Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online strategie Trudo | websites

1,053 views

Published on

Presentatie online strategie | websites
Door René Bakkerus
@bakkerus

Published in: Business
 • Bedankt! En je reactie klopt, alleen gezien de presentatietijd was het hier ook noodzakelijk het onderwerp te beperken tot alleen de websites.

  Maar het is inderdaad een goed idee om de complete online strategie te verwerken.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Wat goed om de online strategie op deze manier te delen met anderen. Complimenten daarvoor.

  De online strategie is hier overigens in enge zin gedefinieerd: alle websites. In ruimere zin kun je ook denken aan de verschillende rollen die diverse online componenten spelen in de gehele online mix. Daarin past bijvoorbeeld ook een rol voor e-mail, social media, intranet, mobiel.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Online strategie Trudo | websites

 1. 3. O nline strategie Trudo W ebsites
 2. 4. intro <ul><li>Doel 5 jaar geleden </li></ul><ul><li>E inde maken aan versnippering websites, zodat verschillende doelgroepen gemakkelijk de informatie kunnen vinden. </li></ul>
 3. 5. intro <ul><li>oplossing: één website voor alle informatie & doelgroepen </li></ul>
 4. 6. H uidige Trudo.nl <ul><li>resultaat: veel informatie, moeilijk vindbaar </li></ul><ul><li>V orm </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><li>Navigatiestuctuur </li></ul>
 5. 7. H uidige Trudo.nl <ul><li>G evolg: nieuwe versnippering van websites </li></ul><ul><li>V erschillende smoelen </li></ul><ul><li>Veschillende CMS systemen </li></ul><ul><li>Verschillende databases </li></ul>
 6. 8. H uidige Trudo.nl <ul><li>Conclusie </li></ul><ul><li>M arketing: slecht </li></ul><ul><li>Techniek & onderhoud: slecht </li></ul><ul><li>Gebruiksvriendelijkheid: slecht </li></ul>
 7. 9. T erug bij af <ul><li>E inde maken aan versnippering websites, zodat verschillende doelgroepen gemakkelijk de informatie kunnen vinden. </li></ul>
 8. 10. N ieuwe strategie <ul><li>H uidig: </li></ul><ul><li>één maatwerk omgeving voor alle doelgroepen </li></ul><ul><li>Nieuw: </li></ul><ul><li>Heldere w ebsites voor de verschillende doelgroepen </li></ul><ul><li>Heldere websites voor de verschillende projecten </li></ul>
 9. 11. W aarom? <ul><li>Verschillende doelgroepen zo helder mogelijk bij de juiste informatie krijgen </li></ul><ul><li>Belangrijke Trudo projecten niet ondergeschikt maken maar juist de ruimte geven. </li></ul>
 10. 12. O pgaven <ul><li>Eenheid creëren tussen de verschillende websites </li></ul><ul><li>Vorm </li></ul><ul><li>Navigatiestuctuur </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul>
 11. 13. 1. bouwstenen <ul><li>N ivo 1. PORTAL | www.trudo.nl </li></ul><ul><li>Nivo 2. SUBPORTALS | ikzoek.trudo.nl </li></ul><ul><li>Nivo 3. DEDICATED SITES | www.slimmerkopen.nl </li></ul>
 12. 14. N ivo 1 - PORTAL <ul><li>Een echte portal. </li></ul><ul><li>Functie: </li></ul><ul><li>1. bezoeker zo snel mogelijk begeleiden naar juiste subportal of dedicated site > doelgroep gericht navigatie structuur </li></ul><ul><li>2. E en overzicht & gevoel geven van de totale Trudo beleving > intuitive nagivatie structuur </li></ul>
 13. 15. N ivo 2 - SUBPORTAL <ul><li>Bevatten alle (basis) informatie voor de verschillende doelgroepen > Informatieve navigatiestructuur </li></ul><ul><li>prospect > ikzoek.trudo.nl </li></ul><ul><li>K lanten > mijn.trudo.nl meer-dan-wonen.trudo.nl </li></ul><ul><li>Stakeholders > over.trudo.nl </li></ul>
 14. 16. N ivo 3 - DEDICATED SITES <ul><li>A utonome websites voor projecten, initiatieven en producten. </li></ul><ul><li>www.woneninstratum.nl </li></ul><ul><li>www.slimmerkopen.nl </li></ul><ul><li>www.trudoweekendschool.nl </li></ul>
 15. 17. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl s limmerkopen.nl R ijtsevennen.trudo.nl w eekendschool.nl
 16. 18. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl s limmerkopen.nl R ijtsevennen.nl w eekendschool.nl
 17. 19. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl
