe visie van Trudo. 1. Honderd Wat doen opa’s of oma’s als ze 100 jaar oud worden? Precies! Herinneringen ophalen en anekdotes vertellen. Organisaties, instellingen en bedrijven die 100 jaar worden doen dat zelden. Trudo wel! Met het oog op het 100 jarige bestaan, heeft Jan van Schagen (auteur van verschillende boeken over Eindhoven), vijf jaar lang voor Trudo aan schatgraven gedaan. Schatgraven naar de stedelijke en economische ontwikkeling van Eindhoven in de afgelopen 100 jaar, het wonen binnen Eindhoven en de rol van Trudo daarin. Op basis van dat materiaal gaan we het komende jaar een expositie inrichten met 100 relevante onderwerpen uit de afgelopen 100 jaar, zoals de industriële revolutie, het bombardement in WOII, operatie Centurion en de verkiezing tot slimste regio van de wereld. De expositie wordt ingericht in co-creatie met de stad: de inwoners van Eindhoven worden uitgenodigd om de expositie te vullen met verhalen, foto’s, film- of geluidsfragmenten en voorwerpen. We beginnen 13 juni 2016 met de opbouw van de expositie in het Veem op Strijp S en als cadeau aan de stad zal deze op 2 juni 2017, de dag dat het 100 jaar geleden is dat Trudo de status van toegelaten instelling kreeg, worden geopend door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. De expositie komt tot stand in samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum, het Eindhoven Museum en het Eindhovens Dagblad. 2. Sint Trudo Namen van organisaties worden, vooral na fusies, steeds anoniemer. Ze hebben vaak geen enkele betekenis meer en geen verbinding met het verleden, waardoor er in tegenstelling tot bij opa en oma vaak geen verhalen of anekdotes zijn. Trudo heet vanaf 13 juni 2016 weer Sint Trudo. Daarmee is de onderbreking in onze eigen historie weer hersteld. Sint Trudo was een katholieke woningcorporatie die 100 jaar geleden is ontstaan als reactie op de expansiedrift van Phillips. De eerste RvC bestond uit de pastoor, het hoofd van de school en de burgemeester van Strijp, dat toen nog een zelfstandige gemeente was. Sint Trudo is een naam die iets voorstelt, een naam met een historie van 100 jaar. De toevoeging van Sint aan Trudo heeft tot gevolg dat Trudo een nieuwe huisstijl moet krijgen. De typografie van de huisstijl blijft gelijk, evenals onze pay-off ‘Supporting People’, maar we zijn op zoek naar creatieve ideeën voor de toevoeging van Sint. Daarvoor schrijft Trudo een prijsvraag uit. De inzending zullen worden beoordeeld door een jury. De winnaar ontvangt € 5000,- en de toezegging dat hij of zij wordt betrokken in het implementatietraject onder leiding van Scherpontwerp.
  2. 2. 3. Trudo.lab De belangrijkste strategische keuze die Trudo ooit maakte, stamt al uit 1997. Toen maakte we de keuze dat we niet groter of beter wilden worden, maar vooral anders. Die keuze heeft in de loop der jaren geleid tot verschillende innovatieve producten (zoals Slimmer Kopen® ), projecten (zoals De Lichttoren en Strijp S), processen en initiatieven (zoals het Kidsproject in Woensel West). Toen we in 2010 in het kader van onze visie in debat waren met onze stakeholders en we hen in een enquête vroegen of ze vonden dat Trudo een innovatieve corporaties was, antwoordde 100% deze vraag bevestigend. Ook op de vraag of Trudo zich moet blijven positioneren als innovatieve corporatie was de score 100%. Innovatie is nog altijd Trudo’s centrale kernwaarde. Om hier nog beter invulling aan te kunnen geven, starten we een Trudo.lab. De bedoeling van dat Trudo.lab is dat Trudo gevoed wordt met nieuwe ideeën voor: • Producten, bijvoorbeeld internetverhuur; • Processen, bijvoorbeeld de beweging naar netwerkcorporatie; • Projecten, bijvoorbeeld bouwen over de Skatehal op Strijp S, of een tijdelijke invulling van het Veem; • Gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld concepten voor Eikenburg of Vredeoord; • Communicatie, bijvoorbeeld de vertaling van de toevoeging sint; • Business model, bijvoorbeeld het Trudo Revolving Fund model. De werving van de deelnemers aan Trudo.lab loopt. Uit de vele reacties op een open call zijn de eerste vijf deelnemers geselecteerd. Allemaal relatief jonge mensen met een creatieve opleiding en ervaring in de regio. In juni worden er nog vijf geselecteerd. Het Trudo.lab gaat in juli van start en staat onder leiding van Olga Mink, artistiek directeur van Baltan Laboratories. 4. Mega investeringsplan:€ 430 miljoen In de komende 5 jaar zal Trudo zo’n € 430 miljoen gaan investeren in nieuwbouw. In totaal zullen we in die periode 1.984 nieuwe eenheden realiseren, waaronder 1.756 nieuwe sociale huurwoningen. De onderliggende projecten zijn onder te verdelen in een aantal clusters: Kleine sloop-nieuwbouwlocaties (o.a. project Locomotiefstraat), Stedelijke vernieuwing (Kruidenbuurt en Woensel West), Transformatie (Strijp S, Vredeoord en Eikenburg) en Overige (o.a. project Skaeve Huse). Van de totale investering betreft 92,5% zogenaamde DAEB .Van alle nieuwe sociale huurwoningen zal minimaal 80% een huurprijs hebben onder de aftoppingsgrens1,2 en energie neutraal zijn. De benodigde grondposities voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn allemaal al in eigendom van Trudo. De archetypes voor de te bouwen woningen zijn reeds ontwikkeld. Eén van deze archetypen is de Condo. Dat is een relatief klein (50m2) stedelijk woningtype. Voor dit woningtype schrijven we een prijsvraag uit. Het beste idee voor een optimale inrichting van de beperkte ruimte in dit woningtype, wint € 5000,-. Inzendingen worden door een jury beoordeeld. Voor inspiratie zie: www.bonbon.co.uk Persbericht 100 jaar Trudo 1 Aftoppingsgrens is € 628,76 2 Exclusief een eventuele energieprestatievergoeding.
  3. 3. 5. Verduurzaming Trudo gaat werk maken van verduurzaming. In 7 jaar zal Trudo haar bestaande voorraad verduurzamen naar energielabel A,B of C. Dit zullen we met name doen door verduurzamingsmaatregelen te koppelen aan planmatig onderhoud. We hebben de keuze gemaakt om daar geen extra huurverhoging voor te vragen. Omdat we onze ambitie om te besparen op energielasten nog verder willen verhogen onderzoeken we de mogelijkheden om woningen ook bij mutatie te verduurzamen. Op 13 juni 2016 starten we een pilot waarin we woningen bij mutatie verduurzamen tot het niveau ‘energie neutraal’. Met het oog op energiebesparing heeft Trudo in het kader van het 100 jarig bestaan een speciale actie. Trudo biedt huurders en Slimme Kopers de mogelijkheid om voor € 25,- een pakket aan te schaffen dat bestaat uit: een NEST-thermostaat, enkele LED-lampen en de Trudo App3 . Met de NEST-thermostaat kunnen klanten energie besparen. Dat komt omdat de thermostaat van de gebruiker leert. Hij leert de favoriete temperaturen in huis kennen. En hij verlaagt de temperatuur wanneer de gebruiker weg is. Hij leert zelfs hoe lang het duurt om het huis op te warmen of hoe tochtig het is en verbruikt zo alleen de noodzakelijke energie. Nadat de NEST één week in gebruik is, programmeert hij zichzelf. Zo bespaart de NEST-thermostaat energie en daarmee kosten. Met de Trudo App kunnen klanten de NEST-thermostaat op een heel eenvoudige wijze bedienen. Aan de Trudo App kunnen in de toekomst nog meer toepassingsmogelijkheden worden toegevoegd. 