 18. 20. www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl s limmerkopen.nl R ijtsevennen.trudo.nl w eekendschool.nl
 19. 21. O pgaven <ul><li>Eenheid creëren tussen deze verschillende bouwstenen (websites) </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><li>Navigatiestructuur </li></ul><ul><li>Vorm </li></ul>
 20. 22. Navigatiestructuur <ul><li>P ortal & Subportals </li></ul><ul><li>Dedicated sites </li></ul><ul><li>Subportals en dedicated sites hebben eigen menu structuur (het zijn aparte websites) </li></ul>
 21. 23. S oorten van navigatie structuur <ul><li>D oelgroepgerichte navigatiestructuur </li></ul><ul><li>> B edrijven met meerdere doelgroepen </li></ul><ul><li>Informatieve navigatiestructuur </li></ul><ul><li>> Traditionele structuur voor informatieve sites </li></ul><ul><li>Intuitieve navigatiestructuur </li></ul><ul><li>> Experience marketing </li></ul><ul><li>Magazine navigatie </li></ul><ul><li>> datum van toevoeging & terugkerende elementen </li></ul>
 22. 24. Doelgroep gerichte navigatie structuur www.t rudo.nl I kzoek.trudo.nl mijn.trudo.nl meerdanwonen.trudo.nl over.trudo.nl prospects klanten stakeholders
 23. 25. Informatieve navigatiestructuur <ul><li>K enmerk: simpele navigatie aan de linkerkant opgedeeld in rubrieken. </li></ul>
 24. 26. I ntuitieve navigatie
 25. 27. M agazine navigatie
 26. 28. L ijn & structuur brengen in afzonderlijke websites <ul><li>Top Navigatie </li></ul><ul><li>Down navigatie </li></ul><ul><li>Kruimelpad </li></ul>
 27. 29. Top Navigatie
 28. 30. Top Navigatie
 29. 31. Top Navigatie
 30. 32. Down navigatie <ul><li>S itemap onder de website </li></ul>
 31. 33. Kruimelpad
 32. 34. www.t rudo.nl I kzoek.tudo.nl mijn.tudo.nl meerdanwonen.tudo.nl over.tudo.nl top navigatie top navigatie I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo + O p potal en subportal nivo heeft de bezoeker altijd visueel overzicht van het totale Trudo verhaal P ortal & Subportals kruimelpad
 33. 35. Dedicated sites Top navigatie Down navigatie A Down navigatie B Down navigatie C Down navigatie D K ruimelpad A K ruimelpad C
 34. 36. www.t rudo.nl I kzoek.tudo.nl mijn.tudo.nl meerdanwonen.tudo.nl over.tudo.nl I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo I k zoek | mijn trudo | meer dan wonen | over turdo D oelgroepgerichte navigatie stuctuur Informatieve navigatie stuctuur 1 2 3 Intuitieve navigatie stuctuur kruimelpad kruimelpad kruimelpad M agazine navigatie structuur M agazine navigatie structuur
 35. 37. O pgaven <ul><li>Eenheid creëren tussen deze verschillende bouwstenen (websites) </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><li>Navigatiestructuur </li></ul><ul><li>Vorm </li></ul>
 36. 38. Vorm <ul><li>Portal website | www.trudo.nl </li></ul><ul><li>Subportal start pagina | ikzoek.trudo.nl </li></ul><ul><ul><li>hoofdmenu pagina </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>submenu pagina </li></ul></ul></ul><ul><li>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - </li></ul><ul><li>Dedicated sites </li></ul><ul><ul><li>hoofdmenu pagina </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>submenu pagina </li></ul></ul></ul>
 37. 39. P ortal
 38. 40. Subportal startpagina Ik zoek.trudo.nl
 39. 41. Subportal onderwerp pagina aanbod
 40. 42. Subportal startpagina meer dan wonen
 41. 43. Subportal onderwerppagina meer dan wonen >cruydenhuisch >>openingstijden
 42. 44. D edicated site Startpagina Slimmerkopen
 43. 45. D edicated site onderwerpagina Slimmerkopen > aanbod
 44. 46. W aar staan we nu <ul><li>Slimmerkopen.nl </li></ul><ul><ul><li>Connex inrichten achterkant. (basis totale strategie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Scherpontwerp finetunen. (basis totale strategie) </li></ul></ul><ul><li>D edicated sites </li></ul><ul><ul><li>Culuurhallen Klokgebouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Work @ Klogebouw & Apparatenfabriek </li></ul></ul><ul><li>Poratl en Subportal </li></ul><ul><ul><li>Patrick & Marcel structuur </li></ul></ul>

×