6. Betaalbaarheid prioriteit Uit de laatste benchmark van Aedes over het jaar 2014 bleek dat de gemiddelde huur van Trudo met € 417,- maar liefst € 80,- lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Ook in de regio is Trudo de corporatie met gemiddeld de laagste huur. Van het bezit van Trudo behoort 27,4% tot de categorie goedkoop. Landelijk ligt dit percentage op 14,8%. Door de volgende maatregelen, die tot stand gekomen zijn in overleg met het Klantenplatform, kunnen we onze huurders garanderen dat ze in de komende vijf jaar niet geconfronteerd worden met fors hogere woonlasten4 : • In ruil voor betaling van de huur via automatische incasso, verhoogt Trudo de komende vijf jaren de huur voor elke huurder (maximaal) met inflatie; • Trudo rekent geen huurverhoging voor verduurzamingsmaatregelen gekoppeld aan planmatig onderhoud; • In navolging van de eengezinswoningen schaft Trudo met ingang van 1 januari 2017 ook bij appartementencomplexen de doorberekening van vastgoed gerelateerde servicekosten af5 . Niet alleen voor onze zittende huurders houden we onze huren betaalbaar. Minimaal 80% van de nieuwe woningen die we de komende 5 jaar gaan realiseren zal een huur onder de aftoppingsgrens hebben. Naast de laagste huren heeft Trudo door Slimmer Kopen® en de korting die we daarbij geven, ook de laagste koopprijzen van de regio (gemiddeld circa € 115.000). Persbericht 100 jaar Trudo 3 En een Raspberry Pi die zorgt voor de WIFI verbinding tussen de Trudo App, de NEST-thermostaat en de lampen 4 Dit geldt alleen als het beleid van de Rijksoverheid op het terrein van huren, huurtoeslag en passend toewijzen ongewijzigd blijft. 5 Voorwaarde is wel dat elke huurder in een complex een volmacht afgeeft.
  4. 4. 7. Werken aan diversificatie Met als doel scheefheid te voorkomen moeten corporaties 95% van de huurders die recht hebben op huurtoeslag huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrens. Daarnaast moeten corporaties 80% van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de € 35.739,- Tegelijkertijd hebben de corporaties de mogelijkheden om zittende huurders met een inkomen boven die € 34.678,- een huurverhoging op te leggen van maar liefst 2,6 tot 4,6 %. Trudo is van mening dat onvoldoende stil wordt gestaan bij de mogelijk desastreuse gevolgen van dit beleid. Het kan op den duur namelijk gaan leiden tot concentraties van mensen aan de onderkant. Vanuit de hele wereld zijn er voorbeelden te noemen die laten zien wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. We noemen de Banlieue rondom Parijs, Molenbeek in Brussel en Sandtown-Winchester in Baltimore. Wonen in een buurt met concentraties van mensen met achterstanden is fnuikend voor het perspectief van haar bewoners, met name dat van kinderen. ‘Being poor is bad, being poor in a poor neighbourhood is worse’. Trudo maakt daarom andere keuzes. Trudo werkt aan diversificatie in haar buurten en complexen. Door in de afgelopen 15 jaar al ruim 3.300 huurwoningen om te zetten in Slimmer Kopen® , zorgt Trudo voor menging binnen haar complexen. Slimme Kopers zijn over het algemeen relatief jong (gemiddelde leeftijd is 31 jaar) en hebben per definitie een baan, anders komen ze niet in aanmerking voor een hypotheek. Met Slimmer Kopen® zorgt Trudo dus voor een, in onze ogen, gezonde menging van huurders en kopers, menging van inkomens, menging van leeftijden etc. Daarnaast zorgt Trudo ook voor diversificatie door haar bijzondere klanten (bewoners die alleen kunnen wonen in combinatie met een bepaalde vorm van hulp, zorg of ondersteuning, denk aan vluchtelingen, dak- en thuislozen, ex-psychiatrisch patiënten, ex-gedetineerden) over het gehele woningbezit te verspreiden. Op dit moment wonen er zo’n 800 bijzondere klanten bij Trudo. 8. Ondersteunen vluchtelingen Trudo werkt zoals gezegd aan diversificatie. Onderdeel daarvan is ook het gespreid huisvesten van vluchtelingen. We zijn van mening dat deze vorm van menging alleen succesvol kan zijn wanneer er sprake is van integratie door deze vluchtelingen. Trudo en haar klanten gaan hen daarbij helpen. Trudo gaat een systeem opzetten waarbij klanten in ruil voor € 100,- huurkorting per maand, vluchtelingen 10 uur per maand gaan helpen bij hun integratie. Het gaat daarbij enerzijds om integratie in het complex (hoe gaan bewoners met elkaar om, maar ook praktische zaken als wanneer wordt de groenbak geleegd) en om de integratie in de Nederlandse samenleving. Denk daarbij aan taal, onderwijs, werk, zorg en vrije tijd. De klanten van Trudo hebben in dit verband een verbindende rol tussen de vluchteling en de instanties. Ze zijn immers niet zelf de politieagent, verpleegkundige of onderwijzer. De klanten die een vluchteling ondersteunen zullen daarbij uiteraard door Trudo worden gefaciliteerd. Persbericht 100 jaar Trudo
  5. 5. 9. Power to the people Al aan het einde van de jaren ’90 heeft Trudo uitgebreide klantenpanels georganiseerd om te achterhalen wat in de ogen van klanten de belangrijkste voordelen van een koopwoning ten opzichte van een huurwoning zijn. Dat bleken profijt, zekerheid en keuzevrijheid te zijn. Met Slimmer Kopen® heeft Trudo destijds een product ontwikkeld dat is afgestemd op die kenmerken. We bieden kopers profijt doordat ze kunnen profiteren van hypotheekrenteaftrek. We bieden hen zekerheid over de woonlasten omdat ze zelf met hun hypotheekverstrekker afspraken kunnen maken over het vastzetten van de rente. En last but not least, we bieden hen optimale keuzevrijheid omdat ze de volledige zeggenschap over de woning hebben. We hebben zoals gezegd al ruim 3.300 huurwoningen omgezet in Slimmer Kopen® en daarmee evenzoveel klanten volledige zeggenschap over hun woning gegeven. Op complexniveau hebben kopers van een appartement zeggenschap over hun complex in de Vereniging van Eigenaren (VVE). In overleg met het Klantenplatform neemt Trudo de volgende stap in het vergroten van zeggenschap van haar klanten door huurders van appartementen, binnen een nader gedefinieerd speelveld, het mandaat te geven om namens Trudo zitting te nemen in de VVE’s. Hiermee bouwen we de ruim 100 VVE’s in het bezit van Trudo feitelijk om in wooncoöperaties en vergroten we de zeggenschap van huurders op complexniveau. Het over dragen van steeds meer zeggenschap aan de klant heeft tot gevolg dat Trudo, geheel in lijn van onze focus op Supporting People, vooral een ondersteunende rol krijgt. 10. Netwerkcorporatie Trudo wil haar hele netwerk inzetten bij Supporting People. Zo denken we onze ambities niet alleen beter, maar ook efficiënter te kunnen realiseren. Trudo ontwikkelt zich dan ook in rap tempo richting een netwerkcorporatie. Dat betekent onder andere dat Trudo uitvoeringstaken op afstand organiseert. Zo hebben we bijvoorbeeld de verkoop van woningen uitbesteed aan Trudo VB&T, de huurincasso aan Corp Support en de ontwikkeling en bouw van een project als de Locomotiefstraat aan Volker Wessels. Het gevolg van deze beweging is dat de Trudo organisatie steeds kleiner in omvang wordt. In 2012 waren er nog 85 fte’s in dienst en werkzaam voor Trudo. Nu zijn er dat nog 36,5. De kleiner wordende Trudo-organisatie gaat zich steeds meer toeleggen op professioneel opdrachtgeverschap richting de partijen in het netwerk van Trudo die de uitvoering verzorgen. Meer informatie? Neem contact op met Thom Aussems T 040-2359865 E taussems@trudo.nl Persbericht 100 jaar Trudo

×